dep logo 061 

Uvaga konkurs sobori

  454557578874545545454

  DLS-Aphisha2

kolo druziv post3

  photo 2023-07-29 12-49-24

 berezen cat

 Toy room

berezen olivci

multhares postiyna

berezen english

berezen gameroom

berezen stem

berezen mova

berezen kino

chif-book

day kino

zagalna lito

  емблема УІК

osvita diia gov ua

pravo 01

teen reading 01

"Мудрець до дальніх правнуків іде"
   МУДРЕЦЬ ДО ДАЛЬНІХ ПРАВНУКІВ ІДЕ 
 
                                                                             Із Чорнух, де котяться жита,
                                                                             Із Чорнух, де хиляться сади,
                                                                             В білий світ пішов Сковорода,
                                                                             Щоб до нас вернутись назавжди.
                                                                                                               В. Мирний

 

         Мислитель, поет, педагог, один з найбільших і найзагадковіших християнських філософів світу, він освітив розумом не тільки свою епоху, але й перелив те світло у віки наступні, адже його наука стосувалася основного в житті – світ і людина в ньому: яка вона, людина, що може і як їй жити? Вся його творчість – один великий заповіт людям не тільки свого часу чи свого народу, а людям усіх часів. Але він був і залишається перш за все сином рідного народу і саме йому адресував витвори свого серця й розуму.. .

         Виставка  присвячена 290-річчю від дня народження Григорія Савовича Сковороди (03.12.1722 – 09.11.1794) і подає матеріали про життя і творчість

видатного земляка, основні видання його творів, дослідження феномену мудреця відомими українцями та про вшанування пам'яті мандрівного філософа його нащадками. 

  З отчого порогу у широкий світ

                                                                    Коли не зможу нічим моїй вітчизні  
                                                                    прислужитись, в усякому разі з усієї сили
                                                                    намагатимусь ніколи ні в чому не шкодити.                                                                             
                                                                                                                        Г. Сковорода

         Булда М. Мудрець з Чорнухинського краю : науково-популярне вид. / Микола Булда. – Чорнухи, 2006. – 48 с.

         На основі архівних матеріалів автор глибше досліджує місце народження філософа, одну з генеалогічних гілок його роду, навчання, мандрівні дороги.

          Григорій Сковорода на портреті і в житті : фотокнига / авт. і упоряд. В. Стадниченко, М. Шудря. – К. : Спалах, 2004. – 180 с.

nach pervorozum 600x600

         У самобутній художній формі, ліричній манері глибоко відтворено добу, на тлі якої розгорталися події із життя Г. С. Сковороди. У книзі, багатою ілюстративним матеріалом, подані відомості про його сучасників, про місця, де він народився і перебував.

        Єшкілєв В. Усі кути Трикутника: Апокриф мандрів Григорія Сковороди / Володимир Єшкілєв. – К. : ВЦ "Академія", 2012. – 248 с. –  (Серія "Автографи часу").

usi kytu trukytnuka 600x600

        Головний герой роману – юний Григорій Сковорода, якого вабили мандри з їх пригодами, містичні вчення, таємні знання.

        Зуб Т. Велет думки і слова / Т. Зуб. – Полтава : Криниця, 1992. – 38 с.

         Про перші життєві битви, шляхи Слобожанщини та, зокрема, про Сковороду, як педагога.

        Ушкалов Л. Григорій Сковорода.  – Харків : Фоліо, 2009. –123 с. – (Серія "Знамениті   українці")

grugorij skovoroda  - znamenuti ukrainzi 600x600

 

                                                   Перший розум наш

                                                                        Людина – це маленький світ.

                                                                                                Г.  Сковорода                                                                                                  

             Друкувати твори Г.Сковороди почали в кінці 19 – на початку 20 ст. Тоді по-справжньому ним зацікавились, намагались його зрозуміти.  Особливо помітною популяризація творів мислителя спостерігалась у 60-х роках 20 ст., коли стали масово видавати його творчий доробок, а також  наукові розвідки, монографії про нього.

           Сковорода Г. Повне зібрання творів : у 2-х т. / Г. Сковорода. – К. : Наук. думка, 1973.

           Сковорода Г. Твори : у 2-х т. / Г. Сковорода – К. – 2005.       
                  Т.1: Поезії. Байки. Трактати. Діалоги. – 528 с.
                  Т.2: Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. – 479 с.

          Сковорода Г. Вибрані твори / Г. Сковорода ; упоряд.та передм. Л. Ушкалова, приміт. й комент. Л. Ушкалова та С. С.Вакуленка. – Харків : Прапор, 2007. – 384 с.

skovoroda - vubrani tvoru 600x600

Твори, вміщені у книзі, подані за автографами, найкращими списками й першодруками, а також уперше в історії видань творів Сковороди оснащені належним науковим апаратом.

         Сковорода Г. Твори: для ст. шк. віку / Г.Сковорода ; упоряд, передм., приміт. В. О. Шевчука. – К. : Веселка, 1996. 271 с. : іл.

         До видання увійшли поетичні, прозові твори, найвиразніші фрагменти діалогів і трактатів, притчі, листи.

        Сковорода Г. Пізнай в собі людину / Г. Сковорода ; пер. М. Кашуба; пер. поезії В. Войтович. – Львів : Світ, 1995. – 528 с.

skovoroda -piznaj v cobi lydunu 600x600

        Твори філософа подані зрозумілою українською мовою. "Любитель священної Біблії" допомагає зрозуміти її тим, хто повертається до Бога.

        Сковорода Г. Розмова про істинне щастя / Г. Сковорода ;  пер. укр. мовою, прим. В. О. Шевчука.  – Харків : Прапор, 2002. – 280 с.

rozmova pro istunne chasty 600x600

"Шукаємо щастя по країнах, століттях, а воно скрізь і завжди з нами... Воно схоже до сонячного співу – відхили лише вуха і душу свою." Ця думка мудреця проходить творами цієї книги та і всієї його творчості.

          Сковорода Г. Сад божественных песней : вірші, байки, діалоги, притчі / Г. Сковорода ;упорядник, авт. передм. та приміт. Б. А. Деркач. – К. : Дніпро, 1988. – 319 с. : іл.

sad bojestvenux pisen 600x600

         Свої "божественні пісні" Сковорода писав упродовж майже всього свого творчого життя, а саме: 1753-1785 роки. Їх не слід розуміти буквально. Збірка є своєрідним ліричним щоденником, в якому відбилися життєві події, роздуми, ліричний настрій автора.

 

Читаємо. Вивчаємо. Досліджуємо.

                                                               Що має основу?  – Любов. Що творить? – Любов.
                                                               Що зберігає? – Любов, любов. Що дає насолоду? –
                                                               Любов, любов; вона початок і середина й кінець, альфа й омега.
                                                                                                                                         Г. Сковорода

         Чому до цієї постаті прикуто увагу вчених? Чому не перестають вони досліджувати життя і творчість Григорія Савовича? Чому вабить він мислячих людей? А тому, що він зумів сказати щось таке сокровенне, що залишається в міжчассі, не старіючи і не бліднучи.

 Ушкалов Л. Сковорода та інші: причинки до історії української літератури / Л. Ушкалов. – К. : Факт, 2007. – 552 с. – (Серія "Висока полиця").

uchkalov-skovoroda ta inchi 600x600

Автор схильний розглядати Г. Сковороду як самісіньке осердя української духовної історії. В окремих розділах ідеться про філософа в оцінці І. Франка, про розвідки О. Хадшеу, про "вічну філософію" мудреця, його творчість крізь призму статистики, літературний портрет та ін.

 Чижевський Д. Філософія Г. С. Сковороди / Д. І. Чижевський. – Харків : Прапор, 2004. – 272 с.

Шевчук В. Пізнаний і непізнаний Сфінкс: Григорій Сковорода сучасними очима : розмисли / Валерій Шевчук. – К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2008. – 528 с. : іл. – (Українці у світовій цивілізації).

piznanuj i nepiznanuj sfinks -skovoroda 600x600

 Безобразова Л. Роль Г. С. Сковороди в становленні нової української мови // Безобразова Л. Вибране. – Полтава, 2008. – С. 26-30.

  Родников В. Життя, вчительство і педагогічні погляди Г. С. Сковороди / В. Родников // Україна освітня: історія, персоналії, поступ. – К., 2007. – Вип. 71. – С. 489-498.  

          Степаненко Н. Олесь Гончар про "українського Сократа" Григорія Сковороду / Н. Степаненко // Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства : збірник наукових праць  / за ред. М. І.Степаненка, В. А. Мелешко. – Полтава, 2008. – С. 397-405.

У своїх щоденникових записах О. Гончар поширює вчення Григорія Сковороди на ХХ століття. 

          Фоменко А. Філософія людини Г. С. Сковороди / А. Фоменко // Україна освітня: історія, персоналії, поступ. – К., 2007. – Вип. 71. – С. 479-488.

 

Шанує мудреця нова Вкраїна

                                                                                       Ні, не застарів його час,
                                                                                      Таке ж обличчя мудре, гоже...
                                                                                      Так той, що людям серце дасть,
                                                                                      Людьми забутися не може.
                                                                                                    М. Червак
 

          Г. С.Сковороду читають, вивчають, йому присвячують художні твори, кінофільми, фестивалі, науково-практичні конференції. Йому споруджені пам'ятники, його ім'ям названі вулиці. 2005 р. заснована Міжнародна літературна премія імені Григорія Сковороди "Сад божественних пісень" та ін.

 Літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди : путівник. – Чорнухи, 2008. – 20 с. : іл.

 Волосков В. "Благословенні ви, сліди мандрівника Сковороди!" // Волосков В. Подорож Полтавщиною з монетою в руці. – Полтава, 2008. – С. 90-100.

Срібна монета номіналом 1 млн. крб. "Григорій Сковорода" (худ. О. Івахненко і Т. Прохорова, скульптори О. Хазов і В. Харламов) уведена в обіг 21червня 1996 р. тиражем 100 тис. екземплярів.

 Підпалий В. Сковородинівські думи : поезії / В. О. Підпалий. – К. : Веселка, 2002. – 37 с.

Стадниченко В. Іду за Сковородою: сповідь у любові до вчителя : докум. повість-подорож / В. Стадниченко.  – К. : Криниця, 2002. – 176 с. : портр.,: іл. 

idu za skovorodoy - 600x600

Стадниченко В. Перший творчий пленер "Чорнухинська Сковородиніана" / В. Стадниченко // Пам'ять століть. – 2010. – № 6. – С. 219-227.

Влітку 2012 р. відбувся уже 3-й творчий пленер викладачів та студентів Київської академії образотворчого мистецтва та архітектури.

 Шибанов Г. Філософ, увічнений у скульптурі: про історію створення унікального пам'ятника Григорію Сковороді у Лохвиці : [скульптор І. П. Кавалерідзе] / Г. Шибанов // День. – 2007. – 13 квіт. – С. 19.

 Додаткова інформація на сайтах:

        uk.wikipedia.org/wiki/_Григорій Сковорода – Життя і творча спадщина.
 
       www.ukrlit.vn.ua/biography/skovoroda.html  - Біографія.
 
        www.skovoroda.org.ua/ -  Повна Академічна збірка творів.
   
        litopys.org.ua/skovoroda/skov.htm - Повне зібрання творів у двох томах.
 
        skovoroda.info/ -  Життя і творчість. Поетичні твори.