6010420246

1201040241212

2170620242 1

3210620243

photo 2024-07-09 16-45-20

IMG 20240711 151914 643

1110720241

454557578874545545454

new avsi

new edinorogi

4120620244

3120620243

multhares postiyna

021023 comp-abetka

7120620247

2120620242

6120620246

454545454545454545454545

"Культура і побут українського народу"

«Культура і побут українського народу»

 iskusstvo600x600

Наші часи позначені небувалим зростанням інтересу до проблем вітчизняної історії, витоків національної культури, до пересічних досягнень минулого. Значення свого родоводу, історичних та культурних надбань предків необхідні не лише для піднесення національної гідності, а й для використання кращих традицій у практиці сьогодення.

 Пропонуємо Вашій увазі книжкову виставку, яка розповідає про основні етапи етнічної історії України, розвиток різноманітних сфер матеріальної та духовної культури  українського народу.

 

1.Етнічний розвиток української нації.

 

- Культура і побут населення України : навчальний посібник / В. І. Наумко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. - 2-е вид., доп. та перероб. -  К. : Либідь, 1993. – 288 с. : іл.

-  Українське народознавство : навч. посібник / За ред. С. П. Павлюка, Г. Й. Горинь, Р. Ф. Кирчіва. – Львів : Фенікс, 1994. – 608 с.

-  Українська минувшина :  ілюстрований етнографічний довідник. / А. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В. Космічна та ін. - 2-е вид. – К. : Либідь, 1994. - 256 с. : іл.

-  Вовк Х. К. Студії з української  етнографії та антропології / Х.К. Вовк. – К. : Мистецтво, 1995. – 336 с. : іл.

-  Народна творчість та етнографія. – 2005. - № 1.

-  З української старовини : альбом / текст Д. І. Яворницького ; мал.. М. С. Самокиша, С. І. Васильківського ; пер. з рос. та упоряд. Ю. О. Іванченка. – К. : Мистецтво, 1991. – 316 с. :  іл.

 

www.lib.ua-ru.net/inode/17419.html - етнічна та національна ідентичність сучасної української молоді.

http://politologe.infastnet.com/index.php?name=News&op=pritpage&sid=5 – політична свідомість нації і етнічна самоідентифікація.

http://www.litopus.org.ua/pivtorak/pivt04.htm - витоки українського епосу.

 

2. Духовна культура народу

 

-  Чубинський П. П. Мудрість віків. У 2 кн. Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського. – К. : Мистецтво, 1995.

Кн.1. - 224 с. : іл.

Кн.2. -  224 с. :  іл.

-  Історія української культури. У 5 т. Т. 2. Українська культура 13 – першої половини 17 ст. / В. С. Степанович,  В. Г. Балушок, М.Б. Боянівська та ін. – К. : Наукова думка, 2001. – 847с. : іл.

-  Круковська,  Володимира. Святкуймо Івана Купала. – Львів : Євросвіт, 2001. – 40 с. : іл.

-  Круковська, Володимира. Андріївські вечорниці. – Львів : Євросвіт, 2003. – 52 с. : іл.

-  Українські традиції і звичаї / авт.- упоряд. В. М. Скляренко, А. С. Шуклінова, В. В. Сядро ; ілюстр. В. М. Юденков ; худ. – оформ. Л. Д. Киркач-Осипова. – Харків : Фоліо, 2006. -  318 с. – ( Дитяча енциклопедія ).

-  Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості: Пісні, прислів’ я, загадки, скоромовки / упоряд., передм. та прим. Н. С. Шумади ; худ. оформл. В. П. Вересюка ; упоряд. граф. матер. С.М. Музиченька. – К. : Веселка, 1989. – 606 с. : іл.

-  Українці: Свята. Традиції. Звичаї / уклад. І. Коверець. – Донецьк : Альфа-Прес, 2004. – 304 с.

 

http://www.vuzlib.net/kult/31.htm - історичні шляхи української культури.

http://vuzlib.net/kult/35htm, - традиційна культура українського народу.

http://www.readbookz.com/book/210/7978.html - історичні умови культурного життя українського народу.

http://referat.atlant.ws/?set=referat&mc=478&cm=3232 – традиції українського народу.

                                                   

3. Господарство і матеріальна культура

 

-  Данилюк А. Г. Українська хата. – К. : Наукова думка, 1991. – 112 с. :  іл. – Бібліогр. : С. 107-109.

-  Народне мистецтво. – 2006. - № 3-4.

-  Народна творчість та етнографія. – 2009. - №1.

-  Данилюк, Архип. Шляхами України. Етнографічний нарис / А. Данилюк. – Львів : Світ, 2003. – 256 с. : іл.

-  Українська старовина : із приватних збірок. Мистецтво Гуцульщини та Покуття. Каталог. – К. : Родовід, 2002. – 358 с. :  іл.

-      Ніколаєва Т. О. Український костюм. Надія на ренесанс / Т.О. Ніколаєва. – К. : Дніпро, 2995. – 320 с. :  іл.

 

http://studentbooks.com.ua/content/view/149/46/1/1/ - матеріальна культура слов’янських племен. Господарство, побут, спосіб життя.

http://ua.textreferat.com/referat_14110-1.html - основні заняття і матеріальна культура українського народу.

 

 


Visitors Counter

720043
TodayToday504
All DaysAll Days720043