dep logo 061 

4545452121454524212442421224422121212122

photo 2023-12-01 15-27-07

  454557578874545545454

  new avsi

photo 2023-11-30 09-57-28

  new matuci

 new da vinci

 new edinorogi

new olivci

multhares postiyna

021023 comp-abetka

new english

new igroteka

new stem

new mova

new kino

chif-book

day kino

new zagalna

  емблема УІК

osvita diia gov ua

pravo 01

teen reading 01

"Ім`я високе, світле"

                                           "Ім'я високе, світле ..."

 

    Олесь Гончар... Це письменник, який незмінно стоїть в авангарді суспільної думки нашої доби.

    Про Олеся Гончара – величну постать на небовиді українського життя XX століття – кажуть: краса його творчості є "небесним данням", сам він володів "якоюсь небесною совісністю", а для сучасників він був "небесним екзаменатором"...

    Олесь Гончар залишив нащадкам нетлінну спадщину, в якій пульсує любов до землі, природи, людини і людства. Ця спадщина є його заповітом – думати про велике, творити і жити в ім'я великої мети.

    Ім'я Олеся Гончара упродовж багатьох років було символом слави і честі української літератури.

    Воістину життя великих митців не припиняється із їхньою фізичною смертю!

    Виставка присвячена творчості класика з метою донесення до читачів його глибоко патріотичного розуміння Честі і Гідності.

 

                                                                  "Не відійде, не подаленіє

                                                                  Його образ, його світлий дух!

                                                                 Буде він Собором височіти

                                                                 На далекі і близькі світи..."

                                                                                       П. Ротач.

 

I.  Зоря ясна, зоря світанкова.   

                                                           

                                                               "Чарівник із полтавських земель,

                                                                   З піднебесся людського огрому..."

                                                                          В.Забаштанський.  

 

    Вінок пам'яті Олеся Гончара: Спогади. Хроніка. / упоряд. В.Д. Гончар, В. Я. П'янов. – К. : Укр. письменник, 1997. – 453 с.

    Книгу склали спогади як відомих, так і незнаних широкому загалу сучасників Олеся Гончара про пам'ятні події, яскраві, часом драматичні епізоди з його життя, про пережите поряд з ним, його очима побачене, від нього почуте. Вміщено також офіційні траурні матеріали, хроніку з днів прощання з великим сином України, вірші, присвячені йому.

    Гончар, О. Т. Листи / упоряд. В. Д. Гончар, Я. Г. Оксюта; передм. В. О. Яворівського; вст. слово Я. Г. Оксюти; післям. Р. М. Лубківського. – К. : Укр. письменник, 2008. – 431 с.

    Це перше видання епістолярної спадщини класика української літератури, державного діяча, лауреата Шевченківської премії – Олеся Гончара.

    В листах відкриваються нові сторінки біографії і творчого життя письменника, його громадської, державної діяльності, широких зв'язків із читачами в Україні та за її межами.   

    Гончар, О. Т. Щоденники : у 3-х т. / упоряд., підгот. текстів, ілюстр. матеріалу та передм. В. Д. Гончар. – К. : Веселка, 2002. – 455 с. : іл.

    "Щоденники" публікуються  такими, якими вони свого часу вилилися з душі Олеся Гончара. Вони писалися в різних умовах: на фронті і в полоні, у мандрах рідною землею і поза її межами, у рідному київському домі та в затишній, любій серцю письменника Кончі-Озерній.

    Записи дають глибше уявлення про автора як людину високого духовного заряду, людину щиру і принципову, патріота рідної України.

gonchar 4a 600x600

    Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. І. Ф. Кураса. – К. : Вища школа, 2003. – 783 с.

    У довіднику наведено відомості про широку плеяду найвидатніших діячів культури, науки, освіти, церкви, державотворців ,які на різних етапах пробуджували суспільну свідомість, долали стан соціальної апатії, пропагували народні традиції, опікувалися проблемами духовного відродження і розбудови України.

    У одній з історико-біографічній статті міститься енциклопедична довідка про видатного представника українського народу – Олеся Гончара.

    100 знаменитых людей Украины  / за ред. Т. Н. Харченко. – Харьков : Фолио, 2004. – 511 с. – (100 знаменитых ).

    Україна дала світу немало яскравих та цікавих особистостей. Автори намагалися представити в книзі найбільш вагомі постаті минулого і сучасності, які своєю наполегливою працею і талантом прославили країну, вплинули на хід її історії.

    Постать Олеся Гончара – символ української нації. Біографія письменника ще раз доводить, що його ім'я завжди буде займати почесне місце в історичній пам'яті українського народу.

gonchar 4 600x600

 

www.surbor.su/bio.php?fraza...page=14 - коротка біографія Олеся Гончара              

www.warheroes.ru/gero/hero.asp?Hero_id... – біографічні нариси про Олеся Гончара.

  

II.    Сила думки, напруга таланту.

                                                            

                 "Він – втілення думок і мрій,

                Палкий поборник правди і свободи..."

                                  Д. Кононенко.

 

    Галич, В. М. Поетика публіцистичного тексту (на матеріалі творчості Олеся Гончара) : навчальний посібник / В. М. Гоян. – К. : Шлях, 2006. – 200 с.

    Навчальний посібник присвячений вивченню поетики публіцистики Олеся Гончара. У посібнику поряд з подачею теоретичного матеріалу, насиченого текстовими ілюстраціями, представлені схеми, автографи сторінок рукописів митця. Дослідження публіцистичних творів видатного українського письменника із застосуванням ефективних наукових методів може послужити дидактичним і педагогічним цілям. 

    Гончар, О. Вибрані твори : у 4 т. / О. Гончар. – К. : Сакцент Плюс, 2005.

    До видання увійшли знакові твори Олеся Гончара, які розкривають найхарактерніші ідейно-тематичні та жанрові ознаки художнього доробку письменника.

    Гончар, О. Т. Чим живемо: на шляхах до українського відродження / О. Т. Гончар. – К. : Рад. Письменник, 1991. – 382 с.

    Ця книга – результат багатогранної творчої та громадської діяльності Олеся Гончара останніх літ. Людина і людство, минуле і майбутнє, духовне відродження нації і боротьба за суверенітет України, література і життя, мова і пам'ять – такий широкий спектр роздумів письменника. 

    Пащенко, В. Гончарові правда про духовність і церкву : монографія / В. Пащенко. – Полтава : АСМІ, 2006. – 360 с.

    У монографії аналізуються погляди видатного українського письменника і громадського діяча Олеся Гончара на релігію, церкву, духовність, досліджуються окремі аспекти його боротьби за відродження духовних святинь українського народу. 

  gonchar 3 001 600x600

    Тернистим шляхом до храму: Олесь Гончар в суспільно-політичному житті України 60-80-х рр. XX ст. : збірник документів та матеріалів / упоряд. П. Т. Тронько. – К. : Рідний край, 1999. – 304 с.

    До збірника включені документи та матеріали, які висвітлюють громадсько-політичну діяльність письменника О. Т. Гончара в 60-80-х рр., розкривають реакцію українського суспільства на роман "Собор", долю митця в тоталітарному суспільстві.

 

www.uklit.vn.ua/author/gonchar.html - новелістика Олеся Гончара.

www.lib.ua-ru.net/diss/cont/351562.html - громадянсько-політична діяльність Олеся Гончара.   

 

III.     У царині літератури і царстві духу.

 

    "Митець живе у стислому відлунні

       Рядків, що знають ціну всяким дням..."

                                        Г. Шепітько.

 

    Гончар, Олесь. Вибране / упорядкування та передмова О. Савченко. – Х. : Прапор, 2008. – 720 с.

    У даному виданні читач знайде роман "Твоя зоря", повісті "Тронка" і "Бригантина" Олеся Гончара, які значно піднесли "планку" художніх критеріїв української прози та вмістили нову духовну реальність, відтворену в небайдужому слові й багатозвучному образі.  

    Гончар, Олесь. Поетичний пунктир походу : поезії / О. Гончар. – К. : Видавничий центр "Просвіта", 2000. – 120 с. : фот.

    В книзі вперше оприлюднені поезії Олеся Гончара. Це – невідома широкому читацькому загалу, наповнена духовним змістом і спрагою творення житейська фронтова поезія. Вона зафіксувала почуття патріота-українця, які довелося пережити автору на нелегких дорогах війни.

gonchar 2 600x600

    Гончар, О. Т. Собор : роман / О. Т. Гончар. – К. : Веселка, 1992. – 286 с.

    У творчості видатного українського письменника Олеся Гончара роман "Собор" посідає особливе місце. В ньому могутньо і неприховано звучить заклик до духовного очищення й соборності, осуд національного безпам'ятства. Твір надруковано в авторській редакції.

gonchar 3a 600x600

    Гоян, Я. П. Собор української душі : літературний портрет Олеся Гончара / Я. П. Гоян. – К. : Веселка, 2003. – 62 с.

    Автор представив метафоричний образ для характеристики творчості видатного прозаїка Олеся Гончара. У його статтях читач знайде багато глибоких роздумів, проникливих спостережень, цікавих фактів.  

    Степаненко, М. І. Публіцистична спадщина Олеся Гончара (мовні, навколо мовні й деякі інші проблеми) / М. І. Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2008. – 396 с.

На матеріалі "Щоденників" Олеся Гончара розкрито динаміку мовної ситуації в колишній Українській РСР і в уже незалежній Україні, зміни в мовній політиці; з'ясовано актуальні проблеми сучасної української лінгвістики; висвітлено деякі маловідомі сторінки життєпису письменника Олеся Терентійовича Гончара. Окремим розділом книги є розповідь про Державний літературно-меморіальний музей-садибу Олеся Гончара в селі Сухій, що на Полтавщині.

gonchar 2a 001 600x600

 

ukrainika.exofire.net/archives/388 – інформація про прозові твори Олеся Гончара.

www.ladoshki.com/?books&author... – відомості про літературну спадщину Олеся Гончара.

 

 

 IV.    Його зоря безсмертя і любові.

                                           

"...На небозводі вічнім України

      Цвіте зоря Олеся Гончара."

                              В. Кравчук.

 

    Бернадська, Н. І. Українська література XX століття : довідник / Н. І. Бернадська. – К. : Знання-Прес, 2007. – 272 с.

    У пропонованій праці висвітлено найважливіші особливості літературного процесу в Україні XX столітті.

    Стосовно Олеся Гончара в книзі визначені його місце в літературному процесі, стильові ознаки художньої спадщини, основні віхи життя і творчості, проаналізовано твори "Людина і зброя" та "Собор". 

    Гончар, О. Т. Твори : у 12 т. / О. Т. Гончар. – К. : Наукова думка, 2001.

    Зібрання творів О. Т. Гончара у 12 томах – це найповніше видання спадщини письменника, в якому друкуються романи, повісті, щоденники та листування, яке вдалося зібрати на час його виходу у світ.

    Зобенко, М. О. Українське небо Олеся Гончара : есеї, студії, полеміка / М. О. Зобенко. – Львів : Видавництво "Бідар-2000", 2003. – 174 с.

    Книга-дослідження (більшість її матеріалів широко публікувалися в українській періодиці) є водночас і книгою-сповіддю або книгою-свідченням нашої сучасниці Марії Зобенко про неперебутній вплив на душу, магію і чари Гончарового Слова. Про збереження і розвиток митцем української ментальності і про наш обов'язок передати національний скарб – духовні заповіти Олеся Гончара – прийдешнім поколінням нового віку.

gonchar 1a 600x600

 

 

    50 знаменитых украинских книг / за ред. В. П. Андрусенко. – Харьков : Фолио, 2004. – 509 с. – (100 знаменитых).

    В книзі представлені відомі у всьому світі класики української літератури та письменники сучасності. Одна з статей знайомить читачів зі сторінками біографії Олеся Гончара та історією створення і долею його роману "Собор". Мета видання -  виховувати у читачів інтерес до рідної культури.

    Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства : збірник наукових статей / за ред. М. І. Степаненка, В. А. Мелешко. – Полтава : АСМІ, 2008. – 456 с.

    У збірнику вміщено статті, присвячені актуальним питанням творчої особистості Олеся Гончара в національно-естетичному, культурно-історичному контексті своєї доби, поетики та мовою стилю його прози, поезії, публіцистики. В окремих дослідженнях простежено нові підходи до української літератури та краєзнавчі джерела вивчення творчості письменника.

gonchar 1 600x600

 

www.nplu.kiev.ua/ua/.../03_04_08.htm - Олесь Гончар - славетний представник української літератури, геніальний майстер слова.

www.anvsu.org.ua/index.../Nagorodi.htm - лауреати академічних нагород, в тому числі і Олесь Гончар.