dep logo 061 

Uvaga konkurs sobori

  454557578874545545454

  DLS-Aphisha2

kolo druziv post3

  photo 2023-07-29 12-49-24

 berezen cat

 Toy room

berezen olivci

multhares postiyna

berezen english

berezen gameroom

berezen stem

berezen mova

berezen kino

chif-book

day kino

zagalna lito

  емблема УІК

osvita diia gov ua

pravo 01

teen reading 01

"Великі релігії світу"
ВЕЛИКІ РЕЛІГІЇ СВІТУ
 
Національне і релігійне питання є одним з найгостріших
 у сучасному світі.
Той чи інший релігійний світогляд відображається в елементах матеріальної (культові споруди), духовної (традиції, обряди) культури кожного народу.

Релігій налічують велику кількість, але світових, тобто тих, які сповідуються в усьому світі більшістю людей, усього три:

 буддизм, християнство, іслам.

nauka i religiy 1 600x600100 chelovek budda 600x600nauka i religiy 4 600x600  

  

nevedomuj mir 3 600x600nevedomuj mir10 600x600svitoglyd 600x600

 

1. Релігія як явище суспільного життя

 

Поштовхом до роздумів про релігію, її сутність і роль  у житті людини була низка різноманітних сучасних і давніх висловлювань із приводу того, що "логічна Наука і

позалогічна Віра можуть мирно співіснувати, але не можуть

дістатися порозуміння, чи може Наука довести, що Бога немає,

або навпаки, що він є", тим більше, якщо неможливо

свідомо розібратися в тім, що спочатку було слово чи матерія.

 

1. Бромот, Т. Релігія як явище культури. Світові релігії [Текст] / Т. Бромот // Географія. – 2009. – № 18 (верес.). – С. 31-33.

2. Голубець, М. Про Віру, Науку, Атеїзм [Текст] / М. Голубець // Світогляд. – 2009. – № 5. – С. 38-41.

3. Ломака, І. І. Трансформація релігійної свідомості внаслідок соціокультурних змін [Текст] / І. І. Ломака // Держава і право. – 2009. – Вип. 43. – С. 690-698.

4. Овчинников, А. Противостояние или дополнение? [Текст] : [наука и религия] / А. Овчинников // Природа и человек. ХХІ век. – 2011. – № 10. – С. 65-67.

5. Основні напрями історичних змін у духовних сферах: релігія // Орлова Т. В. Історія сучасного світу: навч. посіб. – К., 2006. – С. 40-66.

6. Руденко, О. Вивчаємо світові релігії [Текст] / О. Руденко // Географія. – 2008. – № 17 (верес.). – С. 5-10.

7. Тевосян, М. Религии [Текст] / М. Тевосян // Неведомый мир. – 2008. – № 10. – С. 2-6.

8. Удєльна, І. Релігії світу [Текст] : [буддизм, християнство, іслам] // Географія. – 2011. – № 18 (верес.). – С. 32-39.

9. Цаплин, В. Религия и атеизм: сравнительные оценки [Текст] / В. Цаплин // Открытия и гипотезы. – 2007. – № 2. – С. 24-28. 

Додаткова інформація на сайті:

ru.wikipedia.org/wiki/ – світові релігії: буддизм, християнство, іслам. 

 

2. Буддизм

Легенди розповідають, що Будда

перероджувався протягом багатьох тисячоліть,

 приймаючи образ різних істот.

Боги побачили, що світ людей попав у морок невігластва,

 і попросили Будду народитися в останній раз,

щоб навчити людей дхармі – правильному шляху.

Він погодився і обрав місцем свого народження

святу землю Індії, а своїми батьками –

благородних кшатриїв царського роду.

 

1. Бодылев, В. Там. где родился Будда [Текст] / В. Бодылев // Шкільна бібліотека. – 2007. – № 3. – С. 124-125.

2. Бугаев, Ю. Буддизм в Японии. [Текст] / Ю Бугаев // Япония сегодня. – 2008. – № 2. – С. 4-8.

3. Будда. [Текст] // 100 человек, которые изменили ход истории. – 2008. – № 26. – С. 2-32.

4. Григорьева, Т. Дзен как свобода [Текст] : [религии и верования народов мира: буддизм] / Т. Григорьева // Неведомый мир. – 2011. – № 10. – С. 18-21.

5. Дроков, С. Палец Будды [Текст] : [тайная экспедиция Александра Колчака] / С. Дроков // Чудеса и приключения. – 2011. – № 4. – С. 50-51.

6. Иванов, А. Далай-лама уходит. Тибет остаётся [Текст] / А. Иванов // Эхо планеты. – 2011. – № 13. – С. 15-17.

7. Лещенко, Н. Достойное обиталище Будды... [Текст] : [буддийские храмы в Японии] // Япония сегодня. – 2006. – № 3. – С. 22-24.

8. Нікітенко, Л. "Білий Лотос на черкаських пагорбах" [Текст] : [буддизм в Україні] / Л. Нікітенко // Україна молода. – 2010. – 26 листоп. – С. 19.

9. Пронина, С. Достичь Нирваны [Текст] : [буддийские храмы в Японии] // Всемирный следопыт. – 2006. – № 4. – С. 72-77.

 

Додаткова інформація на сайтах:

www.buddism.ru

ru.wikipedia.org/wiki/Буддизм – буддизм в Україні  та світі. 

 

3.Християнство

Християнство закликало до перебудови світу,

дало людям розраду, вселило надію на здобуття волі

 через пізнання божественної істини, що її, як стверджували,

 приніс на землю Христос.

1. Бандура, О. Вірую [Текст] : [як правильно молитися] / О. Бандура // Україна молода. – 2009. – 4 черв. – С. 10.

2. Бондаренко, В. Християнство – виклики, рішення, проблеми [Текст] / В. Бондаренко // День. – 2008. – 12 серп. – С. 4.

3. Букалов, А. Церкви православная и католическая ведут диалог [Текст] / А. Букалов // Эхо планеты. – 2008. – № 38. – С. 21.

4. Бухбиндер, Ал. Компьютер читает Библию [Текст] / Ал. Бухбиндер // Знание – сила. – 2012. – № 6. – С. 118-119.

5. Винокурова, И. Где он – Ковчег Завета? [Текст] / И Винокурова // Чудеса и приключения. – 2012. – № 6. – С. 20-23.

6. Гавриш, О. Свято Господу [Текст] : [православні свята] / О. Гавриш // Дзеркало тижня. – 2008. – 22 листоп. – С. 15.

7. Глазкова, Н. Феномен крещенской воды [Текст] / Н. Глазкова // Природа и человек. ХХІ век. – 2009. – № 1. – С. 63-65.

8. Гомберг, Л. Опустошённая Библия [Текст] / Л. Гомберг // Знание – сила. – 2012. – № 6. – С. 120-125.

9. 10 главных христианских святынь [Текст] // Собеседник. – 2012. – № 11. (23-29 мар.). – С. 10.

10. Десять заповедей [Текст] // Неведомый мир. – 2012. – № 5. – С. 22-24.

11. Остерська, М. "Причащається чадо Боже..." [Текст] : [як приготуватися до причастя, та навіщо сповідатися] / М. Остерська // Україна молода. – 2009. – 11 листоп. – С. 7.

12. Пепа, О. Віфліфєм – батьківщина Христа [Текст] / О. Пепа // Пенсія. – 2011. – № 1. – С. 44-45.

13. Рубцова, Н. 7 смертных грехов [Текст] / Н. Рубцова // Зодиак. – 2011. – 4 мая. – С. 6.

14. Целебные свойства святой воды [Текст] // Затерянные миры. – 2011. – № 6. – С. 13.

Додаткова інформація на сайті:

ru.wikipedia.org/wiki/Христианство

 

4. Іслам

У перекладі з арабської означає "покірність", "віддання себе Богу".

В іншому варіанті це – релігія Книги, Корану.

За твердженням дослідників ісламу, першим словом, даним Мухаммеду в божественному одкровенні, було веління: "Читай!" Можливо, з цієї причини іслам – це ще й релігія написів,

що мають основне, доленосне значення для вірян, тому що таким, за переказом, був і Великий Пророк, з ім'ям якого пов'язують виникнення цієї релігії.

1. Видеманн, Ш. Восточные сказки [Текст] : [рамадан – священный месяц мусульман] / Ш. Видеманн // ГЕО. – 2011. – № 1. – С. 126-135.

2. Гусейнов, Ч. Письма о Коране [Текст] : [Коран в контексте Библии: образ Иисуса Христа] / Ч. Гусейнов // Наука и религия. – 2011. – № 4. – С. 50-51.

3. Иванова, Е. Полуостров полумесяца [Текст] : [ислам в Крыму] / Е. Иванова // Корреспондент. – 2011. – № 23. – С. 38-40.

4. Из жизни мусульманок [Текст] // Наука и религия. – 2009. – № 3. – С. 23.

5. Кольцов, Л. История ислама [Текст] : [суть исламской религии, обобщение мнения различных направлений и течений ислама] / Л. Кольцов // Открытия и гипотезы. – 2006. – № 4. – С. 24-29.

6. О культуре и нравственности в Исламе [Текст] // Культура и нравственность в Исламе. – К. : Аль-Иршад, 2010. – С. 4-43.

7. Петренко, Є. Іслам просувається до Європи [Текст] / Є. Петренко // Демократична Україна. – 2010. – 5 лют. - С. 5.

8. Погасшие маяки [Текст] : [ислам в современном мире] // Эхо планеты. – 2009. – № 47. – С. 20-27.

9. Риженко, Л. Виникнення ісламу. Мусульманська культура [Текст] / Л. Риженко // Історія та правознавство. – 2008. – № 33. – С. 21-24.

10. Ройтер, К. Кем был Мухаммед? [Текст] / К. Ройтер // ГЕО. – 2011. – № 9. – С. 112-127.

11. Сапунов, В. Великая книга [Текст] : [Коран] / В. Сапунов // Чудеса и приключения. – 2008. – № 7. – С. 30-32.

12. Трофимова, О. Мусульмане и ислам в Западной Европе [Текст] / О. Трофимова // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – № 10. – С. 52-62.

13. Шиманський, О. Діти Магомета витісняють дітей Ісуса і встановлюють у західному світі мечеті поруч із церквами [Текст] : [сьогодні християни і мусульмани фактично зрівнялися за чисельністю, у світі нині живуть 400 тис. мусульман] / О. Шиманський // Україна молода. – 2009. – 14 жовт. – С. 7.

14. Янгаев, Р. Суфизм – система эффективной жизни [Текст] : [суфизм – течение в исламе] / Р. Янгаев // Неведомый мир. – 2008. – № 9. – С. 40-43.

 Додаткова інформація на сайті:

www.islam.ru.  - історія і сучасність мусульманства в Україні та світі.

 

5.  Релігійна культура України

Наша країна традиційно багатоконцесійна.

 Протягом всієї історії люди, що сповідували різні релігії,

жили поруч, з повагою ставилися до права сусіда

вірувати своїм богам. Після отримання Україною незалежності в країні значно зріс вплив релігії та церкви

на всі сфери життя людей. В Україні зараз можна зустріти представників християнства, мусульманства, інших релігій.

1. Божественная комедия [Текст] : [религиозная ситуация в Украине] // Корреспондент. – 2012. – № 6. – С. 46-47.

2. Бондарчук, П. Особливості релігійної ситуації в Україні у середині 1940-х – на початку 1950-х рр. [Текст] / П. Бондарчук // Український історичний журнал. – 2010. – № 2. – С. 137-163.

3. Брозенець, Т. Бог один, а шляхів до нього 55 [Текст] : [релігійні організації та громади в Україні, 21 ст.] / Т. Брозенець // Віче. – 2007. – № 1. – С. 3-5.

4. Єленський, В. Стан і головні тенденції змін релігійності в Україні [Текст] / Єленський, В. // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 6. – С. 35-42.

5. Жмихова, І. Б. Релігійна толерантність у системі демократичних цінностей [Текст] / І. Б. Жмихова // Виховна робота в школі. – 2011. – № 4. – С. 21-22.

6. Загальна характеристика релігійного світогляду [Текст] // Коваль, В. Основи філософії. 10 клас. Розробки уроків. – Харків : Основа, 2008. – С. 19-23. – (Б-ка журн. "Історія та правознавство"). 

7. Илюшина, И. Пост или диета [Текст] : [религиозность украинцев] / И. Илюшина // Корреспондент. – 2007. – № 14 (апр.). – С. 54.

8. Майоров, М. Политика и религия [Текст] / М. Майоров // Международная жизнь. – 2008. – № 11. – С. 3-19.

9. Миколюк, О. Ми та віра. Як громадяни України ставляться до релігії [Текст] / О. Миколюк // День. – 2009. – 30 січ. – С. 22.

10. Найпоширеніші конфесії в регіонах України [Текст] // Віче. – 2010. – № 3. – С. 30.

11. Олійник, А. Навчитися вдячності [Текст] : [релігійне виховання] / А. Олійник // Сто талантів. – 2011. – № 2. – С. 8-9.

12. Оцінки та ідентифікації релігійно-церковних процесів в Україні [Текст] // Держава і право. – 2010. – Вип. 50. – С. 686-699.

13. Тітова, Н. Нам готують нове майбутнє [Текст] : [наслідки релігійного впливу на дітей] / Н. Тітова // Шкільний світ. – 2009. – № 14. – С. 2-4.

14. Чорноморець, Ю. Двадцять років без духовного ренесансу: що далі [Текст] : [християнізація України ] / Ю. Чорноморець // Українське слово. – 2011. – № 37. – (14-20 верес.). – С. 9 11.

15. Шмирко, С. В. Деструктивні секти: новий виклик та небезпека для сучасного суспільства [Текст] : [релігійне сектанство] / С. В. Шмирко // Безпека життєдіяльності. – 2011. – № 5. – С. 10-15.

 Додаткова інформація на сайтах:

www.irs.in.ua/Сохраненная копия - Похожие  – ІРС - Інститут релігійної свободи, правозахисна громадська організація, основною метою якої є сприяння реалізації права на свободу совісті.

 mincult.kmu.gov.ua/Сохраненная копия - Похожие – Міністерство культури і туризму України -  головний орган у системі центральних органів виконавчої влади щодо формування державної політики України у сфері релігії.