6010420246

1201040241212

5110320245

5441212524545544121214545544545-min

454557578874545545454

new avsi

new edinorogi

4120620244

3120620243

multhares postiyna

021023 comp-abetka

7120620247

2120620242

6120620246

454545454545454545454545

"Людина відкриває Землю"

   "Людина відкриває Землю"

 

    Відкриття і опис нашої планети триває вже кілька тисячоліть. Географічні відкриття – це результат мандрівок, а мандрівки здійснювали люди, яких до дії спонукали процеси розвитку цивілізації. Дослідники відкривали свою планету, дізнавалися про неї все нові і нові подробиці, обійшовши вздовж і впоперек. 

    З метою поглиблення знань про історичне минуле цікавої науки географії, про людей, які іноді ціною свого життя відкривали невідомі землі, океани і моря, пропонуємо Вашій увазі цю книжкову виставку.

 

                                          "Близька і вічно далека лінія горизонту. Там,

                                          за горизонтом, починались неходжені стежки,      

                                          загадкові землі, невідомі моря; туди йшли

                                          каравани і флотилії, вступаючи в загадковий

                                          світ мандрівників, пригод, відкриттів..."

 

                                                                                                                Дж. Хеммінг

 

 1.    Подорожі доісторичних часів.

    

    Атлас географических открытий. - М. : БММ АО, 1998. – 248 с. : ил.   

atlas geograficheskix otkrutiy 600x600

   Атлас географічних відкриттів знайомить читачів з історією підкорення недосліджених земель. Зроблено спробу узагальнити досвід численних мандрівників за 5000 років, розповісти не тільки про маршрути, але й про долі людей, що присвятили своє життя освоєнню нових земель. Книга ілюстрована безліччю фотографіями та географічними картами. 

    Баландин, Р. К. Сто великих географических открытий / Р. К. Баландин. – М. : Вече, 2000. – 480 с. – (100 великих).      

100 velikix geograf.otkrutiy 600x600

    Запропонована книга про те, як люди відкривали нашу планету. Великі географічні відкриття продовжувалися іноді століттями і в них брали участь десятки, а іноді і сотні дослідників, як видатні, так і мало відомі. В книзі розповідається і про деякі теоретичні відкриття.

  Галицький, В. І. Географічні відкриття, дослідження і дослідники : календар-довідник / В. І. Галицький. – К. : Рад. Школа, 1989. – 239 с. : іл.

    У книжці систематизована інформація про експедиції та наукові експерименти у вивченні природи нашої планети, про великий внесок у дослідження земних просторів і розвиток географічної науки вітчизняних мандрівників та вчених.

    Малов, В. И. Тайны великих географических открытий / В. И. Малов. – М. : Издательство Оникс, 2007. – 256 с. : іл. – (Библиотека открытий). 

    Ця книга розповідає про тих, хто першими ступали на незвідані землі, пройшовши через втрати та смертельну небезпеку, охоплені прагненням зазирнути за горизонт. Про таємниці, що пов'язані з історією географічних відкриттів, про неймовірні знахідки і сміливі гіпотези та багато іншого дізнаються читачі.

    Я иду на урок географии: история географических открытий : книга для учителя / под ред. К. С. Лазаревича. – М. : Издательство "Первое сентября", 2000. – 272 с. : ил.

    В книзі подаються статті по історії географічних відкриттів, починаючи з мандрівок вікінгів. Деякі статті присвячені окремим мандрівкам, в інших дається огляд історії дослідження того чи іншого регіону. В кінці подається перелік географічних відкриттів. Матеріали, вміщені в книзі, можуть бути використані при організації тематичних вечорів, вікторин, олімпіад, уроків.   

 

revolution.allbest.ru> - географічна наука в античному світі.

www.compas.ucoz/com/.../27-Украина - історія пізнання Землі.

refsmarket.com.ua/searchdirect.php?ID… - наслідки географічних відкриттів.

       

    2. Світ змінює обрії.

 

    Вавричин, М. Україна на стародавніх картах. Кінець XV – перша половина XVII ст. /     М. Вавричин. – К. : ДНВП "Картографія", 2004. – 208 с. : іл.

    Альбом включає репродукції західноєвропейських середньовічних карт із зображенням території України, що зберігаються у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника НАН України та Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка. Подані в хронологічному порядку 83 карти із зображенням українських земель, що були видані від кінця XV до середини XVII ст. Факсиміле стародавніх карт доповнені ґрунтовними описами українською та англійською мовами.

    Великі мандрівники / автор-упорядник В. Маркова. – Харків : Промінь, 2004. – 64 с. : іл.

veluki mandrivnuku 600x600

    У книзі розповідається про великих першопроходців – від давнини до наших днів. Вона нагадує про великі відкриття минулого, оповідає про те, якими тернистими шляхами людство розширювало обрії своїх знань про нашу планету. Водночас показано, що далеко не всі загадки розгадано, не всі таємниці розкрито.

    Ємченко, О. П. Біографи голубої планети: Етюди про великих мандрівників : у 3-х кн. / О. П. Ємченко. - К. : Веселка, 1993. – 208 с. : іл.

 biografu goluboi planetu 600x600

    Це видання – розповідь про вітчизняних і зарубіжних землепрохідників, мореплавців, географів, дослідників нашої планети. Автор, використовуючи маловідомі архівні документи, змальовує нелегкі, часом драматичні долі людей, котрі присвятили своє життя дослідженню та вивченню суходільних і морських широт Землі.

    Лубченкова, Т. Ю. Самые знаменитые путешественники России / Т. Ю. Лубченков. - М. : Вече, 1999. – 464 с. – (Самые знаменитые).

    Книга, присвячена великим російським мандрівникам, видатним і невідомим зовсім, які заслуговують на славу і визнання. Серед героїв книги читачі зустрінуть  Єгора Хабарова, Миколу Міклухо-Маклая, Олександра Колчака та багатьох інших, хто прагнув пізнати світ.

    Плас, Ф. Великие путешественники / Ф. Плас. – М. : ООО "Издательство Астрель", 2002. – 80 с. : ил. 

mini-enzuklopediy velikie putechestvenniki 600x600

    Дослідники і мандрівники Геродот, Марко Поло, Лівінгстон, Дарвін були першими у географічних відкриттях. Вони ризикували своїм життям, досліджуючи пустелі, джунглі, полярні льодовики. Автор цікаво розповідає про відчайдушних людей, які відкривали нові землі. 

 

ukr-tur.narod.ru/…/zarudosl.htm – зарубіжні географи та мандрівники, великі географічні відкриття.

www.chl.kiev/ua/95/.../G-vidkr.htm - географічні відкриття, приводом для яких стали різноманітні міфи.

www.uhrmap.kiev.ua/index.php?id=450...uk – географічні відкриття і подорожі XV-XVII ст.

     

    3. Загадки географічних назв.

 

    Большой словарь географических названий / под ред. В. М. Котлякова. – Екатеринбург : У-Фактория, 2003. -832 с. : ил., карты. 

bolchoy slovar geograficheskux nazvaniy 600x600

    Великий словник географічних назв – науково-популярне і довідкове видання, в якому представлений весь світ. Більше 6000 статей містять відомості про значущі географічні об'єкти (континенти і країни, моря і ріки, гори та пустелі, міста та села), цікаві своєю природою, економікою, історією та культурою. Видання містить понад 360 карт та 380 ілюстрацій.   

    Жупанський, Я. І. Історія географії в Україні : навчальний посібник /                                 Я. І. Жупанський. – Львів : Світ, 1997. – 264 с. : іл.

    У посібнику всебічно висвітлено історію української географічної науки від найдавніших часів до наших днів. Розвиток географічних знань подається на тлі складних процесів формування української державності, заселення та освоєння українських земель. Уточнено періодизацію та проблеми становлення української географії в різні історичні епохи. Вдало доповнюють посібник хронологічний та іменний покажчики, докладна бібліографія, багатий ілюстративний матеріал.

    Коваль, А. П. Знайомі незнайомці: Походження назв поселень України : науково-популярне видання / А. П. Коваль. – К. : Либідь, 2001. – 304 с.

    У книзі читач знайде цікаву інформацію з географії, топоніміки, дізнається про історію заснування та причини появи поселень; довідається про видатних людей, які уславили той чи інший населений пункт, про історичні події, що в них відбувалися або з ними пов'язані і передували появі цікавих географічних назв.

    Скарлато, Г. П. Захоплююча географія : навчальний посібник / Г. П. Скарлато. – К. : "Альтерпрес", 1998. – 414 с. : іл.

    У посібнику безліч незвичайних історій та маловідомих фактів про далекі мандрівки та пригоди, про цікаві географічні відкриття нашого часу. Тут вміщено розповіді про походження географічних назв, зокрема нашої країни та про помилки, яких у різні часи припустилися на географічних картах мандрівники, мореплавці та картографи. 

    Янко, М. Т. Гомін землі: Загадки топоніміки / М. Т. Янко. – К. : Веселка, 2000. – 127 с. : іл.

zagadku toponimiku 600x600

    Карти тієї чи іншої місцевості рясніють незвичайними географічними назвами, які приховують багато таємниць. Як же виникли ці топоніми – найменування міст, сіл, селищ, гір, височин, морів, лиманів, озер, річок? Які народи полишили слід на нашій землі? Яким чином історичні події, праця та побут мешканців, природні умови краю відбилися у географічних назвах? На всі ці запитання дає відповідь запропонована книга.

 

school.xvatit.com/index.php?title…назви… - географічні назви в історичній науці.

community.livejournal.com/ua/…/143395.html – легендарне походження географічних назв.

www.br.com.ua/referats/.../729-8.html - етнічні та географічні назви України.

 

        4. Сучасні дослідження Землі.

 

    Губарев, В. К. Географія світу : довідник школяра і студента / В. К. Губарев. – Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО",  2007. – 576 с.

geografiy svity 600x600

    Видання вміщує універсальну довідкову інформацію з ключових питань географії, а також з історії географічних відкриттів та досліджень. Окремим розділом представлена інформація про географічні дослідження сучасності.

    Корнєв, В. П. Видатні мандрівники, мореплавці та дослідники-краєзнавці /                     В. П. Корнєв. – Х. : Вид. група "Основа", 2005. – 224 с. – (Б-ка журн. "Географія";       вип. 6 (18)).

vudatni mandrivnuku 600x600

    У книзі відображено цікаву епопею мандрівок видатних дослідників нашої планети, які відіграли значну роль у розвитку географічних знань. Головна увага приділяється дослідженням тих мандрівників і мореплавців, імена яких зазначені в шкільній програмі з географії. Окремим розділом подаються відомості про українських дослідників-краєзнавців, відомих учених-географів нашої держави, які прославили Україну своїми дослідженнями.

    Малов, В. И. Тайны пропавших экспедиций / В. И. Малов. – М. : Издательство Оникс, 2006. – 256 с. : ил. – (Библиотека открытий).

    З різних причин люди прямували в маловивчені або невідомі краї. Ця книга про відважних дослідників, які здійснили мандрівки в різні куточки Землі. Зниклі експедиції – одна з самих драматичних сторінок літопису вивчення людиною своєї землі.

    Мирошникова, В. В. 100 знаменитых путешественников / В. В. Мирошникова. – Харьков: Фолио, 2004. – 512 с. – (100 знаменитых).

100velikix putechestvennikov 600x600

    Географічні відкриття виникали і виникають в результаті мандрівок. Прагнення у мандрівників були різними, іноді далекі від географічних досліджень. Багато імен мандрівників загубилися в історії. Про багатьох знають тільки спеціалісти. Є такі, які отримали заслужену славу, інші – несправедливо забуті. Про цих людей та їх відкриття, в тому числі і сучасні, розповідається в даній книзі.

    Світ навколо нас. Цікава географія / автор-упорядник С. В. Тишковець. – К. : Кобза, 2004. – 400 с.

zikava geografiy 600x600

    В цій книзі з серії "Світ навколо нас" розповідається про географічні дослідження і цікаві відкриття, про дивовижні місця і нерозгадані таємниці нашої планети. З кожним роком людство збагачується все новими і новими досягненнями і відкриттями в галузі географії, в тому числі і сучасними. 

 

school.xvatit.com>…>Географія – сучасні географічні дослідження.

geopt.at.ua/nevs/2009-08-14-10 – інформація про тих, хто збагатив сучасну географічну науку новими знаннями.

ua.textreferat.com/referat-4283.html – місце сучасних географічних досліджень в науковому пізнанні світу.

 

 

 

 


Visitors Counter

654397
TodayToday54
All DaysAll Days654397