dep logo 061 

220323 bookhares

13.03 vernisag

scarbnichka postijna

berezen kolo

berezen cat

Toy room

berezen olivci

545454788754458487784554545454545454545454

berezen english

berezen gameroom

berezen stem

berezen mova

berezen kino

berezen zagalna

vactination covid 19 

  емблема УІК

osvita diia gov ua

pravo 01

teen reading 01

"Дива з гончарного круга"

Дива з гончарного круга

                                                            Зникали геть з лиця землі
                                                            Імперії і царства.
                                                            Але повік не відцвітав
                                                            Лавровий цвіт гончарства

                                                                                                     (Петро Перебийніс)

         У наші дні, незважаючи на широко розвинену фарфоро-фаянсову промисловість, гончарний посуд не зникає з ужитку, як і раніше служить людям, хоча сфера його використання, безумовно, звузилась. Кераміка – один з найдавніших винаходів людства, породжених життєвою необхідністю. Це своєрідний літопис не тільки матеріальної, а й духовної культури, найпоширеніший вид народної творчості. Тисячолітній доробок гончарів – одне з джерел формування сучасної національної культури, зафіксована в глині духовність минулого.

        Глиняні вироби, як і саме гончарне виробництво, ніколи не були статичним, застиглим явищем культури: вони чутливо реагували на всі суттєві зміни в традиційному побуті, умовах існування кожної етносоціальної групи, відображали багатоманітність взаємозв’язків і взаємовпливів різних народів. Ці зміни фіксувалися в формі, орнаментиці, асортименті творів, складі глиняної маси.

 

  Історія гончарного ремесла 

        Кераміка – один з найдавніших винаходів людства, породжених життєвою необхідністю. Це своєрідний літопис не тільки матеріальної, а й духовної культури, найпоширеніший вид народної творчості.

        Керамічні вироби на її території виникли ще в неоліті (VI-ІІІ тис. до н. е.). У ХІІ ст. галузь художнього ремесла занепала й відродилася лише в гончарних цехах ХVI – XVIII ст.

        Розквіт сільського гончарства збігся з послабленням цехових традицій у ХІХ ст. Це був період найвищого піднесення в розвитку народної кераміки. Наприкінці ХІХ ст. в Україні діяло понад 650 осередків гончарства.

        Джогола, І. Глиняний посуд людина винайшла раніше за стіл / І. Джогола // Шкільний світ. – 2010. - № 8. – С. 5-8.

        Клименко, О. Розвиток українського гончарства в ХХ столітті / О. Клименко // Народне мистецтво. – 2005. - № 1-2. – С. 38-40.

        Міщанин, В. Північна група малих осередків гончарства Опішнянського гончарного району (друга половина ХІХ – ХХ століття) / В. Міщанин. – Опішне : Українське народознавство, 2005. – 304 с.

        Монографія є першим в українській керамології комплексним дослідженням осередків гончарства. Наукова праця відтворює історичний розвиток гончарних місць, що знаходяться в Зіньківському районі Полтавської області, на північ від гончарної столиці України – Опішного, а саме – Безруків, Глинського, Старих Млинів і Хижняківки. Повернено із забуття десятки імен місцевих майстрів.

        Пошивайло, О. М. Етнографія українського гончарства / О. М. Пошивайло. – К. : Молодь, 1993. – 408 с.

etnografiy  ukrainskogo goncharstva 600x600

        Пропонована книга – своєрідна етнографічна енциклопедія про гончарство колишньої Гетьманщини.

        Тищенко, О. Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (ХІІІ – ХVІІІ ст.) : навч. посібник / О. Р. Тищенко. – К. : Либідь, 1992. – 192 с.

        Художні промисли України / За ред. Н. М. Кисельової. – К. : «Мистецтво», 1979. – 256 с.

xudojni promuslu  ukrainu 600x600

 Додаткова інформація на сайтах:

uk.wikipedia.org/wiki/ГончарствоСохраненная копия - ПохожиеГончарство в Україні
 

 

                   Виготовлення і оздоблення глиняних виробів

        Збережена до наших днів стародавня методика виробництва глиняного посуду по суті не змінилася. Механізований гончарний круг – найважливіше знаряддя гончарної праці. На трудомістких допоміжних процесах виробництва діють механізми та сучасне технологічне устаткування. Однак формування й розмальовування виробів виконуються, як і раніше, вручну. Детальніше про виготовлення кераміки, обробку і декоративний розпис ви можете дізнатися в запропонованих книгах.

        Антонович, Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво / Є. А. Антонович. – Львів : Світ, 1993. – 272 с.

        Кара-Васильєва, Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «великого стилю» / Т. Кара-Васильєва. – К. : Либідь, 2005. – 280 с.

dekoratuvne musteztvo ukraihu 600x600

        Керамика : гончарное искусство // Древо познания. – 2004. - № 116. – С. 317-318.

        Пошивайло, І. Феноменологія гончарства : семіотико-етнологічні аспекти / І. Пошивайло. - Опішне : Українське Народознавство, 2000. – 432 с.

fenomenologiy goncharstva 640x480

        У книзі висвітлюються традиційні прийоми роботи майстрів численних гончарних центрів України. Видання розраховане на етнологів, істориків, мистецтвознавців, краєзнавців, художників-керамістів, усіх, хто цікавиться духовною спадщиною українців.

        Пошивайло, О. Ілюстрований словник народної гончарської термінології Лівобережної України / О. Пошивайло. – Опішне : Українське Народознавство, 1993. – 280 с.

clovnuk goncharckoi terminologii 600x600

        Угренюк, Н. А. Українські народні ремесла / Н. А. Угренюк // Шкільна бібліотека. – 2009. - № 7. – С. 89-101.

 Додаткова інформація на сайтах:

keramart.vinnitsa.com/t5ukr_glina_gorshok - Виготовлення глиняних виробів
www.refine.org.ua/pageid-3458-1.htmlСохраненная копия - Похожие - Підготовка сировини для гончарних виробівСохраненная копия 
 
 
        Сучасне українське гончарство
 

        Значними сучасними центрами української кераміки є підприємства художніх промислів в Опішні Полтавської області, Косові на Івано-Франківщині та Ужгороді. Яскрава й самобутня культура кераміки цих центрів дозволяє говорити про них, як про непересічне явище в українському декоративно-прикладному мистецтві.

        Ганжа, П. О. Таємниці українського рукомесла / П. О. Ганжа. – К. : Мистецтво, 1996. – 192 с.

taemnuzi ukrainsogo  rukomusla 600x600

        Книга розповідає про  гончарство в різних регіонах України, а також про великих майстрів своєї справи.

        Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини : альбом. – К. : Мистецтво, 1991. – 208 с.

        Кохан, В. Скарби гончарські / В. Кохан // Літературна Україна. – 2007. – 19 лип. – С. 8.

        Лащук, Ю. Покутська кераміка / Ю. Лащук. – Опішне : Українське Народознавство, 1998. – 160 с.

pokutcka keramika 600x600

        У спадщині українського народного мистецтва почесне місце належить кераміці Покуття, в якій виділяються три яскраві осередки: Коломия, Пистинь та Косів. Кожен з них представлений низкою самобутніх творчо-стилістичних мистецьких явищ.

        Музей українського народного декоративного мистецтва : альбом. – К. : Мистецтво, 2009. – 352 с.

myzej ukrainckogo dekoratuvno  musteztva 600x600

        Українське гончарство : національний культурологічний щорічник . Кн. 4. / За ред. О. Пошивайла. – Опішне : Українське Народознавство, 1999. – 656 с.

ukrainske  goncharstvo 600x600

        Збірник оригінальних матеріалів, цілком присвячених одному з найдревніших ремесел – гончарству. Його мета – через розмаїтість просторових і часових особливостей гончарських центрів створити цілісний образ самобутнього явища народної культури і в такий спосіб явити світові наші духовні надбання.

 Додаткова інформація на сайтах:

www.opishne-museum.gov.ua/.../382-goyc - Гончарство Гуцульщини й Покуття
about-ukraine.com › ... › Народні ремеслаСохраненная копия - Похожие – Косівське гончарство
www.doroga.ua/poi/Poltavskaya/Oposhnya/Muzej...goncharstva/762 Сохраненная копия- Музей украинского гончарства
literacy.com.ua/attachments/.../10-0086.ppt Художні промисли