6010420246

1201040241212

5110320245

5441212524545544121214545544545-min

454557578874545545454

new avsi

new edinorogi

4120620244

3120620243

multhares postiyna

021023 comp-abetka

7120620247

2120620242

6120620246

454545454545454545454545

"Рідна земле моя, ти козацькою славою щедра"

Рідна земле моя,

Ти козацькою славою щедра

 
                                                                  Нехай душі козацькії
                                                                  В Украйні витають –
                                                                  Там широко, там весело
                                                                  Од краю до краю...
                                                                                     Т.Г.Шевченко

 

         Українське козацтво – унікальне явище не лише в історичному розвитку нашої землі, але і в світовій історії. Протягом кількох століть козак був уособленням українського лицарства, взірцем волелюбства, носієм національної самосвідомості і соборності. З глибокою повагою наш народ ставився до козаків, які виборювали волю від турецько–татарських нападників, польсько–шляхетських поневолювачів, від колоніального ярма Російської імперії. Враховуючи історичне значення запорожців у формуванні української нації, 14 жовтня було проголошено Днем українського козацтва.  

         Пропонуємо всім небайдужим помандрувати сторінками яскравої і водночас суперечливої української історії, відкрити невідомі факти, пройнятися гордістю за славних ватажків народних, з'ясувати прорахунки і помилки, яких не вдалося уникнути. 

     1.    Ой була в нас ненька–мати Запорозька славна Січ. 

         Апанович, О. М. Козацька енциклопедія для юнацтва : книга статей про історичне буття українського козацтва / О. М. Апанович. – К. : Веселка, 2009. – 719 с.

         Видатна письменниця і науковець досліджує проблеми виникнення козацтва, становлення Української козацької республіки, висвітлює славні і водночас трагічні сторінки нашої історії. Книга не є академічною енциклопедією, бо не обтяжена довідковим апаратом і посиланням на джерела, а являє собою захоплюючу, емоційну розповідь, що здатна пробудити національну свідомість у читача.

kozazka enzuklopediy dly ynaztva 5 600x600

         Косенко, Л. О. Козаки: Лицарський орден України : Факти. Міфи. Коментарі / Л. О. Косенко. – Х. : Школа, 2009. – 608 с.

         У книзі наведено своєрідний порівняльний аналіз запорозького козацтва та військових спільнот світової історії: іллірійських піратів, вікінгів, флібустьєрів Карибського моря. Водночас автор розглядає феномен українського козацтва в різних аспектах – політичному, економічному, військовому, геополітичному тощо.

kozaku 5 600x600

          Українське козацтво : мала енциклопедія / К. : Генеза; Запоріжжя : Прем'єр, 2002. – 568 с.

         У 1376 статтях видання відображено військове мистецтво, громадський устрій, судочинство, господарську діяльність, побут, звичаї, міжнародні контакти українських козаків. Також висвітлюються питання розвитку козацьких традицій у ХІХ –ХХ ст. Енциклопедія подає 283 ілюстрації та 79 карт.

ukrainske kozaztvo  mala enzuklopediy 5 600x600

          Шудря, М. А. Січ – мати / М. А. Шудря. – К. : Елібре, 2008. – 560 с.

         Книга висвітлює священні сторінки української історії: спогади українців про подвиги і звитягу, побут і звичаї козаків, розповіді іноземців про козацьке життя і звитяжні битви, а також подає в авторському варіанті серію колоритних історичних епізодів.

cih-matu 5 600x600

       Яворницький, Д. І. Із української старовини / Д. І. Яворницький. – К. : Веселка. – 2001. – 176 с.

     Науково-художня книжка відомого історика, дослідника героїчних подвигів українського козацтва Дмитра Яворницького. Захоплюючі нариси з історії України органічно доповнюються колоритними ілюстраціями справжніх майстрів пензля Миколи Самокиша і Сергія Васильківського. Розраховано на широке коло читачів, усіх небайдужих до героїчної історії козацтва.

             Додаткова інформація – на сайтах:

            uk.wikipedia.org/wiki/Запорозька_Сі ч -Запорізька Січ — суспільно-політична та військово-адміністративна організація українського козацтва, що склалася наприкінці ХV ст. — в першій половині ХVІ ст. 

            wikimapia.org/5557921/uk/Запорiзька-сiч- Натуральна модель Запорiзької Сiчi.

            www.twirpx.com/file/574070/– Запорiзька Сiч - козацька республіка.

            litopys.org.ua/coss1/shch01.htm-  Внесок козацтва у розвиток матеріальної культури та духовного життя народу.

 

2.    Не вмре гетьманів вічна шана, із болем змішана гірким.

 

     Гітін, В. Г. Видатні постаті козацької доби: вчинки, шляхи, долі / В. Г. Гітін. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – 336 с.

     Книга являє собою довідкове видання і змальовує життєписи, погляди та вчинки історичних постатей козацької доби, а також містить уривки художніх творів, які ілюструють теоретичні розвідки. Розрахована на широке коло читачів.

      Горобець, В. М. Історія України в особах : Козаччина / В. М. Горобець. – К. : Україна, 2000. – 302 с.

     Видання містить нариси про найвидатніших державних, громадських, церковних та культурних діячів України XYII – XYIII ст. Через життєвий шлях окремих людей відтворено героїчну боротьбу українців за своє соціальне й національне визволення, побудову незалежної держави, показано становлення української духовної культури в контексті європейських культур.

      Сушинський, Б. І. Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XY – XIX ст.: історичні есе у двох томах. Т. 1 / Б. І. Сушинський. – Одесса : ВМВ, 2004. – 592 с.

     У цьому унікальному виданні подаються історико-літературні есе про відомих і маловідомих військових діячів України, через долю яких пізнаємо славну півтисячолітню історію нашої Вітчизни. Характерною ознакою є те, що автор відходить від упереджених оцінок діянь багатьох українських полководців і намагається об'єктивно проаналізувати їхню діяльність.

      Реєнт, О. П. Усі гетьмани України: легенди, міфи, біографії / О. П. Реєнт. – Х. : Фоліо, 2007. – 415 с.

     Книга подає правдивий і об'єктивний життєпис 17 славних постатей гетьманської держави – носіїв ідеї незалежної України, яким довелося діяти у складних, а часом трагічних історичних умовах.

ysi getmanu ukrainu 5 600x600

         

 Додаткова інформація – на сайтах:

      uk.wikipedia.org/.../Категорія:Гетьмани_України  --Гетьмани України.    

      uk.wikipedia.org/.../Українські_гетьмани_і_козацькі ватажки..-  Гетьмани Війська Запорозького.

      abetka.ukrlife.org/logvin/l_hetm_ua.html-  Гетьмани України. Cписок,, складений Михайлом Грушевським.

 

3.    Тії слави козацької повік не забудем.

     Бульвінський, А. Конотопська битва 1659 року / А. Бульвінський. – К. : УІНП, 2009. – 64 с.

     Книга присвячена одній із найвидатніших перемог української зброї – розгрому російської армії під Конотопом 28 червня 1659р. У ній висвітлюються причини й перебіг українсько-російської війни 1658 – 1659 рр., героїчна оборона козаками Конотопа, наслідки Конотопської битви.

      Голобуцький, В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734 – 1775 рр.) / В. О. Голобуцький. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 421 с.

     Книга присвячена одному із найбільш захоплюючих періодів історії запорізького козацтва – так званій Новій Січі (1734 – 1775 рр.). Цікаво змальовується участь козаків у російсько-турецькій війні 1768 – 1774 рр., аналізується соціально-правове становище запорізького населення, докладно описується устрій куреня, зимівника, слободи, розглядаються питання ліквідації царизмом Запорізької Січі у 1775 р.

zaporizka cih 5 600x600

      Коваленко, С. Опис козацької України 1649-го року: довідник / С. Коваленко. – К. : ВЦ "Просвіта". – 2004. – 152 с.

         Довідник змальовує яскраву картину всенародного повстання під проводом Б. Хмельницького 1649 року. Він містить 17 кольорових авторських карт, 55 гербів козацьких міст та історичних осіб, портрети козацької старшини, світлини церков України XYII ст. Поданий у книзі матеріал інтерпретує Хмельниччину як високоорганізовану державу та процес світового значення.

opus kozazkoi ukrainu 5 600x600

      Чуприна, В. М. Хмельниччина (1648 – 1657): Визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького / В. М. Чуприна. – Львів : Світ, 2003. – 176 с.

     Автор, спираючись на праці вітчизняних і зарубіжних істориків, документальний матеріал, розповідає про події Визвольної війни українського народу в 1648 – 1657 рр., висвітлює історичні заслуги Б. Хмельницького та козацької старшини, привертає увагу читача до військової, дипломатичної та державотворчої діяльності гетьмана, спрямованої на створення соборної незалежної Козацької держави.

xmelnuhhuna 5 600x600

      Чухліб, Т.В. Шлях до Полтави: Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи / Т. В. Чухліб. – К. : Наш час, 2008. – 263 с.

     На основі вітчизняних і зарубіжних історіографічних здобутків, новознайдених документів і матеріалів автор висвітлює складні відносини між Українським гетьманатом і Московським царством в останні десятиліття XYII – на початку XYIIІ ст., тобто в добу правління Івана Мазепи. Також аналізується участь козацької України у Північній війні 1700 – 1721 рр. на першому її етапі, міжнародні й військові аспекти Полтавської битви тощо. Значна увага приділяється відновленню національної пам'яті про доленосні для України події.

nevidoma ukraina 5 600x600

          Додаткова інформація – на сайтах:

      uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Козацькі_битви- Козаки у Віденській битві 1683 року.

      uk.wikipedia.org/wiki/Битва_під_Берестечком -  Козацькі втрати в битві під Берестечком

      litopys.org.ua/grab/hrab.htm -  Розповідь про козацькі битви, про козацьку зброю та організацію війська.

      krasnews.at.ua/...kozakiv...bitvi.../2011-06-25-1...  Вшанування пам'яті загиблих козаків.

 


Visitors Counter

654431
TodayToday88
All DaysAll Days654431