dep logo 061 

220323 bookhares

13.03 vernisag

scarbnichka postijna

berezen kolo

berezen cat

Toy room

berezen olivci

545454788754458487784554545454545454545454

berezen english

berezen gameroom

berezen stem

berezen mova

berezen kino

berezen zagalna

vactination covid 19 

  емблема УІК

osvita diia gov ua

pravo 01

teen reading 01

"Яка вона, моя Полтавщина, над синню Ворскли і Сули?"

Яка вона, моя Полтавщина,

над синню Ворскли і Сули?

 

Будь славна, земле плідна і співуча,

Полтавщино, твоїй красі – привіт!

Ти древня, як легенда невмируща,

Ти юна, як весняний первоцвіт

                                                                      Я. Шутько

 

   Полтавщина – красивий, колоритний і гостинний край з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею, мудрими, талановитими людьми.

   Область утворена 22 вересня 1937 року. Розташована в середній частині Лівобережної України і належить до тих історичних земель, що стали ядром формування Української держави.

   За розмірами території Полтавщина посідає 7-е місце серед областей України, що становить 28,8 тис. кв. км. За кількістю населення займає 11-е місце – 1,495 млн. осіб. В краї мешкають представники понад 75 етносів. Найчисельніші – українці (понад 90 %).

   Подорожуючи Полтавщиною з допомогою запропонованої виставки, ви замилуєтесь її людьми, природними і рукотворними красотами, ближче познайомитесь з непростою історією і, сподіваємось, завітаєте до нашого краю.

 

Послухай музику землі,

пізнай навколишню природу.

 

   Область має вигідне фізико-географічне положення: рівнинна  територія лісо-степової зони, помірно-континентальний клімат, чорноземні грунти, густа мережа річок, багатий рослинний і тваринний світ.

 

  Закалюжний, В. М. Полтавська область: геолого-географічний нарис :   навчальний посібник / В.М. Закалюжний. – Полтава, 2000. – 130 с.

Висвітлені в посібнику тематичні питання, зокрема: географічне положення, рельєф, геологічна будова, корисні копалини, геологічні та гідрологічні пам'ятки краю та ін. супроводжуються необхідними таблицями та картами.

  Булава,  Л. М. Географія своєї області. Полтавщина : посібник для учнів / Л.М. Булава. – Полтава: Оріяна, 2004. – 28 с.

Посібник включає систему запитань і завдань, пов'язану з використанням карт краєзнавчого атласу, а також довідкові й хрестоматійні матеріали.

  Заповідна краса Полтавщини. – Полтава: ІВА "Астрея", 1996 – 188 с. : іл.

Книга характеризує сучасний стан рослинного і тваринного світу, витоки та розвиток природно-заповідної справи.

Розміщення природно-заповідних об'єктів систематизовано по районах області. Названі заповідні об'єкти загальнодержавного та місцевого значення, ботанічні, гідрологічні та комплексні пам'ятки природи, пам'ятки садово-паркового мистецтва.

Схеми, малюнки, кольорові фотографії вдало доповнюють розповідь про необхідність охорони природи, екологічного виховання та навчання молоді.

  Еталони природи Полтавщини. Розповіді про заповідні території : науково-популярне видання. – Полтава: Верстка, 2003. – 212 с. : 253 іл.

etalonu prurodu p1 600x600

За результатами сучасних досліджень у книзі наведена оцінка типовості та унікальності рослинного і тваринного світу 25 територій. Книга ілюстрована картосхемами, фотографіями, малюнками.

  Щоб росли горицвіти (розповіді про рідкісні рослини та тварини Полтавщини). – Полтава, 1992. – 72 с.

П'ята частина флори краю є рідкісною. Є і втрачені рослини. У фауні  - понад 130 видів рідкісних і зникаючих тварин.

У книзі подані характеристики 110 видів рослин і 53 видів тварин, які занесені до Червоної книги України.

  Пройшов вже час ліси рубати, прийшла пора ліси садить: матеріали екологічної науково-практичної конференції 21 травня 2009 р., м. Пирятин. – Полтава: Полтавський літератор, 2009. – 100 с.

У матеріалах авторів публікацій висвітлено стан лісових екосистем, проблеми їх використання та збереження, наводяться результати досліджень лісової біорізноманітності краю та досвід організацій деяких напрямків просвітницької діяльності.

  Байрак, О. М. Парки Полтавщини: історія створення, сучасний стан дендрофлори, шляхи збереження і розвитку : наукове видання / О.М. Байрак, В.М. Самородов, Т.В. Панасенко . – Полтава: Верстка, 2007. – 276 с. : іл.

parku poltav p1 600x600

У монографії мова іде про створення та вивчення дендрофлори 48 парків області. Вперше наводиться її конспект та сучасний стан. Розглядаються проблеми збереження та розвитку парків, у т. ч. новостворених.

  Стежками заповідних парків Полтавщини: екскурс в історію та сьогодення / за ред. О. М. Байрак. – Полтава: Верстка, 2009. – 164 с. : іл., 3 табл.

stejunamu zapovidnux parkiv 600x600

У книзі подано описи маршрутів екскурсій по території Устимівського дендропарку, вісьмох парків - пам'яток садово-паркового мистецтва, парків м. Полтави.

 

Додаткова інформація на сайті:

http://photo.i.ua/user/400799/49861

http://www/photos.poltava.ua/main_ua.php

http://upravles.com.ua/lisi_poltavschini.html

 

 

Тут що не крок, то історичний знак.

Недавнє поруч і легенда сива

 

   Сучасна територія краю була заселена ще в епоху палеоліту. На її півночі колись стояло легендарне місто Гелон, форпост скіфської держави. В Іпатіївському літопису згадуються Сула, Ворскла, Лубни. В різні часи край зазнавав знищення, кровопролитних воєн, народних повстань. Про все це говорять меморіальні дошки, пам'ятники, стели, історичні пам'ятні місця. Все це у пам'яті народній.

 

  Полтавщина : історичний нарис. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 592 с., 48 с. вкл.

Книга є спробою об'єктивного і всебічного дослідження минувшини полтавського краю від найдавніших часів до сьогодення з точки зору сучасних досягнень історичної науки та суспільної думки.

  Жук, В. Н. Із сивої давнини : нариси з історії України та Полтавщини (VIIст до н. е. -  XVIст. н.е.) / В.Н. Жук. – 3-е вид., уточн. і доп. – Полтава: ТОВ "АСМІ", 2004. – 384 с. : іл.

iz suvoy davnunu p2 600x600

Залізний вік, велика Скіфія, Сарматія, влада готів, гуннів, іго Золотої орди, влада Великого князівства Литовського – основні періоди історії, описані в книзі, які пережили народи нашого краю. Окремі нариси розповідають про час заснування і перші згадки про Полтаву, про вік Кременчука та ін. На підставі багатьох історичних джерел ряд трактовок висловлено вперше.

  Наливайко, І. Через літа, через віки... : історико-публіцистичні нариси / І. Наливайко. – Полтава: Дивосвіт, 2008. – 384 с.

cherez lita p2 600x600

Сторінки нарисів повертають читача у сиву давнину чи недавнє минуле Полтави, розкривають невідомі раніше чи сфальсифіковані сторінки історії, імена, які були забуті чи віднесені до категорії ворогів.

  Мокляк, В. О. Полтавщина козацька: (Від Люблінської унії до Коломацької  ради) / В.О. Мокляк. – Полтава: АСМІ, 2008. – 264 с. : іл.

poltavchuna kozazka p2 600x600

Названий період історії – тривалий, бурхливий і цікавий. Край був ареною козацьких воєн проти Польщі у ІІ пол. 16 – І пол. 17 ст. Його сини – активні учасники у козацькій війні за незалежність середини 17 ст., у творенні незалежної козацької держави.

  Ревегук, В. За волю України : нариси з історії повстансько-партизанської боротьби на Полтавщині в 1917-1923 рр./ В. Ревегук.  – Полтава, 2007. – 300 с.

za voly ukraynu p2 600x600

Повстансько-партизанська боротьба в краї була частиною збройного опору українського народу в часи національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. та в перші роки непу (1921-1923). Під різними гаслами і проти різних окупантів велася ця боротьба, але всіх її учасників єднала любов до рідного краю, до свого народу.

  Колективізація сільського господарства і голод на Полтавщині. 1929-1933 : збірник документів і матеріалів. – Полтава, 1997. – 264 с.

  Реабілітовані історією. – Київ-Полтава: Рідний край, 1992. – 401с.

У  збірнику, підготовленому на основі документальних матеріалів СБУ та інших джерел, раніше закритих, розповідається про трагічну долю відомих державних діячів, вчених, літераторів, митців - уродженців Полтавщини, що стали жертвами масових незаконних репресій 20-40-х – початку 50-х.

  Ревегук, В. Полтавщина в роки другої світової війни (1939-1945) / В. Ревегук. – Полтава, 2004. – 288 с.

Дана монографія – спроба автора дослідити з державницьких позицій події, що відбувались в краї в 40-х роках 20 століття і донести правду, яка раніше замовчувалась.

 

Додаткова інформація на сайті:

http://www.pl.ukrtelecom.ua/gallery/history.html

 

 

Край талановитий,

 натхнення геніям ти щедро дарував...

 

   Г. Сковорода, І. Котляревський, П. Мирний, Є. Гребінка, О. Гончар, П. Загребельний, А. Дімаров, О. Ковінька, композитори: брати Майбороди, О. Білаш, І. Дунаєвський, вчені, винахідники: О. Засядько, М. Остроградський, Ю. Кондратюк (Шаргей), співаки: І. Козловський, Р. Кириченко. Це далеко не повний перелік талантів, яких народила полтавська земля.

  

  Альманах пошани й визнання Полтавщини. 100 видатних особистостей Полтавщини минулих століть : презентаційно-іміджне видання. – Полтава, 2003. – 206 с. : іл.

almanax p3 600x600

Гортаючи сторінки видання, читач переконується, яка багата талантами наша земля. Саме тут народжувались українська літературна мова, національний театр і класична музика, саме тут найкраще працювалось багатьом ученим зі світовими іменами, саме вона надавала сили тим своїм синам, які поклали своє життя на вівтар служіння Україні.

  Волосков, В. Подорож Полтавщиною з монеткою в руці / В. Волосков. – Полтава: Оріяна, 2008. – 200с. – 200 с. : іл.

Розповідь про монети, зображення на яких пов'язані з Полтавщиною, доповнює відомості про  край взагалі та людей, причетних до нього. Сотні імен згадуються в книзі. Усі вони – гордість України – М. Гоголь, М. Драгоманов, П. Мирний, Д. Луценко, О. Гончар, М. Остроградський та ін.

  Ротач, П. П. Колоски з літературної ниви : короткий літературний календар Полтавщини / П.П. Ротач. – Полтава: Полтавський літератор, 1999 – 560 с. : іл.

Автор упорядкував біографії кращих людей, які творили літературну славу Полтавщини.

  Ротач, П. П.  Поклик через століття: І. П. Котляревський і Полтава : збірник статтей і досліджень / П.П. Ротач. – Полтава: Дивосвіт, 2003. – 200 с.

pokluk cherez stolitty p3 600x600

 У книзі висвітлюється роль письменника в розвитку культури рідного міста, подається історія його хати, історія видання "Енеїди" та ін.

   Даценко, А. Юрій Кондратюк (Александр Шаргей) – сын Украины и Полтавы / А. Даценко. – Полтава: Изд-во "Полтава", 2000. – 352 с. + вкл.

Теоретик космонавтики, винахідник, технічний геній залишив по собі добру пам'ять у будівництві, вітроенергетиці. Живучи далеко від наукового центру, зробив креслення і розробки, які застосовуються у космонавтиці.

Та доля до нього була невблаганною...

  Кириченко, Р. О. Я козачка твоя, Україно / Р.О. Кириченко. – Полтава: ВАТ "Видавництво Полтава", 2033. – 212 с. : іл.+16 с. вкл.

raisa kuruchenko p3 600x600

Народна артистка України Раїса Кириченко розповідає про складний шлях селянської дівчини до всенародної шани, про родину, батьків, любов до України і Полтавщини, яких вона не захотіла міняти на багаті, але чужі країни.

 

Додаткова інформація на сайті:

http://www.osvita.poltava.org/

 

Тарас і Пушкін тут ходили…

А скільки знаменитих ще було

 

   В. Короленко, М. Скліфосовський, В. Докучаєв, В Вернадський, М. Вавілов, М. Щепкін, Л. Українка, М. Горький, Г. Мясоєдов і багато інших видатних людей залишили свій слід у нашому краї.

 

  Ротач, П. Від Яготина до Полтави. Тарас Шевченко і Полтавщина. Книга друга / П. Ротач. – Полтава: Верстка, 202. – 260 с. : іл.

Тричі Кобзар відвідував наш край: побував на садибі І. Котляревського, мав тут товаришів, спілкувався з простим народом, писав свої твори, малював портрети, пейзажі. У ряді його творів змальована Полтавщина. Полтавці свято бережуть пам'ять про Великого Українця.

   В. І. Вернадський і Полтавщина : факти, документи, бібліографія / уклад. В. Самородов, С. Кигим. – Полтава: Полтавський літератор, 2008. – 260 с. :  іл.

vernadckuy p5 600x600

Полтавщина була справжнім полігоном професійного зростання всесвітньо відомого вченого, організатора науки, основоположника геохімії, біогеохімії, радіогеології.

  Ревегук, В. Я. В. Г. Короленко в Полтаві (громадсько-політична діяльність. 1917-1921 роки) / В.Я. Ревегук, Н.К. Кочерга. – Полтава: Дивосвіт, 2009. – 124 с.,+ вкл.

korolenko p5 600x600

21 рік прожив російський письменник-гуманіст у місті. У селі Хатки мав свою дачу. У провінцію приїхав 1900 р. Тут він працював, товаришував, займався громадською роботою. А невдовзі місто опинилося в центрі протиборства українських державних сил і письменнику довелось стати на захист знедоленого полтавського люду, виявляючи громадську мужність і дивовижну прозорливість.

  Пашко, Л. Ф. Музей-заповедник А. С. Макаренко : путеводитель / Л. Пашко. – Х.: прапор, 1991. – 56 с. : ил. 

У 1921-1926 рр. в с. Ковалівка знаходилась колонія ім. Горького для неповнолітніх правопорушників. Очолив її педагог А. С. Макаренко. Йому вдалося створити з вихованців міцний колектив, що став виховною силою.

Музей-заповідник – цілісний комплекс, де все майже  так, як за часів колонії.

 

Додаткова інформація

http://kr-pl.gov.ua/district/people

 

Колиска українських традицій

 

Наші предки не вирізняли себе з навколишнього світу, а просто шукали у ньому своє місце. Уламки давнього світогляду донесла до наших днів обрядово-звичаєва культура, збагатившись сучасними традиціями.

 

  Полтавщина: Природа. Традиції. Культура. – Полтава : Оріяна, 2007. – 104 с. : іл.

Свято шанують і продовжують полтавці традиції своїх предків в архітектурі,  декоративно-прикладному і народному мистецтві, звичаях, кухні та ін. Про все це – на сторінках видання.

  Гавриш, П. Полтавський народний календар : історико-етнографічні нариси / П. Гавриш. – Полтава: АСТРЕЯ, 2002. – 212 с.

narodnuy kalendar p4 600x600

У книзі систематизовані матеріали про найголовніші свята, календарно-сезонну обрядовість, традиції та звичаї, яких дотримувалося населення краю в ХІХ - першій половині ХХ ст.

  Козацькі традиції Полтавщини: імена - пам'ятники – події – легенди : навчально-методичний посібник / автори-упоряд. П. І. Матвієнко, Н. І. Білик. – Полтава: АСМІ, 2008. – 248 с.

kozazki traduzii p4 600x600

У посібнику вміщені методичні матеріали (конспекти уроків, сценарії позакласних заходів), які розкривають полтавські традиції українського козацтва.

  Закладний, В. Чого їли наші предки. Українська кухня за "Енеїдою" І. П. Котляревського / В. Закладний. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 184 с.

Автор зібрав у книзі рецепти давніх страв української кухні, згаданих у творі нашого земляка. Вони органічно поєднуються із народними прислів'ями та приказками.

 Черкас, В. На ярмарку в Сорочинцях : фотоальбом / В. Черкас. – Полтава, 2005. – 36 с.

na yrmarku p4 600x600

Ярмарки відомі в Україні з XVI ст. Зазвичай їх приурочували до великого релігійного свята. У Сорочинцях у  XIX-XX ст. щороку відбувалось п'ять ярмарків: Василівський, Великодний, Святодухівський, Здвиженський і Пилипівський. Сучасний відроджений Сорочинський ярмарок проводять традиційно наприкінці серпня, коли полтавські селяни віджнивають.

 

Додаткова інформація на сайті:

http://www.obruchka.ua/