6010420246

1201040241212

2170620242 1

3210620243

4200620244

454557578874545545454

new avsi

new edinorogi

4120620244

3120620243

multhares postiyna

021023 comp-abetka

7120620247

2120620242

6120620246

454545454545454545454545

"Мистецтво вишивки одвічне, народне, українське"

«МИСТЕЦТВО ВИШИВКИ ОДВІЧНЕ, НАРОДНЕ, УКРАЇНСЬКЕ»

 __600x600.jpg - 66.33 Kb

                                        “У неділю не гуляла,

                                                                                                                                               Та на шовки заробляла,

                                       Та хустину вишивала,

                                          Вишиваючи, співала…”

                                                                                                                                                                                       (Т.Г.Шевченко)

        Вишивка як один з видів декоративного мистецтва є особливою галуззю художньої творчості. Основна її мета - художнє освоєння матеріального світу, естетичне осмислення навколишнього середовища. Це давнє і вічно молоде мистецтво. Секрет його молодості  у єдності людини з природою,  в умінні упродовж століть зберігати і примножувати красу, дарувати людям радість зустрічі з прекрасним.

Сучасний стан нашого суспільства характеризується зростанням етнічної свідомості народу, посиленням його зацікавленості до вітчизняної історії та культури, до усвідомлення необхідності збереження традиційного народного мистецтва як генофонду його духовності, втрата якого є загрозою існування самого народу. Звернення до життєдайних джерел народного мистецтва, до збереження й оновлення усіх його видів - це усвідомлення свого родоводу, духовних традицій, це відродження культури українського народу.

 

І.  Розмаїття візерунків - із глибини віків.

Ганжа, П.О. Таємниці українського рукомесла / П.О. Ганжа. - К.: Мистецтво, 1996. - 192с. : іл. - Резюме англ. мовою.           

Загородня-Трачук, О. Узори, повернуті в Україну / Упор. Р. Захарчук-Чугай;  худ. оформлення О. Козака. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1996. - 60с. : іл.

Це краще видання відомої дослідниці української народної вишивки і вишивальниці в діаспорі Ольги Загородньої-Трачук. У ньому подані візерунки, розроблені автором на основі вишивок, їх фрагментів, збережених в Америці з різних регіонів України. Подані хрестикові візерунки, найзручніші для відшивання.

Кара-Васильєва, Т. Історія української вишивки / Т. Кара-Васильєва. - К.: Мистецтво, 2008. - 464с. : іл.

Кисіль, Г.  Українська вишивка: Портрети видатних людей Полтавщини / Г. Кисіль. Вип.2. - Полтава, 2007. - 41с.

Українське народознавство :  навч. посібник / За ред. С.П.Павлюка, Г.Й. Горинь, Р.Ф. Кирчіва. – Львів : Фенікс, 1994. - 608с.

uk.wikipedia.orq/wiki/Вишивка - історія української вишивки

art-stitch/com.ua/…vishivka/histjry

 

ІІ.  Народна вишивка – мелодія української душі.

 Кара-Васильєва, Т.  Полтавська народна вишивка / Т. Кара-Васильєва. - К.: Наукова думка, 1983. - 136с. : іл.

          У монографії аналізуються музейні  збірки, етнографічні джерела, а також наводяться матеріали, зібрані автором в експедиціях. Вишивка розглядається в комплексі з народним одягом, інтер’єром.

  Ксенія Колотило : альбом / авт.-упоряд. Д. І.Богданова. - К.: Мистецтво, 1992.-160 с. : іл. - Текст укр., нім., англ.

         Альбом присвячено творчості Ксенії Іванівни Колотило. Традиційне мистецтво українців – вишивка – знайшло в її творах не лише продовження, а й розвиток. В альбомі репродуковано роботи майстрині.

  Українська вишивка : альбом / авт. тексту та упоряд. Т. Кара-Васильєва.-К.: Мистецтво,1993. - 264 с. : іл.

 Гасюк, Е.О. Художественное вышивание : альбом / Е.О.Гасюк. - 4-е изд., стер. - К.: Вища шк. Головне вид-во,1986. - 247 с.

         В альбоме дан краткий исторический обзор развития искусства вышивания на Украине, раскрыты мотивы украинского народного орнамента. Приведены сведения об оборудовании вышивальной мастерской, инструментах и приспособлениях для мастерской ручного и машинного вышивания. Описаны различные виды мережки, швов, методы вышивания.

vyshyvanka.ucoz.ru - техніка української вишивки

vyshyvanka.blox.ua - вишивка хрестиком, мережки, методи вишивання

 

           ІІІ. ...І рушник вишиваний на щастя, на долю дала.”

 Гурська, А.С. Мова та граматика українського орнаменту : навчально-методичний посібник / А.С. Гурська. - К.: Альтернативи, 2003. - 144 с. : іл.

 Кара-Васильєва, Т. Українська вишивка / Т. Кара-Васильєва, А. Чорноморець. - 2-ге вид., стер. - К.: Либідь, 2005. - 160 с. : іл.    

Розглядаються особливості самобутньої народної вишивки, її локальні характеристики щодо історико-етнографічних регіонів, описуються основні техніки шитва, розкривається символіка рушників, їхнє значення у святах та обрядах.

 Кара-Васильєва, Т.В. Українська народна вишивка / Т.В. Кара-Васильєва, А.О. Заволокіна. - К. : Либідь, 1996.- 96 с.: іл.

У книзі розглядаються особливості самобутньої української народної вишивки, її локальні характеристики щодо історико-етнографічних регіонів. Описуються основні техніки шитва. Розкривається символіка рушників, їхнє значення у святах та обрядах.

 Косміна, О.Ю. Українське народне вбрання / О.Ю. Косміна. – К : Балтія-Друк, 2006. - 64 с.: іл.

 Литвинець, Е.М. Українське народне мистецтво. Вишивання і нанизування : [альбом] / Е.М. Литвинець. - К. : Вища шк., 2004. - 335 с. : іл.

Наведено історико-художні відомості про ручне вишивання і нанизування, орнаментику, кольорові поєднання та композиційні вирішення. Розглянуто потрібні матеріали, інструменти і пристосування, послідовно викладено технічні прийоми вишивальних швів і способів нанизування, наведено характерні узори.

rushnychok. orq.ua/ - техніка вишивання рушника

 www.rukodelie.com.ua/-орнамети,кольори,композиції у вишитому рушникові

                 

ІУ.  Українська вишивка в сучасному костюмі.

 Радкевич, В.О. Технологія вишивки : підручник / Г.М. Пащенко; за ред. Н.Г. Никало. - К. : Вища шк., 1997. - 303 с. : іл.

            Викладено навчальний матеріал з технології ручної і машинної вишивки, композиції, технічного малюнка, крою та розміщення вишивки на виробах, подано технологію остаточної обробки вишитих виробів. Систематизовано і наведено фрагменти узорів старовинної та сучасної вишивки різних регіонів України.

 Вышивка. - М. : АСТ, Астрель, 2001. - 164 с. : ил.

            Прекрасно проиллюстрированное издание представляет три изумительно красивих и популярних вида вышивки: крестом, ришельє и строчевое шитье. В книге читатели найдут советы по уходу за вышитыми изделиями.

 Цибульова Г.К. Ручне вишивання / Г.К. Цибульова, Г.Ф. Гаврилова. - К. : Техніка, 1982. - 55 с. : іл.

 Черноморец, А.Д. Ажурная вышивка и игольное кружево / А.Д. Черноморец. - К. : Час,1992. - 208 с. : іл.

 Черноморец, А.Д.  Вышивка  в современном костюме / А.Д. Черноморец. - К.: Реклама, 1987. - 104 с.: ил.

Практическое пособие знакомит с популярным в наши дни видом рукоделия - вышивкой. Книга иллюстрирована образцами узоров и фотоснимками готових изделий.

www.ridnamoda.com ua /?p=923  -використання вишивки в сучасному одязі

www.ukr-net.net / index.html?... - вишивка в побуті та одязі

 


Visitors Counter

662762
TodayToday493
All DaysAll Days662762