dep logo 061 

220323 bookhares

13.03 vernisag

scarbnichka postijna

berezen kolo

berezen cat

Toy room

berezen olivci

545454788754458487784554545454545454545454

berezen english

berezen gameroom

berezen stem

berezen mova

berezen kino

berezen zagalna

vactination covid 19 

  емблема УІК

osvita diia gov ua

pravo 01

teen reading 01

"Художня панорама України"

Художня панорама України

 

   Прийшов час, і нація повертається до своєї сутності: культури, традицій, історичних витоків. Мовою образотворчого мистецтва піднято з небуття  вагомі пласти української історії від найдавніших часів до сучасності. 

 

 1. Ностальгія за втраченим раєм.

   "Які художні багатства залишила нам стара Україна, - скарби, які тільки тепер потроху витягаються на світ божий і настійно чекають серйозного вивчення".

                                                                 Микола Біляшівський.

 

   Жаборюк, А. А.  Давнє українське малярство (11 – 18 ст.) [Текст ] / А. А. Жаборюк. - Одеса: Маяк, 2003. – 208 с.

   У книзі простежується розвиток давнього українського малярського мистецтва 11-18 ст. На  відповідному історичному та історико-культурному тлі розглядаються основні жанри тодішнього малярства: монументальні настінні розписи в культових  спорудах, зокрема в старих київських  храмах, мистецтво ікономалювання тих часів та давній український портрет. Значну увагу приділено з'ясуванню специфіки мови образотворчого мистецтва, що нею користувалися тогочасні митці, а також проблемі українського бароко – основному стильовому напряму в українському мистецтві 17 – 18 ст.

   Степовик, Дмитро. Історія української ікони 10 – 20 століть [Текст ]   / Дмитро Степовик. – Київ: Либідь, 1996. – 440 с., іл.

  Видання розкриває особливості розвитку української ікони від хрещення Київської Русі до нашого часу. Дається періодизація історії ікономалювання, висвітлюються перебіг стилів і характерні риси української ікони, які відрізняють її від інших ікономалярських національних шкіл, аналізуються осередки та школи ікономалювання.

   Українське народне малярство 13- 20 століть: Світ очима народних митців: альбом [Текст ] / авт. - упоряд. В. І. Свєнціцька, В. П. Откович. – К. : Мистецтво, 1991. – 304 с. : іл. – Рез. рос. та англ. вкладка нім. та фр. мовами.
  

   В альбомі розкрито неповторний образний світ творінь майстрів українського народного малярства – ікон, народних картин.      

   Яцюк, В. М. Віч – на - віч із Шевченком: Іконографія 1838-1861 років [Текст ] / В. М. Яцюк. – К. : Балтія Друк, 2004. – 112 с. : іл. – Бібліогр.: с. 109-110. – Парал. тит. арк,, рез., перелік іл. англ.            

   Пропонований читачеві альбом – своєрідне завершення тривалого й складного етапу роботи науковців і самого автора над дослідженням прижиттєвої іконографії Тараса Шевченка. Публікація в одному виданні досить повної збірки портретів має на меті не лише задовольнити інтерес Шевченкових шанувальників, а й спонукати фахівців до подальших  пошуків.

  

2. Мистецтво на зламі епох.

   Зміна художніх поколінь відбулася. "Перехід", найближчий до нашого часу, відбувся 100 років тому. Тоді, як відомо, мистецтво, сільський і міський фольклор склали плацдарм творчих експериментів, що визначили подальший хід розвитку художньої культури. 

 

   Володимир Винниченко – художник : альбом [Текст ] / упоряд. та  комент. С. Гальченка і Т. Маслянчук . – К.: Мистецтво, 2007. – 224 с.: іл.         

   В альбомі подано мистецький доробок видатного українського письменника і державного діяча Володимира Кириловича Винниченка (1880-1951). Близько півтори сотні творів олійного живопису та графіки, а також картини, подаровані родині Винниченка закордонними українськими художниками і зарубіжними митцями, - цю неоціненну спадщину майстра слова і пензля передала в Україну в 2000 та 2002 роках згідно з заповітами його дружини Розалії Винниченко Українська  Вільна Академія Наук у США. Нині ця колекція зберігається у відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Розраховано на мистецтвознавців та шанувальників українського мистецтва.   

   Орловський, Володимир. Микола Пимоненко. Альбом [Текст ] / Володимир Орловський. – Хм. : Галерея, 2006. – 192 с.

   Альбом репрезентує твори майстрів з колекції Національного художнього музею України. Володимир Орловський (1842-1914) та Микола Пимоненко (1862-1912) – видатні майстри українського класичного живопису, творчість яких припадає на останню чверть 19 - початок  20 століття. Митці різних поколінь, вони належали до різних мистецьких напрямів. Старший – сповідував академізм, молодший – був яскравим представником передвижництва. Єднали їх як родинні стосунки, так і художні засади, що визначали естетику малярства цих митців -  реальний погляд на реальний світ, глибоко усвідомлене відчуття національної самобутності.     

   Катерина Білокур очима сучасників. Спогади, есеї, розвідки, матеріали з архіву художниці [Текст ] / підготував, упорядкував М. Кагарлицький. - К.: "Томіріс", 2000. – 432 с.:2 іл. вкл. 
 
   У книжці спогадами діляться визначні майстри пензля, різця, слова – М. Дерегус, Т. Яблонська, С. Кириченко, С. Григор'єв, Н. Клейн, І. Гончар, Д. Косарик, І. Білокур...
   Натхненні есеї художниці присвятили О. Гончар, М. Бажан, Л. Новиченко...
   Окремий розділ книжки присвячений епістолярній спадщині, виявленій у архіві художниці, що понад три десятиліття перебував під сімома замками. 
 

   Приймаченко, М. А. Марія Приймаченко: альбом  [Текст ] / авт. – упоряд. Н. Велігоцька. – К.: Мистецтво, 1994. – 134с.: іл. 

   В альбомі репродукуються твори видатної української художниці Марії Приймаченко. Ім'я Приймаченко як "Зірки першої величини" включено до "Всесвітньої енциклопедії наївного мистецтва". Вступна стаття знайомить з життєвим і творчим шляхом майстрині.

   Васильківський, Сергій. Альбом [Текст] / Сергій Васильківський. – Хм.: Галерея, 2006. – 144 с.

   Роль Сергія Васильківського в українському живописі колосальна. Він не лише відкрив тему героїзованого, насиченого історичними та фольклорними асоціаціями степу, не лише ввів до образотворчого мистецтва України знакові теми козацтва й чумацтва. Він створив безконечно правдивий і разом з тим ідеально прекрасний образ національного пейзажу, який для багатьох поколінь глядачів залишається взірцевим. Образами, знайденими в історично – пейзажних творах, він є попередником і, може, родоначальником романтичної героїки українського історичного жанру 20 століття.

 

3. "Нова українська хвиля".

   "Ми живемо в час, коли людині стало замало трьох реальних вимірів і вона подалася до країни, де стали можливі всі бажання. Людина на межі 20 та 21 століть почала освоювати нову незвідану землю – віртуальний простір."                              

                                                                       Анастасія Мірошникова.

 

   Медвідь, Любомир. Раціональність обов'язку : декілька слів про творчість Миколи Молчана [Текст ] / Любомир Медвідь // Образотворче мистецтво. – 2008. – №4. – С. 64-67.

   Мірошникова, Анастасія. Життя українського мистецтва в межах віртуального простору [Текст ] / Анастасія Мірошнікова // Образотворче мистецтво. – 2008. - №1. – С.123. 

   Петрова, О. М. Мистецтвознавчі рефлексії: Історія, теорія та критика образотворчого мистецтва 70-х років 20 ст. – початку 21 ст. [Текст ] / О. М. Петрова. – К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. – 400 с.: іл.    

   Книга доктора філософії, кандидата мистецтвознавства, професора Ольги Петрової містить теоретичні статті та есеї, писані протягом того тридцятиліття, коли офіційне мистецтвознавство оминало творчість художників, які виламувалися з норм "соціалістичного реалізму" або свідомо творили йому альтернативу. Теоретичні розробки автора торкаються  найскладнішої та ще досі не вичерпаної проблематики : українського полістилізму, модернізму, постмодернізму,  трансавангарду від 70-х рр. 20 ст. до початку 21 ст.
   Видання стане в пригоді фахівцям різних галузей – естетики, теорії, історії та критики модерного мистецтва.
 
   Порожнякова, Наталія. "Лабораторія живопису" – вихід за межі  трьохвимірності : відкриття і сміливі експерименти творчого об'єднання [Текст ] / Наталія Порожнякова // Образотворче мистецтво. – 2009. - №1. – С. 122-123.
 

   Чепелик, Оксана. Американська премія – українському проекту : хроніки реалізації одного українського проекту на двох континентах [Текст ] / Оксана Чепелик // Образотворче мистецтво. – 2008. - №2. – С. 76-80. 

   Якутович, С. Г. Незавершений проект : альбом [Текст ] / С. Г. Якутович. – К.: Грамота, 2008. – 312 с.: іл. ( серія "Бібліотека Шевченківського комітету").

   В альбомі лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, народного художника України, члена-кореспондента Академії мистецтв України Сергія Якутовича представлено його кращі роботи за тридцять років творчої діяльності.
   У майстерні різнобічно обдарованого художника були створені видатні проекти в різних жанрах образотворчого мистецтва: ілюстрації до роману О. Толстого "Петро 1", естонського епосу "Калевіопег", повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" та ін.; великі серії станкових робіт, оформлення художніх фільмів "Молитва за гетьмана Мазепу" і "Тарас Бульба", проекти культурологічних телефільмів, серія живописних  робіт.
   Більшість із цих робіт відтворено на сторінках альбому.

 

   Додаткова інформація на сайтах:

             http://culture-ua.com/index.php - український медіа-культурний портал-це популяризація всього українського, адже наші надбання в сфері культури є значними!

             http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/43066.html- культурологічні - аспекти художньо-стильової еволюції візуального мистецтва  України (20-поч. 21 ст.)

              http:afisha.tochka.net/ua/1066-ukrainskoe-sovremennoe-iskusstvo-pokoryaet-nyu-york - нові проекти сучасних українських художників представлені на світовому рівні.