6010420246

1201040241212

5110320245

IMG 20240517 142722 710

2130520242

454557578874545545454

new avsi

new edinorogi

2100320242

7110320247

multhares postiyna

021023 comp-abetka

6110320246

3100320243

1100320241

454545454545454545454545

"В ТИСЯЧОЛІТТЯХ ЧИСЛИМО ІСТОРІЮ..."

"В ТИСЯЧОЛІТТЯХ ЧИСЛИМО ІСТОРІЮ..."

(книги про історичне минуле Полтавщини)

Хто жив на цій землі? Яким богам молився?
І прагнення які плекали ті часи...
М. Бойко

Глибини віків сягає історія полтавського краю. Про це свідчать археологічні дослідження, історичні документи. В останні роки надзвичайно зріс інтерес до минулого отчого краю, але ще залишається немало питань, які донині не знайшли належного відображення  в загальнодоступній  літературі, залишаються "білими плямами".

Десятки вчених-полтавців, аматорів-краєзнавців, письменників-земляків працюють над вивченням історії Полтавщини, в нашому краї виходить багато історичних праць, окремих публікацій, художніх творів.      Про всі розповісти немає можливості,  тому ми представляємо лише добірку книг, які побачили світ у 2008–2013 рр. і, які в певних ракурсах  розкривають скарбниці минулого рідної землі. Історичні праці, публікації, художні твори  не тільки уродженців краю, але і представників інших регіонів.

В перших двох розділах виставки книги розміщені в логічній послідовності, в третьому – в алфавіті прізвищ авторів.

 

"НЕ З ЧИСТОГО АРКУША ПИШУТЬ ЛІТОПИС..."

Історія – це коріння.
Чим глибше, тим міцніше стоїмо.
Л. Костенко

1-krПолтавський краєзнавчий музей: зб. наукових статей. Вип. VIII: маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 616 с. : іл.

Збірник наукових праць є підсумком наукової діяльності Полтавського краєзнавчого музею за 2012 рік та продовженням започаткованого 2003 р. щорічного видання музею, до якого включаються не лише матеріали досліджень працівників музею, а й кращих наукових сил Полтавщини.

Розвідки, опубліковані у збірнику, стосуються різних проблем історії краю, у т. ч. природничих наук, археології, історії козацтва, нової, новітньої історії Полтавщини, історії церкви та релігієзнавства, життя і діяльності визначних полтавців. Усі вони будуть цікавими для тих, хто не байдужий до історії рідного краю.

Альманах пошани й визнання Полтавщини : 100 видатних особистостей Полтавщини минулих століть : презентаційно-іміджне видання. – Полтава : [Артполіграфсервіс], 2012. – 207 с.

Перегорнувши сторінки цього видання, Ви ще раз переконаєтесь, що наша земля благословенна Богом. Саме тут народжувались українська літературна мова, національний театр і класична музика, саме тут найкраще працювалось багатьом ученим зі світовими іменами, саме вона надавала сили тим синам, котрі поклали  своє життя на олтар  служіння Україні.

Ця книга присвячена тим видатним діячам, хто народився або довгий час жив на території нинішньої Полтавської області, хто розкрив свій талант у нашому краї. Їх життєписи складаються в різноликий, але цілісний образ полтавського краю від давніх часів і до недалекого майбутнього.

Волосков В. Подорож Полтавщиною з монетою в руці / В. Волосков. – Полтава : "Оріяна", 2008. – 200 с.

Валерій Волосков – Почесний краєзнавець, лауреат регіональних премій ім. С. Величка, М. Ярошенка. Прекрасна ідея автора розповісти  про монети, випущені українською державою, зображення на яких тією чи іншою мірою пов'язані з Полтавщиною, перетворилася на блискучу, наповнену багатьма маловідомими фактами  оповідь про наш полтавський край та людей до нього причетних: чи то місцем народження, чи то проживанням на Полтавщині, чи то тимчасовим тут перебуванням.

Сотні імен згадуються в цій книзі. Й усі вони – гордість України, й усі вони пов'язані з Полтавщиною, і можуть стати прикладом для кожного з нас.

До речі, це перший в Україні подібний підхід до краєзнавчої тематики, що збагатить всіх допитливих і небайдужих, хто цікавиться історією своєї малої батьківщини, ім'я якої – Полтавщина.

2-krХалимон В. Ф. Полтавщина очима краєзнавця : історико-краєзнавче видання / В. Ф. Халимон. – Полтава : Дивосвіт, 2009. – 304 с.

Щиросердною пристрастю автора книги, інженера за освітою, є  історія рідного краю. Це видання – спроба по-новому розкрити та переосмислити певні сторінки літопису краю та біографії окремих історичних персон.

Багато в чому розповіді базуються на міфах та легендах або навпаки, розвінчують ті міфи, що вкорінилися в пам'яті полтавців.

Однак, незаперечним є факт, що більшість із наведених у цій книзі подій базуються на неспростовних історичних фактах, архівних документах та свідченнях очевидців. Книга буде пізнавальною і корисною для молоді, зробить події  далекої давнини ближчими для нинішнього покоління.

3-krНаливайко І. М. Славні діла козацького роду / І. М. Наливайко. – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 256 с. + 8 с. вкл.
На сторінках цього видання автор, лауреат регіональної літературної премії ім. Л. Бразова (2007), висвітлює події, що відбувалися на Полтавщині в добу козацтва. Розповідається про видатних козацьких ватажків, які боролися і помирали, як справжні лицарі, за волю українського народу, за незалежність Батьківщини.

Також включені нариси про Божі храми, знищені за часів радянської влади та про життя Полтавського козацького полку.

4-krГригор'єв В. На вітрах історії : монографія / В. Григор'єв. – Полтава : ТОВ "АСМІ", 2012. – 292 с.

В цій книзі автор, історик-краєзнавець, лауреат регіональної премії ім. В. Малика, розкриває маловідомі широкому загалу факти з історії козацтва південно-західної частини Полтавщини, Глобинщини XVII-поч. XX ст., коротку історію Кременчуцького, Лубенського, Миргородського полків та їх сотень.

Серед родів козацької старшини, а пізніше українського дворянства, які  пов'язані з краєм, Апостоли, Вишневецькі, Базилевські, Булюбаші, Бутовські, Галагани, Горленки, Калачевські, Капністи, Кулябко-Корецькі, Лисенки, Мартоси, Остроградські, Родзянки, Устимовичі та інші, що проживали майже по всій території Полтавщини, залишили помітний слід в її історії.

Дослідження  нашого земляка  В. Григор'єва спирається на велике розмаїття архівних та фото документів, праць українських та російських істориків, але разом з тим є доступним і цікавим для молодих читачів.

5-krЛохвицький історичний збірник. Видання Лохвицького повітового земства. – К. : Видавництво ім. Олени Теліги, 2012. – 400 с. : іл.

У репринтному виданні, що друкується за виданням 1906 року, подано нариси стародавньої історії Переяславського князівства, до складу якого входили разом з іншими землі сучасної Полтавської області (тоді губернії), а також нариси з історії України періоду XIII–XVIII ст. У другій частині наведено нариси з історії козацьких сотень, що входили до складу Лохвицького повіту.

Книга буде корисною для істориків, студентів історичних факультетів вузів, вчителів,  старшокласників, які залюблені в історію рідного краю.    Збірник підготував і подав до друку уродженець Лохвиці, доктор права, відомий громадський діяч О. Панченко.

6-krНаливайко І. М. Через літа, через віки... : історико-публіцистичні нариси / І. М. Наливайко. – Полтава : "Дивосвіт", 2008. – 384 с.
Скільки визначних, нерідко сповнених справжнього драматизму подій умістила в собі багатовікова історія Полтави! Проте далеко не кожен з нас уявляє яким було наше місто триста, п'ятсот чи більше літ тому, замислюється над тим, звідки пішла назва того чи іншого куточка, вулиці, майдану.

Але саме в них  закарбовані сторінки його літопису. Історія – це та ниточка, яка з'єднує покоління. Допитливий читач має можливість помандрувати у сиву давнину чи недавнє минуле нашого древнього, але вічно молодого міста.

7-krЧепіль О. Вулицями старої Полтави / О. Чепіль. – Полтава : Дивосвіт, 2012. – 164 с.
Полтавський музикознавець, а не фахівець-історик написала цю книгу. Жінка, яка щиро закохана у місто, приєднала свій голос до потужних голосів сотень людей, які щиро служили і служать Полтаві. Нею вивчалися праці авторитетних істориків, які розбурхали інтерес до минувшини нашого міста і бажання долучитися до святої теми.

Накопичений матеріал авторка об'єднала в книгу, яка вийшла людяною, теплою, щирою. Мандруймо вулицями рідної Полтави, милуймося сучасними силуетами, за якими вгадуються тіні благородної давнини, пишаймося честю іменуватися полтавцями!

8-krЕнглунд П. Полтава : розповідь про загибель однієї армії / П. Енглунд. – Харків : Фоліо; Стокгольм : Шведський ін-т, 2012. – 348 с.

Автор книги – доктор філософії, академік, один з найвидатніших сучасних шведських істориків, його твори-бестселери займають достойне місце серед праць найвідоміших авторів цього жанру.

«Полтава» – перша книжка Енглунда, яка написана далекого 1988 року, в самій тільки Швеції продано 250000 її примірників. Книгу визнано беззаперечною працею з такої теми і за жанром класикою міжнародного рівня.

Енглунд починає свій твір так: "Ця книжка присвячена простому піхотинцеві Ерікові Моне. Рано вранці 28 червня 1709 року Еріку в груди влучило гарматне ядро, і він помер. Тіло його й досі лежить поховане на тому місці, де він загинув, на полі десь за чотири кілометри на північний захід від українського міста Полтави". Історик  розмірковує над тим, що привело шведську армію за тисячі кілометрів від батьківщини, в глибину України, а також про чинники, які стояли за цим конфліктом.

Це перше видання українською мовою здійснено з ініціативи Шведського інституту в співпраці з Посольством Швеції в Україні.

Бояренцев С. М. История учебных заведений  Полтавы до 1917 года / C. М. Бояренцев. – Полтава : ООО "АСМИ", 2013. – 560 с.

Автор – корінний полтавець, колишній військовий, який тривалий час жив і працював у Львові. Можливо, дух славного минулого міста Лева і дав наснагу йому для вивчення історії рідного міста.   Сергій Михайлович вибрав для розкриття малодосліджену тему – історію розвитку освітніх закладів Полтави.

Книга складається з двох частин. Основа першої – розповідь про Полтавську чоловічу гімназію і повітове училище – перших учбових закладах міста. В її основі – матеріали Полтавської Архівної комісії 1905 року. Друга частина присвячена всім іншим учбовим закладам. В додатку – цікаві фотографії, які вдалося розшукати автору.

Волосков В. Ф. Найзнаменитіша в Україні / В. Ф. Волосков. – Полтава : ТОВ "АСМІ", 2013. –  256 с.

Понад 200-літня історія Першої класичної чоловічої гімназії (нині – полтавська спеціалізована школа I–III ступенів № 3), яку 1963 року закінчив сам автор, надихнула відомого краєзнавця на написання цієї  цікавої книги.

У різний час  учителями гімназії працювали великі педагоги і громадські діячі, чиї імена поряд з іменами їхніх учнів увічнені в пам'ятниках і меморіальних дошках, на сторінках енциклопедій і в народній пам'яті.

Рекорд престижності в Україні належить саме цьому навчальному закладу. Вміщені в книзі біографічні дані понад 150 учнів і вчителів дають цінний і змістовний матеріал для вивчення історико-культурних надбань полтавців.

Додаткова інформація на сайтах:
Полтавський краєзнавчий музей. – Вікіпедія [Електрон. ресурс]. – Електрон. текст.– Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/ .
СЛАВНІ ДІЛА КОЗАЦЬКОГО РОДУ [Електрон. ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: http://www.vechirka.pl.ua/articles/2014/5/22/47222531/.
РОЗПОВІДЬ ПРО ЗАГИБЕЛЬ ОДНІЄЇ АРМІЇ [Електрон. ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: http://bohttp://misto-tv.poltava.ua/news/13553/okriver.ru/book/296412 .
НА ВІТРАХ ІСТОРІЇ [Електрон. ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: http://web.poltava.info/news/32558-na-vitrakh-istorii.
ПЕРСОНАЛЬНИЙ  САЙТ О. ПАНЧЕНКА [Електрон. ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: http://gromada-lv.at.ua/index/0-13.
ПОЛТАВА ИСТОРИЧЕСКАЯ: САЙТ С. БОЯРЕНЦЕВА [Електрон. ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: http://poltavahistory.inf.ua/os_r.html.
ВАЛЕРІЙ ВОЛОСКОВ [Електрон. ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: http://misto-tv.poltava.ua/news/13553/ .

 

"І ВДАРИЛИ ГРОМИ ВІЙНИ..."

... рвалися полки полтавські
Вперед,
крізь смерть і морок днів.
Ф. Гарін

Невпинна хода історії все більше віддаляє нас від часу, коли фашистська навала топтала полтавську землю. Проте невгамованим є біль людських втрат, священною є пам'ять про героїв Великої Вітчизняної війни.

Ми наближаємось до 70-річчя Великої Перемоги, але "білі плями" в історії кривавої бійні XX cтоліття не зникають. Вагомий внесок у їх розкриття вносять краєзнавці Полтавщини, їхня пошукова робота має значний освітній і духовний потенціал.

Вони роблять спробу на основі документів показати дійсну картину подій, підкреслюють значну роль людського фактора, віддають належне тим молодим героям, які рятували світ від коричневої чуми фашизму.

Полтавщина у Великій Вітчизняній війні. 1941–1945 (до 65-ї річниці Перемоги над фашизмом) : інформаційно-довідкове видання ; Державний архів Полтавської обл.  – Полтава : ТОВ "АСМІ", 2010. – 340 с. : іл.

Вагомий вклад у розгром фашистської Німеччини внесли полтавці, які воювали на різних фронтах, у місцевих військових формуваннях, партизанських загонах та антифашистському підпіллі. І, як свідчать джерела, піднялися вони на захист Батьківщини здебільшого добровільно, за покликом серця.

Дуже великими були людські втрати. Усього за роки війни в полтавську землю лягло 498 820 чоловік.

Пропоноване видання підготовлене з метою представлення широкому загалові читачів значного блоку інформації за вказаний період.

В ньому містяться відомості про дати окупації та звільнення населених пунктів краю від німецько-фашистських загарбників, місцеві військові формування 1941 року, концтабори, гетто, партизанські загони, реєстр частин Червоної армії, що взяли участь у визволенні Полтавської області у вересні-листопаді 1943 року.

Упорядники книги мають надію, що вона сприятиме поглибленню знань з історії полтавського краю та вихованню патріотичних почуттів у сучасної молоді.

10-krРевегук В. Я. Полтавщина  в роки радянсько-німецької війни (1941–1945) / В. Я. Ревегук. – Полтава : "Дивосвіт", 2010. – 292 с.

Пропонована читацькій увазі монографія є першою спробою автора-полтавця дослідити з державницьких позицій події Другої світової війни, що відбувалися на Полтавщині – одному з центральних регіонів України.

За радянських часів не всю правду про війну можна було писати, а в умовах державної незалежності України грунтовно цим питанням ніхто не займався.

Науковець не зміг використати документи, що зберігаються в центральних архівах Російської Федерації, в результаті чого воєнні дії 1941 і 1943 рр. в краї висвітлені побіжно.

Основну увагу Віктор Ревегук звернув на висвітлення тих питань, які мають достатню місцеву джерельну базу: життя полтавців в умовах німецької окупації, їх участь в антифашистському Рухові опору та деяких інших.

Книга розрахована на вчителів, старшокласників і студентів, а також усіх, хто цікавиться цим періодом історії краю.

1941-й рік на Полтавщині : людський вимір трагедії і героїзму : зб. статей за матеріалами  Міжнародної наукової конференції (28 вересня 2011 р.). – Полтава : ПОІППО, 2011. – 160 с.

Більше семи десятиліть тому на Полтавщині сталася трагедія, яка за масштабами не мала аналогів у всесвітній військовій історії.

14 вересня 1941 року в районі Лохвиці завершилося оточення німецькими окупантами армій Південно-Західного фронту. До цього часу немає точного підрахунку військових втрат Червоної армії. За різними оцінками істориків, військових аналітиків лише в полон потрапило понад 600 тисяч бійців і командирів фронту.

Масштаб нищівної поразки був величезний. Заплачена неймовірна ціна за стратегічні прорахунки, непідготовленість, військову недбалість, брак командного досвіду.

"Білі плями" у вивченні цих подій намагалися розкрити  на конференції вчені-історики, фахівці архівної, музейної справи. І переконливим є твердження, що затримання тут ударних німецьких груп дозволило виграти той дорогоцінний час, який вирішив долю Москви і країни загалом.

11-krГужва Ю. М. Полтава в роки німецько-фашистської окупації (1941–1943). Підпільна молодіжна група Лімова–Баяна / Ю. М. Гужва, С. В. Козлов. – Полтава : ФОП Говоров С. В., 2013. – 384 с. : іл.

Маловивченою темою є формування і діяльність антифашистського підпілля на окупованих ворогом територіях у роки Великої Вітчизняної війни, в т. ч. і в нашому краї. Сотні  простих полтавців стали на боротьбу з ворогом. За два роки окупації у Полтаві діяло до двох десятків підпільних груп і велика кількість патріотів-одинаків, які завдали чималих збитків ворогові та вселяли в людей упевненість і віру в неминучу Перемогу.

Визволенням льотчиків з німецького полону та переправленням їх через лінію фронту займалася підпільна молодіжна група Лімова–Баяна. Вони не вважали себе ні підпільниками, ні партизанами, а виконували свій патріотичний обов'язок.

Але в повоєнні роки молоді люди попали під репресивний "каток". Через 70 років після визволення  краю важко встановити істину. Тому автори побудували книгу, спираючись на архівні документи, розповіді очевидців подій, даючи мінімум своїх коментарів.

Требіна Н. М. Грудьми зупинили свинець: жертовні подвиги молодих героїв-полтавців / Н. М. Требіна // Край. – 2013. – № 113 (верес.). – С. 16-17.

Тисячі подвигів були здійснені воїнами в роки Великої Вітчизняної війни. Але серед них були незвичайні, коли офіцери, солдати у найкритичніші хвилини бою, щоб врятувати бойових товаришів від куль ворога, своїм тілом закривали амбразури фашистських вогневих точок.

Цих героїв з 23 лютого 1943 року називали матросовцями.

Серед тих, хто ціною власного життя змусив замовкнути ворожі дзоти, були і шість молодих героїв, уродженців краю, а також ті, хто визволяв Полтавщину або здійснив такий подвиг на полтавській землі.

Троє з них були в числі тридцять одного воїна, хто 1942 року попередив подвиг Олександра Матросова. Про бойову звитягу цих безстрашних воїнів і йдеться у матеріалі.

Подвигів краян яскраві сторінки : полтавці у європейському русі Опору в роки Другої світової війни : біобібліографічне досьє / упорядник Н. М. Требіна; Полтавська обласна бібліотека для юнацтва ім. О. Гончара. – Полтава, 2010. – 20 с.

В досьє подана інформація про участь наших земляків або тих, хто жив і працював на Полтавщині, в лавах учасників європейського спротиву гітлерівським окупантам : підпільних організаціях, партизанських загонах.

Ці матеріали, зібрані з різних джерел, в деякій мірі, проллють світло на маловідомі воєнні біографії полтавців. Досьє є далеко не вичерпним, розповіді про героїв-краян подаються в алфавітному порядку, з посиланнями на документальні, довідкові, публіцистичні та літературні джерела.

Петрович  В. О. Діти-герої полтавського краю. – 2-ге вид., перероб. та доп. / В. О. Петрович. – Полтава : "Оріяна", 2008. – 40 с.

Питання про внесок дітей у Велику Перемогу ще недостатньо досліджене. В невеликому збірнику популярних нарисів через долі дітей розкриваються маловідомі сторінки історії рідного краю. Чимало сміливих дітей, підлітків з Полтавщини не змирилися з фашистським режимом і, нехтуючи смертельною небезпекою, вступили в боротьбу з ворогом.

Мета книжки – повернути забуті імена юних героїв-полтавців, показати, що у війнах беруть участь  і гинуть не тільки дорослі, а й ні в чому не винні діти.

Епіграфом до збірника взято красномовний рядок з вірша В. Сосюри :

"Слава їм у віках! Іменам їх над світом сяяти!"

12-krІсторії,  обпалені війною: спогади жінок-остарбайтерів, зібрані на Полтавщині. – Полтава : Дивосвіт, 2012. – 100 с.

Письменники, соціальні, музейні  працівники зібрали усні спогади жінок-свідків Другої світової війни в п'яти районах області, військовополонених, остарбайтерів, що залучалися до рабської праці у концтаборах, гетто та інших місцях ув'язнення.

Викликають щире захоплення  бабусі-полтавки 1918–1928 років народження. Вражає їх любов до рідної землі. Багато з них неодноразово втікали із полону. Своєрідна рекордсменка мешкає у с. Вільшанка Лубенського р-ну. Дівчина утікала від поліцаїв і німців 5 разів, останній раз повернулася аж із Польщі. Змирилася тільки тоді, коли поліцаї пригрозили розстріляти її матір.

Біографічний метод в історії, на відміну від товстих, зарозумілих книжок, дає змогу побачити історію власного народу такою, як вона була – очима її учасників.

13-krПолтавщина. Сторінки історії : виставка фотографій та документів (з приватної колекції Є. Аничина). – Полтава : ТОВ "АСМІ", 2013. – 65 с.
В книзі представлено 60 збільшених фотокопій з фотографій, що зображують Полтаву напередодні Великої Вітчизняної війни, в трагічні роки німецько-фашистської окупації та в післявоєнний період.

У першому розділі Ви побачите довоєнні фото окремих куточків нашого міста, які і сьогодні впізнавані: Палац піонерів, Березовий сквер, окремі будівлі на вулиці Жовтневій.

До другого розділу увійшли переважно знімки, зроблені німцями під час окупації Полтавщини (їх колекціонер придбав у німецьких родинах). Чимало світлин зображують місцевих жителів у різних життєвих ситуаціях: на ринку, під час повені тощо.

Фотографії третього розділу покажуть вам суцільні руїни, на які перетворилася Полтава та людей, які невтомно відбудовували рідне місто. На багатьох фото – юні полтавці.

Додаткова інформація на сайтах:
ЮРІЙ ГУЖВА [Електрон. ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: http://history-poltava.org.ua/?p=2397.
ІСТОРІЇ, ОБПАЛЕНІ ВІЙНОЮ [Електрон. ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: http://www.zorya.poltava.ua/?p=5369.

 

ПОЛТАВЦІ В ШАНІ І В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ

Історія – це пані принципова.
Висвітлює у ракурсах нових
і те, що відлетіло, мов полова,
і те, що не вдостоїлося слова,
і те, що стало кличем для живих.
Н. Поклад

Білик І. І. Яр : роман / І. І. Білик. – К. : Грамота, 2008. – 784 с. : іл. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

Роман письменника-полтавця, лауреата Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка, розповідає про найскладніші часи в історії українського народу в XX столітті.

Автор проводить головного героя твору Максима Нетребу через страхіття голодомору 1933 року, масові репресії 1937 року, тюрму, концтабір і сповнену тривог втечу з нього, окупацію України фашистськими загарбниками, службу в поліції й приховану боротьбу з окупантами в групі Української Повстанської Армії, сприяння підпіллю та партизанам, перебування на чужині та власні душевні муки.

14-krБутенко Є. П. Горошинці, козаки і воїни : Художньо-історичний роман / Є. П. Бутенко. – Полтава : "АСМІ", 2012. – 394 c. : іл.

У романі йдеться про козаків Посулля, перебування їх на Січі, знищення запорізької вольниці Катериною II і втечу частини козаків за Дунай, де вони півстоліття поневірялися на землях і під владою Османської імперії. У творі розповідається про життя і долі невигаданих персонажів з Полтавщини на островах Дунайського гирла, північного побережжя Чорного моря і повернення їх до рідного краю.

Автор, літописець і краєзнавець, лауреат трьох регіональних літературних премій,  у багатьох своїх книгах відтворив  забуті сторінки героїчної історії нашого краю. Він відшукав і вивів із забуття багато імен славних земляків – науковців, письменників, митців і воїнів.

15-krКлимчук О. Факторія Завойка : портрет з історії / О. Климчук. – К. : Український письменник, 2013. – 320 с.

Ім'я Василя Завойка, нащадка старовинного козацького роду, гриміло Далеким Сходом, від Камчатки до Амуру, за ним полювали ворожі ескадри, проте його не могли ні наздогнати, ні перемогти. Василь Степанович – генерал і адмірал, уродженець с. Прохорівка Полтавської губернії, перший військовий губернатор Камчатки, організатор оборони Петропавловська на Камчатці у серпні 1854 року.
Він писав французькому письменникові Альфреду де Вінь'ї: "Відстоювати незалежність  моєї країни – таке моє перше бажання в житті".

Хоробрий воїн доживав віку і похований в рідній українській землі.

16-krКовпак В. В. Тінь гетьмана : історико-пригодницький роман / В. В. Ковпак. – Полтава : Дивосвіт, 2008. – 264 с.

Події, описані в книзі, висвітлюють героїчну і трагічну долю нашого народу, його боротьбу за незалежність у період 1705–1711 рр.  В основі роману – конкретні події, які відбувалися і в нашому краї.

Автор, лікар за фахом, висловлює своє бачення тогочасних подій, його давно хвилювало, чому багато людей, які творили нашу історію, яких оспівано в думах і народних переказах, закінчили життя від рук ката, у засланні чи, в кращому разі, померли в злиднях?

Чому на століття їхні імена були піддані забуттю, а деякі навіть прокляттю, освяченому церквою? Чим могли керуватися могутні історичні персони і звичайні українці, приймаючи доленосні для країни і їх самих рішення?

Кожен із нас може мати власну відповідь. Автор пропонує нам свою.  Молоді читачі, які захоплюються  пригодницьким жанром, вивчають історію України, краю, зокрема козаччини, знайдуть у цій книзі багато цікавого і повчального.

Косач Ю. Володарка Понтиди : роман мого прадіда / Ю. Косач. – К. : Преса України, 2013. – 432 с.

Автор – племінник Л. Українки, в дитинстві жив у Гадячі, з 1918 року – на еміграції. 1964, 1971, 1986  року відвідував Україну, заїжджав на Полтавщину – в Полтаву, Диканьку, Решетилівку, Гадяч, Кременчук.

Його авантюрний роман, над яким він працював майже десять років, – перлина  української прози. Вишукана мова, динамічний сюжет, образ романтичного, благородного героя, що стає жертвою любовної жаги до княжни Тараканової, яка претендувала на російський престол, видаючи себе за доньку імператриці Єлизавети Петрівни та Олексія Розумовського.     Російські шпики розшукують авантюристку по всій Європі. Роман, як кажуть, добре скроєний і  гарно зшитий.

Книга читається легко, читач не втратить зацікавленості пригодами, життєвими колізіями до останньої сторінки.

Кравченко І. Примара волі : історичний роман / І. Кравченко. – Полтава : "Дивосвіт", 2009. – 296 с.

XVIII століття ознаменувалося в Україні багатьма подіями національно-визвольного руху. Одне з найвизначніших з них – повстання в с. Турбаях на Полтавщині. Це поселення історики назвали першою селянською республікою в Україні та Російській імперії.

На основі оригінальних матеріалів, які полтавець, інженер за фахом, збирав і опрацьовував двадцять років, створено широкомасштабне полотно Турбаївського повстання. Показано діяльність багатьох історичних постатей того часу, які мали причетність до тих подій.

Роман насичений історичною інформацією, яка склала б честь будь-якому серйозному науковому дослідженню. Водночас твір має просвітницький характер. Він, безумовно, зацікавить широкий загал людей, небайдужих до своєї історії. Роман буде корисним для юнацтва, тому ми рекомендуємо його для позакласного читання.

17-krЛитовченко Т. І. Орлі, син Орлика : роман / Т. І. Литовченко. – Харків : Фоліо, 2012. – 282 с. – (Історія України в романах).

Життя гетьмана Пилипа Орлика тісно пов'язане з Полтавщиною, зокрема, його дружиною була Ганна Герцик, дочка полтавського полковника П. Герцика. Набагато менше сучасна молодь знає про його сина Григорія Орлика, хрещеника Івана Мазепи, відомого політичного і військового діяча, дипломата, розвідника доби французького короля Людовіка XV.

Крім того, Григор Орлі (саме під таким іменем гетьманич увійшов до світової історії) був щирим адептом ідеї відновлення козацької держави на українських теренах. Життя Орлі було сповнене небезпечних пригод, з яких він завжди виходив з честю. Роман з історичного "козацького" циклу Т. Литовченка  став лауреатом Всеукраїнського конкурсу "Коронація слова – 2010".

Додаткова інформація на сайтах:
ІВАН БІЛИК. – КНИГИ [Електрон. ресурс].– Електрон. текст. – Режим доступу: http://ukrlib.com.ua/books/book.php?id=7 .
Євген Бутенко [Електрон. ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: http://www.zorya.poltava.
КОСАЧ ЮРІЙ. –  ВІКІПЕДІЯ [Електрон. ресурс] – Електрон. текст. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/.
ТУРБАЇВСЬКЕ ПОВСТАННЯ. – ВІКІПЕДІЯ [Електрон. ресурс]. –  Електрон. текст. – Режим доступу:  http://uk.wikipedia.org/wiki/.
ТИМУР ЛИТОВЧЕНКО.– ВІКІПЕДІЯ [Електрон. ресурс]. – Електрон.текст. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/.
ВОЛОДИМИР КОВПАК [Електрон. ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: http://misto-tv.poltava.ua/news/9089/.
ВАСИЛЬ ЗАВОЙКО. – БІОГРАФІЯ [Електрон. ресурс]. – Електрон. текст.– Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/133878/.
 


Visitors Counter

629540
TodayToday408
All DaysAll Days629540