6010420246

1201040241212

2170620242 1

3210620243

photo 2024-07-09 16-45-20

IMG 20240711 151914 643

1110720241

454557578874545545454

new avsi

new edinorogi

4120620244

3120620243

multhares postiyna

021023 comp-abetka

7120620247

2120620242

6120620246

454545454545454545454545

"Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття"

"Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття"

 

    9 березня виповнюється 196 років з дня народження українського поета, художника, мислителя Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861).   

    Уже для багатьох поколінь українців Тарас Шевченко означає так багато, що сама собою створюється ілюзія його всеприсутності, всезрозумілості і всезнання про нього. Шевченко як явище велике й вічно живе – невичерпний, нескінченний і незупинний. Волею історії його ототожнено з Україною.                                

    Найбільше, що характеризує геніального співця України, найяскравішої постаті української культури Тараса Шевченка, - це могутнє ліричне обдарування поета, неперевершеність його глибоко національного таланту. Близька до народної творчості, його поезія відзначається простотою і поетичною грацією вираження. Творчий спадок Шевченка надзвичайно великий і багатосяжний. Світ творчості геніального поета не обмежується власне поезією. Багатогранне творче обдарування Шевченка виявилося і в інших музах, насамперед він увійшов в історію української і світової історії також як талановитий художник-живописець і портретист.

    В той же час Тарас Шевченко, поет-мислитель, поборник дум і сподівань українського народу у своїх творах виразив тверду упевненість у невмирущості і незборимості його національного духу, його мужності і твердості в боротьбі за свою свободу і волю. Земля українська не має права забути, що по ній ступав колись Великий Тарас Шевченко, описував її і малював, жив радощами і болями наших далеких предків.

    Пропонуємо Вашій увазі віртуальну книжкову виставку,  присвячену висвітленню багатогранної діяльності Тараса Григоровича Шевченка у різних сферах суспільного життя і значенню його спадщини для української історії, культури та літератури. Наша виставка є лише скромною даниною світлій пам'яті Великого Кобзаря.

 

                                             "Ну що б здавалося, слова...

                                              Слова та голос – більш нічого,

                                              А серце б'ється – ожива,

                                              Як їх почує! Знать, од бога

                                              І голос той, і ті слова

                                              Ідуть меж люди!"

 

                                        Т. Г. Шевченко

    I. Я так її, я так люблю

        Мою Україну убогу...

chevchenko r1a 001 600x600 

    Дзюба, Іван. Тарас Шевченко / І. Дзюба. – К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2005. – 704 с.: іл.

    Пропонована книга є спробою поєднати докладну розповідь про життєвий шлях Тараса Шевченка з текстологічним аналізом його поетичних і прозових творів та коротким оглядом малярської спадщини.

    Автор прагнув охопити весь спектр літературної та громадської діяльності великого сина України в широкому історичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в національному житті.

     Жур, П. В. Труди і дні Кобзаря: Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка / П. В. Жур; вст. стаття М. М. Павлюка. – К.: Дніпро, 2003. – 520 с.

    Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка "Труди і дні Кобзаря" є підсумком багаторічної дослідницько-пошукової роботи відомого літературознавця, лауреата Шевченківської премії Петра Жура. Простежуючи день за днем життєвий і творчий шлях поета і художника, П. Жур на документальній основі встановлює точні дати його перебування в Україні та поза її межами, виникнення кожного віршованого чи малярського твору, повістей і листів, записів у щоденнику. Використані автором архівні матеріали, мемуарні згадки, публікації в тодішній пресі створюють широку панораму діяльності Шевченка та сприйняття його творчості сучасниками.

chevchenko r1 001 600x600

    Зайцев, Павло. Життя Тараса Шевченка : монографія / П. Зайцев. – 2-ге вид. – К.: Обереги, 2004. – 480 с.

    Талановита монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева своєчасно не дійшла до свого основного читача. Внаслідок драматичного перебігу історичних подій в Україні ця, єдина у своєму роді, правдива біографія Тараса Шевченка була неприйнятою для цензурних приписів.

    Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття добре ім'я її автора.

    Ротач, П. П. Полтавська Шевченкіана: Спроба обласної (крайової) Шевченківської енциклопедії  : у 2-х кн. / П. П. Ротач. – Полтава: Дивосвіт, 2005.

    Це видання – результат копіткої, без перебільшення – подвижницької праці автора впродовж кількох десятиліть. Тут подаються відомості про перебування Т. Г. Шевченка в Полтавській губернії в 1843-1844, 1845-1846 та 1859 роках: місця, які він тоді відвідав, людей, з котрими зустрічався, присвячував їм свої твори; про полтавців, які працювали над увічненням образу поета і його літературних персонажів; про митців і мистецькі колективи, що торкалися Шевченківської тематики у своїй творчості. Книга нагадує, що зв'язки з Полтавщиною у Кобзаря були міцніші, ніж із якимось іншим куточком України, і наш край не повинен забувати, що по цій землі ходив, її описував і змальовував геніальний син і пророк нашого народу.

    Шевченко і світ : збірник / упорядник Д. С. Наливайко. – К.: Дніпро, 1989. – 316 с.

    У збірнику йдеться про світову славу Т. Г. Шевченка. Автори простежують як відкривали, сприймали, перекладали, інтерпретували творчість геніального українського поета в слов'янському світі, Західній Європі, Латинській Америці та інших регіонах. Це перший збірник, який розкриває шляхи Шевченка до світової аудиторії.

 

  Якщо мандрувати Інтернетом:

   dic.academik.ru/dic.nst/…/328046 – біографічні дані про Т. Г. Шевченка.

   irbomyk.org.ua/shevehenko/biogr17/htm. – декілька нових штрихів до біографії Великого Кобзаря.  

   uk.wikipedia.org/…/ - Тарас Григорович Шевченко: біографія і творчість.

 

    II. Не вмирає душа наша,

         Не вмирає воля.

chevchenko r2b 600x600 

    Забужко, Оксана. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу / О. Забужко. – 3-тє вид. – К.: Факт, 2006. – 148 с.

    У чому все-таки причина дотеперішньої загадкової абсолютності постаті Шевченка в українській духовній культурі? На який образ запрограмував він Україну своїм міфом? Які метафізичні смисли земної історії залишилися зашифрованими в Шевченківському тексті, коли підходити до нього з ключем не тільки християнської філософії та європейського романтизму, а й традиційної української демонології? Чи існує в історії "національна" версія християнської есхатології – колективного гріха і колективної покути?

    На ці та інші питання шукає відповіді Оксана Забужко в своїй книзі, яка стала однією з найголосніших подій сучасної української гуманітаристики.

    Смілянська, В. Л. Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка : монографія / В. Л. Смілянська. – К.: Вища школа, 2000. – 207 с.

    Монографія складається з коротких нарисів про лірику та поеми Тараса Шевченка – вершинні надбання української культури. Мета дослідження – науково підтвердити досконалість і високу майстерність Шевченкової поезії і водночас показати механізм функціонування літературного твору, специфічної художньої організації поетичного тексту, завдяки якій він стає явищем мистецтва. Застосований авторами книги системний підхід до аналізу поетичного твору як цілісності може бути використаний для наукової та літературно-есеїстичної інтерпретації поетичного тексту.

    Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / за ред. Ю. Барабаша. – К.: Наукова думка, 2008. – 376 с.

    Пропонована книга містить тексти найбільшого за обсягом питання "Теми і мотиви Шевченка", яке входить до 4-го тому "Шевченківської енциклопедії". Представлені тут статті, кожна з яких становить окреме дослідження, мають концептуальне значення для розуміння світогляду Шевченка, його філософських, релігійних, історіософських, культурологічних, естетичних уявлень та переконань. Видання призначене для науковців, студентів та всіх, хто цікавиться Шевченковою спадщиною.

    Україна. Шевченко. Родина: твори переможців Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості "Ідея соборності України: творчість Тараса Шевченка, доля українського народу, суспільства, держави, власної родини – сучасність і майбуття" / за ред. В. М. Литвина. – К.: Генеза, 2002. – 256 с.

    До збірника увійшли кращі прозові та віршові твори лауреатів всеукраїнського конкурсу учнівської творчості "Ідея соборності України: творчість Тараса Шевченка, доля українського народу, суспільства, держави, власної родини – сучасність і майбуття". У них ідеться про важливі проблеми сьогодення, порушуються складні філософські питання. Із самобутніх і оригінальних творів постає минуле України. З притаманною дітям безпосередністю, з надією і вірою в щастя свого народу юні автори створюють образи майбутнього Батьківщини.

chevchenko r2a 600x600

    Цвілюк, С. А. Історична мудрість Великого Кобзаря. Історизм та соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка / С. А. Цвілюк. – Одеса: Маяк, 2008. – 312 с.

    Історична мудрість Тараса Шевченка, поряд з емоційною, наснаженою публіцистичним запалом лірикою, виділяються епічні твори, у яких з надзвичайною силою поетичного осмислення і зображення подано сторінки героїчної й глибоко драматичної минувшини українського народу, його боротьби за національну свободу. Поеми й вірші історичної, історико-революційної та соціально-політичної проблематики ("Гайдамаки", "Іван Підкова", "Тарасова ніч", "Іржавець", "Кавказ", "Сон" та ін.)це вершинне досягнення геніального поета. Світ козаччини, героїка боротьби проти ворогів України превалює в усій його творчій спадщині.

 

    Якщо мандрувати Інтернетом:

  eureka.ucoz.ua/publ/195-1-0-710 – Тарас Шевченко і сучасність.

  free.refsmarhet.org.ua/viewfree-10425 – історичне значення творчості Т. Г. Шевченка.

  www.osvita.org.ua/referat/.../3011/ - роль Т. Г. Шевченка та його творчості у становленні української культури.

 

    III. Тихесенько вітер віє

           Степи, лани мріють...

 

    Клочек, Г. Д. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація : посібник для вчителя / Г. Д. Клочек. – К.: Освіта, 1998. – 238 с.

    У посібнику ґрунтовно досліджені основні поетичні твори Тараса Шевченка. Кобзар постає і як жива людина, і як Пророк українського народу, для якого гарна українська земля, природа була однією з провідних тем поезії. Дана книга тлумачить хрестоматійні Шевченкові поезії, пропонує ефективні методи вивчення їх у школі.

    Меншиков, І. І. Поетичне слово Кобзаря : словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій / І. І. Меншиков. – К.: ДП "Дирекція ФВД", 2008. – 212 с.

    У словнику зафіксовано слова, які вказують на ознаки, властивості, якості предметів та явищ, зокрема явища природи.  Таким чином, зібрано компоненти атрибутивних конструкцій, безпосередньо і опосередковано використаних в поезіях Т. Г Шевченка.

    Видання може зацікавити науковців-філологів, викладачів української мови та літератури, усіх прихильників Шевченкового слова.

chevchenko r2 600x600

    Огієнко, Іван (Митрополит Іларіон). Тарас Шевченко / упорядник, автор передмови і коментарів М. С. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2002. – 440 с.

    "Тарас Шевченко" – одна з небагатьох книг Івана Огієнка, яку він писав усе своє життя, але так і не довів свій творчий задум до кінця. Створені в еміграції, сотні рукописних сторінок повернулися на Батьківщину лише недавно – більш ніж через чотири десятиліття після написання і через тридцять літ після смерті автора. Це видання стало своєрідним відкриттям для сучасного шевченкознавства, оскільки широко розкриває тугу Тараса Шевченка за рідним краєм, за красою України.

    Зважаючи на новизну, емоційність і доступність викладу, авторські знахідки й відкриття, нинішній український читач мимоволі сприйме цю унікальну книгу не лише розумом, а й душею і серцем.

    Русанівський, В. М. У слові – вічність: (Мова творів Т. Г. Шевченка) / В. М. Русанівський. – К.: Наукова думка, 2002. – 240 с.

    У книзі докладно викладено матеріал стосовно діалектної бази формування поетичної мови Т. Шевченка, яка потім стала основою загальнонаціональної літературної мови та джерела творчості Кобзаря. Розглянуто питання символів, які пронизують творчість Т. Шевченка, специфіки інших жанрів його літературної (і не тільки) творчості. Контури й барви краєвидів України постають як поетична мрія.

chevchenko r3 600x600

    Шевченкова криниця: Збірник афоризмів із творів Тараса Шевченка / упорядник В. Дорошенко; вступ. слово Л. І. Андріївського. – К.: Криниця, 2003. – 288с. : портр.

    "Шевченкова криниця" – це збірник найвідоміших, особливо яскравих і змістовних висловів (афоризмів) і ширших уривків із поетичних творів Тараса Шевченка та його прозової спадщини: повістей, драматичних творів, щоденника тощо. Вислови про красу української природи – один з провідних аспектів творчості поета.

    Ця книга має велике теоретичне і практичне значення для всіх шанувальників української літератури, які зможуть більш ефективно використовувати творчі надбання Т. Г. Шевченка в навчанні і повсякденній діяльності.

 

  Якщо мандрувати Інтернетом:

  diser.com.ua/content/267336.html – творчість Т. Г. Шевченка в критиці літературознавства.

  revolution.allbest.ru/…/00038661.html – ознаки романтизму у творчості Т. Г. Шевченка.

   

    IV. Єсть серце єдине, серденько дівоче,

          Що плаче, сміється, і мре, й оживає...

 chevchenko r4 001 600x600

    Ковтун, Ю. І. Тарасові музи / Ю. І. Ковтун. – К.: Україна, 2003. – 207 с.: іл.

    У книзі розповідається про жіноцтво, яке оточувало Тараса Шевченка, про його сердечні почуття, його музи, що надихали великого поета й художника на створення геніальних поезій, невмирущих поезій, невмирущих полотен, про музу всього його життя, якою була для нього Україна. В додатку: листи Т.Г. Шевченка до коханих жінок.

    Триптих про Тараса Шевченка : у 3-х кн.  / упорядник В. А. Оваденко. – К.: Слов'янський град, 2002.

    Кн. 1: Зоре моя вечірняя... Т. Г. Шевченко й одвічна жіноча таїна / упорядник В. А. Оваденко; переднє слово М. Г. Жулинського. – К.: Слов'янський град, 2002. – 136 с.

    Книга присвячена одній з найбільш складних, відповідальних і делікатних тем Шевченкіани: "Жінки і кохання в житті Т. Г. Шевченка". Розрахована на фахівців та широкий читацький загал, на тих, для кого Великий Кобзар був і залишається не лише національним генієм, а і всеосяжним високим моральним ідеалом.

    Кн. 2: "І стежечка, де ти ходила". Науково-популярне та літературно-художнє видання про перше й останнє кохання Тараса Шевченка / упорядник В. А. Оваденко. – К.: Слов'янський град, 2002. – 32 с.: іл.

    Ця книжечка – схвильована розповідь наших сучасників про життя і творчість, перше й останнє кохання геніального поета, образ жінки – жінки-матері, сестри, дружини, нареченої в літературній і мистецькій спадщині Великого Кобзаря.

    Кн. 3: "На тебе дивлюся, за тебе молюсь" : комплект листівок. – К.: Слов'янський град, 2002. – 24 листівки.

    Подано матеріал про Тараса Шевченка як портретиста. Комплект містить двадцять чотири жіночі портрети, що продовжують тему "Жінки і кохання в житті Т. Г. Шевченка".   

chevchenko r4 600x600   

    Чуб, Дмитро. Живий Шевченко (інтимне життя поета) / Д. Чуб. – 3-тє вид., переробл. і доповнене. – Мельбурн: Видавництво "Ластівка", 1987. – 152 с.

    Завдання цього видання – глибше познайомити читачів з приватним життям Тараса Шевченка: яким він був, які мав смаки, погляди, уподобання, характер, його романтичні пригоди тощо. Ця книга також розкриває перші початки творчості поета та зеніт його поетичних та малярських успіхів.

    Відомості, вміщені в книзі, вибрані з безлічі друкованих джерел, скомпоновані й освітлені відповідними поясненнями, підсумками та узагальненнями допоможуть читачеві детальніше розглянути образ геніальної людини, а також стануть корисним ілюстративним джерелом для вчителів, дослідників, студентів, доповідачів тощо.

    Шевченко, Т. Г. Повне зібрання творів : у 12 томах / голова редкол. М. Г. Жулинський – К.: Наукова думка, 2001.

    Т. 3: Драматичні твори. Повісті. – 2003. – 592 с.: портр.

    У виданні друкуються повісті та драматичні твори Т. Г. Шевченка. Це не вся драматургічна та повістева спадщина поета, частина її не дійшла до нас. Усі драматичні твори та повісті написані Шевченком російською мовою і у виданні подані в авторизованому вигляді (приблизному до оригіналу).

 

  Якщо мандрувати Інтернетом:

  www.museum-ukraine.org.ua/index.php?... – Національний музей Тараса Шевченка; роль жінок у житті поета.

  www.ukrit.vn.ua/making/je99z9b.html - жіноча доля в поезіях Т. Г. Шевченка.

 

    V. І візерунками з квітками

        Кругом листочки обведу...    

 chevchenko r5 600x600

        Антонович, Д. В. Шевченко – маляр / Д. В. Антонович. – К.: Україна, 2004. – 272 с. : іл.

    Одне з кращих досліджень мистецької спадщини Т. Г. Шевченка. Видання ілюстроване, розраховане не тільки на фахівців, а й широке коло читачів.

chevchenko r5 001 600x600

    Вічний як народ: Сторінки до біографії Т. Г. Шевченка : навчальний посібник / автори-упорядники О. І. Руденко та Н. Б. Петренко. – К.: Либідь, 1998. – 272 с.

    Тема України, доля народу, біблійні мотиви – ці невичерпні пласти творчості українського генія, великого поета і художника Т. Г. Шевченка висвітлюється в книзі. Сторінки життя та творчості Кобзаря, хрестоматійно відомі теми доповнюють і поглиблюють раніше не опубліковані документи, спогади сучасників Т. Г. Шевченка, а також репродукції з його картин, офортів, автографи тощо.  

    Національний музей Тараса Шевченка : альбом / упорядник Т. Андрущенко, С. Кальченко. – К.: Мистецтво, 2002. – 224 с.: іл.

    Альбом представляє значну частину мистецької колекції творів Тараса Шевченка, рукописи його поезій, прижиттєві видання, меморіальні речі, що зберігається в Національному музеї Тараса Шевченка. Це неоціненна спадщина генія, постать і творчість якого сфокусувала в собі буття українського народу на всі часи. Репродукції художніх творів супроводжуються науковими коментарями.

    Яцюк, В. М. Віч-на-віч із Шевченком : Іконографія 1838-1861 років / В. М. Яцюк. – К.: Балтія Друк, 2004. – 112 с.: іл.

    Представлений у виданні масив портретів Шевченка, безперечно, зацікавить сучасного читача. Ці зображення є важливими художніми документами при створенні якомога повнішого життєпису поета-художника та змалюванні його узагальненого психологічного портрета.

    На сьогодні вдалося віднайти багато нового про авторів Шевченкових світлин і про варіанти оригінальних знімків, виявлених у музейних та приватних зібраннях. Деякі з цих відомостей вперше публікуються у пропонованому читачам щедро ілюстрованому виданні.

    Яцюк, В. М. "Не забудьте пом'янути...": Шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури, 1890-1940 / В. М. Яцюк. – К.: Криниця, 2004. – 488 с.: іл. – Текст укр.., англ..

    В ілюстрованому виданні вперше на рівні монографічного дослідження висвітлюється історія появи старих шевченківських поштових карток і тлумачиться їхній зміст. Розмаїття листівок розглядається в літературно-художньому контексті як оригінальний і досі маловивчений шар української історії та культури. У дослідженні багато місця відведено питанням класифікації, встановлення авторства, часу й місця друку цих промовистих мініатюрних пам'яток, значна частина з яких публікується вперше.

    За кількістю зібраного філокартичного матеріалу, присвяченого одній історичній постаті, ґрунтовністю його опрацювання монографія не має аналогів.   

 

  Якщо мандрувати Інтернетом:

  javot.net/iso/taras.html – Т.Г. Шевченко як художник, характеристика його картин.

  www.e-cafe.ru/days/bio/.../036.php. - портрети, пейзажі Т. Г. Шевченка.    
 


Visitors Counter

720185
TodayToday646
All DaysAll Days720185