6010420246

1201040241212

2170620242 1

3210620243

photo 2024-07-09 16-45-20

IMG 20240711 151914 643

1110720241

454557578874545545454

new avsi

new edinorogi

4120620244

3120620243

multhares postiyna

021023 comp-abetka

7120620247

2120620242

6120620246

454545454545454545454545

"Сучасний тероризм - третя світова війна"

Сучасний тероризм – третя світова війна.

         Протягом всієї історії свого існування людство пережило більше 15 тисяч війн, в яких загинуло близько 3 мільярдів 500 мільйонів осіб. Тільки у ХХ столітті загинуло у війнах близько 100 мільйонів, а за 10 років ХХІ століття – більше 1 мільйону. Але це все - звичайні війни. Наша епоха характеризується таким зростанням тероризму, що його вже можна назвати третьою світовою війною.

 

    1. Тероризм: витоки і сутність.

         Прояви терору існували в усіх періодах історії. Незважаючи на різні назви, суть тероризму завжди залишалася одна: страх, залякування, вбивство, тиск і пригноблення. Без знання історії цього специфічного явища громадського і політичного життя складно зрозуміти звідки воно виникло і якою була його практика. Запропоновані у цьому розділі статті дають невеликий огляд історії тероризму.

1. Гумбатов, Турал. Тероризм: витоки і сутність / Т. Гумбатов // Персонал. – 2011. – № 2. – С. 12-19.

2. Добаев, И. "Новый терроризм": глобализация и социально-экономическое расслоение / И. Добаев // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. –    № 5. – С. 114-120.

3. Пузырев, Д. Терроризм в современных международных отношениях / Д. Пузырев // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 8. – С. 63-67.

4. Синай, Джошуа. Тенденции мирового морского терроризма / Джошуа Синай // Азия и Африка сегодня. – 2005. – № 7. –  С. 41-43.

5. Тероризм стає дедалі цинічнішим // Урядовий кур'єр. – 2011. – 26 січня. – С. 5.

6. Уралов, Анатолий. Начало века под знаком террора? / А. Уралов // Природа и человек. ХХI век. – 2011. – № 2. – С. 38-39.

7. Шулешко, Є. Тероризм – загроза суспільству / Є. Шулешко // Безпека життєдіяльності. – 2011. – № 5. – С. 38-40.

         Додаткова інформація на сайтах:

www.krugosvet.ru/enc/istoria/TERRORISM.html - держава і політика. Історія тероризму.
www.plan-konspekt.ru/ogp/ogp109001.htm - історія виникнення та розвитку терроризму.
ru.wikipedia.org/wiki/Тероризм – історія терроризму.
www/kirovenergo.ru/img/6/antiterror1.pdf – історія тероризму.
 
 
 

2. Найгучніші терористичні акти ХХІ століття.

         Нове тисячоліття позначилося ще більшим зростанням терористичного руху. Найбільше від терористів потерпають великі та заможні країни. Згадаймо події у Лондонському та Делійському метро, Норд-Ост, Беслан, Делі, Норвегію та інші.  Після 11 вересня 2001 року США як наддержава, здатна тримати у страху терористів в усьому світі, більше не існує. Почалася епоха всесвітньої терористичної війни. У наступних статтях описуються найгучніші трагічні події, пов'язані з терористичними актами ХХІ століття.

1. Бордиловська, О. Терористична загроза: події в Мумбаї і не тільки / О. Бордиловська // Зовнішні справи. – 2009. – № 3. – С. 40-43.

2. Іванов, Д. Червона кров у Червоному морі : [Тероризм в Єгипті] / Д. Іванов // Україна молода. – 2005. – 26 липня. – С. 1, 6.

3. Иванов, В. Террористические акты : [11 сентября в США; бой в ТУ-134; Буденновск; Британская подземка; Норд-Ост; Беслан] / В. Иванов // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2005. – № 7-8. – С. 140-154.

4. Кафтан, А. Черный четверг: Теракты в Лондоне / А. Кафтан // Корреспондент. – 2005. – № 27. – С. 38-41.

5. Лихачев, К.  Индия. Будет ли третья волна терроризма? / К. Лихачев // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 10. – С. 18-22.

6. Моторний, М. У "Потязі смерті" гинуть українці / М. Моторний // Молодь України. – 2004. – 16 березня. – С. 1.

7. Рыцарь тьмы : [Теракт в Норвегии 22.07.2011] // Корреспондент. – 2011. – № 29. – С. 42-44.

8. Строев, А. Об 11 сентября в США по-прежнему спорят / А. Строев // Эхо планеты. – 2007. – № 36. – С. 32-33.

9. Ульяновский, Ю. Всем миром противостоять террору : [Террористический акт в Лондоне 7 июля 2005 года] / Ю. Ульяновский // Эхо планеты. – 2005. – № 29. – С. 6-9.

10. Чорний вересень : [Теракт у Беслані] // Нове покоління. – 2004. – № 4. – С. 16.

         Додаткова інформація на сайтах:

www.utro.ru/articles/2005/07/07/456238.shtml  – теракти в Лондоні 2005: хроніка подій.
www.vesti.ru/doc.html?id=562288 – теракт в Делі 7 вересня 2011.
www.vedomosti.ru/stories/terror - теракт в Домодєдово.
www.newsru.com/world/23jul2011/oslo.html - подвійний теракт у Норвегії.
       

 

3. Анатомія сучасного тероризму.

          У розділі розглядаються статті, які висвітлюють ідеологічне підгрунтя сучасного тероризму, визначення, характерні ознаки, особливості  проявів, класифікацію тощо.

1. Ахтамзян, И. Ядерный терроризм на словах и на деле / И. Ахтамзян // Эхо планеты. – 2009. – №36-37. – С. 6-8.

2. Еляков, А. Компьютерный терроризм / А. Еляков // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 10. С. 102-105.

3. Коршунов, В. О. Деякі аспекти класифікації тероризму / В. Коршунов // Трибуна. – 2005. – № 5-6. – С. 30.

4. Мирский, Г. Бен Ладен, "Аль-Каида" и судьба джихадизма / Г. Мирский // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 12. – С. 31-48.

5. Морозов, О.  Терор, теракт, тероризм, терорист: визначення, характерні ознаки, особливості проявів / О. Морозов // Безпека життєдіяльності. – 2005. – № 6. – С. 33-40.

6. Степанова, Е. Терроризм: проблемы определения и функционально-идеологическая типология / Е. Степанова // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 7. – С. 23-32.

7. Требин, М. Анатомія тероризму / М. Требін // Науковий світ. – 2005. – №7. – С. 12-15; – № 8. – С. 14-19.

8. Фінансування тероризму // Зовнішні справи. – 2008. – № 10. – С. 43-45.

9. Яхья, Харун. Ідеологічне підгрунтя тероризму / Харун Яхья // Персонал. – 2011. – № 3. – С. 32-40.

         Додаткова інформація на сайтах:

www.rus-obr.ru/ru-club/6589 - ознаки тероризму.
www.pravo.vuzlib.net/book_1409_6.html - види тероризму.
www.yarregion.ru/Pages/terrorism_vid.aspx - 200 видів тероризму.
www.crime.vl.ru/sndex.php?p=1083&more=1&c=1&tb... – види, форми прояву та причини тероризму.
 
 
 

4. Методи боротьби з терроризмом.

         Тероризм, як явище, дуже важко викорінити. У нашій країні тероризм поки ще перебуває на початковому етапі розвитку. Але напередодні Євро-2012 нам необхідно вивчати досвід інших держав та шукати шляхи боротьби та запобігання міжнародного і внутрішнього тероризму. Про сучасні українські та міжнародні структури, які відіграють вагому роль у боротьбі з тероризмом розповідається у наступних статтях.

1. Про ратифікацію Європейської Конвенції про боротьбу з тероризмом / Закон України // Голос України. – 2002. – 12 люього. – С. 15.

2. Бережний, О. Феномен тероризму: сучасні форми, економічні аспекти й основні шляхи запобігання / О. Бережний // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 11. – С. 24-31.

3. Иванов, Л. Страх перед терроризмом – главная угроза глобальной безопасности / Л. Иванов // Эхо планеты. – 2009. – № 36-37. – С. 2-3.

4. Канцір, В. Організаційні аспекти боротьби з тероризмом та її основні напрями / В. Канцір // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 2. – С. 139-142.

5. Носенко, В. Долгая война с террором / В. Носенко // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 4. – С. 31-41.

6. Павлова, В. ФРГ: опыт и стратегия борьбы с международным терроризмом / В. Павлова // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – № 9. – С. 59-67.

7. Потемкина, О. Антитеррористическая политика Европейского Союза / О. Потемкина // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 2. – С. 48-58.

8. Трибрат, В. Об американской стратегии борьбы с терроризмом / В. Трибрат // США. Канада. – 2004. – № 3. – С. 55.

         Додаткова інформація на сайтах:

ru.wikipedia.org/wiki/Терроризм – боротьба з тероризмом.
www.padchin.narod.ru/terror.html - боротьба з тероризмом та екстремізмом.
www.un.org/russian/terrorism/ - ООН бореться з тероризмом.

 

   

 


Visitors Counter

719998
TodayToday459
All DaysAll Days719998