6010420246

1201040241212

5110320245

IMG 20240517 142722 710

2130520242

454557578874545545454

new avsi

new edinorogi

2100320242

7110320247

multhares postiyna

021023 comp-abetka

6110320246

3100320243

1100320241

454545454545454545454545

Правила користування

Правила

користування Полтавською обласною бібліотекою

для юнацтва імені Олеся Гончара

 

1. Загальні положення      

1.1. Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара (далі бібліотека) – загальнодоступний культурний, інформаційний і дозвіллєвий заклад, що має у своєму розпорядженні фонд тиражованих документів і надає їх у тимчасове користування юридичним і фізичним особам.

1.2. Правила користування бібліотекою регулюють відносини бібліотеки з користувачами, визначають їх права і обов’язки у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про авторське право і суміжні права», «Типовими правилами користування бібліотеками в Україні», наказами Міністерства культури та інформаційної політики України.

1.3. Бібліотека у порядку, передбаченому її Статутом, визначає зміст, напрямки і конкретні форми своєї діяльності.

 

 2. Права користувачів      

2.1. Громадяни України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування.

2.2. Іноземці, особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, та особи без реєстрації в м. Полтава мають право на бібліотечне обслуговування.

2.3. Доступ до документів та надання бібліотечних послуг користувачам бібліотеки здійснюється з дотриманням вимог щодо забезпечення зберігання фондів бібліотеки, а також відповідно до Статуту та Правил користування бібліотекою.

2.4. Користувачі бібліотеки мають право:

 • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат та електронний каталог;

 • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

 • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;

 • отримувати доступ до відкритих інформаційних ресурсів та сервісів Інтернету;

 • користуватися власними портативними комп’ютерами (ноутбуками, планшетами та іншими пристроями), у тому числі в режимі бездротового доступу до Інтернет, Wifi, в усіх залах обслуговування бібліотеки;

 • реалізовувати свої духовні, національно-культурні потреби і творчі можливості, брати участь у соціокультурній діяльності бібліотеки;

 • брати участь у роботі бібліотечного активу, бути членом бібліотечних клубів, об'єднань та студій за інтересами;

 • брати участь у соціологічних дослідженнях, анкетуваннях, опитуваннях, що проводяться бібліотекою;

 • користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;

 • робити копії видань, крім рідкісних та непереплетених (непрошитих);

 • здійснювати матеріальну підтримку бібліотеки, фінансувати бібліотечні програми, проєкти, творчі ініціативи;

 • висловлювати побажання, зауваження, пропозиції щодо діяльності бібліотеки.

2.5. Користувачі мають право одержувати для опрацювання поза бібліотекою документи:

 • у відділі обслуговування користувачів (крім п. 2.2.) – не більше 5 примірників терміном на 1 місяць, термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою – два тижні;

 • у відділі галузевої літератури, залі мистецької літератури і медіаресурсів, секторі дитячого розвитку та дозвілля – не більше 3 примірників терміном на 10 днів.

Користувачі мають право виносити за межі бібліотеки документи:

 • з фонду відділу обслуговування користувачів (крім п. 2.2.) – якщо вони записані у читацькому формулярі;

 • з фондів відділу галузевої літератури, залу мистецької літератури і медіаресурсів, сектору дитячого розвитку та дозвілля – якщо вони записані у читацькому формулярі та за них внесені кошти, як забезпечення виконання зобов'язань щодо повернення документів (п. 5.5. Правил). 

2.6. Термін користування документами відділу обслуговування користувачів на прохання користувача може бути продовжений (якщо на них відсутній попит інших користувачів) на 1 місяць безкоштовно.

2.7. Продовження терміну користування документами відділу обслуговування користувачів більше 2-х місяців – 1 грн. на день за 1 примірник (згідно з Переліком та вартістю платних послуг).

2.8. Рідкісні, цінні документи, які знаходяться у книгосховищі в єдиному примірнику, багатотомні та довідкові видання, енциклопедії та видання сектору краєзнавчої літератури та бібліографії видаються для користування тільки у читальних залах.

2.9. Особи з інвалідністю, військовослужбовці ЗСУ та представники силових відомств (нацгвардії) мають право позачергового обслуговування в бібліотеці і безкоштовне користування послугами Інтернет-центру та ксерокопіювання (за пред’явлення посвідчення). 

 

 3. Обов'язки користувачів 

3.1. Всі користувачі бібліотеки повинні дотримуватися Правил користування бібліотекою.

3.2. Для запису до бібліотеки громадяни обов’язково пред’являють паспорт або документ, що його заміняє, ознайомлюються з Правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати та надають відомості для занесення до електронної бази даних «Читач» і читацького формуляру. Обробка персональних даних користувачів здійснюється відповідно до чинного законодавства. Особистий підпис на формулярі є згодою особи на обробку його персональних даних. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен у місячний термін повідомити про це бібліотеку.

Діти, які не мають власного документа, що засвідчує особу (паспорта), записуються до бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників.

Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.

3.3. При подальшому відвідуванні бібліотеки користувач пред’являє працівникам сектору обліку користувачів читацький квиток та одержує контрольний листок для відвідування бібліотеки, який повинен здати при виході з бібліотеки, пред’явивши взяті документи працівникам сектору.

3.4. Користувач повинен дбайливо ставитися до бібліотечних фондів, виявляти турботу щодо збереження видань, не робити ніяких записів, підкреслень, не виривати і не загинати сторінок, не псувати електронні носії інформації.

Продукти харчування і напої, які можуть зіпсувати фонд та майно бібліотеки, вносити до відділів обслуговування заборонено.

3.5. При отриманні документів, користувач повинен перевірити їх кількість та наявність пошкоджень. Про знайдені дефекти необхідно попередити працівника бібліотеки, який в свою чергу, зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому випадку відповідальність щодо виявлених у документах дефектів несе користувач.

3.6. Користувачі бібліотеки, які винесли документи з відділів обслуговування без дозволу працівника відділу, позбавляються прав користування бібліотекою.

3.7. Кожен документ, виданий у відділі обслуговування користувачів, фіксується в читацькому формулярі та підтверджується підписом користувача.

3.8. Користувач, який втратив, або пошкодив документ з бібліотечного фонду, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним.

3.9. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.10. Користувач, який порушує Правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.

3.11. Користувачі в бібліотеці мають поводити себе витримано, тактовно, не заважати роботі інших користувачів та бібліотечного персоналу. При відвідуванні відділів обслуговування зменшувати гучність дзвінка мобільного телефону до мінімальної. Особи в нетверезому стані до відділів обслуговування не допускаються. Палити в бібліотеці заборонено.

3.12. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повернути в установлений термін.

3.13. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

3.14. Читачі, які були боржниками відділу обслуговування користувачів два рази і більше, мають право користуватися літературою цього відділу, після внесення коштів, як забезпечення виконання зобов'язань щодо повернення документів (п. 5.5. Правил).

 

 4. Обов'язки бібліотеки з обслуговування користувачів 

Бібліотека зобов’язана:

4.1. Інформувати користувачів про всі види послуг, які вона надає, в т. ч. платні, що затверджуються постановами Кабінету Міністрів України і Міністерством культури та інформаційної політики.

4.2. Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в підборі потрібних документів.

4.3. Дбати про культуру обслуговування користувачів.

4.4. Сприяти підвищенню культури читання користувачів бібліотеки.

4.5. Задовольняти потреби у створенні при бібліотеці читацьких об'єднань, клубів за інтересами.

4.6. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.

4.7. Враховувати читацькі запити при формуванні фонду, створенні електронних баз даних, проведенні соціокультурних заходів.

4.8. Ретельно вивчати причини незадоволеного попиту.

4.9. Звітувати перед громадськістю.

4.10. Забезпечувати збереження персональних даних користувачів бібліотеки та не передавати їх третім особам.

4.11. Забезпечувати відповідні заходи безпеки у випадках виникнення надзвичайних ситуацій.

        

 5. Права бібліотеки 

Відповідно до порядку, передбаченому Статутом, та законодавства України, Полтавська обласна бібліотека для юнацтва ім. Олеся Гончара має право самостійно:

5.1. Визначати зміст, напрямки і форми діяльності.

5.2. Розробляти, вносити зміни та затверджувати власні Правила користування, розклад роботи, перелік і тарифи на платні послуги, види і розміри компенсації за матеріальний збиток, заподіяний бібліотеці.

5.3. Визначати умови використання бібліотечних фондів на основі договорів з юридичними і фізичними особами.

5.4. Визначати види і типи документів, що видаються користувачеві додому з відділів обслуговування (крім сектору краєзнавчої літератури та бібліографії).

5.5. Визначати розмір коштів, що передаються бібліотеці, як забезпечення виконання зобов'язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів, у випадках, передбачених цими Правилами (п. 2.5.).

5.6. Вилучати документи із фондів бібліотеки відповідно до нормативно-правових актів.

5.7. Позбавляти права користування бібліотекою осіб, які злісно порушують дані Правила.

5.8. Здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань бібліотеки, яка не суперечить чинному законодавству.

  

Правила обговорені та схвалені на засіданні Науково-методичної ради від 26.03.2024 р.

 

 


Visitors Counter

629556
TodayToday424
All DaysAll Days629556