dep logo 061 

220323 bookhares

13.03 vernisag

scarbnichka postijna

berezen kolo

berezen cat

Toy room

berezen olivci

545454788754458487784554545454545454545454

berezen english

berezen gameroom

berezen stem

berezen mova

berezen kino

berezen zagalna

vactination covid 19 

  емблема УІК

osvita diia gov ua

pravo 01

teen reading 01

"Мистецтво вишивки одвічне, народне, українське"

«МИСТЕЦТВО ВИШИВКИ ОДВІЧНЕ, НАРОДНЕ, УКРАЇНСЬКЕ»

 __600x600.jpg - 66.33 Kb

                                        “У неділю не гуляла,

                                                                                                                                               Та на шовки заробляла,

                                       Та хустину вишивала,

                                          Вишиваючи, співала…”

                                                                                                                                                                                       (Т.Г.Шевченко)

        Вишивка як один з видів декоративного мистецтва є особливою галуззю художньої творчості. Основна її мета - художнє освоєння матеріального світу, естетичне осмислення навколишнього середовища. Це давнє і вічно молоде мистецтво. Секрет його молодості  у єдності людини з природою,  в умінні упродовж століть зберігати і примножувати красу, дарувати людям радість зустрічі з прекрасним.

Сучасний стан нашого суспільства характеризується зростанням етнічної свідомості народу, посиленням його зацікавленості до вітчизняної історії та культури, до усвідомлення необхідності збереження традиційного народного мистецтва як генофонду його духовності, втрата якого є загрозою існування самого народу. Звернення до життєдайних джерел народного мистецтва, до збереження й оновлення усіх його видів - це усвідомлення свого родоводу, духовних традицій, це відродження культури українського народу.

 

І.  Розмаїття візерунків - із глибини віків.

Ганжа, П.О. Таємниці українського рукомесла / П.О. Ганжа. - К.: Мистецтво, 1996. - 192с. : іл. - Резюме англ. мовою.           

Загородня-Трачук, О. Узори, повернуті в Україну / Упор. Р. Захарчук-Чугай;  худ. оформлення О. Козака. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1996. - 60с. : іл.

Це краще видання відомої дослідниці української народної вишивки і вишивальниці в діаспорі Ольги Загородньої-Трачук. У ньому подані візерунки, розроблені автором на основі вишивок, їх фрагментів, збережених в Америці з різних регіонів України. Подані хрестикові візерунки, найзручніші для відшивання.

Кара-Васильєва, Т. Історія української вишивки / Т. Кара-Васильєва. - К.: Мистецтво, 2008. - 464с. : іл.

Кисіль, Г.  Українська вишивка: Портрети видатних людей Полтавщини / Г. Кисіль. Вип.2. - Полтава, 2007. - 41с.

Українське народознавство :  навч. посібник / За ред. С.П.Павлюка, Г.Й. Горинь, Р.Ф. Кирчіва. – Львів : Фенікс, 1994. - 608с.

uk.wikipedia.orq/wiki/Вишивка - історія української вишивки

art-stitch/com.ua/…vishivka/histjry

 

ІІ.  Народна вишивка – мелодія української душі.

 Кара-Васильєва, Т.  Полтавська народна вишивка / Т. Кара-Васильєва. - К.: Наукова думка, 1983. - 136с. : іл.

          У монографії аналізуються музейні  збірки, етнографічні джерела, а також наводяться матеріали, зібрані автором в експедиціях. Вишивка розглядається в комплексі з народним одягом, інтер’єром.

  Ксенія Колотило : альбом / авт.-упоряд. Д. І.Богданова. - К.: Мистецтво, 1992.-160 с. : іл. - Текст укр., нім., англ.

         Альбом присвячено творчості Ксенії Іванівни Колотило. Традиційне мистецтво українців – вишивка – знайшло в її творах не лише продовження, а й розвиток. В альбомі репродуковано роботи майстрині.

  Українська вишивка : альбом / авт. тексту та упоряд. Т. Кара-Васильєва.-К.: Мистецтво,1993. - 264 с. : іл.

 Гасюк, Е.О. Художественное вышивание : альбом / Е.О.Гасюк. - 4-е изд., стер. - К.: Вища шк. Головне вид-во,1986. - 247 с.

         В альбоме дан краткий исторический обзор развития искусства вышивания на Украине, раскрыты мотивы украинского народного орнамента. Приведены сведения об оборудовании вышивальной мастерской, инструментах и приспособлениях для мастерской ручного и машинного вышивания. Описаны различные виды мережки, швов, методы вышивания.

vyshyvanka.ucoz.ru - техніка української вишивки

vyshyvanka.blox.ua - вишивка хрестиком, мережки, методи вишивання

 

           ІІІ. ...І рушник вишиваний на щастя, на долю дала.”

 Гурська, А.С. Мова та граматика українського орнаменту : навчально-методичний посібник / А.С. Гурська. - К.: Альтернативи, 2003. - 144 с. : іл.

 Кара-Васильєва, Т. Українська вишивка / Т. Кара-Васильєва, А. Чорноморець. - 2-ге вид., стер. - К.: Либідь, 2005. - 160 с. : іл.    

Розглядаються особливості самобутньої народної вишивки, її локальні характеристики щодо історико-етнографічних регіонів, описуються основні техніки шитва, розкривається символіка рушників, їхнє значення у святах та обрядах.

 Кара-Васильєва, Т.В. Українська народна вишивка / Т.В. Кара-Васильєва, А.О. Заволокіна. - К. : Либідь, 1996.- 96 с.: іл.

У книзі розглядаються особливості самобутньої української народної вишивки, її локальні характеристики щодо історико-етнографічних регіонів. Описуються основні техніки шитва. Розкривається символіка рушників, їхнє значення у святах та обрядах.

 Косміна, О.Ю. Українське народне вбрання / О.Ю. Косміна. – К : Балтія-Друк, 2006. - 64 с.: іл.

 Литвинець, Е.М. Українське народне мистецтво. Вишивання і нанизування : [альбом] / Е.М. Литвинець. - К. : Вища шк., 2004. - 335 с. : іл.

Наведено історико-художні відомості про ручне вишивання і нанизування, орнаментику, кольорові поєднання та композиційні вирішення. Розглянуто потрібні матеріали, інструменти і пристосування, послідовно викладено технічні прийоми вишивальних швів і способів нанизування, наведено характерні узори.

rushnychok. orq.ua/ - техніка вишивання рушника

 www.rukodelie.com.ua/-орнамети,кольори,композиції у вишитому рушникові

                 

ІУ.  Українська вишивка в сучасному костюмі.

 Радкевич, В.О. Технологія вишивки : підручник / Г.М. Пащенко; за ред. Н.Г. Никало. - К. : Вища шк., 1997. - 303 с. : іл.

            Викладено навчальний матеріал з технології ручної і машинної вишивки, композиції, технічного малюнка, крою та розміщення вишивки на виробах, подано технологію остаточної обробки вишитих виробів. Систематизовано і наведено фрагменти узорів старовинної та сучасної вишивки різних регіонів України.

 Вышивка. - М. : АСТ, Астрель, 2001. - 164 с. : ил.

            Прекрасно проиллюстрированное издание представляет три изумительно красивих и популярних вида вышивки: крестом, ришельє и строчевое шитье. В книге читатели найдут советы по уходу за вышитыми изделиями.

 Цибульова Г.К. Ручне вишивання / Г.К. Цибульова, Г.Ф. Гаврилова. - К. : Техніка, 1982. - 55 с. : іл.

 Черноморец, А.Д. Ажурная вышивка и игольное кружево / А.Д. Черноморец. - К. : Час,1992. - 208 с. : іл.

 Черноморец, А.Д.  Вышивка  в современном костюме / А.Д. Черноморец. - К.: Реклама, 1987. - 104 с.: ил.

Практическое пособие знакомит с популярным в наши дни видом рукоделия - вышивкой. Книга иллюстрирована образцами узоров и фотоснимками готових изделий.

www.ridnamoda.com ua /?p=923  -використання вишивки в сучасному одязі

www.ukr-net.net / index.html?... - вишивка в побуті та одязі