dep logo 061 

Uvaga konkurs sobori

  454557578874545545454

  DLS-Aphisha2

kolo druziv post3

  photo 2023-07-29 12-49-24

 berezen cat

 Toy room

berezen olivci

multhares postiyna

berezen english

berezen gameroom

berezen stem

berezen mova

berezen kino

chif-book

day kino

zagalna lito

  емблема УІК

osvita diia gov ua

pravo 01

teen reading 01

"Художня панорама України"

Художня панорама України

 

   Прийшов час, і нація повертається до своєї сутності: культури, традицій, історичних витоків. Мовою образотворчого мистецтва піднято з небуття  вагомі пласти української історії від найдавніших часів до сучасності. 

 

 1. Ностальгія за втраченим раєм.

   "Які художні багатства залишила нам стара Україна, - скарби, які тільки тепер потроху витягаються на світ божий і настійно чекають серйозного вивчення".

                                                                 Микола Біляшівський.

 

   Жаборюк, А. А.  Давнє українське малярство (11 – 18 ст.) [Текст ] / А. А. Жаборюк. - Одеса: Маяк, 2003. – 208 с.

   У книзі простежується розвиток давнього українського малярського мистецтва 11-18 ст. На  відповідному історичному та історико-культурному тлі розглядаються основні жанри тодішнього малярства: монументальні настінні розписи в культових  спорудах, зокрема в старих київських  храмах, мистецтво ікономалювання тих часів та давній український портрет. Значну увагу приділено з'ясуванню специфіки мови образотворчого мистецтва, що нею користувалися тогочасні митці, а також проблемі українського бароко – основному стильовому напряму в українському мистецтві 17 – 18 ст.

   Степовик, Дмитро. Історія української ікони 10 – 20 століть [Текст ]   / Дмитро Степовик. – Київ: Либідь, 1996. – 440 с., іл.

  Видання розкриває особливості розвитку української ікони від хрещення Київської Русі до нашого часу. Дається періодизація історії ікономалювання, висвітлюються перебіг стилів і характерні риси української ікони, які відрізняють її від інших ікономалярських національних шкіл, аналізуються осередки та школи ікономалювання.

   Українське народне малярство 13- 20 століть: Світ очима народних митців: альбом [Текст ] / авт. - упоряд. В. І. Свєнціцька, В. П. Откович. – К. : Мистецтво, 1991. – 304 с. : іл. – Рез. рос. та англ. вкладка нім. та фр. мовами.
  

   В альбомі розкрито неповторний образний світ творінь майстрів українського народного малярства – ікон, народних картин.      

   Яцюк, В. М. Віч – на - віч із Шевченком: Іконографія 1838-1861 років [Текст ] / В. М. Яцюк. – К. : Балтія Друк, 2004. – 112 с. : іл. – Бібліогр.: с. 109-110. – Парал. тит. арк,, рез., перелік іл. англ.            

   Пропонований читачеві альбом – своєрідне завершення тривалого й складного етапу роботи науковців і самого автора над дослідженням прижиттєвої іконографії Тараса Шевченка. Публікація в одному виданні досить повної збірки портретів має на меті не лише задовольнити інтерес Шевченкових шанувальників, а й спонукати фахівців до подальших  пошуків.

  

2. Мистецтво на зламі епох.

   Зміна художніх поколінь відбулася. "Перехід", найближчий до нашого часу, відбувся 100 років тому. Тоді, як відомо, мистецтво, сільський і міський фольклор склали плацдарм творчих експериментів, що визначили подальший хід розвитку художньої культури. 

 

   Володимир Винниченко – художник : альбом [Текст ] / упоряд. та  комент. С. Гальченка і Т. Маслянчук . – К.: Мистецтво, 2007. – 224 с.: іл.         

   В альбомі подано мистецький доробок видатного українського письменника і державного діяча Володимира Кириловича Винниченка (1880-1951). Близько півтори сотні творів олійного живопису та графіки, а також картини, подаровані родині Винниченка закордонними українськими художниками і зарубіжними митцями, - цю неоціненну спадщину майстра слова і пензля передала в Україну в 2000 та 2002 роках згідно з заповітами його дружини Розалії Винниченко Українська  Вільна Академія Наук у США. Нині ця колекція зберігається у відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Розраховано на мистецтвознавців та шанувальників українського мистецтва.   

   Орловський, Володимир. Микола Пимоненко. Альбом [Текст ] / Володимир Орловський. – Хм. : Галерея, 2006. – 192 с.

   Альбом репрезентує твори майстрів з колекції Національного художнього музею України. Володимир Орловський (1842-1914) та Микола Пимоненко (1862-1912) – видатні майстри українського класичного живопису, творчість яких припадає на останню чверть 19 - початок  20 століття. Митці різних поколінь, вони належали до різних мистецьких напрямів. Старший – сповідував академізм, молодший – був яскравим представником передвижництва. Єднали їх як родинні стосунки, так і художні засади, що визначали естетику малярства цих митців -  реальний погляд на реальний світ, глибоко усвідомлене відчуття національної самобутності.     

   Катерина Білокур очима сучасників. Спогади, есеї, розвідки, матеріали з архіву художниці [Текст ] / підготував, упорядкував М. Кагарлицький. - К.: "Томіріс", 2000. – 432 с.:2 іл. вкл. 
 
   У книжці спогадами діляться визначні майстри пензля, різця, слова – М. Дерегус, Т. Яблонська, С. Кириченко, С. Григор'єв, Н. Клейн, І. Гончар, Д. Косарик, І. Білокур...
   Натхненні есеї художниці присвятили О. Гончар, М. Бажан, Л. Новиченко...
   Окремий розділ книжки присвячений епістолярній спадщині, виявленій у архіві художниці, що понад три десятиліття перебував під сімома замками. 
 

   Приймаченко, М. А. Марія Приймаченко: альбом  [Текст ] / авт. – упоряд. Н. Велігоцька. – К.: Мистецтво, 1994. – 134с.: іл. 

   В альбомі репродукуються твори видатної української художниці Марії Приймаченко. Ім'я Приймаченко як "Зірки першої величини" включено до "Всесвітньої енциклопедії наївного мистецтва". Вступна стаття знайомить з життєвим і творчим шляхом майстрині.

   Васильківський, Сергій. Альбом [Текст] / Сергій Васильківський. – Хм.: Галерея, 2006. – 144 с.

   Роль Сергія Васильківського в українському живописі колосальна. Він не лише відкрив тему героїзованого, насиченого історичними та фольклорними асоціаціями степу, не лише ввів до образотворчого мистецтва України знакові теми козацтва й чумацтва. Він створив безконечно правдивий і разом з тим ідеально прекрасний образ національного пейзажу, який для багатьох поколінь глядачів залишається взірцевим. Образами, знайденими в історично – пейзажних творах, він є попередником і, може, родоначальником романтичної героїки українського історичного жанру 20 століття.

 

3. "Нова українська хвиля".

   "Ми живемо в час, коли людині стало замало трьох реальних вимірів і вона подалася до країни, де стали можливі всі бажання. Людина на межі 20 та 21 століть почала освоювати нову незвідану землю – віртуальний простір."                              

                                                                       Анастасія Мірошникова.

 

   Медвідь, Любомир. Раціональність обов'язку : декілька слів про творчість Миколи Молчана [Текст ] / Любомир Медвідь // Образотворче мистецтво. – 2008. – №4. – С. 64-67.

   Мірошникова, Анастасія. Життя українського мистецтва в межах віртуального простору [Текст ] / Анастасія Мірошнікова // Образотворче мистецтво. – 2008. - №1. – С.123. 

   Петрова, О. М. Мистецтвознавчі рефлексії: Історія, теорія та критика образотворчого мистецтва 70-х років 20 ст. – початку 21 ст. [Текст ] / О. М. Петрова. – К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. – 400 с.: іл.    

   Книга доктора філософії, кандидата мистецтвознавства, професора Ольги Петрової містить теоретичні статті та есеї, писані протягом того тридцятиліття, коли офіційне мистецтвознавство оминало творчість художників, які виламувалися з норм "соціалістичного реалізму" або свідомо творили йому альтернативу. Теоретичні розробки автора торкаються  найскладнішої та ще досі не вичерпаної проблематики : українського полістилізму, модернізму, постмодернізму,  трансавангарду від 70-х рр. 20 ст. до початку 21 ст.
   Видання стане в пригоді фахівцям різних галузей – естетики, теорії, історії та критики модерного мистецтва.
 
   Порожнякова, Наталія. "Лабораторія живопису" – вихід за межі  трьохвимірності : відкриття і сміливі експерименти творчого об'єднання [Текст ] / Наталія Порожнякова // Образотворче мистецтво. – 2009. - №1. – С. 122-123.
 

   Чепелик, Оксана. Американська премія – українському проекту : хроніки реалізації одного українського проекту на двох континентах [Текст ] / Оксана Чепелик // Образотворче мистецтво. – 2008. - №2. – С. 76-80. 

   Якутович, С. Г. Незавершений проект : альбом [Текст ] / С. Г. Якутович. – К.: Грамота, 2008. – 312 с.: іл. ( серія "Бібліотека Шевченківського комітету").

   В альбомі лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, народного художника України, члена-кореспондента Академії мистецтв України Сергія Якутовича представлено його кращі роботи за тридцять років творчої діяльності.
   У майстерні різнобічно обдарованого художника були створені видатні проекти в різних жанрах образотворчого мистецтва: ілюстрації до роману О. Толстого "Петро 1", естонського епосу "Калевіопег", повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" та ін.; великі серії станкових робіт, оформлення художніх фільмів "Молитва за гетьмана Мазепу" і "Тарас Бульба", проекти культурологічних телефільмів, серія живописних  робіт.
   Більшість із цих робіт відтворено на сторінках альбому.

 

   Додаткова інформація на сайтах:

             http://culture-ua.com/index.php - український медіа-культурний портал-це популяризація всього українського, адже наші надбання в сфері культури є значними!

             http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/43066.html- культурологічні - аспекти художньо-стильової еволюції візуального мистецтва  України (20-поч. 21 ст.)

              http:afisha.tochka.net/ua/1066-ukrainskoe-sovremennoe-iskusstvo-pokoryaet-nyu-york - нові проекти сучасних українських художників представлені на світовому рівні.