6010420246

1201040241212

5110320245

5441212524545544121214545544545-min

454557578874545545454

new avsi

new edinorogi

4120620244

3120620243

multhares postiyna

021023 comp-abetka

7120620247

2120620242

6120620246

454545454545454545454545

"І огник, ним засвічений не згас…"

"І огник,  ним засвічений не згас…"

“Як день горить, як вітер хилить віти,
Як те, що є на світі даль і час,
Між нас тобі, поете, жити,
Як і між тих, що прийдуть після нас.”

В. Сосюра

Іван Петрович Котляревський – велике серце України, піснетворець, добрий і мудрий пророк, класик нової української літератури, видатний письменник-реаліст, автор славнозвісної “Енеїди” і “Наталки Полтавки”. У своїй творчості він особливо яскраво й багатогранно відображав душу народу, його національну своєрідність, поетичну вдачу.
В похмурі часи почалася його літературна діяльність. За словами академіка О. І. Бі-лецького: “Енеїда”  Котляревського з’явилася в епоху, коли історичні обставини поставили під знак питання дальше майбутнє української мови, а також і всієї української культури. Бути чи не бути українському народові, який втратив останні рештки автономії…
Бути! -  відповіла на це питання поема Котляревського”.
Ніби казковий богатир, струснувши з себе віковічні кайдани, піднявся великий український народ і засміявся, – та як же дзвінко й дотепно.

 

1. Так Котляревський у щасливий час

Вкраїнським словом розпочав співати…

vv-07-1Бандура, О. М.  Вивчення творчості І. П. Котляревського в школі / О. М. Бандура. – К. : “Наукова думка ”, 1987. – 126 с.

У книзі викладена стисла характеристика соціально-політичного і економічного життя України на грані двох століть – XVIII і XIX, а також біографія І. П. Котляревського : його дитячі роки та навчання, вивчення  письменником життя народу під час учителювання у селі, службова діяльність, зв'язки Котляревського з прогресивними колами тодішнього суспільства, а також останні роки життя  та суспільні і літературні погляди Івана Петровича. Для широкого загалу читачів.

vv-07-3Панасенко, Т. М.  Іван Котляревський / Т. М. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2010. – 88 с.

В біографії Івана Петровича Котляревського  до сьогоднішнього дня залишилися запитання без відповідей. А про особисте життя відомо лише натяки та здогади. Тому дане видання  крім достовірних даних також насичене припущеннями, версіями, легендами, а може, й вигадками перших біографів про життя засновника нової української літератури. Для тих, хто цікавиться біографією та творчістю І. П. Котляревського.

Ткаченко, Н. С.   Іван Котляревський у школі / Н. С. Ткаченко. – К. : “Наукова думка” , 1988. – 191 с.

У посібнику розглянуто життєвий та творчий шлях фундатора нової української літератури – І. П. Котляревського, проаналізовано його твори, передбачені шкільною програмою з української літератури, подано методичні поради вчителеві.  Для широкого загалу читачів, а також для вчителів-словесників і студентів-філологів.

vv-07-2Хропко, П. А. Іван Петрович Котляревський / П. А. Хропко. – К. : “Художня література”, 1981. – 102 с.

Автор знайомить  із життям та творчістю класика української літератури, поета і драматурга, автора невмирущої “Енеїди” і  “Наталки  Полтавки”. На основі аналізу творчого доробку письменника,  розглянуті особливості його стилю, показані шляхи становлення і розвитку критичного реалізму. Саме в творах Івана Петровича вперше на весь голос залунала українська мова, саме він показав її багатство і красу для дальшого розвитку рідної літератури. Книга для викладачів, студентів та масового користувача.

Хропко, П. А.   Іван Котляревський / П. А. Хропко. – К. : “Дніпро” , 1989. – 102 с.

Життєвий та творчий шлях І. П. Котляревського автор нарису подає на тлі соціально-політичних подій в країні кінця XVIII – початку XIX століття. У книзі наведені цікаві відомості про історію створення та мистецьке життя “Енеїди”, “Наталки Полтавки”, “Москаля-чарівника”, про зустрічі  письменника  з видатними  людьми  свого  часу – з М. Новиковим, М. Гнєдичем, М. Погодіним, В. Пассеком, М. Гоголем. Для широкого загалу читачів.

Додаткова інформація на сайтах:
http://www.ukrlit.vn.ua/biography/kotlyrevsky.html - І. П. Котляревський, біографія.
http://www.parta.com.ua/ukr/stories/writers/22/- життєвий та творчий шлях поета.
http://eureka.ucoz.ua/publ/141-1-0-561- роль Котляревського в розвитку української літератури.

2. Заручене з Полтавою навік.

Поета слово – вогняний потік…

Вінок  І. П. Котляревському / за ред. Р. Я. Кальницького. –Харків : “Прапор”, 1988. – 122 с.

Збірка складена земляками великого полтавця як вияв глибокої вдячної шани до його ясної пам'яті. Видання вміщує вірші, оповідання, новели різних авторів, що присвячені Івану Петровичу. Адже його невмирущі твори з поступом часу все більше захоплюють і чарують нащадків.
Літературно-мистецька Україна не мислима без Полтави! Полтавська земля народила і народжує визначних діячів культури, літератури і мистецтва.
Для широкого загалу читачів.

vv-07-4Волосков, В. Ф.   Полтавщина на монетах незалежної України. Документально-художнє видання / В. Ф. Волосков. – Полтава : ТОВ “АСМІ”, 2013. – 320 с.

Видання висвітлює краєзнавчу тематику Полтавщини, відштовхуючись від такої цікавої науки як нумізматика. Один із розділів книги присвячений І. П. Котляревському, його життєвому та творчому шляху.
22 вересня 2009 року поступила в обіг ювілейна монета із серії “Видатні особистості України”,  присвячена Івану Петровичу Котляревському.
На аверсі монет изображено стилізовану композицію (Еней, човен, фрагмент троянської колони і шолом), на реверсі – портрет письменника, праворуч і ліворуч від якого – рядки з вірша Т. Г. Шевченка.
Книга для тих, хто цікавиться історією свого народу.

vv-07-5

Загайко, П. К.   Полтавський літературно-меморіальний музей І. П. Котляревського : путівник /  П. К. Загайко. – Харків : “Прапор”, 1988. – 70 с.

Путівник знайомить з експозицією літературно-меморіального музею І. П. Котляревського у Полтаві. Експозиція музею і державного заповідника України садиби І. П. Котляревського знайомить із життям і творчістю письменника і драматурга, його зв'язками з передовою громадськістю та увічненням пам'яті першого классика нової української літератури.
Для широкого кола користувачів та туристів.

 

vv-07-6Котляревський і Полтава. Портрет поета на  тлі  міста : путівник / за ред. Є. Сторохи. – Полтава : ФОП  Говоров С. В.,  2009. –   36 с.

Життєвий та творчий шлях І. П. Котляревського, роки його життя в Полтаві, а також маловідомі сторінки життя письменника, зокрема його участь в діяльності “Малоросійського товариства” , котре відстоювало ідею державної незалежності Малоросії. Завдяки оприлюдненню листів декабристів М. Бестужева та М. Муравйова-Апостола, стало відомо, що Іван Петрович був палким патріотом України.
Для широкого кола шанувальників  творчості Івана Котляревського.

vv-07-7Халимон, В. Ф.   Полтавщина очима краєзнавця / В. Ф. Хали-мон. – Полтава : Дивосвіт, 2009. – 304 с.

У книзі зібрані цікаві оповіді  історичних подій на Полтавщині та її видатних діячів.  Зокрема автор розповідає про  І. П. Котля-ревського,  класика української літератури, поета і драматурга. Велика увага приділена прообразу ” Наталки Полтавки”, адже він взятий з життя…
Для широкого загалу користувачів.

 

Додаткова інформація на сайтах:
http://uk.wikipedia.org/wiki- життя і творчість Івана Петровича в Полтаві.
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/17192/02-Sarapin-NEW.pdf?sequence=4- Полтавщина в творчості письменника.
http://lib.misto.kiev.ua/UKR/BIOGRAPHY/kotlarevski.txt- Іван Котляревський та театральна діяльність.
http://www.ukrlib.com.ua/kratko/printout.php?id=20&bookid=1- “Наталка Полтавка” - стислий переказ.

 

3. ” …над книжкою твоєї Енеїди

Нащадок схилить радісне чоло.

vv-07-8Котляревський, І. П.  Енеїда : поема / І. П. Котляревський. – Харків : Фоліо, 2005. – 350 с.

Поема “Енеїда”  вже більше двохсот років зачаровує читачів. Це перша друкована українська книга, написана народною мовою, перша національна поема.
Запозичивши сюжет античної поеми Вергилія, Котляревський наповнив твір дотепним українським гумором, повір'ями, звичаями, картинами воєнного і мирного життя, описом одягу, страв. “Енеїда” – це своєрідна енциклопедія українського побуту кінця XVIII – початку XIX століття.
Для широкого загалу.

vv-07-9

Котляревський, І. П.  Енеїда : поема. Наталка  Полтавка : п’єса / І. П. Котляревський. – К. : Веселка, 2000. – 327 с.

Книга вміщує в собі поему” Енеїда”, написану в традиціях бурлеску і травестії, що відтворює яскраві картини життя українського суспільства, розповідає про звитягу українського козацтва кінця XVIII століття, а також п’єсу “Наталка Полтавка”, що  є праматір’ю українського театру. Ці твори пронизані любов’ю та повагою до свого народу та рідної землі.
Для широкого загалу читачів.

 

Котляревський, І. П. Енеїда / І. П. Котляревський. – К. : Дніпро, 1983. – 335 с.

Основним джерелом поетичного натхнення І. Котляревського при написанні “Енеїди”, була тогочасна дійсність, мораль і звичаї українського народу. Події з античного життя перенесено на Україну: згадуються села й містечка на Полтавщині – Опішня, Решетилівка, Келеберда, а також скрізь фігурують земляки письменника, з них деякі – його близькі знайомі…
Стародавніх троянців і латинян І. Котляревський переодягає в жупани й шаровари українського козацтва XVIII століття, в традиційні мундири тодішнього чиновництва.
Для всіх, хто цікавиться минулим українського народу.

 

Нахлік, Є.К. Творчість Івана Котляревського : замовчувані інтерпретації, дискусійні проблеми, спроба нового прочитання / Є. К. Нахлік. – Львів : “Олір” , 1994. – 98 с.

У книзі описані замовчувані інтерпретації “Енеїди” і “Наталки Полтавки”, порушено дискусійні проблеми преромантизму і двотекстовості в “Енеїді” та сементалізму у “Наталці Полтавці” і “Москалі-чарівнику”. Уперше детально розкрито характерні особливості сентименталізму в драматургії Котляревського.
Для всіх, хто цікавиться історією українського красного письменства і театру.

 

Ткачук, М. П. Естетична концепція людини в «Енеїді» Івана Котляревського : посібник / М. П. Ткачук. – К. : Вища школа, 1998. – 55 с.

“Енеїда” І. Котляревського – це поема-подорож. Герої твору не тільки побували у різних місцях, а й зустрілися з представниками різних народів, зазнавши всіх злигоднів долі, що очікували їх як на морі так і на суші.
Подорожуючи, герої стикаються з новими і новими обставинами, виявляють себе у різних ситуаціях, випробовують свої здібності, силу і міць духу. А головне - поет показав  національний характер українця як історичну реальність.
Для всі  хто цікавиться історією України.

Додаткова інформація на сайтах :
http://www.ukrlib.com.ua/kratko/printout.php?id=20&bookid=0- переказ поеми “Енеїда” в стислому вигляді.
http://aphorism.org.ua/search.php?keyword=- афоризми, прислів”я, приказки в “Енеїді”.
http://schoollit.com.ua/analiz-ene%D1%97da/- життєва основа поеми “Енеїда”.
http://www.lib.ru/SU/UKRAINA/KOTLYAREVS_KIJ/eneida.txt- І П. Котляревський “Енеїда”.

 

4. ” Будеш, батьку, панувати,

Поки живуть люди,…

Кирилюк, Є. П. Іван Котляревський, життя і творчість / Є. П. Кирилюк. – К. : Дніпро, 1991.  – 278 с.

На основі цікавих документальних, художньо-літературних матеріалів і фактів книга розповідає про життєвий і творчий шлях першого класика нової української літератури І. П. Котляревського.
У монографії висвітлено вивчення спадщини письменника, адже вона відбиває все життя народу; його діяння, його поняття, думи, бажання і надії, радості і печалі. Твори Івана Петровича  “впевнено переступають рубежі сторіч, далеко йдуть за межі їм відміряного часу”.
Для широкого кола читачів.

vv-07-10Ротач, П.  П. Іван Котляревський у листуванні / П. П. Ротач. – Опішне : Українське Народознавство,  1994. – 336 с.

Книга є найповнішою збіркою листів класика української літератури Івана Котляревського до різних осіб та установ і листів до нього від письменників, істориків, адміністративних і церковних діячів та родичів.
У виданні ви знайдете і цілком нові листи та докладні коментарі до них. Збірка листів стане в нагоді дослідникам життя і творчості Котляревського, а також викладачам, студентам та учням вищих і середніх навчальних закладів, всім, кому дороге наше красне письменство.

 

Cтепанишин, Б. І.  Вивчення творчості  Івана Котляревського / Б. І. Степанишин. – Тернопіль : “Підручники і посібники”, 2000. – 96 с.

Дане видання дає рекомендації вчителю, як викликати в душах дітей любов і повагу до зачинателя нової української літератури, посіяти дорідні зерна глибокої шани до нього до його незабутньої “Енеїди” і безсмертної “Наталки Полтавки”, адже важко переоцінити велич і значення діяльності І. Котляревського в історії української літератури і культури.
Для вчителів, студентів та широкого загалу читачів

 

Творчість Івана Котляревського в контексті сучасної філології / за ред. А. А. Бурячок. – К. : Наукова думка, 1998. – 208 с.

Збірник свідчить про постійний інтерес літературознавців, мовознавців, мистецтвознавців до слова автора” Енеїди” та “Наталки Полтавки”, до з’ясування його глибинних традицій у дальшому розвиткові української культури. Cлово І. Котляревського і сьогодні виконує високі пізнавальні, естетичні, виховні функції, до його творів зверталися і звертаються дослідники-філологи.
Видання корисне для філологів, викладачів, мистецтвознавців, студентів та всіх, хто цікавиться творами І. П. Котляревського.

vv-07-12

Шубравський, В. Є. Від Котляревського до Шевченка  /
В. Є. Шубравський. – К. : Наукова думка, 1996. – 285 с.

У монографії на конкретному історико-літературному матеріалі досліджено складний процесс утвердження нової української літератури на позиціях народності і розвитку кращих традицій Котляревського, простежено, якими шляхами українська література йшла до народу після Котляревського, що помічала і відображала в його житті, чим виховувала повагу до самих себе.
Сила творів Шевченка теж в їх глибокій народності, адже все, чим поет збагатив рідне письменство, починалося з думи про народ…
Для широкого загалу користувачів.

Додаткова інформація на сайтах :
http://www.culturalstudies.in.ua/knigi_8_20.php- класик нової української літератури
І. П. Котляревський.
http://www.ukrlit.vn.ua/info/xix/iqw3x.html- роль І. П. Котляревського в українській літературі.
https://www.google.com.ua/?gws_rd=ssl#q=- значення творчості письменника в українській культурі.
 


Visitors Counter

654401
TodayToday58
All DaysAll Days654401