dep logo 061 

220323 bookhares

13.03 vernisag

scarbnichka postijna

berezen kolo

berezen cat

Toy room

berezen olivci

545454788754458487784554545454545454545454

berezen english

berezen gameroom

berezen stem

berezen mova

berezen kino

berezen zagalna

vactination covid 19 

  емблема УІК

osvita diia gov ua

pravo 01

teen reading 01

Українське мистецтво давнє і сьогочасне
Українське мистецтво давнє і сьогочасне


Мистецтво завжди і всюди безпосередньо пов’язане з розвитком суспільства та його культурою. Найвищої уваги заслуговують ті феномени національної культури, де етнічні традиції сполучаються з цивілізаційними досягненнями нинішньої епохи.


1. Давньоруська ікона як образ світу

Визначним здобутком мистецтва Київської Русі є іконопис, що живе й розвивається вже понад тисячу років. Ікона – своєрідний місток, за допомогою якого здійснюється зв’язок між світом земним, фізичним і потойбічним, духовним.

1. Давньоукраїнська ікона // Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура. – К., 2003. – С. 70-71.

2. Іконопис ХІІІ – перш. пол. ХVІ ст. // Уманцев Ф. Мистецтво давньої України: історичний нарис. – К., 2002. – С. 46 – 67.

3. Масол, Л. М. Художня культура України : навчальний посібник / Л. М. Масол [ та ін ]. – К. : «Вища школа», 2006. – С. 39 – 42.

1-4

 

 

4. Музей Волинської ікони: книга – альбом / В. С. Александрович [та ін.] – К. : АДЕФ-Україна, 2012. – 400 с.

 

 

 

5. Пресіч, О. Вивчення символізму в українському іконописі / О. Пресіч // Всесвіт. – 2012. - №7 – 8. – С. 205 – 215.

1-6

 

 

6. Степовик, Д. Історія української ікони Х – ХХ століття. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Либідь, 2004. – 440 с. : іл.

 

 

 

7. Туркевич, В. Головна школа іконопису: Києво – Печерська іконописна майстерня / В. Туркевич // Історичний календар 2000. – К., 2003. – С. 70 – 71

8. Український іконопис ХІІ – ХІХ ст. з колекції НХМУ : альбом. – К. : Артанія Нова, 2005. – 256 с.

Додаткова інформація на сайтах:
http://risu.org.ua/ua/index/monitoring/kaleido_digest/53347/- Огляд історії українського іконопису.
http://waking-up.org/religii-svitu/sakralne-mystetstvo-ikonopysu/?lang=uk - Сакральне мистецтво іконопису.
http://gdz4you.com/prezentacii/prezentacii-istorija-ukr/6837-prezentaciya-na-temu-ikonopys-kyyivskoyi-rusi.html - презентація "Іконопис Київської Русі".
http://namu.kiev.ua/ua.html - Національний художній музей України (український іконопис ХІІ — ХІХ ст.)
http://litopys.org.ua/istkult2/ikult2.htm - Історія української культури.
Том 2 (українська культура ХІІІ — першої половини ХVІІ століть).
http://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/holyday_iconografy/michael/45526/ - святий Архангел Михаїл в українському іконописі.
http://2010.orthodoxy.org.ua/node/51253 - Іконографія ангельских одеж.
http://2010.orthodoxy.org.ua/node/61971 - Іконографія Святителя Миколая.


2. Петриківський розпис – колір традиції

Квітка як вершина прекрасного в природі відображає глибинну сутність петриківського розпису, його філософію: людина є не центром, а лише часткою Всесвіту нарівні з галузкою, пуп’янком, квіткою… (Ю. Рацибарська)

2-01

 

 

1. Кириченко, М. А. Український народний декоративний розпис : навчальний посібник / М. А. Кириченко. – К. : Знання – Пресс, 2006. – 228 с.

 

 

2. Максимова, Н. Нев’янучі квіти петриківського розпису / Н. Максимова // Демократична Україна. – 2014. – 27 червня. – С. 10.

3. Місюра, В. Творча майстерня. Петриківський розпис / В. Місюра // Позакласний час. – 2009. - №3 – 4. – С. 107 – 113.

4. «Петриківка» для старого і малого // Освіта України. – 2014. – 3 березня. – С. 6 – 7.

5. Петриківка – спадщина людства // Голос України. – 2013. – 25 грудня. – С. 14.

6. Петриківські розписи : альбом / авт.–упоряд. Н. О. Глухенька. – Київ: «Мистецтво», 1973.

2-7

 

 

7. Плазовська, Л. В. Декоративне мистецтво в практиці вчителя образотворчих дисциплін : навчальний посібник / Л. В. Плазовська. – К. : Кондор – Видавництво, 2013. – 258 с.

 

 

 

2-8 001

 

 

8. Рацибарська, Ю. Петриківський розпис: яскраві квіти на темному тлі або Міжнародне визнання на фоні виживання / Ю. Рацибарська // Українська культура. – 2014. - №4. – С. 6 – 11.

 

 

Додаткова інформація на сайтах:
http://fotki.yandex.ru – Петриківський розпис. Слайд-шоу.
http://museum.dp.ua/petrikovka.html - Матеріали щодо історії петриківського розпису в колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького.
http://school.xvatit.com/index.php?titlev - Види декоративно-ужиткового мистецтва. Петриківський розпис. Презентація уроку.
http://dp.vgorode.ua - Петриківський розпис. Джерела та сучасність.
http://bokov.net.ua – Петриківський розпис другої половини ХХ ст.
http://hobby.sumy.ua - майстер-клас з Петриківського розпису.


3. Українська абстракція – у концепції сучасного дослідження

…Сучасне українське мистецтво вийшло за межі суто національної теорії…(І. Корнієнко  )

1. Абстракціонізм // Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура. – К., 2003. – С. 106 – 107.

3-2

 

 

2. Вальчук, І. Постать у тіні абстракції : художник Валерій Сегеда / І. Вальчук // Образотворче мистецтво. – 2007. - №3. – С. 73 – 75.

 

 

3. Денисюк, О. Теоретичні паралелі абстрактного напряму Дениса-Лева Іванцева / О. Денисюк // Образотворче мистецтво. – 2006. - №1. – С. 90 – 92.

4. Зелінський, Ю. Абстракціонізм / Ю. Зелінський // Дніпро. – 2014. - №2. – С. 124 - 128.

3-5

 

 

5. Огнєва, Т. Всесвіт абстракціонізму : монографія / Т. Огнєва // Відбиток часу у дзеркалі буття. – Київ : «Академвидав», 2008. – С 31 – 43.

 

 

 

 

3-6

 

 

6. Павельчук, І. Витоки абстрактної творчості Карпа Звіринського / І. Павельчук // Образотворче мистецтво. – 2010. - №4. – С. 74 – 77.

 

 

7. Рудик, Г. Абтракціонізм / Г. Рудик // Енциклопедія сучасної України. – К., 2001. – Т . 1. - С. 43.

8. Савченко, В. Словообрази абстракції Світлани Юсім / В. Савченко // Образотворче мистецтво. – 2009. - №1. – С. 64 – 65.

9. Характеристика деяких стилів мистецтва // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). – 2010. - №5. – С. 13 – 33.

10. Чеброва, Т. Новий фігуративний живопис співвітчизників – абстрактні пейзажі / Т. Чеброва // Урядовий кур’єр. – 2012. – 6 лист. – С. 5.
Додаткова інформація на сайтах:
http://www.picture-russia.ru - Сучасні українські художники.
http://np.ks.ua - Наші сучасники: Єгор Толкунов.
www.picture-russia.ru/country/2- абстракція українських художників.


4. Життя українського мистецтва в межах віртуального простору

Ми живемо в час, коли людині стало замало трьох реальних вимірів і тоді вона подалася до віртуальної країни, де стали можливі всі бажання…(Р. Старцишин)

1. Блудов, Андрій. – http://www.abludov.com/

2. Граб, О. Феномен «віртуальної» культури / О. Граб // Шкільна бібліотека. – 2011. - №5. – С. 54 – 55.

3. Куцаченко, Андрій. – http://kutsachenko.kiev.ua/

4. Лопухова, Світлана. – http://lopkhova.com/

4-05

 

 

5. Мірошникова, А. Українське мистецтво в межах віртуального простору / А. Мірошникова // Образотворче мистецтво. – 2008. - №1. – С. 123.

 

 

6. Семесюк, Іван. – http://semesyuk.com.ua/

7. Федорук, О. Презентація абстракції, неосессії / О. Федорук// Образотворче мистецтво. – 2006. - №2. – С. 86 -89.

Додаткова інформація на сайтах:
thtp://www.artbarva.com – Онлайн-галерея сучасного мистецтва
http://petrykivkapaint.livejournal.com – Перша в світі онлайн галерея творів петриківського розпису.