dep logo 061 

4545452121454524212442421224422121212122

photo 2023-12-01 15-27-07

  454557578874545545454

  new avsi

photo 2023-11-30 09-57-28

  new matuci

 new da vinci

 new edinorogi

new olivci

multhares postiyna

021023 comp-abetka

new english

new igroteka

new stem

new mova

new kino

chif-book

day kino

new zagalna

  емблема УІК

osvita diia gov ua

pravo 01

teen reading 01

Світ історії та розвитку транспорту

Світ історії та розвитку транспорту

Транспорт – найважливіша ланка у сфері економічних відносин, одна із провідних галузей матеріального виробництва. Історія розвитку транспорту невіддільна від історії людського суспільства. Причиною цього є те, що без переміщення знарядь та предметів праці й самої людини неможливі ні виробництво споживання, ні яка-небудь інша цілеспрямована діяльність.

 

Транспортні засоби : від початку до сьогодні

Транспорт виник у глибоку давнину. Але розвиток розпочався із зародження громадського поділу праці. Потреба в транспорті, тоді ще була незначною, тому перші способи ділового спілкування були дуже примітивні - стежки, в'юки, катки, які використовувалися для особливо важких вантажів.

Значне зрушення у розвитку історії транспорту сталося в епоху рабовласницького ладу, що в свою чергу було пов'язано з численними війнами. Військові потреби вимагали негайного розвитку транспорту, через це було побудовано багато нових мощених доріг. Деякі з них збереглися і до наших днів (Давньоримська, Китайська імперія).

 

Коршенбаум, В. Я. Горизонты транспортной техники / В. Я. Коршенбаум, В. Э. Фальк. - М. : Транспорт, 1988. - 256 с.

Розвиток цивілізації дуже тісно пов’язаний з удосконаленням транспортних засобів. Про незвичайні види транспорту розповідає ця книга.

Для широкого кола читачів.

1_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy

 

О шинах и машинах / А. Блохнин. - М. : Молодая гвардия, 1976. - 128 с. : ил. - (Мир твоих увлечений).

Книга розповідає про появу перших транспортних засобів, їх розвиток. Надана транспортно-експлуатаційна  характеристика шляхів сполучення.

Для широкого кола читачів.

 

Савенко, В. Я. Транспорт і шляхи сполучення : підручник / В. Я. Савенко, В. А. Гайдукевич. - 2-ге вид. - К. : Арістей, 2005. - 256 с.

У підручнику розглянуто різні види транспорту і шляхів сполучення, наведено основний принцип їх дії, характеристики транспортних засобів.

Наводиться історична довідка становлення та функціонування основних видів транспорту та перспективи їх вдосконалення і розвитку.

Підручник призначений для студентів всіх спеціальностей напрямів «Будівництво» та «Транспортні технології».

2_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy

 

Транспорт майбутнього / [укл. С. Паркер] ; [пер. з англ.]. - [Х.] : [Фактор], [2013]. - 128 с.

Автор розповідає - яким може бути транспорт через десять, сто, двісті років на основі передових технологій сучасності. Ви дізнаєтесь, як будуть виглядати космодроми в майбутньому, з’ясуєте, які технології згодом будуть допомагати порятунку життя на воді, зрозумієте, яке застосування дирижаблі знайдуть у перевезенні вантажів, а також здивуєтесь можливості наземних поїздок на надзвуковій швидкості.

Для широкого кола читачів.

3_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy

 

Яцківський, Л. Ю. Загальний курс транспорту : навч. посіб. / Л. Ю. Яцківський, Д. В. Зеркалов. - К. : Арістей, 2007. - 544с.

У навчальному посібнику викладено загальні відомості про залізничний, автомобільний, авіаційний, водний, трубопровідний транспорт і його роль у галузях економіки країни.

Описано техніко-економічні особливості видів транспорту і науково-технічні проблеми його подальшого розвитку.

Книга для студентів вищих навчальних закладів транспорту.

4_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy

 

Додаткова інформація на сайтах:

Каковы особенности развития транспортной системы мира [Електронний ресурс] – Режим доступу //   http://files.school-collection.edu.ru (дата звернення: 28.07.2015). – Назва з екрана

Краткая история развития видов транспорта [Електронний ресурс] – Режим доступу //  http://www.ets-rf.ru/razdel_c_02.1.php (дата звернення: 28.07.2015). – Назва з екрана

Транспортная_система  [Електронний ресурс] – Режим доступу //   https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 28.07.2015). – Назва з екрана

 

Від парового візка до електромобіля

 

У 1769 році француз Ніколя-Жозеф Кюньо представив свій винахід - «паровий візок». Він був розміром 60 сантиметрів, працював на пару,  мав максимальну швидкість 3,6 кілометрів на  годину, запасу палива вистачало всього на 15 хвилин пересування. Це було початком автомобільної ери.

Перший автомобіль у світі був винайдений Карлом Бенцем у 1886 році. Він отримав суспільне визнання і був запущений в промислове виробництво. Являв собою триколісний засіб пересування з двигуном на 1,7 літра. З заднього боку сильно виступав великий маховик. Керувався цей  засіб пересування за допомогою Т-подібного керма.

 

Автомобили-легенды / Лычавко А.Э. - Минск : Харвест, 2007. - 128 с. (тв) : ил.

Видання пропонує історію створення, розвиток, технічні характеристики автомобілей: від примітивних моделей до чудес техніки ХХ століття.

Книга для колекціонерів, широкого кола читачів.

 

Автомобили мира / Ред. Ананьева Е. - М. : АВАНТА +, 2004. - 184 с. - (Самые красивые и знаменитые).

Книга розкриває сторінки автомобільної історії – від перших паровиків до, вражаючих своєю вдосконалістю, технічних шедеврів. Розповідає  про сміливі концептуальні та дизайнерські рішення, найпрестижніші екіпажі.

Для автолюбителів, колекціонерів, широкого кола читачів.

 

Автомобіль / авт.-упоряд. Доніна Г. В. - Х. : Фоліо, 2006. - 318 с. - (Дитяча енциклопедія).

Книга розповість про один з найвдосконаліших витворів людської думки – автомобіль. Ви дізнаєтесь про історію створення цього «самохідного дива», а також про все, що пов’язано з автомобілями: про їхні класи і типи, сучасний дизайн та перспективи розвитку автомобільної індустрії.

Для широкого кола читачів.

 

Алексеев, Ю. Г. Люди и автомобили / Ю. Г. Алексеев. - М. : Патриот, 1989. - 190 с.

В художньо-публіцистичних оповіданнях розповідається про історію та тенденції розвитку автомобіля, однієї з незвичайних машин ХХ століття.

Особлива увага приділена людям – вченим, конструкторам, випробувачам, які додали свій творчий внесок до історії автомобіля.

Книга розрахована на широке коло читачів.

 

 

Богатые мира сего : Даймлер. Бенц. Ротшильд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. - 320 с. - (Исторические силуэты).

Книга розповідає про піонерів автомобілебудування.  До уваги читача історія нелегкого  життєвого шляху  до світового визнання талановитих винахідників Готлиба Даймлера, Карла Бенца.

Видання для широкого кола читачів.

6_copy_copy_copy_copy

 

Гасанов, Р. М. Баловень века: автомобиль и бизнес / Р. М. Гасанов. - М. : Молодая гвардия, 1990. - 190 с.

Книга віддзеркалює різноманітні аспекти історії та розвитку автобізнесу. Представлені портрети творців автомашин.

Книга багато ілюстрована, адресована широкому колу читачів.

7_copy_copy_copy_copy

 

Долматовский, Ю. А. Автомобиль за 100 лет / Ю. А. Долматовский. - М. : Знание, 1986. - 240 с.

Автор розповідає про розвиток автомобіля за 100 років від дня його народження. Читач дізнається про машини-попередниці, про зміни та вдосконалення конструкцій, про роль автомобільного транспорту у народному господарстві.

Видання для широкого кола читачів.

8_copy_copy_copy_copy

 

Додаткова інформація на сайтах:

 

Автомобілі  без водіїв - майбутнє вже розпочалося [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://www.dw.com/uk/  (дата звернення:  28.07.2015).   – Назва з екрана

Автомобіль — Вікіпедія [Електронний ресурс] – Режим доступу //

https://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення: 28.07.2015). – Назва з екрана

Історія створення автомобіля - AutoNews-Ua.Info [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://autonews- istoriya_stvorennya_avtomob.html (дата звернення: 28.07.2015). – Назва з екрана

 

Підкорення повітряної стихії

 

Зображення першого планера відноситься до початку нашої ери. Під час археологічних розкопок у пустелі, розташованій на території Перу, був виявлений малюнок предмета незвичайної форми, названий "паракасским канделябром". Фахівці-авіатори не сумніваються, що це креслення літального апарату, що нагадує планер. Поблизу був розташований майданчик для приземлення з "посадковими смугами" і зображення, що нагадує "розу вітрів".

Так розпочалась ера повітроплавання.

 

Бойко, Ю. С.. Голубая мечта столетий / Ю. С. Бойко, В. А. Турьян . - М. : Машиностроение, 1991. - 128 с.

У книзі розглядаються найбільш цікаві моменти з історії розвитку повітроплавання за період 1783-1940 рр.

Висвітлена роль К.Е.Ціолковського, Ф. Цеппеліна, У. Нобіле та інших вчених, інженерів, винахідників у галузі створення літаючих пристроїв.

Для широкого кола читачів.

9_copy

 

Большая энциклопедия транспорта : В 8 т. Т.2. Авиационный транспорт : Справочное издание / Гл. ред. А.Г. Братухин. - М. : Машиностроение, 1995. - 400 с : ил.

Розглядаються питання розробки, проектування, виробництва, випробування літаків, гелікоптерів. Надані характеристики повітряних суден. Розповідається про історію авіабудування та повітряного транспорту, про авіаційні науки.

Для широкого кола читачів.

 

Гончаренко, В. В. Как люди научились летать / В. В. Гончаренко. - К. : Веселка, 1979. - 176 с. - (Библиотечная серия).

Автор книги розповідає про розвиток повітроплавання від повітряної кулі до великих крилатих машин. Видання зацікавить всіх, хто захоплюється історією авіації.

10_copy

 

Жирохов, М. А. Сто великих ассов авиации / М. А. Жирохов. - М. : Вече, [2013]. - 384 с.

Книга розповідає про найзнаменитіших пілотах-асах ХХ століття різних країн та часів.

Для широкого кола читачів.

11_copy_copy

 

Соболев, Д. А. История самолетов : начальный период / Д. А. Соболев. - М. : РОССПЭН, 1995. - 343 с.

Книга про початковий етап розвитку літаків світу. Видання містить документи та унікальні фотознімки перших літаків з авіаційних колекцій США, Німеччини та інших країн.

Книга для  широкого кола читачів

 

Соболев, Д. А. Рождение самолета: Первые проекты и конструкции / Д. А. Соболев. - М. : Машиностроение, 1988. – 206 с.

Надані відомості про літаки та планери, які були побудовані до 1914 року, тобто до того часу, як літак вийшов зі стадії експериментальних розробок та розпочалось його серійне виробництво. Розповідається про цікаві проекти літаків та етапи будування літаючих машин.

Для широкого кола читачів.

 

Томилин, А. Н.. История авиации / А. Н. Томилин. - Санкт-Петербург : Нева, 2004. - 480 с.

Видання розповідає історію авіації від легенд про літаючих людей до найновішої техніки сьогодення. Книга багатоілюстрована.

Для широкого кола читачів.

 

Чернов, А. А. Путешествия на воздушном шаре / А. А. Чернов. - Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. - 232 с.

Повітроплавання зародилося ще у часи середньовіччя. Справжній зліт прийшовся на початок 20-го століття. У наші дні повітроплавання відсунула авіація, що бурхливо розвивається. Але воно і досі служить науці. Історія аеронавтики дуже цікава та багатогранна.

Книга розповідає про дивовижні пригоди аеронавтів і буде цікава для широкого кола читачів.

12_copy

 

Я познаю мир. Авиация и воздухоплавание : детская энциклопедия. - М. : Астрель : АСТ, 1999. - 496 с. : ил.

Книга про історію, теперішні дні та майбутнє авіації та повітроплавання. Розповідь про основні етапи розвитку аеростатів та дирижаблів, літаків, планерів, гелікоптерів та інших літаючих пристроїв.

Для широкого кола читачів.

 

Додаткова інформація на сайтах:

 

Гражданская авиация, история происхождения. [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://tank.uw.ru/articles/other/aviation / (дата звернення:  28.07.2015). – Назва з екрана

История авиации и воздухоплавания - Aviaschool.net [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://olymp.aviaschool.net/iavp-xml/creator/debug /

(дата звернення: 28.07.2015). – Назва з екрана

Літаки майбутнього - Новини UkrMedia [Електронний ресурс] – Режим доступу // https://ukr.media/science/228128/ (дата звернення: 28.07.2015  ).

– Назва з екрана

 

Нелегкий шлях: корабель з античності до сьогодення

Сьогодні наука не може сказати, в якій саме країні зародилося суднобудування. Грунтуючись на новітніх дослідженнях, можна припустити, що це сталося в Єгипті. Єгиптяни  з доісторичних часів використовували Ніл як зручну транспортну магістраль. По річці з давніх часів ходили різноманітні плавучі засоби : торговельні кораблі зі струнким корпусом, що приводилися в рух веслами, а при попутному вітрі - за допомогою вузького прямокутного вітрила.

Великими майстрами-суднобудівниками і майстерними мореплавцями в давнину вважалися фінікійці. В технології суднобудування вони багато чого перейняли у критян, які, за твердженням дослідників старовини, першими застосували кіль і шпангоути, що збільшило міцність корпусу судна. Припускають, що частково завдяки саме цим технічним удосконаленням Крит став першою морською державою на Середземному морі.

 

Белкин, С. И. Рассказы о знаменитых кораблях / С. И. Белкин. - Санкт-Петербург : Судостроение, 1979. - 255 с.

Оживають самі яскраві сторінки історії флоту. Розповіді присвячені мореплавцям, історії створення видатних кораблів.

Книга для всіх, хто цікавиться  історією суднобудування та мореплавання.

13_copy

 

Допатка, Р. Книга о судах / Р. Допатка, А. Перепечко ; пер. с нем. Н. А. Григорьевой, Н. В. Сытовой. - Санкт-Петербург : Судостроение, 1981. - 208 с.

Книга розповідає про морські судна різноманітного призначення, про їх будову, навігацію та судноплавство. Малюнки та схеми розкривають конструкцію судна, суднові системи, палубне устаткування.

Книга для тих, хто цікавиться судноплавством.

 

Короткий, Р. М. Розповіді про кораблі. Ч. 1. / Р. М. Короткий, М. М. Нейдінг. - К. : Веселка, 1980. - 151 с.

У книзі розповідається про декілька типів суден. Зростає їх кількість, розміри і швидкість, ступінь автоматизації і комфортабельності. До вашої уваги захоплюючі історії проектування та будівництва кораблів.

Для широкого кола читачів, які цікавляться історією кораблебудування.

14_copy

 

Кривоносов, Л. М. Какими бывают корабли / Л. М. Кривоносов. - М. : Просвещение, 1974. - 111 с.

У книзі в доступній формі розповідається як судна, що тримаються на поверхні води, яких видів бувають кораблі та як піднімають затонулий корабель.

Для широкого кола читачів, які цікавляться історією морського флоту.

 

Крючков, Ю. С. Имя на борту : [о названиях кораблей ] / Ю. С. Крючков. - М. : Транспорт, 1989. - 159 с.

Книга присвячена цікавій  та малознайомій темі – назвам кораблів. Розповідається про походження назв, дається розшифровка багатьох загадкових імен, розкриваються джерела номінації суден, системи назв.

Для широкого кола читачів, які цікавляться історією морського флоту.

 

Малов, В. И. Тайны знаменитых кораблей / В. И. Малов. - М. : ОНИКС, 2006. - 256 с.

До кораблів у людей відношення особливе. Кораблі допомагали відкривати нові землі, прокладати морські шляхи між континентами, захищати рідні береги від ворогів. Тому багато кораблів увійшли в історію людства.

Про славетні вітрильники, пароплави, кораблі, про мужніх людей, які вели їх по морях – океанах, про цікаві події розповідає ця книга.

Для широкого кола читачів, які цікавляться історією морського флоту.

15_copy

 

Сахарнов, С. В. Моря, кораблі, капітани... : книга майбутнього моряка. Для серед. шкіл. віку / С. В. Сахарнов ; пер. з рос. рукопису І. Западловського. - К. : Веселка, 1983. - 230 с. : іл.

Як стають моряками? Як людина об’їхала земну кулю? Як будувалося судно? Як знайти у морі дорогу? – відповіді на питання ви знайдете на сторінках цієї книги. Автор, у минулому моряк,  лірично і з глибоким знанням справи розповідає про минуле й сучасне професії моряка.

16_copy

 

Ханке, Х. Люди, корабли, океаны : 6 000 лет мореплавания / Х. Ханке ; [сокр. пер. с нем.]. - М. : Прогресс, 1984. - 446 с.

Автор розповідає історію виникнення мореплавання та суднобудування, про різні галузі діяльності людини, які пов’язані з морем та суднами, відомості про конструкцію та тенденцію розвитку суден. Матеріали супроводжуються цікавими та виразними ілюстраціями.

Для широкого кола читачів.

 

Шапиро, Л. С. Самые нелегкие пути к Нептуну / Л. С. Шапиро. - Ленинград : Судостроение, 1987. - 176 с.

Книга про минуле, сьогодення та майбутнє підводного кораблебудування. У цікавій формі надані факти освоювання підводного простору. Про досягнення та помилки першопрохідців у цій складній галузі техніки.

Для широкого кола читачів, які цікавляться історією кораблебудування.

 

Додаткова інформація на сайтах:

Корабли без экипажа: будущее морского транспорта ... [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://metkere.com (дата звернення: 28.07.2015).

– Назва з екрана

Морские суда на подводных крыльях [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://www.seaships.ru/spk.htm (дата звернення: 28.07.2015). –

Назва з екрана

Якими були перші кораблі?  [Електронний ресурс] – Режим доступу //

http://prostomed.kiev.ua (дата звернення: 28.07.2015). – Назва з екрана