dep logo 061 

4545454545544545545454545455454545

656565656655656566565

47874474515125475454545454545

  665232455445454545

 22412224415224454152411212244242 1

  454557578874545545454

  new avsi

445454545454545454545454545454554

    new edinorogi

455445454545454545454545454545

multhares postiyna

021023 comp-abetka

45454545454545454545445454545454554

45544545454545454545454545545445

1255445454545454545

5665564154545544545254141242424242

454545454545454545454545

  емблема УІК

osvita diia gov ua

pravo 01

teen reading 01

Н.В.Гоголь

МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ ГОГОЛЬ  - СИН ЗЕМЛІ ПОЛТАВСЬКОЇ

 

Для росіян він – «Николай Васильевич»,

для   українців – Микола Васильович,

римські друзі називали його «синьйор Нікколо»,

а для людства він просто – Гоголь, великий чародій слова,

прозорливець з даром проникати в найпотаємніші глибини людської душі.

Олесь Гончар

 

В історії української національної культури чільне місце посідає постать Миколи Васильовича Гоголя. Великий українець не лише по крові, а й по духу, він органічно і колоритно живописав рідну землю і народ. Саме тому нинішньому й прийдешньому поколінням  Гоголь слугує зразком сили національного коріння людини, непоборного духовного зв'язку з Батьківщиною та кращих патріотичних почувань, самобутньо втілених письменником у своїй літературній творчості. Пропонуємо віртуальну виставку про життєвий  і творчий шлях Миколи Васильовича Гоголя.

 

1. Шляхами долі Миколи Гоголя

 

1. Босак, М. Остання загадка Гоголя: епістолярні ремінісценції / М. Босак. - К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2008. – 120 с.

Ця книга є до певної міри літературною містифікацією. Бо містичним, загадковим досі залишається і сам Микола Гоголь. Письменник забрав із собою таємницю – чи була в нього та єдина жінка, з якою він мріяв поєднати долю і якій довіряв найпотаємніші думки. Аналізуючи його епістолярію, автор схильний вважати, що була. Тож він і скомпонував рукопис з уривків реальних листів Миколи Гоголя, написаних до різних людей, як до тієї уявної.

 

2. Вересаев, В. В. Гоголь в жизни: сист. свод подлин. свидетельтсв современников / предисл. Ю.Манна; комент. Э. Безносова. – Х.: Прапор, 1990. – 680 с.

Книги, составленные из документов и мемуаров, принесли В. В. Вересаеву широкую известность. Одна из таких  - «Гоголь в жизни» -  по словам автора, «…представляет систематический и возможно полный свод свидетельств самого Гоголя и его современников о Гоголе, каким он был в жизни, об его поступках, настроениях, переживаниях... характере, привычках, радостях, невзгодах, наружности, одежде… об человеке, каким он был в действительности».

 

 

3. Вінок  М.В. Гоголю: Гоголь і час : збірник / упоряд. В. В. Сосідко. – Х.: Прапор, 1989. – 252 с.

До українсько-російського коллективного збірника, присвяченого 180-річчю з дня народження М.В.Гоголя, увійшли нариси, есе, виступи Олеся Гончара, П.Загребельного, М.Алексеєва, В.Астаф’єва, С.Залигіна, В.Каверіна, статті відомих літературознавців Л.М.Новиченка, Д.С.Лихачова, І.П.Золотуського, Ю.В. Манна,  Д.П.Ніколаєва, вірші поетів І.Драча, Б.Олійника, Д.Павличка, А.Вознесенського, Ю.Кузнецова, Ю.Левітанського, Б.Чичибабіна, інших авторів. В деяких матеріалах йдеться про минуле і сучасне полтавського краю, що дав світові геніального художника слова.

 

 

4. Гоголем воспетая земля: путеводитель.– Х.: Прапор, 1986. – 115 с.

Путеводитель по всесоюзному туристическому маршруту, который проходит на

Полтавщине по местам, связанным с именем Н.В. Гоголя.

Путеводитель поведет читателя по местам, воспетым великим писателем, коротко    расскажет об истоках творчества Н.В.Гоголя, познакомит с достопримечательностями, памятными местами, музеями, памятниками, сегодняшним днем земли Полтавской, давшей миру великого чародея слова.

Адресуется краеведам, широкому кругу читателей, зарубежным гостям Полтавщины.

 

 

5. Заповедник-музей  Н. В. Гоголя : путеводитель / авт. текста Н. В. Хоменко, А. П. Тюнин. -  Х.: Прапор, 1985. - 54с. : ил.

Это путеводитель по заповеднику, созданному  на родине Н.В.Гоголя в селе Гоголево на Полтавщине. Здесь прошли детские годы Гоголя, сюда он часто приезжал уже будучи известным писателем. В заповеднике восстановлен мемориальный дом, флигель, где любил работать Н.В.Гоголь, расчищен посаженный писателем парк.

 

 

6. Золотусский, И. П. Гоголь / И. Золотусский. - 7-е изд. – М.: Молодая гвардия, 2009. – 485[11] с. : ил. – (Жизнь замечательных людей).

Книга о Гоголе, принадлежащая перу И. П. Золотусского, по праву считается классикой биографического жанра. Личность гениального русского писателя, произведения которого знакомы нам со школьной скамьи, предстает в ней совершенно по-новому и приобретает поистине эпические масштабы. Перед нами  не просто автор «Ревизора» и «Мертвых душ», «Женитьбы» и «Тараса Бульбы», но человек исключительной, трагической судьбы, мыслитель и пророк, стоявший, по мнению современников, на пороге подлинной разгадки исторических судеб России.

Настоящее издание сохраняет первоначальный авторский текст книги, искаженный в первых изданиях книги неизбежной для того времени идеологической цензурой.

 

 

7. Золотусский И. П.  По следам Гоголя: очерк / И. Золотусский. – М.: Дет. лит., 1984. – 191с.

«Гоголь часто называл себя путником, странником и считал своим домом дорогу. Он действительно много путешествовал, но все-таки есть несколько мест на земле, которые были для него не только временным отдыхом в пути. Гоголя нельзя представить без Васильевки, без Диканьки,  Сорочинец, без Петербурга, где он стал писателем, без Рима, Москвы… Мир Гоголя – это не только внутренний мир, но и мир вокруг него, живые черты тех мест, которые помнят его – так сам автор определяет содержание книги.

 

 

Додаткова інформація на сайтах:

 

- novamova.info/htm/04/82.htm – цікаві факти з життя М.В.Гоголя

- beyond.ua/mikola-gogol/  - біографія, цитати та найкраще відео.

- ababahalamaha.com.ua/uk/Гоголь_Микола  - основні дати життя і творчості  М. В. Гоголя‎

- muzey-gogolya.at.ua/ - національний музей-заповідник М.В.Гоголя

 

2.Твори М.В. Гоголя – втілення народного культурного надбання.

 

1. Волик, Л.В. Домінанта signore Nikolo. – Полтава: ВАТ «Видавництво Полтава», 2008. – 284 с.

Перша книга цього видання «Подорожанин» знайомить читача з Гоголем-мандрівником, з широкою географічною мапою його численних туристських маршрутів, що дозволяє по-новому визначити сенс життя і творчості письменника.

У другій книзі «Гурман» представлена енциклопедія української поживи у святкових обрядодіях та традиціях, розкрита кулінарна культура гоголівських персонажів, запропонована широка палітра рецептів з української старовинної кухні, виокремлені «кулінарні епізоди» з творів М.В.Гоголя, вперше проаналізовано кулінарні пристрасті самого письменника.

 

 

2. Гоголь, М.В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Тарас Бульба. Вій: повісті: для серед. і ст. шк. віку / пер. з рос; вступне слово Т. Гундорової. - Тернопіль: навч.  книга  – Богдан;  К.: Веселка, 2004. – 336 с. – (Бібліотека світової літератури для дітей у 100 томах «Світовид». Серія друга. Література ХIХ століття.)

 

 

3. Гоголь, Микола Васильович. Повісті. – Х.: Прапор, 2007. – 416 с.

До книги ввійшли твори славетного класика, які ось уже понад півтора століття залишаються популярними серед українських та європейських читачів.

Патетика національного  і народного, висловлення із виключною щирістю поєднується із природністю та простотою змалювання життя українців ХIХ ст.

 

 

4. Гоголь, М.В. Тарас Бульба; Страшна помста: для серед. шк. віку: пер. з рос. / іл. М.  Г. Дерегуса; О. А. Літвінова. -  К.: Школа, 2007. - 236 с.: іл. – (Моя улюблена книжка).

До видання увійшли повісті письменника-мислителя світового масштабу М.В.Гоголя (1809-1852) «Тарас Бульба» та «Страшна помста» в перекладі українською мовою.  Оскільки переклад творів українською мовою було здійснено в 30-х роках минулого століття, у період політичних репресій, прізвища перекладачів невідомі.

Текст приведено у відповідність до норм сучасної української мови.

 

 

5. Манн, Ю. Смелость изобретения: черты художественного мира Гоголя. – 2-е изд., дополн. – М.: Дет. лит., 1979. – 142 с.

Эта книга рассказывает о творчестве Гоголя, об особенностях его художественного мира. Что такое гоголевская ирония, как строится сюжет, как обрисованы персонажи – вот вопросы, которые затрагивает книга.

 

Додаткова інформація на сайтах:

- tomenko.ua/.../ukrajinskyj-romantyk-mykola-hohol-3/  - український романтик М.В.Гоголь.

- e-works.com.ua/.../93_Ykrainska_dysha_v_tvorchosti_Gogolya.html  - М.В.Гоголь в українському народному просторі

- spilka.uaweb.org/library/mhohol.html - Гоголівський період української літератури.

 

 

3. Микола Гоголь – один з основоположників реалістичної драматургії.

 

1. Гоголь, Микола. Вибране: у кращих укр. перекл. / М. Гоголь; перекл. О.Вишня, М.Рильський,  П.Панч,  А. Хуторян; передм.  М Жулинського. -  К.: Наук. думка, 2009. – 352 с.

У книзі вміщено найкращі твори Миколи Гоголя із циклів «Вечори на хуторі біля Диканьки» та «Миргород» , а також комедію «Ревізор» у перекладі українською мовою. Окремі твори цього видання рекомендовано для текстуального і оглядового вивчення Програмою загальноосвітніх навчальних закладів із зарубіжної літератури, зокрема повість «Тарас Бульба».

Розраховано на широкий читацький загал.

 

 

 

2. Гоголь, Микола. Зібрання творів: у 7 т. / М.В.Гоголь; редкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін. -  К.: Наук. думка, 2008. -

Т. 3: Драматичні твори / упоряд. П.В. Михед, Н. Р. Мазепа. – 200 с.

До третього тому видання творів Миколи Гоголя увійшли драматичні твори письменника – комедії «Ревізор». і «Одруження», а також «Додатки до комедії «Ревізор». У коментарях представлена бібліографія перекладів окремих творів письменника українською мовою.

 

 

3. Гоголь, Н. В. Миргород; Повести, служащие продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки» / послесл. и примеч. В. Гуминского;  худож. Ю. К. Бажанов. – М.: Сов. Россия, 1985. – 256 с.

Известный цикл Н.В.Гоголя, в который вошли повести «Старосвецкие помещики», «Тарас Бульба», «Вий» и «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

4. Гоголь, Н. В. Повести; Драматические произведения. - М.: Худ. лит., 1984. – 446 с.

В книгу вошли циклы повестей Н.В.Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», так называемые «петербургские повести», комедия «Ревизор», «Женитьба», а также драматические отрывки и отдельные сцены.

5. Гоголь, Н.В. Ревизор: комедия в пяти действиях / вступ. ст., подбор матер., историч. справка о постановках «Ревизора» и примеч. В.Филиппова; худож. Л.  Селизаров. -  М.: Дет. лит., 1989. – 176 с.

В книге представлена комедия «Ревизор», которая является непревзойдённым произведением мировой драматургии, подлинным её шедевром.

 

 

6. Храпченко, М. Б.  Николай Гоголь. Литературный путь. Величие писателя. – М.: Современник, 1984. - 653 с.

Книга академика М. Б. Храпченко, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР, содержит в себе характеристику идейной и творческой эволюции Н. В. Гоголя, анализ его художественных произведений, их метода и стиля.

В ней раскрывается влияние писателя на развитие русской литературы, его место и роль в истории мировой литературы, значение его творчества для духовной жизни современного общества.

 

Додаткова інформація на сайтах:

 

- 100v.com.ua/ru/node/2394 – драматургія в творчості Гоголя.

- www.nikolaygogol.org.ru/ - Н.В.Гоголь - великий прозаик, драматург и критик.