6010420246

1201040241212

2170620242 1

3210620243

photo 2024-07-09 16-45-20

IMG 20240711 151914 643

1110720241

454557578874545545454

new avsi

new edinorogi

4120620244

3120620243

multhares postiyna

021023 comp-abetka

7120620247

2120620242

6120620246

454545454545454545454545

"У мові звичай наш живе, живе душа, надія квітне"

У мові звичай наш живе,

Живе душа, надія квітне

 

                                    Мова кожна – джерело творчої духовності;
                             це той запас генетичної сили й краси,
                                    що його народ передає тобі, своєму синові,
                                             щоб ти був, щоб ти не став німим, безголосим.

                                                                                                      (Олесь Гончар)

 

         Рідна мова – найдорожчий духовний скарб народу. Як найціннішу спадщину, як заповіт поколінь передає кожна мати своїй дитині любов до рідного слова. Українська мова – одна з найрозвиненіших у світі, ніжна і мелодійна, мудра і колоритна. Саме мова віддзеркалює душу народну, його культуру, історію, звичаї, ментальність.

         Лінгвістичним чудом називав Юрій Шевельов той факт, що українська мова вижила, зберегла свою неповторну сутність і красу всупереч сотням заборон і кривд. Тернистим був шлях розвитку нашої мови, але заперечувати давність її походження і самобутність сьогодні навряд чи є доцільним. Українська літературна мова утвердилась як державна, престиж спілкування вишуканою рідною мовою зростає. Тож хочеться звернутися на весь голос словами Наталі Баклай: "Україно! Одна в тебе мова. Не розтринькуй її задарма." А також запропонувати всім небайдужим до величного українського слова книжкову виставку, що розкриє безліч таємниць у царині філології.  Шануймося!

 

1.     Звідки ми і наша мова.

     Крижанівська, О. І. Історія української мови. Історична фонетика. Історична граматика : навч. посіб. / О. І. Крижанівська. – К. : ВЦ "Академія", 2010. – 248 с.

krujanivska.istoriy ukrainskoi movu 7 600x600

     Кілька століть тому мова українців суттєво відрізнялася від сучасної. Ще більше відмінностей було на різних етапах її буття у глибині віків. Пропонований навчальний посібник висвітлює походження української мови, виникнення слов'янської писемності, становлення фонетико-фонологічної системи, історичну граматику та історичний синтаксис. 

     Степаненко, М. І. Історія, граматика, поетика українського слова / М. І. Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2008. – 344 с.

stepanenko m.istorigramatukapoetuka  7 600x600

     У книзі вміщено мовознавчі статті, літературознавчі розвідки, публіцистичні роздуми щодо проблем походження української мови, її історії, а також граматика, лінгвокультурологія. Аналізується роль і значення Т. Шевченка, О. Довженка, М. Гоголя, О. Гончара в розвитку і становленні сучасної української літературної мови.  

     Кузьменко, Ю. О. Історія української мови в конспектах Юрія Кузьменка : навч. посіб. / Ю. О. Кузьменко. – К. : Пульсари, 2003. – 124 с.

istoriy ukrainskoi movu .kyzmenko. 7 600x600

     Роль мови у визначенні національної ідентичності народу. Мова і формування національної свідомості. Ці та інші проблеми висвітлюються автором в одинадцяти конспектах. На основі численних історичних документів, фактів і поглядів визначних мовознавців переконливо доводиться самобутність і непростий шлях розвитку української мови, її краса і невмирущість, а відтак і народу, що її створив.

      Русанівський, В. М. Історія української літературної мови : підручник / В. М. Русанівський. – К. : АртЕк, 2001. – 392 с.

istoriy ukrainskoi literaturnoi movu 7 600x600

     Що таке старослов'янська мова? Якою була перша українсько-руська літературна мова? Які  були в ній стилі і звідки вона пішла? Яким чином зароджувалась нова українська літературна мова? Відповіді на ці та багато інших питань дає автор запропонованого підручника, доктор філологічних наук, професор, академік НАН України.

     Кочерган, М. П. Загальне мовознавство : підручник / М. П. Кочерган. – К. : ВЦ «Академія», 2008. – 464 с.

     Підручник висвітлює основні аспекти теорії мови: знакову природу, мовну структуру, взаємозв’язок мови і мислення, фонологічну, граматичну, лексико-семантичну її системи. Широко розкрито суспільну природу, суспільні функції мови, національно-етнічні особливості її буття, методи і прийоми наукового дослідження.

 

Якщо мандрувати Інтернетом:

     1.  www.ukrajinistika.upol.cz - історія української мови.
     2.  litopys.org.ua/pivtorak/pivt.htm - Григорій Петрович Півторак. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов.
     3.  personal.in.ua/article - генеза української мови у гіпотезах і концепціях видатних мовознавців
     4.  uk.wikipedia.org - Історія української мови — Вікіпедія - декілька основних підходів до історії української мови, у тому числі і новаторська .
     5.  freelib.in.ua - Питання походження української мови - С. П. Бевзенко ... - питання про взаємозв'язки української мови з іншими слов'янськими мовами.

  

 

  2.     Національна мова й відродження нації.

     Мовна політика та мовна ситуація в Україні: аналіз і рекомендації / за ред. Ю. Бестерс-Дільгер. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2008. – 363 с.

movna polituka ta 7 600x600

     У книзі представлені результати проекту "Мовна політика в Україні: антропологічні, лінгвістичні аспекти та подальші перспективи", виконання якого фінансувала програма INTAS з 2006 до 2008 року. У проекті брали участь учені з Австрії, Англії й України, які досліджують різні аспекти мовної політики і мовної ситуації в Україні. Дослідження базується на результатах всеукраїнського опитування і фокус-групових дискусій, проведених у п'ятьох містах України.

     Масенко, Л. Т. Нариси з соціолінгвістики / Л. Т. Масенко. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2010. – 243 с.

narucu z coziolingvistuku 7 600x600

     У посібнику викладено історію соціолінгвістичних студій та головні теми, що становлять предмет соціолінгвістичних досліджень, як-то: форми існування мови, білінгвізм, сучасна мовна ситуація і мовна політика. Додані до книжки студентські есеї, написані впродовж 2002 – 2009 років, дають уявлення про мовне життя міст, містечок і селищ різних областей країни.

     Фаріон, І. Д. Мова – краса і сила: суспільно-креативна роль української мови в ХІ – середині ХІХ ст. / І. Д. Фаріон. – Львів : "Львівська політехніка", 2007. – 212 с.

mova- krasa i sula7 600x600

     Це перше в українському мовознавстві дослідження, у якому взаємини між мовою і людиною, мовою і нацією, мовою і державою розглянуто в онтологічно-діахронному розтині. Авторка аргументовано доводить, що мова – не лише передумова буття людини і суспільства, вона є основою його творення упродовж століть, бо саме рідна мова забезпечила всі можливості для відродження української нації та держави.

     Діяк, І. В. Українське відродження чи нова русифікація? / І. В. Діяк. – К. : Гранослов, 2000. – 304 с.

diyk. ukrainske vidrodjenny 7 600x600

     Наукове видання досліджує витоки важкого становища української мови в нашому суспільстві. На основі принципів об'єктивності й історизму подається докладний аналіз переслідувань мови протягом століть та політики денаціоналізації нашого народу. Мета роботи – з'ясувати, які саме заходи потрібно вживати для покращення мовної ситуації в Україні та зміцнення української державності.

     Ткаченко, О. Б. Українська мова і мовне життя світу / О. Б. Ткаченко. – К. : Спалах, 2004. – 272 с.

     Працю присвячено розвиткові й сучасному стану української мови в усіх труднощах її становлення, що дістають всебічне висвітлення (географічне, історичне, соціолінгвістичне, культурологічне тощо) у заставленні з відповідними ситуаціями інших мов світу.

 

Якщо мандрувати Інтернетом:

  

  
Розглядається питання національної мови, її формування, особливостей розвитку, багатст     1. www.refine.org.uaМовознавство - розглядаються основні питання мовознавства.      
     2. uk.wikipedia.org/wiki/ - тлумачення поняття державної мови, робиться посилання на Конституцію України.
     3. h.ua/story/6605/ - чи потрібна Україні друга державна мова?
     4. derzhavnist.blogspot.com/.../blog-post.html - українська мова – мова найбільшого корінного етносу України і  атрибут  державності.
 
 

  

 3.     Вони присвятили своє життя Слову.

     Степаненко, М. І. Рідне українське слово / М. І. Степаненко. – Полтава, 2005. – 392 с.

ridne ukraincke clovo7 600x600

     До книжки увійшли вибрані статті, виступи, розмисли про етапи становлення української мови, про сучасну мовну політику в Україні, про становище нашої мови в діаспорі, про мовотворчість видатних майстрів художнього слова, про вчених-лінгвістів, про роль рідної мови в освіті та в релігійному житті країни. Статті М. Степаненка проливають світло на окремі мовні проблеми минулого і сучасного,  змушують перейнятися майбутнім українського народу, його мови і культури.

     Караванський, С. Секрети української мови / С. Караванський. – Львів : БаК, 2009. – 344 с.

     Це популярна розповідь про самобутні риси української мови, зачесані під канцелярську гребінку під дією асиміляторських заходів. Автор розглядає орфоепію, лексику, словотвір, правопис і частково граматику, які найбільше зазнали дискримінації. Додано словнички української лексики.

     Зеленько, А. С. Загальне мовознавство : навч. посіб. / А. С. Зеленько. – К. : Знання, 2010. – 380 с.

zagalne movoznavstvo 7 600x600

     У пропонованому посібнику поєднується аналіз історії мовознавства, методів, прийомів, процедур і методології дослідження мови. Особливу увагу приділено лінгвістиці ХХ століття. Докладно висвітлюються погляди і діяльність найвідоміших вітчизняних і європейських мовознавців.

     Матвієнко, А. М. Українська мова : дит. енциклопедія / А. М. Матвієнко. – К. : Школа, 2006. – 384 с.

y piznay cvit- ukraincka mova 7 600x600

     Пропонований том – один із серії популярної дитячої енциклопедії "Я пізнаю світ". Книжка розкаже допитливому читачеві про чудесне явище людської мови як системи, що живе й розвивається за певними законами. Ці нариси є спробою висвітлити значення рідної мови для духовного буття нації, а також чимало цікавих фактів з життя і подвижницької діяльності українських учених-філологів.

     Губернанчук, С. С. Як гул століть, як шум віків – рідна мова / С. С. Губернанчук. – К. : Бліц-інформ, 2002. – 234 с.

     Посібник привертає увагу читачів до деяких питань, пов’язаних із історією української мови, трактуванням тієї історії дослідниками різних прямувань. Цікавими є погляди різних мовознавців на певні мовні питання.

     Курило, О. Уваги до сучасної української літературної мови / О. Курило. – К. : Основи, 2008. – 303 с.

     Книга видатного українського мовознавця Олени Курило, свого часу репресована разом із її авторкою, якій довелося загинути на чужині, - найкращий підручник зі стилістики української мови, неоціненний мовний порадник, що його треба мати напохваті кожному свідомому українцю.

 

Якщо мандрувати Інтернетом:

      1. uk.wikipedia.org/ - періодизація українського мовознавства у ХХ столітті.
     2. www.refine.org.ua - Видатні українські мовознавці різних періодів : життя  і діяльність.Докладний огляд розвитку  українського мовознавства у діаспорі.
     3. ryzhkov.ucoz.ru/publ/vidatni.../ - Ю. Шевельов – видатний український філолог  XX століття, його життєвий шлях і лінгвістичні погляди.
     4. www.spadshina.com/ua - О. О.  Потебня  - видатний український мовознавець, педагог, фольклорист і літературознавець.
 
 
 

 4.     Чи правильно ми говоримо?

     Погиба, Л. Г. Українська мова фахового спрямування : підручник / Л. Г. Погиба. – К. : Кондор, 2011. – 352 с.

poguba. ukraincka mova 7

     Підручник укладено відповідно до програми Міністерства освіти і науки України "Українська мова за професійним спрямуванням" для вищих навчальних закладів з метою допомогти викладачам і студентам удосконалити навички у володінні усним і писемним фаховим мовленням. Висвітлюються такі питання: основи професійного спілкування та культури української мови, сучасні ділові папери, наукова комунікація як складова фахової діяльності тощо.

     Осипов, П. І. Чому ми так говоримо : науково-етимологічний довідник  / П. І. Осипов. – К. : ВД "Ін Юре", 2008. – 248 с.

ocupov.chomy mu tak govorumo 7 600x600

     У довіднику наведені відомі фразеологізми та окремі лексичні одиниці, що знаходяться в активному мовному обігу, а тому потребують додаткового тлумачення. Вказується походження слів і виразів, сфери функціонування на сучасному етапі, а також їх переклад іншими мовами.

     Український правопис. – К. : Наукова думка, 2010. – 288 с.

ukrainskuj pravopus 7 600x600

     У посібнику розглянуто питання правопису основи слова, складних слів, закінчень відмінюваних слів, слів іншомовного походження та власних назв. Викладено найголовніші правила пунктуації.

     Пономарів, О. Д. Культура слова: мовностилістичні поради : навч. посібник / О. Д. Пономарів. – К. : Либідь, 2002. – 240 с.

     Відомий український мовознавець дає поради щодо вибору слів, вимовних, наголосових та морфологічних варіантів, синтаксичних конструкцій для найкращого висловлення думки в різних стилях української літературної мови. Рекомендації автора ґрунтуються на мовному досвіді нашого народу, відбитому в творах класичного та сучасного письменства.

     Чак, Є. Д. Чи правильно ми говоримо? / Є. Д. Чак. – К. : Освіта, 1997. – 240 с.

chu pravulno mu  govorumo 7 600x600

     У посібнику в алфавітному порядку наводяться приклади правильного вживання слів у сучасній українській мові. Кожна із 250 статей проілюстрована цитатами з творів українських письменників ХІХ –ХХ століття, з періодичної преси. Мета авторки – привернути увагу читачів до найпоширеніших помилок, що трапляються в усному та писемному мовленні, обґрунтувати вживання правильних форм.

     Мозговий, В. І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : навч. посіб. / В. І. Мозговий. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 592 с.

     Навчальний посібник складається з двох частин: лекційний курс передбачає теоретичне викладення матеріалу за модульним принципом; практичний курс містить коротке викладення курсу в таблицях, вправи і завдання, методичні поради щодо перекладу професійних текстів, а також контрольні роботи для кожного модуля. У додатках надані зразки документів, граматичні форми словозміни і короткий словник труднощів перекладу слів.

 

Якщо мандрувати Інтернетом:

     1. www.uketeacher.net/dictionariesslovnyky.htm - україномовні словники, довідники, посібники.
     2. aratta-ukraine.com/text_ua.php?id... - поради, як позбутися суржику
     3.  www.viche.info/journal/274/ - у визначеннях нації більшість дослідників подають мовний принцип.
     4. culture.unian.net/ukr/detail/192832 - інтерв’ю з відомим науковцем Л. Масенко щодо проблем білінгвізму та  перспектив розвитку української мови.
     5.  uk.wikipedia.org/ - Список словників української мови — Вікіпедія - представлені найважливіші словники української мови всіх видів.  

 

 

 


Visitors Counter

720007
TodayToday468
All DaysAll Days720007