6010420246

1201040241212

5110320245

IMG 20240517 142722 710

2130520242

454557578874545545454

new avsi

new edinorogi

2100320242

7110320247

multhares postiyna

021023 comp-abetka

6110320246

3100320243

1100320241

454545454545454545454545

“Є в Шевченка народження дата, Дати смерті в Шевченка немає!”

“Є в Шевченка народження дата,
Дати смерті в Шевченка немає!”


“Живе лиш той,
Хто не живе для себе,
Хто для других
Виборює життя.”
(В. Симоненко)1. “Мені здається, що се я,
Що це ж та молодість моя ”

t-1Большаков, Л. Н. Шляхами великої долі / Л. Н. Большаков. – К. : Веселка, 1994. – 175 с.

Шевченко – явище невичерпне. Як народжувалися його безсмертні твори? Звідки черпав поет слова й образи? Де витоки цих вічних джерел?
У книзі письменника-шевченкознавця розповідається про маловідомі і невідомі сторінки біографії Великого Кобзаря, особливо про його молоді роки та період перебування в казематі, де Шевченкові заборонили писати і малювати.
Ця книга для юної порослі народу України.


t-2Дзюба, І. Тарас Шевченко / І. Дзюба. – К. : Видавничий дім ”Альтернативи “, 2005. – 704 с.

Пропонована книга поєднує докладну розповідь про життєвий шлях Тараса Шевченка з аналізом його поетичних і прозових творів та коротким оглядом малярської спадщини.
Велика увага приділена дитячим та юнацьким рокам поета. Адже ще в шкільні роки у Тараса пробудився інтерес до віршів та малювання, він був особливою дитиною, обдарований здатністю глибоко все переживати, бачити красу, відчувати незвичайне, тягтися до позабуденного.
Визволення з кріпацтва та навчання в Академії мистецтв - це найщасливіші роки життя Великого Кобзаря.
Книга розрахована на широке коло читачів.

Жур, П. В. Дума про Огонь. З хроніки життя і творчості Тараса Шевченка / П. В. Жур. – К. : Дніпро, 1995. – 434 с.
Автор книги розповідає про навчання Тараса Шевченка в Академії мистецтв у Петербурзі : про його спілкування з селянами-кріпаками, прогресивними діячами, участь у таємничій політичній організації – Кирило-Мефодіївському товаристві.
Кобзар провіщав селянську революцію –“огонь новий” , огонь народного повстання.
Книга розрахована на широке коло читачів.


Зайцев, П. І. Життя Тараса Шевченка / П. І. Зайцев. – К. : Мистецтво, 2004. – 352 с.
Це книга одного з найвидатніших шевченкознавців, що підносить значення Шевченка як національного пророка, під впливом ідей якого розвивалася і досі ведеться боротьба за цілковиту незалежність України.
Особлива увага приділена дитячим рокам та спогадам самого поета про дитинство та вплив оточуючого середовища на формування світогляду майбутнього Кобзаря. Тарас мав надзвичайну пам'ять і глибоку вразливість, що відкривали йому таємничий світ фантазій, світ яскравих, небуденних образів і подій.
Для широкого загалу читачів.

Коломійченко, М. С. У колі друзів : нарис / М. С. Коломійченко. – К.: Дніпро, 1992. – 109 с
.
Про молоді роки Т. Г. Шевченка, роки кріпацтва, жорстокі поліцейські переслідування, заслання, про друзів поета, що викупили його з панської неволі, а потім допомагали йому під час навчання в Академії мистецтв ця книга.
Молодий Шевченко жадібно тягнувся до знань, наполегливо вивчав історію, теорію мистецтв, він виявив себе не лише обдарованним художником , а й талановитим поетом.
Для тих, хто цікавиться історією життя видатного українського поета, художника, пророка…

Ушкалов, Л.В. Тарас Шевченко / Л. В. Ушкалов. – Харків : Фоліо, 2009. – 122 с.
Він народився кріпаком, був круглим сиротою і тільки у 24 роки став вільною людиною. Ці факти відомі всім. Але не всі знають, що молодий Шевченко входив до санкт-петербурзького мистецького бомонду, відвідував оперу, був бажаним гостем у багатьох кращих домах. Саме такий – маловідомий Тарас постає із сторінок книги.
Автор показує не просто геніального поета, а передусім людину, яка любила життя у всіх його проявах.

t-7Федченко, П. М. Тарас Григорович Шевченко / П. М. Федченко. – К. : Наукова думка, 1999. – 304 с.

Життя Шевченка – це повість про силу справжнього таланту, якого ні заховати, ні закопати, ні вбити не може ніщо на світі. В молоді роки Тарас пройшов всі дев'ять кіл кріпацького пекла, але був викуплений з кріпацтва знаменитими художниками. Воля була живлющими ліками для змученої душі поета.
Сповнений щирої вдячності, відплатив він і народові своєму, і тим , хто вивів його талант із рабських катакомб, хто розв'язав його вуста.
Для широкого кола читачів.

Додаткова інформація на сайтах:
http://litopys.org.ua/shevchenko/bio02.htm - дитинство та юність Т. Шевченка
http://yura-ksonzhek.narod.ru/shevchenko.htm - дитячі роки поета
http://www.refine.org.ua/pageid-4663-1.html - юність, світовідчуття, оточення Тараса
http://www.pisni.org.ua/persons/30.html - роки навчання в Академії мистецтв

2.”Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая…”

На крилах поезії / за ред. О. І. Гончара. – К. : Дніпро, 1980. – 294 с.
У збірку ввійшли такі твори Т. Г. Шевченка: балада ”Причинна”,
вірші ”Думка”, “Тополя”, “Чого ти ходиш на могилу?”, “Садок вишневий коло хати”, ”Якби мені черевички...” , поема”Княжна” та інші.
Всі вони розповідають про долю жінки в тогочасній Україні : тяжке життя в кріпацтві, кохання і зраду, побутові проблеми жінки-матері, якій потрібно було тяжко працювати , щоб прогодувати своїх дітей та про її добре серце, що жаліє і любить своїх безталанних дітей…
Для широкого загалу читачів.

t-2-2Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка. – К. : Наукова думка, 2008. –
376 с.

Пропонована книга містить статті, що мають важливе значення для розуміння світогляду Шевченка, його філософських, релігійних, культорологічних, естетичних уявлень і переконань.
Статті присвячені також і темі кохання до жінки, співчуття до безталанної та ошуканої дівчини, любові до матері, а також подано подієво-історичний коментар до творів Шевченка ”Мар’яна Черниця”, “Ми вкупочці колись росли”, ”Якби зустрілися ми знову” і т д.
Для науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться Шевченковою спадщиною.

t-2-3Шевченко, Т. Г. Мар'яна-черниця / Т. Г. Шевченко. – К. : Наукова думка, 2007. – 42 с.

Поема про нерозділене кохання заможної дівчини Мар'яни та бідного парубка Петра, які змушені відмовитись від своїх почуттів тільки тому, що мати вирішила віддати свою доньку за багатого пана.
Соціальна нерівність змушувала людей одружуватись всупереч своїм почуттям, коханню, що робило їх життя гірким та нещасливим.
Для широкого загалу читачів.

 

t-2-4Тарас Шевченко. Повне зібрання творів у дванадцяти томах. Т. 2. Поезія 1847-1861 / за ред. М. Г. Жулинського. – К. : Наукова думка, 2001. – 784 с.
На сторінках цього зібрання вміщені поетичні твори Шевченка, присвячені чарівній красі української дівчини, жінки, яка мала і чорнії брови, і карії очі, і білеє личко, але вони не приносили жінкам-кріпачкам ні щастя, ні долі, бо неволя забирала всі сили та здоров’я.
Любив Тарас свою матір та українських матерів, любив як Україну, і писав , що нічого кращого немає на землі, як молода мати із своєю дитиною, найкращою для неї на цілий світ, журився долею матері та її дитяти.
Для всіх шанувальників великого слова Кобзаря.

Шевченко, Т. Г. Поеми / Т. Г. Шевченко. – К. : Видавництво художньої літератури “Дніпро”, 1991. – 189 с.
У поемах Шевченка “Марія”, ” Катерина”, ” Наймичка” висвітлюється тема тяжкої долі жінки, яка все життя повинна працювати на панщині, і навіть не мати змоги прогодувати сім'ю. Також про матір, що змушена віддати свою дитину в іншу сім'ю, а самій іти до тих людей наймичкою.
Тяжкі душевні переживання та муки, кохання та зрада, соціальна несправедливість та безправність жінки – провідні теми цих творів.
Для широкого загалу читачів.

Додаткова інформація на сайтах:
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/shevstud-16/18_Bykova_T.pdf - велич образу жінки-матері
http://ua-philologija.blogspot.com/2012/01/blog-post_3957.html - доля жінки у творчості Шевченка
http://osvita.ua/vnz/reports/ukr_lit/14393/ - трагізм образу матері
http://shpore.ru/works?w=807 – образ матері і дитини

3. ”Шануймо, люди, волю України -
Щоб їй воскресла доля золота.”

Большаков, Л. Н. Путь Кобзаря / Л. Н. Большаков. – Москва : “Книга”, 1988. – 92 с.
Про Шевченка та “Кобзар” написано величезну кількість книг. Дане видання є пізнавальним і одночасно популярним оглядом видань знаменитої книги. Вже тільки назвою збірника поет заявив, що він є співцем народних мас, трудящого люду, до якого і сам належить.
Для широкого загалу читачів.

t-3-2В сім'ї вольній, новій : Шевченківський збірник / за ред. П. Білецького. –    К . : Рад. Письменник, 1986. – 335 с.

До книги увійшли нариси, статті, публіцистичні роздуми, наукові дослідження відомих учених, письменників, діячів культури про життєвий і творчий шлях поета.
Поет мріяв жити в “сім’ї вольній, новій”, вся його творчість пронизана закликом до боротьби за волю, він народився із серцем борця і розумом генія. Його твори - це заклик до боротьби з насильством і свавіллям.
Воля для народу України - це головна мета всього життєвого та творчого шляху Великого Кобзаря.
Для широкого загалу читачів.

Дзюба, І. М. “Застукали сердешну волю…” / І. М. Дзюба. – К. : Дніпро, 1995. – 62 с.
Автор, використовуючи маловідомі архівні матеріали російських літераторів і твір Тараса Шевченка ”Кавказ”, досліджує кавказькі злочини Російської імперії.
Шевченко, як борець за волю, свободу будь-якого поневоленого народу, завжди виступав проти блюзнірства та підпорядкування людської віри і совісті державній політиці, потребам начальства. У європейській поезії того часу цієї теми як сфери волелюбної думки ще не існувало.
Для широкого загалу читачів.


Новіченко, Л. Н. Тарас Шевченко – поет, борець, людина / Л. Н. Новіченко. – К. : Дніпро, 1992. – 188 с.
Життєвий та творчий шлях великого сина українського народу, геніального поета, полум'яного революціонера-демократа Т. Г. Шевченка.
Книга розкриває творчість Шевченка, її світове значеннята силу, що не зменшується з плином часу. В усих подробицях характеризує риси духовного образу поета – глибока любов доУкраїни, до свого народу, пронесена через все життя мрія про “сім'ю вольну нову”, тісний зв’язок з передовою російською культурою.
Для всіх шевченкознавців.

t-3-5Русанівський, В. М. У слові - вічність : мова творів Т. Г. Шевченка /
В. М. Русанівський. – К. : Наукова думка. 2002. – 240 с.

В книзі автор наголошує на тому, що будучи поетом істинно народним, Шевченко відображає думки і почуття рідної йому селянської покріпаченої маси, в якій тліє іскра боротьби проти соціальної несправедливості. Поет вказує проти кого і як треба боротися.
Книжка призначена науковцям, викладачам, студентам та широкій громадськості.

 

Шевченко і світ. Збірник / за ред. С. О. Герейла. – К. : Дніпро, 1989. – 316 с.
Волелюбна творчість українського поета Т. Г. Шевченка набула великого поширення в європейській та світовій культурі, адже в певному розумінні висував на світову арену поета сам народ. Тому поезія Шевченка для слов’янських народів ставала фактором не лише літературного, а й суспільного життя і вплинула на багатьох відомих письменників.
Видання розраховане на широке коло читачів.

t-3-7Шевченко, Т. Г. Кавказ. Поема. – К. : Дніпро, 2003. – 158 с.

Поему “Кавказ” Шевченко написав у Переяславі, і присвятив одному з найближчих друзів Якову де Бальмену, котрий загинув на Кавказі в боротьбі кавказьких народів за свободу. Голос поета став на захист “малих”, “нецивілізованих народів”.
Поема-заклик, поема-застереження йде до читачів, палко апелюючи до відстоювання вищих ідеалів честі, волі, правди.

 

Додаткова інформація на сайтах:
http://www.ukrlib.com.ua/referats/printout.php?id=163 – правда, сила, воля у творах поета
http://radyvyliv.net/person/1197-zgadav-svoyu-volin-svyatuyu-volyu-dolyu-moloduyu-taras-shevchenko.html - подорож поета по Волині
http://taras-shevchenko.in.ua/statti/taras-shevchenko_i_syogodennya.html - заклик до незалежності у поемі ” Сон”

4.” Сторожовим вогнем на всі віки
Нам Січ свою лишили козаки.”

Вогненне слово Кобзаря. Літературно-критичні статті про Т. Г. Шевченка / за ред. Ф. С. Кислого. – К. : Радянська школа, 1990. - 248 с.
Ще підлітком Тарас Шевченко активно сприймає розповіді про героїчне минуле народу, про його віковічну боротьбу з турецькими загарбниками, з шляхетською Польщею. Тут і вражаючі своїм драматизмом народні думи про Запорізьку Січ, про самовіддану боротьбу козаків з віковічними гнобителями, невмирущі спогади, пісні про визвольну війну 1648-1654 років, про славного батька Богдана, його мужніх соратників. А також подих подій протипанської боротьби – гайдамаччини, свідки і учасники якої оточували молодого Тараса.
Для широкого загалу читачів.

Лепкий, Б. Про життя і твори Тараса Шевченка / Б. Лепкий. – К. : Україна, 1994. -173 с.
Автор висвітлює поему «Гайдамаки» як великий, грізний, загравою пожеж освітлений, пурпуром крові облитий образ подій 1768 року. Шевченко занадто стояв на стороні гайдамаків, він обороняв їх перед закидом звичайного розбишацтва і поставив на п’єдесталі оборонців народної волі не тільки суспільно-економічної, але й політичної.
Для всіх, хто цікавиться творчістю Т. Шевченка.

t-4-3Огієнко, І. Тарас Шевченко / І. Огієнко. – К. : Наша культура і наука, 2002. – 440 с.

Автор, використовуючи свої знахідки і відкриття, розповідає про окремі події в житті поета, котрі вплинули на його творчість. Зокрема про те, як твори Тараса Григоровича проходили цензуру. Так “Кобзар”, поему “Гайдамаки”, в яких оспівувалася боротьба українського козацтва за волю, цензура пропускати не хотіла. Окремі твори цього напрямку друкувались за кордоном в журналах.
Для всіх, кому небайдужа ідея національного відродження.

t-4-4Тарас Шевченко. Повне зібрання творів у двадцяти томах. Т.1. Поезія 1837-1847 / за ред. М. Г. Жулинського. – К. : Наукова думка, 2001. –
782 с.

На сторінках зібрання вміщені твори, що уславляють козацькі традиції, засуджують вперту боротьбу царату проти козацтва і ліквідацію Запорізької Січі, яка стала останнім оплотом сил, які протистояли закріпаченню.
З великою силою звучить ідея національної і політичної суверенності України, соціальної рівності та політичної свободи, гостре засудження самодержавства і панства.
Для широкого кола читачів.

t-4-5Цвілюк, С. А. Історична мудрість Великого Кобзаря / С. А. Цвілюк. – Одеса : Маяк, 2008. – 312 с.

У книзі автор звертає увагу на поеми і вірші Т. Г. Шевченка, що розкривають історичну, історично-революційну та соціально-політичну проблематику: “Гайдамаки”, ” Іван Підкова”, “Тарасова ніч”. Це вершинні досягнення геніального поета. Світ козаччини, героїка боротьби проти ворогів України переважає в усій його творчій спадщині. Шевченко оспівує буйну красу української землі, славну козацьку історію.
Для широкого загалу читачів.

Додаткова інформація на сайтах:
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/shevstud-16/21_Harmata_H.pdf - козацька слава у творах поета
http://www.ukrlit.vn.ua/making/957cbp3.html - Запорізька Січ та козацька звитяга
http://metodportal.com/node/19655 - доба козацької слави
http://www.kukim.org/articles/gaydamackiy-ruh-na-cherkashchini-v-tvorchosti-tgshevchenka - поема “Гайдамаки”

5. “Воскресну нині! Ради їх,
Людей закованих моїх…”

Вічний як народ. Сторінки до біографії Т. Г. Шевченка : навч. посіб. / за ред. О. І. Руденка. – К. : Либідь, 1998. – 272 с.
Тема України, доля народу, біблійні мотиви – це невичерпні пласти творчості українського генія, великого поета і художника Т. Г. Шевченка.
Великий подвиг поета полягає у тому, що він, вивищивши поняття про свій народ, повернувши цьому поняттю його споконвічну гідність, - водночас підніс до загальнолюдського рівня і відроджувану літературу цього народу.
Для усіх шанувальників великого Кобзаря.

t-5-2Єфремов, С. О. Шевченкознавчі студії / С. О. Єфремов. – К. : Україна, 2008. – 368 с.

До книги увійшли вперше зібрані разом шевченкознавчі твори автора (від 1899 до 1929 років) – як фундаментальні наукові праці, так і оригінальні розвідки, полемічні статті, рецензії та публікації, що стосуються життя і творчості Т. Г. Шевченка.
Автор досліджує новознайдені автографи поезій Шевченка, його “Журнал” та листи, розкриває відомості, документи, матеріали, які тепер становлять ази шевченкознавства, сприймаються як аксіоми, уявляються самозрозумілими. Для широкого загалу читачів.

t-5-3Забужко, О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу /
О. Забужко. – К. : Факт, 2006. – 148 с.

У чому все-таки причина дотеперішньої загадкової абсолютності постаті Шевченка в українській духовній культурі? Які метафізичні смисли земної історії чаяться зашифрованими в Шевченковому тексті, коли підходити до нього з ключем християнської філософії, європейського романтизму та українських трпадицій?
Авторка книги шукає відповіді на ці та інші запитання.
Для широкого загалу читачів.

t-5-4Касіян, В. І. Пророк / В. І. Касіян. – К. : Веселка, 2006. – 430 с.

Книга унікальна в українському книговиданні, національному мистецтві і шевченкознавстві. Уперше в Україні відкривається скарбниця народу – Шевченкіана Василя Касіяна, щедро ілюстрований літопис життя і геніальної творчості Тараса Шевченка, зрідненого з художнім словом заслуженного діяча мистецтв України Яреми Гояна.
Автор книги передає юному поколінню свою любов і повагу до Великого Кобзаря.
Дла широкого кола читачів.

t-5-5Ротач, П. П. Полтавська Шевченкіана. Спроба обласної (крайової) Шевченківської енциклопедії у двох книгах. Кн. 1. А – К / П. П. Ротач. – Полтава : Дивосвіт, 2005. – 432 с.

Це видання – результат подвижницької праці автора впродовж кількох десятиліть, подаються відомості про перебування Т. Г. Шевченка в Полтавській губернії : місця, які він тоді відвідав, людей, з котрими зустрічався, про полтавців, які працювали над увічненням образу поета і його літературних персонажів, про мистецтво і мистецькі колективи, що торкалися Шевченківської тематики у своїй творчості.
Книга нагадує, що зв’язки з Полтавщиною у Кобзаря були міцніші, ніж з якимось іншим куточком України.
Для всіх, хто цікавиться творчістю та життям Т. Г. Шевченка.

t-5-6Спогади про Тараса Шевченка / за ред. В. С. Бородіна. – К. : Дніпро, 2010. – 608 с.

До збірника спогадів про Тараса Шевченка ввійшли мемуари його сучасників. Матеріали, у формі спогадів про Шевченка, розповідають про окремі епізоди життя геніального сина українського народу, створюють цілісну картину життєвого і творчого шляху основоположника нової української літератури.
Для широкого загалу читачів.

 

“Я дуже щиро Вас люблю…”: Шевченко у розповідях сучасників / за ред.
О. В. Ковалевського. – Х. : Прапор, 2004. – 352 с.
Основою збірника стала повість княжни В. М. Репніної про Т. Г. Шевченка, з яким вона познайомилася в 1843 році в Яготині на Полтавщині.
Повість “Безмовна людина” – це перший твір про Шевченка, а княжна Репніна першою назвала тридцятилітнього поета генієм. Доповнює збірник цілий масив спогадів сучасників Шевченка про нього, серед яких відомі імена – П. Куліш, М. Костомаров, І. Тургенєв та багато інших.
Книга корисна найширшому колу читачів.


Додаткова інформація на сайтах:
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/shevstud-16/3_Zadorozhna_S-1.pdf - актуальність творчості                       Т. Г. Шевченка
http://ukrlit.org/Honchar_Oles_Terentiiovych/Shevchenko_i_suchasnist/ - Шевченко і сучасність
http://museumshevchenko.org.ua/post.php?id=414 – постать поета в культурному просторі України
http://www.rukhpress.com.ua/003069/index.phtml - Т. Шевченко - сучасний і вічний

 


Visitors Counter

629507
TodayToday375
All DaysAll Days629507