dep logo 061 

Uvaga konkurs sobori

  454557578874545545454

  DLS-Aphisha2

kolo druziv post3

  photo 2023-07-29 12-49-24

 berezen cat

 Toy room

berezen olivci

multhares postiyna

berezen english

berezen gameroom

berezen stem

berezen mova

berezen kino

chif-book

day kino

zagalna lito

  емблема УІК

osvita diia gov ua

pravo 01

teen reading 01

ДИТИНСТВО МАЄ СВОЇ ПРАВА

ДИТИНСТВО  МАЄ СВОЇ ПРАВА

 

Дитина потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи і правовий захист - як до так і після народження»

Декларація прав дитини

Дитина –квітка, якою треба милуватись, прислухатись до її ніжного шепоту, щоденно доглядати за нею, але ні в якому разі не нівечити це маленьке тендітне створіння. Тож повага прав людини починається із ставлення суспільства до своїх дітей, до їх прав. Адже сьогоднішнім дітям належить продовжити справу становлення справедливого і гуманного порядку у світі.

Кожна дитина має свої права і держава стоїть на їх захисті. Це записано в Конституції України, а також в Законах України “Про охорону дитинства”,”Про молодіжні та дитячі громадські організації”, “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, а також в Конвенції про права дитини, приєднавшись до якої, Україна взяла на себе великі зобов'язання в царині забезпечення прав дитини.

 

1. Закон стоїть на захисті сім'ї.


Апопій І. В. Сімейне право України  /  І. В. Апопій. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 360 с.

“Сімейний кодекс України” вдало поєднує в собі правовий досвід розвинутих європейських держав і традиції сімейних відносин, що характерні для України. Останні зміни та доповнення, внесені до сімейного законодавства, свідчать про позитивні зрушення у сфері захисту державою сім'ї, дитинства, а також захист прав дітей, що залишились без батьківського піклування.

Цей навчальний посібник допоможе студентам в підготовці до лекційних та практичних занять, курсових та дипломних робіт, рефератів, наукових статей і доповідей. А також буде корисним  широкому загалу читачів, які цікавляться правовим регулюванням сімейних відносин.

176663_98194678


Бойко М. Д.   Основи правового самозахисту : навчальний посібник / М. Д. Бойко. – Київ : Олан, 2011. – 365 с.

У книзі подані роз'яснення основних теоретичних положень права, коментарі чинного законодавства України, законодавчо обґрунтовані, з урахуванням практичного досвіду, поради щодо дій громадян у різноманітних життєвих ситуаціях, наведені зразки юридичних документів з найбільш поширених правових питань, які виникають у повсякденному житті, в тому числі  в галузі прав та обов’язків батьків та дітей, сімейного права.

Видання розраховане на широке коло читачів і може слугувати посібником  для правової самоосвіти.


Закон, жінка, сім'я,  молодь /  за ред. О. Е. Винокурова. – Полтава, 2012. – 142 с.

Видання допоможе молодій сім'ї, що знаходиться  в складних матеріально-економічних, психолого-педагогічних умовах краще зорієнтуватись в чинному законодавстві України, для того, щоб захистити свої законні права та інтереси, а також права своїх дітей.

У книзі систематизовані найважливіші нормативно-правові акти, які регламентують життя та діяльність жінки, молодої сім'ї та дітей.

Для всіх, хто цікавиться сімейним правом.


Правове положення неповнолітніх в Україні : збірник нормативних актів / за ред К. Л. Кройтор. – Харків : Еспада, 2012. – 576 с.

Книга містить загальні положення”Конвенції про права дитини”, “Декларації прав дитини”, та закону України “ Про охорону дитинства”. У виданні подані пояснення щодо  майнових прав неповнолітніх, їх соціальний захист та форми влаштування дітей-сиріт і дітей, які залишились без батьківського піклування.

Для всіх, хто цікавиться правами дитини.


Психологія сімейних взаємин : навчальний посібник / за ред. М. С. Ковальчука. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 296 с.

У посібнику ви знайдете теоретичні, методичні та практичні проблеми психологічного забезпечення сімейних стосунків, наведені психологічні особливості сучасної сім'ї та практичні методи діагностики сімейної взаємодії і психологічного консультування. Також розглянуті питання соціального захисту дітей.

Видання буде корисним для батьків, вихователів, молодих людей та всіх, хто прагне до гармонії в сімейних стосунках.

5-mrii-zbulysja-2012


Психологія сім’ї : навчальний посібник  / за ред. В. М. Поліщука. – Суми : Університетська книга, 2013. – 282 с.

У посібнику аналізується психологія сучасної сім’ї в умовах агресивного соціального впливу. Показані основні чинники стабільності сімейних відносин, зокрема роль вікових криз як об'єктивних, закономірних явищ в особистісному розвитку. З'ясовуються типи сімей, стилі подружнього спілкування, особливості виховання дітей та їх права.

Видання стане в пригоді тим, хто цікавиться правовими та психологічними аспектами сімейних відносин.


Седих К. В. Психологія сім’ї  : навчальний посібник / К. В. Седих. – Київ : ВЦ “Академія”, 2015. – 192 с.

В посібнику розкриті основні аспекти сім’ї як психологічного феномену, що має головний вплив на формування характеру дитини. Також цінний теоретичний і прикладний матеріал, зосереджений у розділах про психологію інтимних стосунків у подружній парі, а також про психологічну допомогу сім'ям, та особливо дітям.

Прислужиться дане видання всім, хто цікавиться психологічними особливостями сімейного життя.

20150918095426


Сімейне право України : підручник  / за ред. В. І. Борисової. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 288 с.

У підручнику розглянуто проблеми сімейного права – це сім’я, шлюб, особисті та майнові правовідносини подружжя, права та обов'язки батьків і дітей, влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Особливу увагу приділено новим інститутам сімейного права.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних закладів освіти, а також всіх, хто цікавиться сімейним правом.

2016-05-12_004

 

Електронні ресурси:

Пашко І. С. Конституція України на захисті шлюбу та сім’ї  [Електронний ресурс]    / І. С. Пашко // Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області Міністерства юстиції України [сайт]. – Полтава, 2016. – Режим доступу: http://www.just.gov.ua/content/404/-Конституція (дата звернення : 4. 05. 2016). – Назва з екрана.

Спеціальні заходи попередження насильства в сім’ї [Електронний ресурс] // Рогатинська районна державна адміністрація : [сайт]. – Рогатин, 2016. – Режим доступу:  http://ww2.gov.if.ua/rogatynska/ua/publication/content/14225.htm (дата звернення 4. 05. 2016). – Назва з екрана

Смірін С.   Як попередити насильство в сім’ї [Електронний ресурс]  / С. Смірін  // Справи сімейні [сайт] . – Київ, 2015. – Режим доступу: https://familytimes.com.ua/nasylstvo-v-simyi/yak-poperedyty-як (дата звернення : 4. 05. 2016). – Назва з екрана.

 

 

2. Право на життя.


 

Баймуратов М. О.  захист прав жінок і дітей у період кризових ситуацій і міжнародне право : монографія / М. О. Баймуратов. – Одеса : Юридична література, 2013. – 224 с.

У монографії досліджені міжнародно-правові проблеми захисту прав жінок і дітей у період кризових ситуацій – збройний конфлікт, економічна нестабільність. Розглянуті механізми правового  захисту життя дітей в умовах функціонування державності. Для всіх, хто цікавиться міжнародно-правовою проблематикою в сфері захисту дітей.

2016-05-12_001


Безпека дитини. Перша допомога. Рекомендації провідних фахівців / за ред.  В. В. Фадєєвої. – Тернопіль : Навчальна книга  - Богдан, 2012. – 176 с.

З книги ви дізнаєтесь, які небезпеки підстерігають дитину вдома, на вулиці на дачі, у лісі, у громадському транспорті й у далекій мандрівці, як їх уникнути й упоратися з наслідками. Подана вся необхідна інформація про те, як надати дитині першу допомогу у разі відсутності дихання та зупинки серця, при опіках, отруєннях, забитих місцях і переломах, а також укусах тварин, змій, комах.

Для тих, кого цікавить безпека своєї дитини.

2016-05-12_002


Здоров'я жінки під час вагітності. Рекомендації провідних фахівців / за ред.  В. В. Фадєєвої. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 250 с.

З книги ви дізнаєтеся про правила, яких необхідно дотримуватись майбутній мамі, для того щоб дитина народилась здоровою, адже вона має право на здорове життя. Які необхідні ліки, фізичні вправи, альтернативні методи лікування? На всі ці, та багато інших запитань дасть відповідь дане видання і допоможе створити найкращі умови для росту і розвитку вашої майбутньої дитини.


Кепрару Е.  Мати й дитина : книжка для молодих батьків /  Е. Кепрару. – Київ : Веселка, 2004. – 462 с.

У цій книзі висвітлені питання здоров’я дитини починаючи з допологового періоду і аж до підліткового віку. Видання надає молодим батькам кваліфіковані поради з харчування, режиму, запобігання нещасним випадкам, а також пропонується десять правил виховання дитини, які було вироблено після численних нарад за участю лікарів, психологів, учителів, працівників соціального забезпечення та батьків. І одне з цих правил – це захист життя дитини.

Для всіх, хто цікавиться життям та здоров'ям своїх дітей.


Розвиток дитини та догляд за нею від народження до трьох років. Рекомендації провідних фахівців / за ред. В. В Фадєєвої. – Тернопіль : Навчальна книга  - Богдан, 2012. – 264 с.

Книга розповідає про те, як правильно піклуватися про дитину : планувати її режим дня, проводити щоденні гігієнічні процедури, купати, робити масаж, гратись, а також дає відповіді на питання про психічний та фізичний розвиток дитини, про формування в неї корисних навичок і про те, як подолати шкідливі звички. Адже життя дитини залежить від того, як піклуються про неї дорослі.

Для всіх, хто виховує підростаюче покоління.

2016-05-12_003


Фесенко М. Є.   Здоровий малюк / М. Є. Фесенко. – Полтава : АСМI, 2004. -340 с.

У книзі головна увага приділена питанням профілактики дитячих захворювань. Організаційні питання  профілактичної роботи із дітьми виконуються відповідно до ст. 27 Закону України “Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення”  та статей 1 і 12 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, а втілюють їх в життя лікарі-педіатри, котрі обстежують дитину і оцінюють стан і основні функції органів і систем організму.

Видання необхідне для студентів–медиків, викладачів та лікарів.

2016-05-12_004_copy


Цуканова Є. О.   Мої права : довідник для учнів 5-9 класів / Є. О. Цуканова. – Харків : “Ранок”, 2010. – 96 с.

Видання вчить молоде покоління застосовувати норми права у повсякденному житті, захищати свої права за допомогою закону. У посібнику подано відповіді  на запитання про права дітей у сім'ї, школі, про поведінку в надзвичайних ситуаціях. Ви дізнаєтесь, як треба спілкуватись з працівниками правоохоронних органів, медичних установ, навчитесь обстоювати свої права споживачів товарів і послуг.

Книга для підлітків віком 11-14 років, а також для їхніх батьків, учителів.


Ющенко І. В.   Абетка безпеки. Бесіди з попередження дитячого травматизму / І. В. Ющенко. – Харків : “Основа”, 2013. – 174 с.

Посібник містить матеріали з пожежної безпеки, запобігання отруєнням, користування газом, поводження з вибухонебезпечними предметами, поведінки на воді, користування електроприладами. Матеріали доступні й цікаві для молодших школярів.

Видання корисне для вчителів початкових класів, вихователів, студентів педагогічних закладів, батьків.

 

Електронні ресурси:

Міжнародне право про права дитини [Електронний ресурс] // Навчально-виховний комплекс № 240 “ Соціум” [сайт]. – Київ, 2016. -  Режим доступу: http://nvk240.com/the-rights-of-parents-and-children/54-international-law-on-the-rights-of-the-child-міжнародне (дата звернення : 4. 05 2016). –Назва з екрана.

Конвенція ООН про права дитини [Електронний ресурс] // Машівське районне управління юстиції : [сайт]. – Машівка, 2016. – Режим доступу: http://mashivka.just.gov.ua/uploads/2014-12/serija-listivok-po-konvenciji-oon-pro-prava-ditej1.pdf ( дата звернення : 4. 05. 2016). – Назва з екрана.

Право дитини на життя як одне з фундаментальних прав людини [Електронний ресурс] // Новгород-Сіверське медичне  училище : [сайт]. – Новгород-Сіверськ, 2016. – Режим доступу:  http://lit.govuadocs.com.ua/docs/1158/index-1066945.html (дата звернення : 4. 05. 2016). – Назва з екрана.

 

3. Право на освіту та відпочинок.


Захист прав дитини В Україні : підсумки діяльності у 2013 році Уповноваженого  Президента України з прав дитини Ю. О. Павленка / за ред. Ю.О. Павленка. – Київ : Дорадо- Друк”, 2014. – 187 с.

У книзі поданий звіт про проведення моніторингового дослідження стану функціонування закладів для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які не мають необхідних умов для виховання та навчання в сім'ї, та дітей з особливими потребами. Особлива увага приділена питанням освіти та відпочинку.

Для всіх, хто цікавиться правами дітей.

2016-05-12_005


Літнє оздоровлення та відпочинок дітей / за ред. Т. Галушки. – Тернопіль-Харків : Ранок” , 2013. – 224 с.

Посібник містить программу роботи літнього дитячого табору, методичні й практичні поради і рекомендації щодо організації відпочинку дітей, сценарії виховних заходів та різноманітних конкурсів для школярів.

Для вихователів, вожатих, студентів та всіх, хто цікавиться змістовним та корисним відпочинком дітей.

2016-05-12_006


Молодь і право : программа національної ради з питань молодіжної політики при Президентові України / за ред. В. Л. Рябіка .  -  Київ , 2012. – 36 с.

Видання дає відповіді на різні питання, в тому числі і на питання в галузі освіти, як наприклад отримати пільговий кредит на здобуття вищої освіти.  Кожен повинен опиратися на власні знання законів, шукати істину за допомогою цих знань, щоб запобігти помилкам та не бажаним наслідкам.

Для тих, кому потрібні професійні поради у різних галузях суспільного буття.

2016-05-12_007


Права людини : моя власна думка / за ред. Є. Захарова. – Харків : Фоліо, 2005. – 168 с.

В збірці слово надане дітям і містить вона 30 повних текстів та уривків з учнівських творів-есе, присвячених проблемам прав людини – це і права дитини на освіту та відпочинок, право на життя, права, що не реалізовані в нашій країні.

Для всіх, хто цікавиться правами людини взагалі та правами дитини зокрема.


Цуканова Є. О.   Мої права : довідник випускника й абітурієнта / Є. О. Цуканова. – Харків : Ранок”, 2013. – 96 с.

Довідник  дає відповіді на питання, що хвилюють  випускників шкіл, абітурієнтів та їхніх батьків – це питання освіти:  як проходить зовнішнє оцінювання, вступ до ВНЗ, а також питання військової служби, надаються поради щодо захисту прав у конкретних життєвих ситуаціях. Велика увага приділена міжнародному гуманітарному праву та праву молоді на відпочинок.

Книга допоможе вам зорієнтуватись у дорослому житті, а також зацікавить ваших рідних та вчителів.

2016-05-12_008

 


Електронні ресурси :

Забезпечення конституційних прав дітей на освіту та формування особистості [Електронний ресурс] // Новопетрівська загальноосвітня школа I-III ступенів : [сайт]. - Б. м., 2016. – Режим доступу:  http://novopetrivka.at.ua/publ/zabezpechennja_konstitucijnikh_prav_ditej_na_osvitu_ta_formuvannja_osobistosti/1-1-0-6 (дата звернення: 4. 05. 2016). – Назва з екрана.

Менжинський С.  Право неповнолітніх на освіту [Електронний ресурс] / С. Менжинський //  Прокуратура Сватівського району [сайт]. – Київ, 2012. – Режим доступу: http://svatovo.ws/news/procuratura/1798_pravo_nepovnolitnih_na_osvitu.html (звернення: 4. 05. 2016). – Назва з екрана.

Лесечко О.   Конвенція про права дитини [ Електронний ресурс ] / О. Лесечко // Психолог у бібліотеці. Казкові заняття[сайт]. -  Київ, 2012 . – Режим доступу: https://lesechko.wordpress.com/2012/06/01/ (дата звернення:  4. 05.2016). – Назва з екрана.

 

 

4. Державний захист дітей від експлуатації.Булгакова А. В.   Вивчення Декларації прав дитини та Конвенції про права дитини в загальноосвітніх навчальних закладах : методичний посібник для вчителів / А. В. Булгакова. – Харків : Факт, 2009. – 64 с.

Щоб захистити  права дитини у всьому світі ООН прийняла Конвенцію про права дитини, яку зобов'язані виконувати всі країни, які поставили свій підпис під документом.  У даному посібнику викладачі, класні керівники, батьки і самі діти знайдуть матеріал, що містить коментування концепції принципів Декларації прав дитини, Конвенції про права дитини, а також адаптовані тексти цих важливих міжнародних документів. Зокрема розглянутий правовий захист дітей від експлуатації.

2016-05-12_001_copy


Гом'єн Д.    Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини / Д. Гом’єн. – Львів :  Кальварія, 2011. – 182 с.

У виданні висвітлені різні  аспекти захисту прав людини (в тому числі і права дитини)  та пов'язані з цим проблеми. Велика увага приділена питанням  захисту дітей від експлуатації (рабство та примусова праця, рабство та підневільний стан, примусова чи обов'язкова праця).

Європейська конвенція з прав людини  є найбільш досконалим та ефективним правовим документом і усі держави-члени мають дотримуватись визначених стандартів у ділянці захисту прав людини.

2016-05-12_002_copy


Запобігання торгівлі людьми : навчально-методичний посібник / за ред. О. М. Бондурка. – Харків : Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2009. – 176 с.

До тенет торгівлі живим товаром потрапляють  жінки, чоловіки та діти. Особливою групою ризику є підлітки, зокрема дівчатка.  В Україні діє Закон проти торгівлі людьми, а також державна  Програма запобігання торгівлі жінками та дітьми, працює відділ по боротьбі з торгівлею людьми у системі Міністерства внутрішніх справ. Даний посібник – це узагальнення позитивного досвіду ведення просвітницької діяльності в Україні і за кордоном. Ви ознайомитесь з основними міжнародними документами в галузі захисту прав  людини та розробленими практичними заняттями.

Для всіх, хто хоче підвищити рівень знань стосовно прав людини.

2016-05-12_003_copy

Знай свої права, дитино : основні засади Конвенції про права дитини(1989) / за ред. С. Кириленка. – Київ : “Махаон-Україна”, 2012. – 46 с.

В книзі у віршованій формі описані  всі права дітей, що записані в Конвенції про права дитини : право на життя, ім’я і громадянство, сім'ю, навчання та відпочинок, захист від насилля та економічної експлуатації, медичні послуги, а також держава захищає дітей від викрадення і торгівлі ними.

Для всіх, хто цікавиться захистом прав дітей, а також для самих дітей та їх батьків.


Кодекс законів про працю України : науково-практичний коментар / за ред. Погрібного. – Київ : Правова єдність, 2012. – 456 с.

У науково-практичному коментарі на підставі аналізу трудового законодавства України ви знайдете роз’яснення щодо застосування норм Кодексу законів про працю України – це і норма та скорочення тривалості робочого часу, тривалість роботи в нічний час та неповний робочий час, обмеження надурочних робіт та заборона залучення до надурочних робіт як дорослих, так і дітей.

Для всіх, хто цікавиться проблемами трудового права.

2016-05-12_004_copy_copy


Закон України “Про охорону дитинства”. За станом на 5 травня 2005 року / Верховна рада України : Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 24 с.

Порядок застосування праці дітей визначається законодавством України про працю. Саме про це йдеться в статті 21  “Закона України про охорону дитинства” , а також законом установлені форми праці до яких забороняється залучення дітей, та вік з якого допускається прийняття дитини на роботу.

Для всіх, хто цікавиться трудовими правами дітей.


Кодекс законів про працю України : чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 5 березня 2013 року. – Київ : “Центр учбової літератури”, 2013. – 80 с.

Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, в тому числі і неповнолітніх, а саме вік, з якого допускається прийняття на роботу, права , облік, норми виробітку, оплата праці, медичні огляди, відпустки та розірвання трудового договору.

Для всіх, хто цікавиться проблемами трудового права.

2016-05-12_005_copy


Електронні ресурси :

Законодавча база України про захист прав дітей [Електронний ресурс] // Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 45 : [ сайт]. – Кривий Ріг, 2016. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/krivorogkzsh45/zakonodavca-baza-ukraieni-pro-zahist-prav-ditej (дата звернення : 4. 05. 2016). – Назва з екрана.

Конвенція ООН про права дитини [Електронний ресурс] // Урядовий сайт для юних громадян : [сайт]. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://children.kmu.gov.ua/school/1247.htm( дата звернення : 4. 05. 2016). – Назва з екрана.

Проць О.   Захист прав дитини [ Електронний ресурс] / О. Проць // Радник. Український юридичний портал [ сайт]. - Київ, 2016. – Режим доступу: http://radnuk.info/statti/229-kruminal-pravo/15322-2011-01-23-01-19-46.html (дата звернення: 4. 05. 2016). – Назва з екрана.