6010420246

1201040241212

2170620242 1

3210620243

photo 2024-07-09 16-45-20

IMG 20240711 151914 643

1110720241

454557578874545545454

new avsi

new edinorogi

4120620244

3120620243

multhares postiyna

021023 comp-abetka

7120620247

2120620242

6120620246

454545454545454545454545

"Письменницьке багатоголосся""
ПИСЬМЕННИЦЬКЕ  БАГАТОГОЛОССЯ

     

  книги з автографом у фонді Полтавської обласної бібліотеки

        для юнацтва імені Олеся Гончара

                                                                                      

                                                                                          О, дорогі імена!
                                                                                          Ви – в нашій думці і мові...                                                                 
                                                                                                              П. Ротач  
                           
                                                                                          Будь-який рядок письменника стає
                                                                                          дорогоцінним для нащадків.
                                                                                                              О. Пушкін    

 

          Майже чотири десятиліття  працює  для  молоді полтавського краю наша бібліотека,    десятки тисяч юних користувачів долучились до її книжкових багатств, які зросли сьогодні до 150 тисяч примірників. Ми пишаємось тим, що відомі письменники Полтавщини, України зустрічалися з молоддю у стінах  бібліотеки, залишили дарчі надписи на подарованих бібліотеці книгах. Ця виставка – спроба представити  користувачам частину колекції книг з автографом у фонді книгозбірні та прокоментувати події, які цьому передували.

        

                                              ВІТРИ ЧАСУ: ПОДІЇ, ЛЮДИ, КНИГИ...

                                                                                                                    То земляки мої –
                                                                                                                   полтавські люди...
                                                                                                                                А. Демченко

           

              У листопаді 1995 року у  м. Полтаві побував письменник, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка Валерій Шевчук. В ці дні  він зустрівся  з читачами бібліотеки і подарував, упорядкований і перекладений ним із книжної староукраїнської мови на нову українську  літературну мову, двохтомник творів Г. Сковороди, який відкриває сучасному читачеві дивосвіт думок і образів великого народного любомудра, уродженця полтавського краю:

 Сковорода, Г. Твори: у 2-х т. / Г. Сковорода. – К.: АТ "Обереги", 1994. –    (Гарвардська б-ка  давнього укр. письменства).

            Т. 1 /  Передм. О. Мишанича. – 528 с.
            Т. 2 /  Передм. О. Мишанича. – 480 с.

             У травні 2008 року у Полтаві відбулася  Всеукраїнська наукова конференція "Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства" з нагоди 90-річчя від дня народження письменника, в якій взяла участь дружина, соратниця письменника В. Д. Гончар. Тоді Валентина Данилівна подарувала бібліотеці перше видання епістолярної спадщини класика української літератури, лауреата Національної премії ім. Т. Г. Шевченка – О. Т. Гончара:

              Гончар, О. Т. Листи / О. Т. Гончар; упоряд. В. Д. Гончар, Я. Г. Оксюта; передм. В. О. Яворівського. – К.: Укр. письменник, 2008. – 431 с. – (Б-ка Шевченківського комітету).

gonchar-lustu 600x600

        

До книги увійшли листи, які зберігаються в державних архівах України, Чеської Республіки, приватних архівах людей, з якими ще змолоду листувався письменник.

            Публікація охоплює довоєнний і повоєнний час, роки хрущовської відлиги, застою, боротьби з тоталітарною системою, а також духовного відродження.    

            У листах відкриваються нові сторінки біографії і творчого життя письменника, громадської і державної діяльності, широких зв'язків з читачами, земляками-полтавцями.

  У квітні 2009 року передчасно відійшов у вічність відомий вчений-історик, дійсний член АПН України, лауреат багатьох всеукраїнських, регіональних премій, ректор Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка Володимир Пащенко, ім'я якого занесено до Почесної Блакитної Книги (Кембридж, 2007). 2007 року, напередодні  ювілею О. Гончара,  він передав бібліотеці свою наукову працю:

 Пащенко В. О. Гончарова правда про духовність і церкву : монографія / В. О. Пащенко. – Полтава: АСМІ, 2006. – 360 с.

            У монографії досліджуються погляди письменника-полтавця на релігію, церкву, духовність, окремі моменти його боротьби за відродження духовних святинь українського народу, стосунків із представниками влади. Олесю Терентійовичу боліла моральна деградація  суспільства, він закликав повернутись до віри, сумував з приводу втрати багатьох народних традицій, котрі робили людей чистішими в помислах і діях. Автор висловив надію на те, що юні земляки О. Гончара долучаться до мудрого, світлого, небайдужого слова письменника.

             У грудні 2010 року у м. Полтаві відбулася презентація  унікального видання – листів В. Г. Короленка, перекладених українською мовою і упорядкованих професором-літературознавцем, уродженцем Полтавщини, лауреатом регіональної премії ім. В. Малика Василем Яременком, виданих за сприяння Героя України, аграрія Семена Антонця. Два примірники книги упорядник  подарував бібліотеці: 

Короленко, В. Г. "... Что написано – неопровержимо" – "...Що написано – неспростовне" / В. Г. Короленко. – К.: ДП "Видавничий дім "Персонал", 2010. – 468 с. : іл. – (Б-ка українознавства; 18).

                           volodumur korolenko 001 600x600volodumur korolenko 600x600

 

До книги  В. Г. Короленка ввійшли листи до голови Раднаркому України Х. Раковського і наркома освіти Росії полтавця А. Луначарського. Професор Яременко наголошує, що листи до Луначарського були написані у Полтаві і продиктовані полтавсько-українськими подіями та фактами, "це літопис більшовицьких злочинів в Україні, на землях Полтавщини, зокрема". У передмові до книги В. Яременко зазначає: " У листуванні  Короленко пише "наша Україна", "наша полтавська земля" і врешті, називає себе професійним  "спостерігачем (публіцистом) полтавського життя". Ці листи звучать і сьогодні надзвичайно актуально, вони є поштовхом до глибшого знайомства з В. Г. Короленком.

             1999 року Полтава  відзначала свій 1100-річний ювілей. Було видано багато книг про славну історію міста, яке стоїть у вінку століть – сиве, як ластівка і вічно юне. Але вперше історію Полтави у віршах написав поет, член Національної Спілки письменників України Володимир Тарасенко, який подарував книгу бібліотеці:

            Тарасенко В. О. Рідне місто моє / В. О. Тарасенко. – Полтава: Полтавський літератор, 1999. – 20 с.: іл.

 В поетичних рядках  постає, огорнута віками Полтава, яку уперше згадав літопис, коли князь Ігор тут бував, йдучи у Дике поле. Скільки орд розоряли місто, але вона оживала на перехрестях долі. Відзначилось  місто-фортеця 1709 року: "як бій Полтавський загримів, то не впустили чужаків до міста оборонці". Ставши губернським містом,

Полтава стала оновленою і величною, одним з найкращих міст в Україні. А скільки видатних людей прислужилися рідній Полтаві, принесли їй славу!

            Книга була і є добрим другом  юним полтавцям.

 В роки незалежності  відкрилося багато замовчуваних сторінок історії краю. Вчений-полтавець, автор близько 120 наукових праць з історії України, Полтавщини Віктор Ревегук,  вперше дослідив події Української революції в нашому регіоні. Монографія, яка вийшла 2002 року, є переробленим і доповненим виданням попередньої роботи, опублікованої у Полтаві 1996 року. Історик подарував бібліотеці пропоноване Вашій увазі дослідження:

             Ревегук В. Полтавщина в добу української революції: 1917-1920 рр. / В. Ревегук. – Полтава: АСМІ, 2002. – 187 с.

Більшість використаних документів та приведених фактів у книзі  за радянських часів були недоступними для широкого кола читачів. Дослідник ввів  у науковий обіг нові документи, що зберігаються  у фондах Полтавського обласного державного архіву та матеріали періодичної преси 1917-1920 рр. Книга розрахована на вчителів,  старшокласників, студентів.          

            Напередодні  60-річчя  Перемоги над фашизмом у другій світовій війні  В. Ревегук

подарував користувачам бібліотеки монографію, яка є першою спробою автора дослідити з державницьких позицій події другої світової війни, що відбувалися на Полтавщині:        

Ревегук В. Полтавщина в роки другої світової війни (1939-1945) / В. Ревегук . – Полтава, 2004. – 288 с.

 Основна увага автором була звернена на висвітлення тих питань, які мають місцеву джерельну базу: життя полтавців в умовах німецької окупації, їх участь в антифашистському русі опору. 

50 років віддав журналістиці історик за фахом, лауреат премії ім. С. Величка, полтавець Валентин Посухов. З-під його пера вийшло біля десятка книг. 2008 року у бібліотеці він презентував видання "Земля скарбів":     

Посухов В. Земля скарбів / В. Посухов. – Полтава: ПФ "Форміка", 2008. – 228 с.

             Ця книга – збірка історичних нарисів і розвідок про ті чи інші сторінки малознаної минувшини, про які автору пощастило дізнатися трохи більше. Йдеться про події глибокої давнини – Більське городище, літописне м. Римов і про ближчі до нас часи: взаємини гетьмана Мазепи і М. Кочубей, про постать полтавки М. Закревської, трагедію Південно-Західного фронту, авіабазу "Френтік", що функціонувала у м. Полтаві. Серйозні історичні матеріали автор розбавляє гумором. Адресована книга юним полтавцям, щоб ті цінували своє, рідне. Недарма вона 2009 року удостоєна регіональної премії ім. Л. Бразова.

 В кінці 2012 року  у бібліотеці була представлена автором, відомим полтавським краєзнавцем, лауреатом регіональних премій ім. І. Котляревського, ім. С. Величка, ім. М. Ярошенка Валерієм Волосковим, маленька енциклопедія про Полтаву, яку він нам подарував: 

                       Волосков В. Ф. 200 памятных мест Полтавы / В. Ф. Волосков. – Полтава: Дивосвіт, 2012. – 264 с. + 16 с. вкл.

                       200 pamytnux mest poknavu 001 600x600200 pamytnux mest poknavu 600x600

             Довідник вперше в такому об'ємі презентує читачам пам'ятники, пам'ятні знаки і меморіальні дошки міста. На сторінках книги вміщено багато скрупульозно зібраних автором фактів (цікавих і важливих) з історії Полтави, життя і діяльності десятків людей, чиї стежки-доріжки так чи інакше пов'язані з містом. Книга дає цінний фактологічно-змістовний і повний матеріал для вивчення культурно-історичного спадку полтавського краю. Вона адресована, насамперед, шкільній та студентській молоді.                                          

             До 180-річчя від дня народження громадської діячки, добродійниці на ниві освіти, культури Полтавщини Є. Милорадович 2011 року у нашій бібліотеці була підготовлена історико-бібліографічна розвідка. Одночасно життя і діяльність полтавки були предметом  наукового дослідження  доктора історичних наук, професора ВНЗ Укоопспілки "Полтавський  університет економіки і торгівлі" Ірини Петренко. 2013 року  побачила світ її монографія, в розділі якої "Історіографія проблеми" згадується  і наша розвідка , вона також включена в список використаних  джерел до наукової праці. Молодий історик подарувала бібліотеці своє дослідження:                     

       Петренко І. М. Єлизавета Милорадович (1832-1890) в українському суспільно-політичному русі : монографія / І. М. Петренко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 151 с.

                      petrenko i.- eluzaveta muloradovuch 001 600x600petrenko i.- eluzaveta muloradovuch 600x600

 У монографії  на основі архівних документів, листів, наукових праць показано життєвий шлях і суспільно-політичну діяльність шляхтянки, патріотки, меценатки, однієї з фундаторів Товариства імені Шевченка у Львові, організатора  шкіл у нашому краї. Дослідниця подає систематизований виклад розпорошених згадок про Є. Милорадович, аналізує її політичні погляди, показує її повсякденне життя, оточення, родину. Праця розрахована на істориків, краєзнавців, всіх, хто цікавиться історією рідного краю.

                            

            ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТАХ: 

             Шевчук Валерій Олександрович. – Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org>wiki                                   

 Олесь Гончар "Листи" [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: http://knpu.gov.ua >content/Oles-gonchar-"listi"

 Короленко В. Г. Листи з Полтави [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: http://histpol.pl.ua >pages/content.php.

 Ревегук Віктор Якович [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: http://histrol/narod.ru >books/reveguk-007.htm

 Полтава історична: [про В. Волоскова] [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: http://poltavahistory.org.ua>mans2_18u.htm

 Петренко Ірина, професор ПУЕТ [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. –  Режим доступу: http://culture.uccu.org.ua>ndr.htm

  

                                         ПОЛТАВА МОЯ  – ЦЕ ПОЕЗІЯ Й ПРОЗА...

                                                             Крізь книги майже кожного письменника ніби 
                                                             просвічує... образ його рідного краю...
                                                                                                           К. Паустовський
 
"Справжньою академією письменників" назвала Полтавщину письменниця М. Малиновська. Важко знайти  регіон, насичений літературними іменами так густо, як наш

край. Але чи добре знаємо ми їх, творців і захисників рідного слова, письменників-земляків, історію створення  Полтавської обласної Спілки письменників України?

           1996 року у м. Полтаві було видано літературний альманах "Біла альтанка", приурочений до 60-річчя утворення Полтавської письменницької організації, який було презентовано в бібліотеці:        

  Біла альтанка : літ. альманах / редактор-упорядник В. С. Мирний. – Полтава: Полтавський літератор, 1996. – 192 с.

              Поет, відповідальний секретар обласної письменницької організації  В. Мирний, наголосив, що видання вийшло за підтримки обласної влади в час, коли дає себе знати брак  коштів, паперу.

Він розповів старшокласникам, їх наставникам про творчі здобутки організації, зусиллями якої побачили світ близько 500 книг прози, поезії, публіцистики, драматургії. В її активі – десятки письменників-лауреатів, сотні віднайдених і підтриманих молодих талантів.

 В альманасі представлено твори тридцяти письменників-полтавців.

                                                        

                                                         ЩИРОЇ ПРОЗИ ТВОРЦІ

                                                                                              І біль, і радість пережитого
                                                                                                   в рядки прозові вилито...
                                                                                                              О. Довгий-Степовий

                Далеко за межі України лине літературна слава нашого краю. Олександр Ковінька  мудро підмітив: "класики, які жили в Полтаві, зробили на наше покоління значний вплив: щедрі зерна посіяли вони на полтавській літературній ниві".  Не перелічити майстрів художнього слова, які  радували масового читача талановитими творами різних жанрів і тематичного спрямування. 

               Думається, що Полтавщина "розбудила в душі потяг до прекрасного"   в уродженця Кіровоградщини Юрія Дмитренка (М. Думича), який 33 роки працює  на благо літературного процесу краю. Нині у його дивовижно продуктивному  творчому доробку – двадцятитомний роман "Український вузол", двадцятитомна серія пригодницьких творів про слідчого Карого, десятки інших творів. Дмитренко – член Національної спілки письменників України, лауреат регіональних літературних премій ім. П. Мирного, В. Малика, Ю. Яновського. Він – великий друг нашої бібліотеки, тому свою першу пригодницьку повість, яка побачила світ у видавництві "Молодь", 35-річний автор презентував у нашій бібліотеці: 

            Дмитренко Ю. М. Скарби мовчать : повість / Ю. М. Дмитренко. – К.: Молодь, 1985. – 148 с. – (Перша книга прозаїка).

                  dmutrenko- skarbu movchat 001 600x600dmutrenko- skarbu movchat 600x600

    Молодий письменник веде мову про складну роботу співробітників міліції і прокуратури, його герої, віддані своєму службовому обов'язку, перебувають на передньому краї боротьби зі злочинністю. Він уміло будує динамічний, напружений сюжет, переконливо показує життєві колізії. 

            Перші кроки в літературі робив у м. Полтаві лауреат регіональної премії ім. П. Артеменка, член Спілки письменників СРСР, заслужений журналіст України Андрій Нанкевич, уродженець Дніпропетровщини. Він жив і працював у нашому місті більше тридцяти років, письменник трагічно загинув 1997 року на творчому злеті. Андрій Андрійович  неодноразово зустрічався з читачами бібліотеки, презентуючи свої нові книги:

          Нанкевич А. А. Три тополі на вітрі : повість, оповідання / А. А. Нанкевич. – К.: Молодь, 1985. – 184 с.

                 tru topoli na vitri 001 600x600tru topoli na vitri 600x600

     Нанкевич А. А. Така тепла осінь : повісті, оповідання / А. А. Нанкевич. – Х.: Прапор, 1989. – 196 с.

         Книги письменника належать до так званої сільської прози. Герої його повістей і оповідань – носії таких високих моральних категорій, як любов до рідної землі, вірність отчим заповітам, активне утвердження добра. Особливо зворушливо і лагідно змальовано світлий образ матері, він проходить через більшість творів. 

         Відомий у Полтаві науковець, літературознавець, критик, лауреат премій В. Даля, В. Малика, Л. Бразова  Анатолій Дяченко, який юним пройшов дорогами війни, в кінці життя написав дві автобіографічні повісті, дуже повчальні для підлітків. Вони були  подаровані бібліотеці недавно: 

     Дяченко А. М. Я – син ворога народу : автобіографічна повість /  А. М. Дяченко. – Полтава: вид-во "Лубни", 2000. – 140 с.         

    Дяченко А. М. " За горами гори...": оповідання, повість – (сторінки записника воєнних років) / А. М. Дяченко. – Полтава: "Полтавський літератор", 2002. – 106 с.

                      djchenko- za goramu goru 001 600x600djchenko- za goramu goru 600x600

            Повісті  надзвичайно глибокі – відзначали критики. В першій автор говорить про складні історичні події в баченні 13-річного хлопчика. Писати для дітей на такі  дорослі теми дуже складно. Однак А. Дяченку це виявилося під силу і на хорошому художньому рівні. Автор зробив це просто, ненав'язливо, життєво правдиво і щиро.

            В другу книгу увійшли твори про випробування, що випали у перші, найтяжчі роки війни на долю 17-річного сержанта-альпініста. Йому довелося  воювати в горах Кавказу, де війна особлива. Жанр оповідання-бувальщини, повісті-спогаду складний і дається не кожному. Ця книга – помітний внесок колишнього фронтовика у скарбницю творів про Велику Вітчизняну війну. 

            Полтавці знають Петра Ротача, як літературознавця, критика, але талановита людина – талановита в усьому. 2001 року, член Національної спілки письменників України, лауреат регіональної премії ім. П. Мирного, премії ім. П. Чубинського,  презентував у бібліотеці  невелику книгу малої прози, написаної  у різні роки життя, переважно, на основі власних спостережень: 

            Ротач П. Опанасова кобза : проза / П. Ротач. – Полтава, 2000. – 125 с.

           У кожному оповіданні є рисочки тієї доби, в якій разом зі своїм поколінням жив автор упродовж багатьох десятиліть. Ця доба відзначалася драматизмом подій, які впливали (часто трагічно) на людські долі. Штучний голодомор, жорстокість розкуркулення і війни, розлука з батьками і туга за рідним краєм. Любов до життя і природи, просвітлений смуток за прожитим і поетизація людських образів – усе це в тій чи іншій мірі притаманне оповідній манері автора. 

            Найкращою і найдорожчою своєю книгою назвав краєзнавець Валерій Волосков книжечку, адресовану своєму онукові Валерію, яку автор подарував бібліотеці: 

            Волосков В. "В дорогу для онука" : притчі та оповідання / В. Волосков. – Полтава: ТОВ "РІК", 2010. – 40 с.: іл.

            Художні оповіді адресовані дітям середнього шкільного віку. В них – життєва мудрість, доброта людська. Алегоричні, часом незвичайні події з людьми, речами, рослинами, змушують юних читачів замислитися над окремими вчинками героїв. Автор, ніби заглядає в душі підлітків, відкриває в них,  невидимі оточуючим,  світлі риси. Невеликі за обсягом  твори  читаються на одному диханні.   

 

            ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТАХ:        

             Дмитренко Юрій Михайлович – Вікіпедія [Електронний ресурc]. – Електрон. текст. – Режим доступу:http://uk.wikipedia.org>wiki

Нанкевич Андрій Андрійович [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: http://histrol.pl.ua>paqes/content.php...

Ротач Петро Петрович – Вікіпедія [Електронний ресурс] – Електрон. текст. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org>wiki

                                                                                                            

                                                 "ПОЕЗІЯ – МУЗИКА ДУШІ"                                                                                            

                                                                 Поезіє! Перед тобою стаю на коліна...
                                                                                                  Н. Кир'ян                                                                  

 Значення поета для епохи не виміряти жодним словом, але можна дізнатися з творчого доробку , чим він жив, що хвилювало його. Чистота душі й совісті, благо рідної землі, пошанування  Матері, шлях до суворої правди, доля окремої людини – такі основні мотиви поезій наших земляків. Поети-полтавці, чисті розумом і серцем, наближали справжнє Воскресіння України – її Незалежність. 

               Червоною ниткою проходять ці  мотиви  і в збірках члена Національної спілки письменників України, лауреата регіональної премії ім. П. Мирного  Володимира Мирного, презентованих у бібліотеці і подарованих їй  вісімнадцять років тому: 

              Мирний В. Вибране : поезія, проза / В. Мирний. – Полтава: "Полтавський літератор", 1995. – 179 с. 

              Мирний В. В дорозі до храму : поезія, проза / В. Мирний. – Полтава: "Полтавський літератор", 1995. – 43 с. 

                      volodumur murnuj - v dorozi do xramy 001 600x600volodumur murnuj - v dorozi do xramy 600x600

           
   Відкриємо першу з них:  Поки ми, як той потік, незупинні, –
                                                          Жити матері повік Україні.
                                                          Прокиньмося! Й самі не знаєм,
                                                          Які ми – Дніпри і Дунаї!
                                                          Яка душа в нас золота!

               Ці рядки, сповнені віри в майбутнє своєї країни. Про що б не розповідав поет, усе в нього озвучене думкою громадянина. В слова він вкладає силу почуття, свою любов до рідної землі і тривогу за майбутнє України. Особливо твердо і непохитно  стоїть митець на сторожі рідного слова. Українську мову береже, як душу. Для Мирного неприйнятна байдужість, людська пиха, він уважний до болів і страждань своїх земляків. Кращі його поезії витікають з української пісенної творчості,  а ще вони глибоко релігійні, високо духовні, світлі і чисті. Нині у творчому доробку письменника – більше десятка книг, його творчість вивчається в курсі "Література рідного краю". 

              З нагоди 20-літнього ювілею  бібліотеки член Національної спілки письменників України, лауреат регіональної премії ім. П. Мирного Наталія Баклай подарувала дві перших своїх збірочки:  

       Баклай Н. Два береги душі : вірші / Н. Баклай. – Полтава: "Полтавський літератор", 1993. – 42 с.

       Баклай Н. Осяяна тобою : вірші / Н. Баклай. – Полтава: вид-во "Криниця", 1996. – 87 с.

                  n.baklaj- osjjna toboy 001 600x600n.baklaj- osjjna toboy 600x600

 Поетеса запрошує кожного з нас: "зайдіть в мої вірші – торкніться мого одкровення...". Доторкнутися до її поезії – це освятити свою душу величезною любов'ю, що струменить із кожного слова. Світ потерпає від всеосяжної  бездушності, а вилікувати її може лише любов. Тому молодим читачам не завадить впустити у свої серця краплинку тепла і ніжності, наповнити свої душі гордістю за свій народ, навчитися помічати красу поруч – у серцях інших людей. У віршах завжди відчувається оптимізм, їх рядки допомагають повірити у власні сили і залишатися собою в будь-якій ситуації.

Нині у творчому доробку письменниці – тринадцять книг, її творчість вивчається в курсі "Література рідного краю". 

1989 року в журналі "Київ" було опубліковано першу підбірку поезій Петра Ротача "Високі мислі – не випадкові". Петро Петрович був великим другом бібліотеки, тому все, що виходило з-під його пера, презентувалось у нас, як і ці  дві невеликих збірки поезій, виданих у м. Полтаві в кінці 90-х рр.:           

 Ротач П. Що збулось, що не збулося... : пізня лірика / П. Ротач. – Полтава : "Верстка", 1998. – 55 с.

 Ротач П. Дух минувшини : збірка поезій / П. Ротач. – Полтава: Археологія, 1999. – 48 с.: іл.

  Кожен, хто візьме до рук ці поетичні книжечки відразу відчує щемну ліричну мелодію. У віршах бринять спогади дитинства і юності, звучить голос умудреної життям людини, її непідробна любов до отчого краю, до свого кореня, до України. Полтавська земля – джерело натхнення поета, з рідного краю він виніс любов до минувшини, народної творчості і краси природи, серед якої зростав. В рідну землю закорінилось і його слово.

               Майже п'ять десятиліть член Національної спілки письменників України , лауреат премії ім. Г. Сковороди Дмитро Шупта уміло поєднує професію лікаря і поета-лірика. Його дитинство і юність пройшли на священній полтавській землі, яку називають "українським літературним Ельдорадо": між Чорнухами, Гребінкою, Гоголевим... У поета – широкий творчий діапазон, йому підвладні  будь-які теми, але основна – природа і світ, природа і людина. Пропонуємо молодим читачам збірку його сонетів та  дослідження про поета доктора філології Т. Мейзерської, які подаровані бібліотеці:

               Шупта Д. Сонях сонетів / Д. Шупта. – Одеса: вид-во "Друк", 2001. – 318 с.                        

              Мейзерська Т. Поет-лірик з гніздов'я шістдесятників / Т. Мейзерська // Рідний край. – № 2. – С. 176-181. – (Ім'я в Україні).

               Сонети, представлені у збірці, писалися поетом протягом усього творчого життя. Не виходячи за строго класичну форму сонета, автор насичує їх своїми глибоко інтимними переживаннями. У творах відчувається духовний перегук поколінь, поета турбують проблеми історичної пам'яті, совісті. В одній із поезій автор порівнює своє сповнене горінням, чутливе перо зі скальпелем, який має міцно триматися в його руці.

             У березні 2005 року в бібліотеці відбулася зустріч старшокласників з неординарною поетесою, членом Національної спілки письменників України, лауреатом регіональної премії ім. Л. Бразова  Наталкою Фурсою, тоді ж вона подарувала нам дві свої поетичні збірки (п'яту і шосту): 

              Фурса Н. Необлітане небо : лірика / Н. Фурса. – Полтава: "Полтавський літератор", 2002. – 80 с. 

              Фурса Н. Нічого, крім повторень : поезії / Н. Фурса. – Хмельницький-Київ: вид-во С. Пантюка, 2004. – 64 с.

                          n fursa - nichogo krim povtoren 001 600x600n fursa - nichogo krim povtoren 600x600

  Відома поетеса Г. Чубач відзначила, що  "раює" у поезії полтавки, де "природня краса поетичного слова – довірлива й однозначна, думки – оригінальні, образи – емоційно яскраві". Поезії Наталії читати непросто і приємно. Не можеш дозволити собі діагонального перебігання й інших маленьких хитрощів. Вона примушує зупинятися і повертатись, завмирати над несподівано яскравою метафорою, як-от: "Це – тому, що під серцем б'ється слово зернятком золотим...". З її віршів можна складати збірочки афоризмів, а можна й посібник для "зелених серцем" – як непотрібно любити.

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТАХ: 

Мирний Володимир Степанович – Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org.>wiki

Баклай Наталія Михайлівна – Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org.>wiki

Петро Ротач – Тека авторів – Чтиво [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: http://uk.chtivo.org.ua>Оновлені>Rotach_Petro

Етюд до портрета: Дмитро Шупта [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: http://assalamnews.com>?p=784

Поетична сторінка Наталки Фурси [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. – Режим доступу: http://virchi.narod.poeziya/ridkray/fursa/htm

              

 


Visitors Counter

720014
TodayToday475
All DaysAll Days720014