dep logo 061 

Uvaga konkurs sobori

  454557578874545545454

  DLS-Aphisha2

kolo druziv post3

  photo 2023-07-29 12-49-24

 berezen cat

 Toy room

berezen olivci

multhares postiyna

berezen english

berezen gameroom

berezen stem

berezen mova

berezen kino

chif-book

day kino

zagalna lito

  емблема УІК

osvita diia gov ua

pravo 01

teen reading 01

"Яка вона, моя Полтавщина, над синню Ворскли і Сули?"

Яка вона, моя Полтавщина,

над синню Ворскли і Сули?

 

Будь славна, земле плідна і співуча,

Полтавщино, твоїй красі – привіт!

Ти древня, як легенда невмируща,

Ти юна, як весняний первоцвіт

                                                                      Я. Шутько

 

   Полтавщина – красивий, колоритний і гостинний край з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею, мудрими, талановитими людьми.

   Область утворена 22 вересня 1937 року. Розташована в середній частині Лівобережної України і належить до тих історичних земель, що стали ядром формування Української держави.

   За розмірами території Полтавщина посідає 7-е місце серед областей України, що становить 28,8 тис. кв. км. За кількістю населення займає 11-е місце – 1,495 млн. осіб. В краї мешкають представники понад 75 етносів. Найчисельніші – українці (понад 90 %).

   Подорожуючи Полтавщиною з допомогою запропонованої виставки, ви замилуєтесь її людьми, природними і рукотворними красотами, ближче познайомитесь з непростою історією і, сподіваємось, завітаєте до нашого краю.

 

Послухай музику землі,

пізнай навколишню природу.

 

   Область має вигідне фізико-географічне положення: рівнинна  територія лісо-степової зони, помірно-континентальний клімат, чорноземні грунти, густа мережа річок, багатий рослинний і тваринний світ.

 

  Закалюжний, В. М. Полтавська область: геолого-географічний нарис :   навчальний посібник / В.М. Закалюжний. – Полтава, 2000. – 130 с.

Висвітлені в посібнику тематичні питання, зокрема: географічне положення, рельєф, геологічна будова, корисні копалини, геологічні та гідрологічні пам'ятки краю та ін. супроводжуються необхідними таблицями та картами.

  Булава,  Л. М. Географія своєї області. Полтавщина : посібник для учнів / Л.М. Булава. – Полтава: Оріяна, 2004. – 28 с.

Посібник включає систему запитань і завдань, пов'язану з використанням карт краєзнавчого атласу, а також довідкові й хрестоматійні матеріали.

  Заповідна краса Полтавщини. – Полтава: ІВА "Астрея", 1996 – 188 с. : іл.

Книга характеризує сучасний стан рослинного і тваринного світу, витоки та розвиток природно-заповідної справи.

Розміщення природно-заповідних об'єктів систематизовано по районах області. Названі заповідні об'єкти загальнодержавного та місцевого значення, ботанічні, гідрологічні та комплексні пам'ятки природи, пам'ятки садово-паркового мистецтва.

Схеми, малюнки, кольорові фотографії вдало доповнюють розповідь про необхідність охорони природи, екологічного виховання та навчання молоді.

  Еталони природи Полтавщини. Розповіді про заповідні території : науково-популярне видання. – Полтава: Верстка, 2003. – 212 с. : 253 іл.

etalonu prurodu p1 600x600

За результатами сучасних досліджень у книзі наведена оцінка типовості та унікальності рослинного і тваринного світу 25 територій. Книга ілюстрована картосхемами, фотографіями, малюнками.

  Щоб росли горицвіти (розповіді про рідкісні рослини та тварини Полтавщини). – Полтава, 1992. – 72 с.

П'ята частина флори краю є рідкісною. Є і втрачені рослини. У фауні  - понад 130 видів рідкісних і зникаючих тварин.

У книзі подані характеристики 110 видів рослин і 53 видів тварин, які занесені до Червоної книги України.

  Пройшов вже час ліси рубати, прийшла пора ліси садить: матеріали екологічної науково-практичної конференції 21 травня 2009 р., м. Пирятин. – Полтава: Полтавський літератор, 2009. – 100 с.

У матеріалах авторів публікацій висвітлено стан лісових екосистем, проблеми їх використання та збереження, наводяться результати досліджень лісової біорізноманітності краю та досвід організацій деяких напрямків просвітницької діяльності.

  Байрак, О. М. Парки Полтавщини: історія створення, сучасний стан дендрофлори, шляхи збереження і розвитку : наукове видання / О.М. Байрак, В.М. Самородов, Т.В. Панасенко . – Полтава: Верстка, 2007. – 276 с. : іл.

parku poltav p1 600x600

У монографії мова іде про створення та вивчення дендрофлори 48 парків області. Вперше наводиться її конспект та сучасний стан. Розглядаються проблеми збереження та розвитку парків, у т. ч. новостворених.

  Стежками заповідних парків Полтавщини: екскурс в історію та сьогодення / за ред. О. М. Байрак. – Полтава: Верстка, 2009. – 164 с. : іл., 3 табл.

stejunamu zapovidnux parkiv 600x600

У книзі подано описи маршрутів екскурсій по території Устимівського дендропарку, вісьмох парків - пам'яток садово-паркового мистецтва, парків м. Полтави.

 

Додаткова інформація на сайті:

http://photo.i.ua/user/400799/49861

http://www/photos.poltava.ua/main_ua.php

http://upravles.com.ua/lisi_poltavschini.html

 

 

Тут що не крок, то історичний знак.

Недавнє поруч і легенда сива

 

   Сучасна територія краю була заселена ще в епоху палеоліту. На її півночі колись стояло легендарне місто Гелон, форпост скіфської держави. В Іпатіївському літопису згадуються Сула, Ворскла, Лубни. В різні часи край зазнавав знищення, кровопролитних воєн, народних повстань. Про все це говорять меморіальні дошки, пам'ятники, стели, історичні пам'ятні місця. Все це у пам'яті народній.

 

  Полтавщина : історичний нарис. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 592 с., 48 с. вкл.

Книга є спробою об'єктивного і всебічного дослідження минувшини полтавського краю від найдавніших часів до сьогодення з точки зору сучасних досягнень історичної науки та суспільної думки.

  Жук, В. Н. Із сивої давнини : нариси з історії України та Полтавщини (VIIст до н. е. -  XVIст. н.е.) / В.Н. Жук. – 3-е вид., уточн. і доп. – Полтава: ТОВ "АСМІ", 2004. – 384 с. : іл.

iz suvoy davnunu p2 600x600

Залізний вік, велика Скіфія, Сарматія, влада готів, гуннів, іго Золотої орди, влада Великого князівства Литовського – основні періоди історії, описані в книзі, які пережили народи нашого краю. Окремі нариси розповідають про час заснування і перші згадки про Полтаву, про вік Кременчука та ін. На підставі багатьох історичних джерел ряд трактовок висловлено вперше.

  Наливайко, І. Через літа, через віки... : історико-публіцистичні нариси / І. Наливайко. – Полтава: Дивосвіт, 2008. – 384 с.

cherez lita p2 600x600

Сторінки нарисів повертають читача у сиву давнину чи недавнє минуле Полтави, розкривають невідомі раніше чи сфальсифіковані сторінки історії, імена, які були забуті чи віднесені до категорії ворогів.

  Мокляк, В. О. Полтавщина козацька: (Від Люблінської унії до Коломацької  ради) / В.О. Мокляк. – Полтава: АСМІ, 2008. – 264 с. : іл.

poltavchuna kozazka p2 600x600

Названий період історії – тривалий, бурхливий і цікавий. Край був ареною козацьких воєн проти Польщі у ІІ пол. 16 – І пол. 17 ст. Його сини – активні учасники у козацькій війні за незалежність середини 17 ст., у творенні незалежної козацької держави.

  Ревегук, В. За волю України : нариси з історії повстансько-партизанської боротьби на Полтавщині в 1917-1923 рр./ В. Ревегук.  – Полтава, 2007. – 300 с.

za voly ukraynu p2 600x600

Повстансько-партизанська боротьба в краї була частиною збройного опору українського народу в часи національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. та в перші роки непу (1921-1923). Під різними гаслами і проти різних окупантів велася ця боротьба, але всіх її учасників єднала любов до рідного краю, до свого народу.

  Колективізація сільського господарства і голод на Полтавщині. 1929-1933 : збірник документів і матеріалів. – Полтава, 1997. – 264 с.

  Реабілітовані історією. – Київ-Полтава: Рідний край, 1992. – 401с.

У  збірнику, підготовленому на основі документальних матеріалів СБУ та інших джерел, раніше закритих, розповідається про трагічну долю відомих державних діячів, вчених, літераторів, митців - уродженців Полтавщини, що стали жертвами масових незаконних репресій 20-40-х – початку 50-х.

  Ревегук, В. Полтавщина в роки другої світової війни (1939-1945) / В. Ревегук. – Полтава, 2004. – 288 с.

Дана монографія – спроба автора дослідити з державницьких позицій події, що відбувались в краї в 40-х роках 20 століття і донести правду, яка раніше замовчувалась.

 

Додаткова інформація на сайті:

http://www.pl.ukrtelecom.ua/gallery/history.html

 

 

Край талановитий,

 натхнення геніям ти щедро дарував...

 

   Г. Сковорода, І. Котляревський, П. Мирний, Є. Гребінка, О. Гончар, П. Загребельний, А. Дімаров, О. Ковінька, композитори: брати Майбороди, О. Білаш, І. Дунаєвський, вчені, винахідники: О. Засядько, М. Остроградський, Ю. Кондратюк (Шаргей), співаки: І. Козловський, Р. Кириченко. Це далеко не повний перелік талантів, яких народила полтавська земля.

  

  Альманах пошани й визнання Полтавщини. 100 видатних особистостей Полтавщини минулих століть : презентаційно-іміджне видання. – Полтава, 2003. – 206 с. : іл.

almanax p3 600x600

Гортаючи сторінки видання, читач переконується, яка багата талантами наша земля. Саме тут народжувались українська літературна мова, національний театр і класична музика, саме тут найкраще працювалось багатьом ученим зі світовими іменами, саме вона надавала сили тим своїм синам, які поклали своє життя на вівтар служіння Україні.

  Волосков, В. Подорож Полтавщиною з монеткою в руці / В. Волосков. – Полтава: Оріяна, 2008. – 200с. – 200 с. : іл.

Розповідь про монети, зображення на яких пов'язані з Полтавщиною, доповнює відомості про  край взагалі та людей, причетних до нього. Сотні імен згадуються в книзі. Усі вони – гордість України – М. Гоголь, М. Драгоманов, П. Мирний, Д. Луценко, О. Гончар, М. Остроградський та ін.

  Ротач, П. П. Колоски з літературної ниви : короткий літературний календар Полтавщини / П.П. Ротач. – Полтава: Полтавський літератор, 1999 – 560 с. : іл.

Автор упорядкував біографії кращих людей, які творили літературну славу Полтавщини.

  Ротач, П. П.  Поклик через століття: І. П. Котляревський і Полтава : збірник статтей і досліджень / П.П. Ротач. – Полтава: Дивосвіт, 2003. – 200 с.

pokluk cherez stolitty p3 600x600

 У книзі висвітлюється роль письменника в розвитку культури рідного міста, подається історія його хати, історія видання "Енеїди" та ін.

   Даценко, А. Юрій Кондратюк (Александр Шаргей) – сын Украины и Полтавы / А. Даценко. – Полтава: Изд-во "Полтава", 2000. – 352 с. + вкл.

Теоретик космонавтики, винахідник, технічний геній залишив по собі добру пам'ять у будівництві, вітроенергетиці. Живучи далеко від наукового центру, зробив креслення і розробки, які застосовуються у космонавтиці.

Та доля до нього була невблаганною...

  Кириченко, Р. О. Я козачка твоя, Україно / Р.О. Кириченко. – Полтава: ВАТ "Видавництво Полтава", 2033. – 212 с. : іл.+16 с. вкл.

raisa kuruchenko p3 600x600

Народна артистка України Раїса Кириченко розповідає про складний шлях селянської дівчини до всенародної шани, про родину, батьків, любов до України і Полтавщини, яких вона не захотіла міняти на багаті, але чужі країни.

 

Додаткова інформація на сайті:

http://www.osvita.poltava.org/

 

Тарас і Пушкін тут ходили…

А скільки знаменитих ще було

 

   В. Короленко, М. Скліфосовський, В. Докучаєв, В Вернадський, М. Вавілов, М. Щепкін, Л. Українка, М. Горький, Г. Мясоєдов і багато інших видатних людей залишили свій слід у нашому краї.

 

  Ротач, П. Від Яготина до Полтави. Тарас Шевченко і Полтавщина. Книга друга / П. Ротач. – Полтава: Верстка, 202. – 260 с. : іл.

Тричі Кобзар відвідував наш край: побував на садибі І. Котляревського, мав тут товаришів, спілкувався з простим народом, писав свої твори, малював портрети, пейзажі. У ряді його творів змальована Полтавщина. Полтавці свято бережуть пам'ять про Великого Українця.

   В. І. Вернадський і Полтавщина : факти, документи, бібліографія / уклад. В. Самородов, С. Кигим. – Полтава: Полтавський літератор, 2008. – 260 с. :  іл.

vernadckuy p5 600x600

Полтавщина була справжнім полігоном професійного зростання всесвітньо відомого вченого, організатора науки, основоположника геохімії, біогеохімії, радіогеології.

  Ревегук, В. Я. В. Г. Короленко в Полтаві (громадсько-політична діяльність. 1917-1921 роки) / В.Я. Ревегук, Н.К. Кочерга. – Полтава: Дивосвіт, 2009. – 124 с.,+ вкл.

korolenko p5 600x600

21 рік прожив російський письменник-гуманіст у місті. У селі Хатки мав свою дачу. У провінцію приїхав 1900 р. Тут він працював, товаришував, займався громадською роботою. А невдовзі місто опинилося в центрі протиборства українських державних сил і письменнику довелось стати на захист знедоленого полтавського люду, виявляючи громадську мужність і дивовижну прозорливість.

  Пашко, Л. Ф. Музей-заповедник А. С. Макаренко : путеводитель / Л. Пашко. – Х.: прапор, 1991. – 56 с. : ил. 

У 1921-1926 рр. в с. Ковалівка знаходилась колонія ім. Горького для неповнолітніх правопорушників. Очолив її педагог А. С. Макаренко. Йому вдалося створити з вихованців міцний колектив, що став виховною силою.

Музей-заповідник – цілісний комплекс, де все майже  так, як за часів колонії.

 

Додаткова інформація

http://kr-pl.gov.ua/district/people

 

Колиска українських традицій

 

Наші предки не вирізняли себе з навколишнього світу, а просто шукали у ньому своє місце. Уламки давнього світогляду донесла до наших днів обрядово-звичаєва культура, збагатившись сучасними традиціями.

 

  Полтавщина: Природа. Традиції. Культура. – Полтава : Оріяна, 2007. – 104 с. : іл.

Свято шанують і продовжують полтавці традиції своїх предків в архітектурі,  декоративно-прикладному і народному мистецтві, звичаях, кухні та ін. Про все це – на сторінках видання.

  Гавриш, П. Полтавський народний календар : історико-етнографічні нариси / П. Гавриш. – Полтава: АСТРЕЯ, 2002. – 212 с.

narodnuy kalendar p4 600x600

У книзі систематизовані матеріали про найголовніші свята, календарно-сезонну обрядовість, традиції та звичаї, яких дотримувалося населення краю в ХІХ - першій половині ХХ ст.

  Козацькі традиції Полтавщини: імена - пам'ятники – події – легенди : навчально-методичний посібник / автори-упоряд. П. І. Матвієнко, Н. І. Білик. – Полтава: АСМІ, 2008. – 248 с.

kozazki traduzii p4 600x600

У посібнику вміщені методичні матеріали (конспекти уроків, сценарії позакласних заходів), які розкривають полтавські традиції українського козацтва.

  Закладний, В. Чого їли наші предки. Українська кухня за "Енеїдою" І. П. Котляревського / В. Закладний. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 184 с.

Автор зібрав у книзі рецепти давніх страв української кухні, згаданих у творі нашого земляка. Вони органічно поєднуються із народними прислів'ями та приказками.

 Черкас, В. На ярмарку в Сорочинцях : фотоальбом / В. Черкас. – Полтава, 2005. – 36 с.

na yrmarku p4 600x600

Ярмарки відомі в Україні з XVI ст. Зазвичай їх приурочували до великого релігійного свята. У Сорочинцях у  XIX-XX ст. щороку відбувалось п'ять ярмарків: Василівський, Великодний, Святодухівський, Здвиженський і Пилипівський. Сучасний відроджений Сорочинський ярмарок проводять традиційно наприкінці серпня, коли полтавські селяни віджнивають.

 

Додаткова інформація на сайті:

http://www.obruchka.ua/