dep logo 061 

Uvaga konkurs sobori

  454557578874545545454

  DLS-Aphisha2

kolo druziv post3

  photo 2023-07-29 12-49-24

 berezen cat

 Toy room

berezen olivci

multhares postiyna

berezen english

berezen gameroom

berezen stem

berezen mova

berezen kino

chif-book

day kino

zagalna lito

  емблема УІК

osvita diia gov ua

pravo 01

teen reading 01

Українське мистецтво давнє і сьогочасне
Українське мистецтво давнє і сьогочасне


Мистецтво завжди і всюди безпосередньо пов’язане з розвитком суспільства та його культурою. Найвищої уваги заслуговують ті феномени національної культури, де етнічні традиції сполучаються з цивілізаційними досягненнями нинішньої епохи.


1. Давньоруська ікона як образ світу

Визначним здобутком мистецтва Київської Русі є іконопис, що живе й розвивається вже понад тисячу років. Ікона – своєрідний місток, за допомогою якого здійснюється зв’язок між світом земним, фізичним і потойбічним, духовним.

1. Давньоукраїнська ікона // Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура. – К., 2003. – С. 70-71.

2. Іконопис ХІІІ – перш. пол. ХVІ ст. // Уманцев Ф. Мистецтво давньої України: історичний нарис. – К., 2002. – С. 46 – 67.

3. Масол, Л. М. Художня культура України : навчальний посібник / Л. М. Масол [ та ін ]. – К. : «Вища школа», 2006. – С. 39 – 42.

1-4

 

 

4. Музей Волинської ікони: книга – альбом / В. С. Александрович [та ін.] – К. : АДЕФ-Україна, 2012. – 400 с.

 

 

 

5. Пресіч, О. Вивчення символізму в українському іконописі / О. Пресіч // Всесвіт. – 2012. - №7 – 8. – С. 205 – 215.

1-6

 

 

6. Степовик, Д. Історія української ікони Х – ХХ століття. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Либідь, 2004. – 440 с. : іл.

 

 

 

7. Туркевич, В. Головна школа іконопису: Києво – Печерська іконописна майстерня / В. Туркевич // Історичний календар 2000. – К., 2003. – С. 70 – 71

8. Український іконопис ХІІ – ХІХ ст. з колекції НХМУ : альбом. – К. : Артанія Нова, 2005. – 256 с.

Додаткова інформація на сайтах:
http://risu.org.ua/ua/index/monitoring/kaleido_digest/53347/- Огляд історії українського іконопису.
http://waking-up.org/religii-svitu/sakralne-mystetstvo-ikonopysu/?lang=uk - Сакральне мистецтво іконопису.
http://gdz4you.com/prezentacii/prezentacii-istorija-ukr/6837-prezentaciya-na-temu-ikonopys-kyyivskoyi-rusi.html - презентація "Іконопис Київської Русі".
http://namu.kiev.ua/ua.html - Національний художній музей України (український іконопис ХІІ — ХІХ ст.)
http://litopys.org.ua/istkult2/ikult2.htm - Історія української культури.
Том 2 (українська культура ХІІІ — першої половини ХVІІ століть).
http://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/holyday_iconografy/michael/45526/ - святий Архангел Михаїл в українському іконописі.
http://2010.orthodoxy.org.ua/node/51253 - Іконографія ангельских одеж.
http://2010.orthodoxy.org.ua/node/61971 - Іконографія Святителя Миколая.


2. Петриківський розпис – колір традиції

Квітка як вершина прекрасного в природі відображає глибинну сутність петриківського розпису, його філософію: людина є не центром, а лише часткою Всесвіту нарівні з галузкою, пуп’янком, квіткою… (Ю. Рацибарська)

2-01

 

 

1. Кириченко, М. А. Український народний декоративний розпис : навчальний посібник / М. А. Кириченко. – К. : Знання – Пресс, 2006. – 228 с.

 

 

2. Максимова, Н. Нев’янучі квіти петриківського розпису / Н. Максимова // Демократична Україна. – 2014. – 27 червня. – С. 10.

3. Місюра, В. Творча майстерня. Петриківський розпис / В. Місюра // Позакласний час. – 2009. - №3 – 4. – С. 107 – 113.

4. «Петриківка» для старого і малого // Освіта України. – 2014. – 3 березня. – С. 6 – 7.

5. Петриківка – спадщина людства // Голос України. – 2013. – 25 грудня. – С. 14.

6. Петриківські розписи : альбом / авт.–упоряд. Н. О. Глухенька. – Київ: «Мистецтво», 1973.

2-7

 

 

7. Плазовська, Л. В. Декоративне мистецтво в практиці вчителя образотворчих дисциплін : навчальний посібник / Л. В. Плазовська. – К. : Кондор – Видавництво, 2013. – 258 с.

 

 

 

2-8 001

 

 

8. Рацибарська, Ю. Петриківський розпис: яскраві квіти на темному тлі або Міжнародне визнання на фоні виживання / Ю. Рацибарська // Українська культура. – 2014. - №4. – С. 6 – 11.

 

 

Додаткова інформація на сайтах:
http://fotki.yandex.ru – Петриківський розпис. Слайд-шоу.
http://museum.dp.ua/petrikovka.html - Матеріали щодо історії петриківського розпису в колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького.
http://school.xvatit.com/index.php?titlev - Види декоративно-ужиткового мистецтва. Петриківський розпис. Презентація уроку.
http://dp.vgorode.ua - Петриківський розпис. Джерела та сучасність.
http://bokov.net.ua – Петриківський розпис другої половини ХХ ст.
http://hobby.sumy.ua - майстер-клас з Петриківського розпису.


3. Українська абстракція – у концепції сучасного дослідження

…Сучасне українське мистецтво вийшло за межі суто національної теорії…(І. Корнієнко  )

1. Абстракціонізм // Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура. – К., 2003. – С. 106 – 107.

3-2

 

 

2. Вальчук, І. Постать у тіні абстракції : художник Валерій Сегеда / І. Вальчук // Образотворче мистецтво. – 2007. - №3. – С. 73 – 75.

 

 

3. Денисюк, О. Теоретичні паралелі абстрактного напряму Дениса-Лева Іванцева / О. Денисюк // Образотворче мистецтво. – 2006. - №1. – С. 90 – 92.

4. Зелінський, Ю. Абстракціонізм / Ю. Зелінський // Дніпро. – 2014. - №2. – С. 124 - 128.

3-5

 

 

5. Огнєва, Т. Всесвіт абстракціонізму : монографія / Т. Огнєва // Відбиток часу у дзеркалі буття. – Київ : «Академвидав», 2008. – С 31 – 43.

 

 

 

 

3-6

 

 

6. Павельчук, І. Витоки абстрактної творчості Карпа Звіринського / І. Павельчук // Образотворче мистецтво. – 2010. - №4. – С. 74 – 77.

 

 

7. Рудик, Г. Абтракціонізм / Г. Рудик // Енциклопедія сучасної України. – К., 2001. – Т . 1. - С. 43.

8. Савченко, В. Словообрази абстракції Світлани Юсім / В. Савченко // Образотворче мистецтво. – 2009. - №1. – С. 64 – 65.

9. Характеристика деяких стилів мистецтва // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). – 2010. - №5. – С. 13 – 33.

10. Чеброва, Т. Новий фігуративний живопис співвітчизників – абстрактні пейзажі / Т. Чеброва // Урядовий кур’єр. – 2012. – 6 лист. – С. 5.
Додаткова інформація на сайтах:
http://www.picture-russia.ru - Сучасні українські художники.
http://np.ks.ua - Наші сучасники: Єгор Толкунов.
www.picture-russia.ru/country/2- абстракція українських художників.


4. Життя українського мистецтва в межах віртуального простору

Ми живемо в час, коли людині стало замало трьох реальних вимірів і тоді вона подалася до віртуальної країни, де стали можливі всі бажання…(Р. Старцишин)

1. Блудов, Андрій. – http://www.abludov.com/

2. Граб, О. Феномен «віртуальної» культури / О. Граб // Шкільна бібліотека. – 2011. - №5. – С. 54 – 55.

3. Куцаченко, Андрій. – http://kutsachenko.kiev.ua/

4. Лопухова, Світлана. – http://lopkhova.com/

4-05

 

 

5. Мірошникова, А. Українське мистецтво в межах віртуального простору / А. Мірошникова // Образотворче мистецтво. – 2008. - №1. – С. 123.

 

 

6. Семесюк, Іван. – http://semesyuk.com.ua/

7. Федорук, О. Презентація абстракції, неосессії / О. Федорук// Образотворче мистецтво. – 2006. - №2. – С. 86 -89.

Додаткова інформація на сайтах:
thtp://www.artbarva.com – Онлайн-галерея сучасного мистецтва
http://petrykivkapaint.livejournal.com – Перша в світі онлайн галерея творів петриківського розпису.