6010420246

1201040241212

2170620242 1

3210620243

photo 2024-07-09 16-45-20

IMG 20240711 151914 643

1110720241

454557578874545545454

new avsi

new edinorogi

4120620244

3120620243

multhares postiyna

021023 comp-abetka

7120620247

2120620242

6120620246

454545454545454545454545

"Енергія життя в кольорі"

                                             Енергія життя в кольорі

                                     Колір – це вже ідея, сюжет, він має самоцінність. Якщо чітко вирішено завдання, тобто  правильно розміщено і визначено колірне середовище, колір як живописна структура здатний говорити сам.  

                                                                                                                                              О. Стовбур                                                          

  Безмежна зміна колірних вражень супроводжує нас усе життя. Більшість знань про навколишній світ ми отримуємо, сприймаючи колір зором, адже він здавна був і засобом інформації, і символом, і прикрасою. В цьому полягає  соціальне значення кольору. І донині барвистість природи – невичерпне джерело емоційних відчуттів та естетичних переживань. Але на межі тисячоліть людство втратило почуття гармонії та внутрішній спокій, втратило почуття краси природи, технократичне сіре буття позбавило нас різномаїття кольорів, ми стаємо емоційно нейтральними.                                                                                                          

    Поступово соціально-економічні зміни переросли у великі психологічні проблеми. Тому повернення до гармонії в глобальному інформаційному суспільстві, гармонії колірного навколишнього середовища є не лише проблемою кольорознавства, комп’ютерної графіки, а й актуальною науковою проблемою сучасної технічної естетики.

    1. Колористика світового мистецтва

   Кожен вид декоративного мистецтва в різних народів має власну історію, художні виражальні засоби: матеріал, колірні  сполучення, орнамент.    

99999 003 600x600

    Аналізуючи колір пам’ятників минулих епох, можна визначити «емоційний характер» попередніх народів. Слід зазначити, що колористичні риси певних періодів та регіонів можна розглядати на прикладах тих видів декоративного мистецтва, одягу та архітектури, які обумовлено набули в ті часи найбільшого розквіту.    

Гуренко, А. Матеріалізована реальність кольору / А. Гуренко // Образотворче мистецтво. – 2005. - № 1. – С. 110-113.

Ладыгин, Е. Живопись пером: цветная графика / Е. Ладыгин // Художественный совет. – 2003. - № 1. – С. 16-18.

Литвинова, Л. Спросите рецепт у радуги / Л. Литвинова // Секретарь-референт. – 2007. - № 3. – С. 84-88.

Клименко, В. Анголи і демони Михайла Врубеля, а також квіти, чисті кольори і східний колорит  / В. Клименко // Україна молода. – 2011. – 11 жовт. – С. 108-112.

Моран, А. История декоративно-прикладного искусства / А. Моран. – М. : Искусство, 1982. – 577 с. : ил.

Орієнтири у світі кольорів // Легка промисловість. – 2011. - № 3. – С. 45.

Прищенко, С. В. Кольорознавство : навчальний посібник  / за ред. проф. Є. А. Антоновича. -- К. : Альтерпрес, 2010. – 354 с. : іл.

Таємнича мова кольору // Молодь України. – 2009. – 23 жовт. – С. 4.

Ходанич, Л. Колір у системі етнічних цінностей українців / Л. Ходанич // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. - № 4. – С. 10-12.

 Додаткова інформація на сайтах:

http:// uk. wkipedia. org. – Колір, барвисті плями, їх гармонійна єдність як основа європейського живопису 19 ст.

http://www.info – library.com.ua – Стиль барокко в європейському мистецтві.

http://uk.wikipedia.org  - Авангардизм – відділення чистого кольору і чистої форми…

http://koloristika.info – Колір в образотворчому мистецтві.

http://koloristika.info – Побудова гармонійних сполучень кольорів.

 

2. Особливості психофізіологічного впливу кольору на  людину

     Колір не лише надає важливу інформацію про предмет, але й має здатність викликати думки. Психологічний аспект сприйняття кольору пов’язаний із емоційними, соціально-культурними та естетичними почуттями. Психологи стверджують, що колір одягу чи приміщення, колір уявлений може впливати не лише на настрій людини, але й на самопочуття, він має емоційне забарвлення і ніби диригує нашими настроями.

          99999 004 600x600            

             Адашинская, Г. Цвет боли : [Влияние цвета на здоровье человека] /  Г. Адашинская // Наука и жизнь. – 2008. - № 8. – С. 108-112.

             Бойко, С. Сила кольору : [Історія лікування кольорами, вплив кольору на здоров’я] / С. Бойко // Триглав. – 2011. – лип.-серп. (№ 7-8). – С. 5.

             Ващенко, О. Вплив ароматерапії та кольоротерапії на здоров’я людини / О. Ващенко // Здоров’я та фізична культура. – 2011. - № 7. –         С. 23-24.

             Коваленко, О. Коли йому ” фіолетово”, або про “кольорове тестування” дитячих психотипів / О. Коваленко // Освіта України. – 2011. – 18 лип. – С. 7.

             Колір очей впливає на працездатність людини. Характер і колір волосся // Наука і суспільство. – 2007. – № 9-10. – С. 8, 12.

             Колір – мова емоцій // Легка промисловість. – 2009. – № 2. –           С. 37, 41.

             Медведева, С. В гармонии с цветом : [История эстэтики, практическое использование, психологическое воздействие цвета] /                 С. Медведева // Секретарь-референт. – 2007. – № 7. – С. 64-68.

             Психологія кольору // Легка промисловість. – 2007. – № 4. –             С. 27-28.

             Тавлуй, Л. Якого кольору гармонія? : [Вплив кольору на людину; символіка, колір і одяг] / Л. Тавлуй // Молодь України. – 2007. – 19 трав. – С. 17.

Додаткова інформація на сайтах:

http://h.ual/stori/71404 – Психологічні аспекти впливу кольору на людей. Місце кольору в геральдиці.

http://koloristika.info – Особливості психофізіологічного впливу кольору на людину.

http://ucoz.ua – Вплив кольорів на фізіологічні функції людини.

http://literacy.com.org – Символіка кольорів у арт-терапії.

 

3. Колір, музика, слово.

     Що може колір? Як навчитися дивитися на світ очима художника і бачити велике розмаїття кольорів та відтінків? Чи існує зв’язок між словом і кольором? Якого кольору слова та звуки? Чи дійсно існують співвідношення між звуком, словом і кольором? Наскільки стійкі такі асоціації? Чи залежать вони від індивідуального сприйняття?

        99999 600x600

    Природа мистецтва універсальна, між його різними видами існує глибинний взаємозв’язок.          

             Богослуживі кольори : [Кольори в церковній символіці] // Чумацький    шлях. – 2002. - № 1. – С. 11.

             Гармония цвета. – М. : АСТ, МН. : Харвест, 2006. – 320 с.

             Журавлев, А. П. Звук и смысл  / А. П. Журавлев. – М. : Просвещение, 1991. – 293 с.

             Леонтьев, К. Л. Музыка и цвет / К. Л. Леонтьев. – М. : Искусство, 1975. – 598 с.

              Сурина, М. О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре / М. О. Сурина. – Ростов н/Д. : Издательский  центр “МарТ “ ; “Феникс”, 2010. – 152 с. – (Школа дизайна).

Додаткова інформація на сайтах:

http://www.shola.ostriv.in.ua. – Кольористика роману П. Загребельного “Диво”.

http://www.ualogos.kiev.ua – Кольористика у фольклорі та в романі Валерія Шевчука “Дім на горі”.

http://www.slovoichas.in.ua – Кольористика внутрішнього світу літературного твору. 

  

 


Visitors Counter

720168
TodayToday629
All DaysAll Days720168