6010420246

1201040241212

5110320245

5441212524545544121214545544545-min

454557578874545545454

new avsi

new edinorogi

4120620244

3120620243

multhares postiyna

021023 comp-abetka

7120620247

2120620242

6120620246

454545454545454545454545

"Вітчизняна архітектура"

 

            Вітчизняна архітектура : від традицій до новацій

 

         Україна пройшла довгий і складний шлях свого історичного розвитку. В її самобутній архітектурі, що сягає своїм корінням у дохристиянську добу, блискучу спадщину Київської Русі (10-13 ст.), барокову культуру (17-18 ст.), період розвитку архітектури "нового часу" та активних пошуків її національної своєрідності (19-20 ст.), ніколи не переривався зв'язок часів, - зберігалась історико-культурна спадкоємність у процесі розвитку багатовікових національних традицій, що отримує відображення у кращих творчих здобутках сучасних українських архітекторів.

                                                 " ... Архітектура як симфонія простору, яка

                                                   ніколи не повторюється і продовжує

                                                    вдосконалюватися."  

                                                                                                Маркос Новак 

                                        1. Перлини українського зодчества

         Вечерський, В. В. Українські монастирі / В. В. Вечерський. – К. : Наш час, 2008. – 400 с. : іл. – (Невідома Україна).

        Книжка присвячена українським монастирям як прадавнім центрам духовності, культури, освіти нашого народу, а також як видатним архітектурним ансамблям, з якими пов'язана історія України та окремих її регіонів. Розповідається про основні правила заснування, будівництва  та устрою християнських монастирів, про їх благодійницьку та культурну працю, про руйнування монастирських ансамблів за часів тоталітарного режиму  у 20 ст. про їх сьогоднішнє відродження. Більша частина обсягу книжки присвячена розповіді про основні, найвідоміші й найстародавніші монастирі всіх регіонів України і всіх конфесій – Києво-Печерську, Почаївську  та Святогірську лаври, вірменський монастир Сурб-хач у Криму, католицький Домініканський монастир у Львові, інші монастирі Львова, Києва, Луцька, Чернігова, Лубен, Переяслава, Путивля, Полтави, Новгорода-Сіверського. У цих розповідях особливий акцент робиться на історичних діячах та історичних подіях, які пов'язані з тими чи іншими монастирями.   

         Грані світу. Україна – Японія: дерев'яна архітектура : альбом. - К. : Грані – Т, 2006. – 152 с.  

        Альбом надає змогу читачеві порівняти дві давні культури дерев'яного будівництва і пересвідчитися у спорідненості української і японської архітектури.

          Історія української архітектури /  за ред. В. І. Тимофієнка. – К.: Техніка, 2003. – 472с. : іл. – Бібліогр. : с. 457-469. 

        Вперше в історії України фундаментально висвітлено багатовіковий розвиток української архітектури. Системно викладено формування будівельної діяльності людини від найдавніших часів, становлення й розквіт Архітектури Київської Русі, стильові, типологічні й конструктивні особливості монументального зодчества в наступні історичні епохи. Визначено характерні типи й естетичні засади народного будівництва. Виконана із залученням численних архівних джерел та з урахуванням досліджень багатьох поколінь вітчизняних і зарубіжних науковців, ця праця не лише впевнено засвідчує національні пріоритети в архітектурній спадщині, але й значно розширює коло видатних пам'яток, що належать народу України.

        Розрахована на архітекторів, мистецтвознавців, художників, культурологів, краєзнавців і широке коло читачів, які цікавляться розвитком української культури.    

        Мельник, Б. В. Вулицями старовинного Львова / Б. В. Мельник. – Львів: Світ, 2001. – 272 с. : іл.  

       У книзі висвітлюється історія Львівського середмістя. Перед читачами – оповідь не лише про окремі вулиці, а й будинки, яскраво змальовуються події, пов'язані з ними.

      Автор використав матеріал львівських архівів, праці Л. Харевичевої, О. Чоловського, Ф. Яворського, І. Ходинецького та ін.     

       Книга багато ілюстрована (старі акварелі, фотографії, мапи-схеми). Після кожного розділу подані резюме англійською та польською мовами.

       Для істориків, краєзнавців, туристів, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю.

       Святий Київ : фотоальбом / упоряд. Н. Д. Прибєги ; за участю С. К. Горкавого. – К. : Мистецтво, 2001. – 240 с. : іл. – Укр., англ., нім., фр., ісп.

         Мов на небі висить святий Київ наш великий – так назвав Тарас Шевченко Київ... Древній, сивочолий і водночас дивовижно юний і сучасний. Кожного, хто знайомиться з Києвом, вражають його численні святині й історичні пам'ятки. Серед них - собор св. Софії, Києво-Печерська лавра, Успенський собор, Михайлівський Золотоверхий собор, Кирилівська і Андріївська церкви та ін. Неповторний образ "стольного града" Києва постає зі сторінок фотоальбому.   

        Храми України : альбом / вступ. ст., комент. та упоряд. Л. Прибєги. – К. : Мистецтво, 2000. – 296 с. : іл. – Бібліогр.: с. 293-295. – Текст укр., англ.; резюме та перелік ілюстр. рос., фр.

       Альбом розповідає про тисячолітню історію храмового будівництва на теренах України, розкриває архітектурно-мистецькі особливості храмових споруд різних історичних періодів.

        http://www.heritage.com.ua. – особливості становлення стилю бароко у монументальній дерев'яній архітектурі Полісся.

       http://wek.kiev.ua/uk. - Покровська церква - культова споруда збудована на території "Відрадний" (центру народної творчості "Мамаєва Слобода"). 

       http://stroibud.net.ua/stati.php?statiya=110.-  перлини українського бароко.

       http://septima.net.ua/ukr/statli/renesansa-arhitektura-Ivova - ренесансна архітектура Львова.

 

                                            2. Архітектура між минулим і майбутнім

Афанасьєв, В. А. Українське радянське мистецтво 1969-1980-х років / В. А. Афанасьєв. – К. : Мистецтво, 1984. – 224 с. : іл. – (Нариси з історії укр. мистецтва). 

       У книжці розглядається розвиток архітектури, скульптури, живопису та графіки. Розрахована на широке коло читачів. 

  Рудницька, О. П. Українське мистецтво у полікультурному просторі : навчальний посібник / О. П. Рудницька. – К. : "ЕксОб", 2000. – 208 с. 

       У навчальному посібнику висвітлюється гуманістичний зміст української художньої культури. Розглядаються основні напрями розвитку національного мистецтва: архітектура, живопис, театр, музика, декоративно-ужиткове мистецтво. Окреслюються особливості професійного мистецтва діаспори.

           Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Архітектурна школа КІБІ-КНУБА : науково-технічний збірник. Вип. 8 (спеціальний) / за наук. ред. В. І. Єршова. – К. : КНУБА, 2000. – 316 с. : 94 іл. – Укр. і рос. мовами. 

         Збірник містить ряд  статей з актуальних питань архітектурознавства, зокрема теорії та історії архітектури, проблем архітектурного проектування, реалізації та модернізації будівель і споруд.  

         Видання розраховане на працівників науково-дослідних і проектних організацій, архітекторів і науковців.  

         Українське мистецтво та архітектура кінця 19 - початку 20 ст. / НАНУ. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К. : Наук. думка, 2000. – 240 с. 

           У книзі розглядаються такі явища, як український модерн, український авангард, творчість маловідомих або й зовсім невідомих митців.  

           Для мистецтвознавців, істориків, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією української культури. 

             http://free.inforworks.com.ua/viewfree.php?diplomID=10243&pageid=3–пам'ятки архітектури Харкова.
            http://luchesk.com.ua/news/region/663-vidzrkalennya-evropy  - сучасна архітектура України.
            http://www.alyoshin.ru/Files/puplica/4enelik11htm/ - Віктор Чепелик. Український архітектурний модерн.

  

                                       3. Перспектива великого міста

              Дмитренко, Ксения. "Брама" в контексте: первый опыт построения вертикального города в Украине / К. Дмитренко // АСС. – 2008. - № 3. – с. 38-55. 

              Дмитренко, Ксенія. Від мегамаркету до міні-міста  / К.  Дмитренко // Асс. – 2009. - №3. – с. 92-93.

            Тема часопису присвячена взаємодії міста і великих торгівельно-розважальних комплексів. Історія розвитку молів (торгівельний центр американського зразка), що в інших країнах розтяглася на десятиліття, в Україну прийшла майже одномоментно, в усій множинності своїх проявів, суттєво змінивши ландшафт багатьох українських міст впродовж усього кількох років. 

              Евро-2012 и развитие украинских городов // АСС. – 2008. - №2. 

            У випуску представлена державна програма по підготовці до Євро-2012 6 міст: Дніпропетровська, Одеси, Харкова, Львова, Донецька і Києва. Як вплине будівництво великих спортивних об'єктів до Євро-2012 на розвиток міст в довгостроковій перспективі?

              Креативне місто // АСС. – 2009. - №1.  

            Словом "креативний"  позначають той стан культури за доби постмодернізму, коли її починають цілеспрямовано використовувати й розвивати як джерело економічних і соціальних змін. Креативне самовизначення того чи іншого міста завжди формується на взаємодії двох рівнів: з одного боку, йдеться про те, щоб відшукати, визначити, активізувати й забезпечити самовідтворення власних креативних ресурсів, з іншого, - обійняти певну конкретну позицію в світовій мережі креативних міст.

           Скобицкая, Юлия. Парки на холмах в 20 веке: как забытое советское прошлое формирует украинское настоящее / Ю. Скобицкая  // АСС. – 2009. - №4. – с. 70-75. 

  www.blog.lviv.ua – Львів - креативний погляд на місто.                           
 www.culturalstudies.in.ua – впровадження "креативного управління" культурною політикою міста.
 startjob.com.ua – стратегія креативного міста має на меті визначити соціальний, економічний та культурний розвиток.
 www.eedi.org.ua – проект передбачає використання досвіду створення муніципальних моделей сталого розвитку та креативних міст у рамках програми Ради Європи.
 

      

       

           

         

 

 


Visitors Counter

654448
TodayToday105
All DaysAll Days654448