dep logo 061


konkurs bibl molodi LOGO 04 

teen reading 01


club focus1

pravo 01

Пошук по сайту
img007

Моклиця М. Модернізм в українській літературі ХХ століття : навчальний посібник / М. Моклиця. – Київ : Видавничий дім " Кондор" , 2017. – 392 с.

   Мета цього видання – допомогти широкому загалу читачів, починаючи з учнів шкіл і закінчуючи кандидатами наук, викладачами літератури, читати українських модерністів. Читати так, щоб бачити їхню художню специфіку, яка, з одного боку, закорінена в модернізмі, а з іншого – визначає художні здобутки цих письменників, їхнє місце в ієрархії літератури XX століття.