dep logo 061 

4545452121454524212442421224422121212122

photo 2023-12-01 15-27-07

  454557578874545545454

  new avsi

photo 2023-11-30 09-57-28

  new matuci

 new da vinci

 new edinorogi

new olivci

multhares postiyna

021023 comp-abetka

new english

new igroteka

new stem

new mova

new kino

chif-book

day kino

new zagalna

  емблема УІК

osvita diia gov ua

pravo 01

teen reading 01

"Мистецтво жити поруч"

Мистецтво жити поруч

                                                                                                                     "Для того, щоб жити в мирі,
                                                                                                                              треба вміти миритися"
                                                                                                                                               /В. І. Шинкарук/
 
                                                                                                                            
                      Кожного року, починаючи з 1995, 16 листопада весь світ відзначає Міжнародний день толерантності.
                     Саме темі толерантності і присвячується  наша виставка газетних та журнальних статей.

 

І. Толерантність – потреба сьогодення.

 Потреба розвитку духовності, зокрема толерантного ставлення людини до свого оточення, стала в наш час злободенною. Оскільки тепер світу притаманна тотальна міграція, люди різних етносів, рас і культур через життєві обставини стають сусідами та партнерами, суперниками та конкурентами. Отже принципово важливою є необхідність бути толерантними, навчитися жити у світовій спільноті без конфліктів та конфронтацій. Що таке толерантність, для чого вона потрібна, які види толерантності існують – про це ви дізнаєтеся у наступних статтях:

 1. Асмолов, А. Г. От культуры полезности к культуре достоинства / А. Г. Асмолов // Человек без границ. – 2007. –  № 6. – С. 48-51.  

2. Буйвал, Марина. Позитивне значення толерантності : [методична розробка виховного заходу] / М. Буйвал // Психолог. – 2011. – № 7. – С. 17-20.

3. Від культури війни – до культури миру // Науковий світ. – 2007. – № 1. – С. 15-16.

4. Гордієнко, В. Є. Що таке толерантність та ксенофобія? : [година спілкування] / В. Є. Гордієнко // Класному керівнику. – 2009. – № 10. – С. 26-28.

5. Жмихова, І. Б.  Релігійна толерантність у системі демократичних цінностей / І. Б. Жмихова // Виховна робота в школі. – 2011. – № 4. – С. 21-22.

6. Зарівна, Оксана. Толерантність як елемент світогляду і культури / О. Зарівна // Рідна школа. – 2008. – №6. – С. 21-23.

7. Рошка, Ю. А. Це так природно – бути толерантним / Ю. А. Рошка, С. В. Іванченко // Педагогіка толерантності. – 2008. – № 4. – С. 98-106.

8. Столяренко, Оксана. Проблема формування міжособистісних стосунків у молодіжному середовищі / О. Столяренко // Рідна школа. – 2010. – № 11. – С. 54-59.

9. Толерантность? Зачем?! // Indigo. – 2011. – № 3. – С. 72-76.

10. Шаюк, Ольга. Толерантність як сутністна характеристика професійного спілкування / О. Шаюк // Психологія і суспільство. – 2010. – № 2. – С 169-176.

 Додаткову інформацію можна знайти на сайтах:

ru.wikipedia.org/wiki/Толерантність – визначення толерантності. Толерантність і терпимість. Визначення ООН. Критика поняття.

www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye.../TOLERANTNOST.html - Визначення. Психологічні аспекти.

 

 ІІ. Толерантність як шлях до Європи.

 Євросоюз є прикладом толерантності між народами. Проблема толерантності в сучасному світі є очевидною та визначається багатьма державними і міжнародними інститутами як одна з найбільш актуальних, яка є метою та умовою демократії.

Про те, як реалізуються сьогодні положення Декларації про толерантність в Україні, як українське суспільство протидіє проявам дискримінації, расизму, ксенофобії та пов'язаних з ними нетерпимості та екстремізму розповідають наступні статті:

 1. Бондар, Оксана. Всеукраїнська кампанія "Толерантність як шлях до Європи" / О. Бондар, Д. Наконечна // Педагогіка толерантності. – 2008. – № 4. – С. 92-95.

2. Горбань, Т. І. Діалог між культурами – шлях до толерантності та демократії /   Т. І. Горбань // Виховна робота в школі. – 2011. – № 4. – С. 23-24.

3. Der Tag der Toleranz // Schrumdirum. – 2005. – № 3. – С. 2.

4. Логвінчук, Валентина. Значення політичної толерантності в сучасній українській політиці / В. Логвінчук // Трибуна. – 2006. – № 7-8. – С. 19-21.

5. Михайленко Т. В. Кроки до громадянського суспільства: [День толерантності] / Т.В.Михайленко //Виховна робота в школі. – 2007. – № 3. – С. 30-36.

6. О политкорректности // English 4U. – 2008. – № 9. – С. 33.

7. Осипова, Эльвира. Гимн толерантности / Э. Осипова // Природа и человек. ХХI век. – 2009.– № 5. – С. 6-8.

6. Ошитко, Ольга. Сучасні тенденції міжкультурного співробітництва в Європі /  О. Ошитко // Віче. – 2011. – № 8. – С. 17-20.

7. Свіницька, Олена. Проблеми толерантності в умовах нетолерантності /   О. Свіницька // Педагогіка толерантності. – 2011. – № 2. – С. 30-34.

8. Требуется корректор! : [о политкорректности] // Cosmopolitan. – 2007. – № 5. – С. 239-242.

9. Фельдман, Александр. Толерантность – это четвертая группа крови человечества. Она очень редкая, но подходит для всех... / А. Фельдман // Комсомольская правда. – 2006. – № 217 (16 ноября). – С. 5.

 Додаткова інформація міститься на сайті:

totem.kherson.ua/index.php?option=com_content&task... – ВсеукраЇнська кампанія "Толерантність як шлях до Європи".

 

ІІІ. Вчимося бути толерантними.

 Порозуміння між людьми – це мир та спокій, і навпаки – непорозуміння ведуть до злоби, ворожнечі і навіть війни. Ми живемо серед людей, спілкуємося між собою, тому нам необхідно навчитися бути толерантними одне до одного, незважаючи на різні погляди, релігійність, культурні традиції, особливі потреби. Ми повинні підвищити свій рівень свідомості до ідей толерантності та ненасильства, виробити навички ефективного, безконфліктного спілкування. Як наблизитися до загальнолюдських гуманістичних цінностей, розповідається у наступних матеріалах:

 1. Баранцева, Ирина. Толерантность: в споре рождается... / И. Баранцева // Indigo. – 2011. – № 5. – С. 66-69.

2. Баранцева, Ирина.  Команда  "Толерантность" / И. Баранцева // Indigo. – 2011. – № 8. – С. 50-53.

3. Bist du tolerant?: [Test] // Schrumdirum. – 2005. – № 3. – С. 3.

4. Коренєва, Ольга. Люди, будьте взаємно красивими!.. : [виховна година до міжнародного Дня толерантності] / О. Коренєва // Шкільний світ. – 2007. – № 40. – С. 6-7.

5. Короткий, Станислав. Толерантность через науку / С. Короткий // Indigo. – 2011. –  № 5. – С. 66-69.

6. Мирошниченко, Наталія. Формування толерантних взаємин у колективі п'ятикласників / Н. Мирошниченко // Психолог. – 2009. – № 47. – С. 8-18.

7. Пудак, Р. Л. Вчимося бути толерантними : [тренінг] / Р. Л. Пудак // Виховна робота в школі. – 2009. – № 6. – С. 48-49.

8. Сидоренко, Н. М. Толерантність і нетерпимість: [виховний захід] / Н. М. Сидоренко // Виховна робота в школі. – 2010. – № 10. – С. 40-43.

9. Тригук, Оксана. Діти з особливими потребами –  у школах / О. Тригук // Психолог. – 2010. – № 32. – С. 3-9.

10. Тунинский, Родион. Сердечная недостаточность: [дефицит человечности] / Р. Тунинский // Корреспондент. – 2009. –  № 17. – С. 46.

11. Фаєвська, Т. В. Без толерантності немає дружби: [заняття для учнів середнього шкільного віку] / Т. В. Фаєвська // Класному керівнику. – 2011. – № 6. – С. 28-29.

12. Чи тактовна ти людина?: [тест] // Однокласник. – 2007. – № 5. – С. 23.

13. Ярыжко, Виктория. Незрячие среди "слепых" / В. Ярыжко // Кампус. – 2010. – № 4. – С. 6-11.

 Додаткові матеріали дивіться на сайтах:

aeterna.gip.ru/test.php?link=tests:38443 – тест на толерантність.

vіvanau.net/news/ukraine/264.html–Украина – вчитися толерантності по посібнику.

gazeta.ua/articles/comments.../315952 – депутатам треба вчитися толерантності.

www.partyofregions.org.ua/ru/.../3372 – події на День Перемоги продемонстрували,

що українцям треба вчитися толерантності.

teather.at.ua>...>Я - класний керівник – виховання толерантності у дітей.