6010420246

1201040241212

5110320245

5441212524545544121214545544545-min

454557578874545545454

new avsi

new edinorogi

4120620244

3120620243

multhares postiyna

021023 comp-abetka

7120620247

2120620242

6120620246

454545454545454545454545

"Не зламай свою долю"

Не зламай свою долю.

               «Сказати, що ці люди приречені, загублені, ні не скажу, не маю на це права.
            Їх потрібно лікувати. Рятуймо тих, хто ще не розпочав." 
                                                                          Д. Єфремова

Проблема вживання алкоголю, тютюну і наркотиків, поширення ВІЛ/СНІДу дуже актуальна в наші дні. Статистика цих явищ вражає величезними цифрами. Від цих факторів страждає все суспільство, але в першу чергу під загрозу ставиться підростаюче покоління: діти, підлітки, молодь. Адже алкоголь, тютюн і наркотики особливо активно впливають на несформований організм, поступово руйнуючи його.

Наслідки шкідливих звичок очевидні. Доведено, що при потраплянні шкідливих речовин до організму вони розносяться по крові до всіх органів  і несприятливо діють на них аж до руйнування, як фізичного, так і психологічного. А поширення ВІЛ/СНІДу відображається на всіх рівнях суспільства – індивідуальному, сімейному, регіональному, національному.

                                             1.    Куріння  – загроза здоров’ю.

 Бахур, В. Т. Від першої цигарки до раку / В. Т. Бахур. – К. : Здоров’я, 1988. – 96 с.

Автор, спираючись на власні спостереження й дані численних досліджень лікарів, соціологів, фізіологів, показує, якої шкоди завдає куріння тютюну. У книзі розповідається про підступні властивості тютюнового диму, про численні, часто дуже тяжкі захворювання, спричинювані курінням тютюну, а також про заходи боротьби проти нього.

 Бенюмов, В. М. Вред алкоголя, никотина и наркотиков : пособие для учителя / В. М. Бенюмов. – К. : Рад. шк., 1989. – 125 с.

В посібнику описано шкідливий вплив на організм людини алкоголю, нікотину та наркотиків. Даються деякі методичні рекомендації щодо організації профілактичної роботи в школі з урахуванням вікових анатомо- та психофізіологічних особливостей школярів.

 Генкова, Л. Л. Почему это опасно / Л. Л. Генкова. – М. : Просвещение, 1989. – 96 с. : ил.

pochemy eto opasno 600x600

В книзі розкривається загальна картина руйнівної дії алкоголю, нікотину та наркотичних речовин на організм людини. Автор знайомить читачів з популярними формами пропаганди здорового способу життя. Приводяться дані про хімічний склад та шкідливі властивості тютюнового диму, про патологічні реакції організму на нікотин.

 Іващук, Л. Ю. Валеологія : навчальний посібник / Л. Ю. Іващук. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. – С. 263-268.

valeologiy 600x600

В навчальному посібнику охарактеризовано шкідливі звички та їх вплив на здоров’я. Розділ «Вплив куріння на організм людини» містить матеріали з історії виникнення куріння. Детально розглянуто питання біохімії тютюнового диму і його дію на організм. Автори торкаються проблеми пасивного куріння та захворювань, що є наслідком тютюнокуріння.

Левитский, П. М. Вред алкоголя и никотина : пособие для учителей / П. М. Левитский. – К. : Рад. шк., 1987. – 109 с. : ил.

vred alkogoly i nikotina 600x600

В посібнику розміщено матеріал, що розкриває шкідливий вплив на організм людини тютюнового диму та алкоголю. Висвітлюється вплив куріння та алкоголізму на системи та органи людини, даються рекомендації щодо проведення навчально-виховної роботи на уроках та позакласних заходах, додаються приклади бесід з школярами та їх батьками.    

 Додаткова інформація на сайтах:

http://mf.mediasapiens.ua/material/4898 - профілактика куріння серед молоді: досвід США та Канади.

www.epochtimes.com.ua/.../kuryty-shkidly - «Курити шкідливо - чому?» Стаття В.І. Пономарьова, доцента кафедри психіатрії, наркології й медичної психології.

healthfund.com.ua/.../144-kurinnia-podolai...- статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я стосовно проблеми куріння

Сохраненная копияaids.edu.vn.ua/smoking/.../smokedie.html- паління та здоров’я.

abetka.ukrlife.org/kurcy.htm- Чому підлітки палять? Паління - найпоширеніша шкідлива звичка, вкрай згубна для здоров'я людини.

 

                            2.    Алкоголь – шлях в безодню.

 Алкоголь и потомство : учебное пособие / ред. В. А. Таболина. – М. : Высш. шк., 1988. – 110 с.

Посібник знайомить з уявленнями про шкідливий вплив алкоголю на здоров’я батьків та їх дітей. В книзі наведені дані про вплив алкоголю на дітей та підлітків, про вплив особистості алкоголіка на здоров’я сім’ї, про розвиток дітей, що народилися з алкогольним синдромом.

Комар, В. В. Алкоголізм, сім’я і спадковість / В. В. Комар. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : Здоров’я, 1981. – 24 с.

У брошурі розповідається про шкідливий вплив алкоголю на здоров’я людини та її майбутнє потомство. Показано, що зловживання алкогольними напоями завдає великої шкоди не тільки людині, а й її сім’ї та суспільству. Висвітлено методи боротьби з алкоголізмом.

 Копыт, Н. Я. Алкоголь и подростки / Н. Я. Копыт. – М. : Медицина, 1984. – 48 с.

alkogol i potomstvo 002 600x600

В брошурі описано шкідливий вплив алкоголю на організм підлітка, показані сучасні тенденції та мотиви вживання алкогольних напоїв у підлітковому віці. З соціально-гігієнічних позицій розглядаються причини вживання алкогольних напоїв і особливості формування алкоголізму у підлітка. Визначено основні напрямки протиалкогольної роботи серед підростаючого покоління, приводиться конкретний досвід протиалкогольного виховання в школі.

 Мягченко, О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : навчальний посібник / О. П. Мягченко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – С. 249-254.

bezpeka juttediylnosti 600x600

У посібнику розглянуто теоретичні, практичні питання небезпечних факторів в складній системі «Людина - Техніка - Середовище», а також проблеми небезпеки у надзвичайних станах, зокрема соціальному. Серед сучасної молоді шкідливою «традицією» є вживання спиртних напоїв. Проблема алкоголізму розглянуто з медичної та

соціальної точки зору. Розкрито стадії розвитку алкоголізму та його вплив на організм людини.

 Пістун, І. П. Працездатність та здоров’я людини : навчальний посібник / І. П. Пістун. – Львів, Афіша, 2003. - С. 136-142.

 Стаття у даному підручнику під назвою «Алкоголь і алкоголізм» розкриває проблему алкоголізму як фактор, що знижує фізіологічну, психологічну надійність та працездатність людини. Автор наголошує на тому, що алкоголь украй негативно впливає на здоров’я людини. Розглядаються міфи про алкоголь та інші наркотики, поширені в середовищі неповнолітніх.

 Додаткова інформація на сайтах:

 http://svatovo.ws/family/psychological_help_correct5.html - ризики вживання алкоголю.

http://cpr-slavutich.at.ua/psyh_slyg/prosv_bat/pvasm.htm - профілактика вживання алкоголю серед молоді.

http://health.unian.net/ukr/detail/236881 - вживання алкоголю: міфи та реальність.

http://mediclab.com.ua/index.php?newsid=15782 – статті на тему «Коли вживання алкоголю стає проблемою?»

http://20minut.ua – алкоголізм серед молоді.

  

                                  3.     Хвороба настирлива і підступна: наркоманія.

Буянов, М. И. Размышления о наркомании : книга для учителя / М. И. Буянов. – М. : Просвещение, 1990. – 80 с.

Відомий дитячий психіатр розповідає про сутність наркоманії та її види, про деякі фактори, що призводять до появи цієї патології, про форми профілактики і можливості лікування. Автор звертається до історичних та літературних прикладів.

Книга буде корисною для вчителів та батьків.

 Иванова, Н. А. Наркотики: выход есть! / Н. А. Иванова. – СПб. : Питер, 2001. – 224с.

narkotiki - vuxod esty 600x600

Книга познайомить читача з різноманітними методами лікування наркоманії та з особистим досвідом видужуючих наркоманів, кожний з яких вибрав свій шлях до нормального життя. Читач знайде поради: як розпізнати біду, що робити, якщо сталося лихо з близькими, як допомогти в такій ситуації, куди звернутися за допомогою.

Рощин, А. И. Путь в бездну / А. И. Рощина. – К. : Политиздат Украины, 1990. – 112 с.

put v bezdnu 600x600

В науково-популярній книзі розповідається про соціальну небезпеку вживання наркотичних речовин, про скалічені долі людей через страшну залежність. Спираючись на багатий фактичний матеріал, автор розмірковує про причини появи наркоманії в нашому суспільстві, умови, що сприяють її розповсюдженню, висвітлює шляхи боротьби з цією шкідливою звичкою, включаючи профілактичні та правові засоби.

 Селіванов, М. П. Антинаркотичне законодавство України. Теорія. Історія. Коментар : монографія / М. П. Селіванова. – К. : Юрінком, 1997. – 352 с.

У монографії розглядається історія створення антинаркотичного законодавства України, аналізуються конвенційні норми міжнародного
права і чинні нормативні акти в цій сфері, питання кваліфікації та розмежування злочинів та адміністративних

правопорушень, пов’язаних з нелегальним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Робота містить підбірку текстів відповідних законів України, інших нормативних актів.

 Юнак, В. Ю. Наркоманія – дорога в безодню / В. Ю. Юнак. – К. : Здоров’я, 2001. – 160 с.

narkotikomanij - doroga v bezodny ynak 600x600

У книзі описано історію виникнення та розповсюдження наркоманії, її клінічні прояви, ускладнення, соціальний портрет наркоманів. Наведено сучасні методи лікування та реабілітації хворих на наркоманію. Відзначено тісний зв’язок наркоманії зі СНІДом.

 Додаткова інформація на сайтах:

 http://profilaktyka-narkom.narod.ru/nar_ua.html - наркоманія в Україні; профілактика наркоманії серед молоді.

http://caritas-kiev.org.ua/en/articles/90-2011-04-08-15-53-14.html - наркоманія як суспільна проблема.

http://www.damonitoring.net.ua/ - зріз наркотичної ситуації в Україні 2012.

http://tutcikavo.co.ua/zdorovya/narkomaniya-sered-pidlitkiv/ - наркоманія серед підлітків.

http://www.zdorov.com.ua/drug.html - наркотичні речовини, наслідки їх вживання.

  

                             4.     СНІД: людство під знаком біди.

Єжова, О. О. Здоровий спосіб життя : навчальний посібник / О. О. Єжова. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 104-108.

ejova - zdorovuj sposib jutty 600x600

В посібнику, що присвячений питанню здоров’я людини та її способу життя, до уваги читачів стаття «Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні». Тут розглядається проблема поширення ВІЛ-інфекції саме в Україні, характеризуються шляхи інфікування та методи профілактики. Графічно зображено динаміку реєстрації нових випадків ВІЛ-інфекції серед громадян України. Додається перелік художніх фільмів з даної тематики, рекомендовані для перегляду.

 Лалаянц, И. Э. Спид: катастрофа ХХ века / И. Э. Лалаянц. – М. : Знание, 1990. – 64 с. – (Серия «Медицина»).

Видання присвячено актуальній проблемі попередження та лікування СНІДу, характеристиці груп ризику, що наражаються на небезпеку зараження.

Книга розрахована на масового читача.

 Навроцька, Г. Т. Це треба знати всім : навчальний посібник / Г. Т. Навроцька. – К. : Дошкільник, 1998. – 224 с. : іл.

У книзі йдеться про знання, уміння та морально-психологічну готовність кожної молодої людини у питаннях збереження власного життя. Подано інформацію з проблеми ВІЛ-інфекції та СНІДу в молодіжному середовищі: темпи, шляхи поширення хвороби, можливі способи запобігання.

Организации, работающие в области ВИЧ/СПИД в Украине : справочник. – К., 2001. – 292с.

spravochnik 600x600

 Даний довідник складений інформаційно-ресурсним центром Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД з метою розвитку продуктивного співробітництва між суспільними, державними та міжнародними організаціями, що працюють в галузі ВІЛ/СНІД в Україні, а також для підвищення інформованості людей, яких торкнулась епідемія ВІЛ, про існуючі 

послуги. В довіднику представлені українські недержавні, державні установи, донорські агенства та організації, що надають підтримку в данному напрямку.

 Скачко, Б. Г. ВІЛ/СНІД / Б. Г. Скачко. – К. : Медицина, 2006. – 192 с.

snid - profilaktuka likuvanny 600x600

У книзі наведено основні шляхи зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), можливості запобігання інфікуванню в разі неінтенсивного зараження, подовження періоду безсимптомного прояву вірусу і максимально можливого відстрочення різноманітних проявів власне СНІДу – синдрому набутого імунодефіциту. Описано методику супровідного лікування з використанням засобів рослинного походження.

Книга зацікавить масового читача, може бути корисною для студентів медичних закладів освіти.

 Додаткова інформація на сайтах:

http://h.ua/story/277822/ - загрозливий стан здоров’я української молоді. Про профілактику поширення СНІДу, алкоголізму, тютюнопаління та наркоманії серед молоді.

http://www.esc.lviv.ua/snid/ - ВІЛ/СНІД – страшні факти

http://www.zdrav.ks.ua/ - відверто про ВІЛ/СНІД

http://helpme.com.ua/ua/start/ - Національна лінія телефону довіри по проблемі ВІЛ/СНІД

      http://www.aidsalliance.org.ua/cgi-bin/index.cgi?url=/ua/news/index.htm - "Міжнародний   Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні".

 

 

 


Visitors Counter

654406
TodayToday63
All DaysAll Days654406