dep logo 061

 

piznai poltav 2019

konkurs bibl molodi LOGO 04 

teen reading 01

 

11.08 Стрих 2

 

4554544545апаппаап 

1september

 

 

club focus1

pravo 01

Пошук по сайту


Імені козацького літописця

До 10-річчя  заснування  

премії  ім. С. Величка

  IМЕНI КОЗАЦЬКОГО ЛIТОПИСЦЯ

 Лауреати премії імені Самійла Величка

Біобібліографічне досьє

      Імені козацького літописця: лауреати премії імені Самійла Величка : біобібліографічне досьє / уклад. Л. Картальова. – Полтава, 2013. –  40 с. – (До 10-річчя заснування премії ім. С. Величка)

 

      Досьє знайомить з лауреатами премії 2003-2012 років за хронологією її вручення у відповідних номінаціях. Посада, рід занять кожного лауреата чи назва організації-лауреата вказані на момент нагороди. Відомості про лауреатів доповнені наявною в бібліотеці літературою, поданою в логічній і алфавітній послідовності. Авторські публікації подані вибірково. Матеріал не є вичерпним. Адресується молоді, бібліотечним працівникам, патріотам країни і Полтавщини. Допоміжний апарат – зміст, іменний покажчик та покажчик організацій і колективів, лауреатів премії.

 З М І С Т 

Премія імені Самійла Величка 

Оспівав козацьку славу

Лауреати премії 2003-2012 років  

2003 рік  

2004 рік  

2005 рік  

2006 рік  

2007 рік  

2008 рік  

2009 рік  

2010 рік  

2011 рік  

2012 рік  

Премія імені Самійла Величка

          Героїчна і велична минувшина українського козацтва. Про мужніх синів, патріотів української землі, про їх звитягу чесно і натхненно розповіли прийдешнім поколінням літописці. Їх справжній громадянський подвиг заслуговує  на велику повагу і шану. Одним з таких славних літописців є славетний полтавець Самійло Васильович Величко, якого по праву називають літописцем козацької слави. З метою вшанування його пам'яті та презентації кращих зразків національної культури з ініціативи Державного історико-культурного заповідника "Поле Полтавської битви" та Розпорядженням виконавчого комітету Полтавської міської ради за №355 від 14.05.2003 року було засновано щорічну Премію імені Самійла Величка.

         Премія присуджується за кращі здобутки, які утверджують гуманістичні, патріотичні ідеали, ідеї незалежності України, духовні цінності українського народу та є вагомим внеском в національно-культурне відродження Української держави. Головна ідея Премії – прокласти міст духовного єднання поколінь, популяризація історико-культурної спадщини України взагалі та Полтавщини зокрема, відкриття нових імен у змаганні за майбутнє української культури та її ролі у розбудові нашої Держави.

         Премія імені Самійла Величка присуджується науковцям, працівникам культури, письменникам, журналістам, митцям, діловим людям, громадським і державним діячам у наступних номінаціях:

  • дослідження в галузі історії України і Полтавщини;
  • відображення минулого у засобах масової інформації;
  • сприяння розвитку Державному історико-культурному заповіднику  "Поле Полтавської битви";
  • відображення доленосних подій у творах мистецтва.

 Традиційно вручення премії (диплом, посвідчення, медаль із зображенням портрета С. Величка, винагорода – 1 тис. грн.) відбувається напередодні Дня Незалежності України (24 серпня).

                             Оспівав козацьку славу

  "Сказаніє Самуила Величка"…

 є, безперечно, одним з кращих

творів давньої руської історіографії."

                                  М. Драгоманов

          Відомий в українській історії літописець Самійло Величко народився 1670 року в селі Жуки під Полтавою в родині козака першої сотні Полтавського полку Василя Величка, людини грамотної, мудрої, шанованої. Змалку опанувавши батькову грамоту, згодом став він спудеєм Києво-Могилянської академії, де вивчив польську, латинську, старослов'янську, німецьку мови. В ці роки проявився у хлопця неабиякий хист до літературної й науково-дослідницької роботи.

         Службову кар'єру почав у генерального військового писаря Війська Запорозького Василя Кочубея. Самійло Величко швидко увійшов у довіру свого патрона і виконував різні доручення, які мали особливу секретність. Після 15 років служби у В. Кочубея, 1705 року, Величко потрапляє до Генеральної військової канцелярії – вищого органу виконавчої влади на Гетьманщині, працює там військовим канцеляристом. Високоосвічені військові канцеляристи складали цілий прошарок тодішньої української світської інтелігенції з патріотичними і певними демократичними тенденціями. Перед ними ставився досить високий поріг моральних чеснот, вони повинні були володіти основами філософії, граматики, риторики й логіки. У чому полягала робота С. Величка у військовій канцелярії, достеменно не відомо. Можливо, він був чиновником для особливих доручень і був утаємничений у справи самого гетьмана Івана Мазепи. Він мав доступ до урядових та інших офіційних документів і приватного листування. А ще Самійло Васильович брав участь у бойових походах, прийомах іноземних послів, їздив у складі представницьких делегацій за кордон і, при цьому всьому, ретельно вів документацію, займався науково-історичною дослідницькою діяльністю.

         Вірою і правдою служив наш земляк своєму народу і тому мав авторитет і серед канцеляристів, і серед рядових козаків. Однак 1708 року Самійло Васильович  був заарештований і ув'язнений на кілька років. Напевно, він потрапив у немилість після загибелі Василя Кочубея, як наближений до нього.

         За припущенням дослідників його звільнили 1715 року за клопотанням сина   В. Кочубея.

         Відтоді С. Величко безвиїзно жив то в селі Жуках, то в Диканьці. Своє існування забезпечував вчителюванням, а також збирав колекцію історичних документів і мав власну бібліотеку. Тут, у Жуках, почав роботу над головною працею свого життя, монументальним історико-літературним твором "Літописом ..." Його назва починається словами: "Сказание о войне козацкой с поляками…". Ця чотиритомна праця містить у собі широку і всеохоплюючу інформацію про різні сторони життя тогочасного українського суспільства, та провідною темою є визвольна боротьба українського народу проти панування польської шляхти, в якій досить активну участь брали і полтавці.

         На схилі віку Самійло Величко осліп, але продовжував диктувати нові сторінки свого літопису найнятим помічникам – писарчукам. Помер після 1728 року і похований у селі Жуках. На умовному місці поховання встановлено пам'ятний знак у вигляді каменя.

          Величко, С. В. Літопис : в 2 т. / С. В. Величко. – К. : Дніпро, 1991. – (Давньоруські та давні українські літописи).

Т. 1. – 371 с.

Т. 2. – 643 с.

           Величко Самійло (Самоїл) Васильович (11.02.1670, Полтавщина – після 1728, с. Жуки Полтав. р-ну) – укр. літописець, історик // Ротач П. Полтавська Шевченкіана : спроба обласної (крайової) Шевченківської енциклопедії : у 2 кн. – Полтава, 2005. – Кн. 1: А-К – С. 118-119; Провісники духовності в Україні : довідник. – К., 2003. – С. 182; Альманах пошани й визнання Полтавщини. – Полтава, 2003. – С. 36-37.

 Лауреати премії 2003 – 2012 років

 2003 рік

         Вшанування хранителів пам'яті // Полтавський вісник. – 2003. – 29 серп. – С. 5.

 Номінація: "Дослідження в галузі історії України і Полтавщини"

 ШЕНДРИК

Людмила Кирилівна

26.04.1958 р. н., смт Диканька

 Заступник директора Державного історико-культурного заповідника

"Поле Полтавської битви".

 - за підготовку понад 30 наукових праць про козацьку державу XVII-XVIII століть, аспекти перебігу російсько-шведської війни в Україні, наполегливу пропаганду минулого в теле- і радіопередачах.

         Шендрик, Л.  І. С. Мазепа. Дослідження портретів гетьмана / Л. Шендрик, О. Янович. – Полтава : Верстка, 2007. – 72 с. : іл.

         Шендрик, Л. Орлик Пилип / Л. Шендрик, О. Янович. – Полтава : Форміка, 2005. – 140 с.

         Шендрик, Л. Данило Апостол у період Північної війни / Л. Шендрик // Полтавський краєзнавчий музей : збірник наукових статей 2004 р. – Полтава, 2005. – С. 343 – 349.

         Шендрик, Л. Запорозька січ у подіях 1709 року (до і після Полтавської битви): військово-політичний аспект / Л. Шендрик // Край. – 2011. – №87 (лип.). – С. 8 – 11.

          Шендрик, Л. Козацтво Полтавщини напередодні та в період Північної війни і Полтавської битви / Л. Шендрик // Українське козацтво: історія, сучасність, майбутнє. – Полтава, 2005. – С. 82 – 95.

         Шендрик, Л. Облога Полтави в 1709 році: міфи і факти / Л. Шендрик // Край. – 2012. - №97 (трав.). – С. 9 – 11. (з продовженням).

          Шендрик, Л. Північна війна на Полтавщині / Л. Шендрик // Край. – 2006. – №56 (груд). – С. 6-8. (З продовженням).

          Шендрик, Л. Полтавська битва в контексті європейської історії / Л. Шендрик // Рідний край. – 1999. – № 1. – С. 95-98; Край. – 2008. – №51 (лип.). – С. 9-11; Зоря Полтавщини. – 2009. – 26 черв. – С. 12.

          Шендрик, Л. Участь козацтва Полтавщини у Північній війні та Полтавській битві / Л. Шендрик // Село Полтавське. – 2009. – 24 квіт. – С. 9.

Номінація: "Відображення минулого у засобах масової інформації"

 

ПОСУХОВ

Валентин Іванович

09.01.1939 р. н., с. Покровська Багачка Хорольського р-ну

 

Журналіст, краєзнавець, літератор.

В той час – заступник редактора

газети "Полтавський вісник".

 -         за широке і цікаве висвітлення різноманітних подій минулого на сторінках газети, дослідження історичних загадок у книгах "Римов. Продовження літопису" і "Що повідали назви полтавських річок".

          Посухов, В. Земля-берегиня. Полтавщиною – підземними ходами / В. Посухов. – Полтава : ПФ "Форміка", 2007. – 80 с.

          Посухов, В. Земля скарбів  / В. Посухов. – Полтава : П.Ф. "Форміка", 2008. – 228 с.

          Посухов, В. Римов. Продовження літопису / В. Посухов. – Полтава : Полтавський літератор, 1999. – 172 с.

          Посухов, В. Сіверянські загадки  / В. Посухов. – Полтава : "Форміка", 2010. – 220 с.

          Посухов, В. Що повідали назви полтавських річок / В. Посухов. – Полтава, 1999. – 64 с.

          Валентин Посухов // Калинове гроно : антологія літераторів Полтавщини часу незалежності України : до 20-річчя Полтавської спілки літераторів. – Полтава, 2010. – Т. 3. – С. 496-511.

          Посухов Валентин Іванович // Літератори Полтавщини : довідник. – Полтава, 2008. – С. 87-88.

         Журналіст, краєзнавець, літератор. Валентину Посухову – 70 // Полтавський вісник. – 2009. – 16 січ. – С. 20.

         Єрмак, О. У пошуках полтавських скарбів / О. Єрмак // Посухов В. Земля скарбів. – Полтава, 2008. – С 225-226.

         Передерій, Л. Краєзнавець Валентин Посухов розгадує таємниці минув-шини через назви річок / Л. Передерій // Полтавський вісник. – 2010. – 28 січ. – С. 8.

         Татарінов, В. Висока оцінка краєзнавчого доробку / В. Татарінов // Край. – 2008. – № 67 (листоп.). – С. 4.

         Черпакова, Л. Залізний кінь полтавської журналістики / Л. Черпакова  // Край. – 2009. – № 59 (берез.). – С. 4.

Номанація: "Сприяння розвитку Державному історико-культурному заповіднику "Поле Полтавської битви"

 ПУТРЯ

 Євген Васильович

01.11.1936 р. н., с. Дмухайлівка Дніпропетровської обл.

 Художник, графік.      

           Саша Путря. Євген Путря : альбом – Полтава : АСМІ, 2005. – 16 с. – (Серія "Худож-ники Полтавщини")

          Путря, Є. Портрети І. Мазепи / Є. Путря // Край. – 2007. – № 40 (серп.). – С. 13.

          Путря Євген Васильович (01.11.1936, с. Дмухайлівка, Дніпропетровської обл.), скульптор і графік // Ханко В. Словник мистців Полтавщини. – Полтава, 2002. – С. 159; Полтавіка. Полтавська Енциклопедія : у 12 т. – Полтава, 2009. – Т. 12: Релігія і церква. – С. 551; Ротач П. Полтавська Шевченкіана: спроба обласної (крайової) Шевченківської енциклопедії : у 2-х кн. – Полтава, 2009. – Кн. 2. – Полтава. – С. 264-265.

          Орлова, О. Від Марусі до Марії / О. Орлова // Рідний край. – 2003. – № 2. – С. 145-146.

          Шумейко, Н. Гоголівська тема у творчості художника Євгена Путрі (з основних надходжень до колекції Полтавського краєзнавчого музею) / Н. Шумейко // Полтавський краєзнавчий музей : збірник наукових статей 2010. – Полтава, 2010. – Вип. 5. – С. 575-578.

Номінація: "Відображення доленосних подій у творах мистецтва"

 

ПІДГОРНИЙ

Микола Васильович

16.03.1944 р. н., м. Балашов Саратовської обл.

 Заслужений художник України.

 - за створення серії історичних портретів відомих діячів козацької доби.

           Микола Підгорний : альбом – Полтава : АСМІ, 2006. – 13 с. – (Серія "Художники Полтавщини").

           Підгорний Микола Васильович  (16.03.1944, м. Балашов Саратовської обл.), укр. живописець // Ханко В. Словник мистців Полтавщини. – Полтава, 2002. – С. 153.

           Віценя, Л. Він звик дивувати полтавців : [виставка фотографій і полотен М. Підгорного] / Л. Віценя // Зоря Полтавщини. – 2011. – 22 черв. – С. 3.

          Зайченко, В. Микола Підгорний любить малювати розумних людей / В. Зайченко // Коло. – 2009. – 1 жовт. – С. 20.

          Клочко, О. Заслужений художник України Микола Підгорний: "Автопортрет – це майданчик для експериментів. Натура ж бо прихильна – не вередує" / О. Клочко // Вечірня Полтава. – 2009. – 18 берез. – С. 8.

          Кравченко, О. Його картини навчають мистецтва жити на землі / О. Кравченко // Полтавський вісник. – 2012. – 11 трав. – С. 8.

          Орлова, О. Іконографія Мазепи: далі буде / О. Орлова // Рідний край. – 2009. – № 1 (20). – С. 206-209.

 2004 рік

           Данилець, О. Названо лауреатів премії імені Самійла Величка  / О. Дани-лець // Вечірня Полтава. – 2004. – 26 серп. – С. 1.

 Номінація: "Дослідження в галузі історії України і Полтавщини" 

 ВОЛОШИН  

Юрій Володимирович

17.09.1963 р. н., с. Крючки Балаклійського р-ну Харківської обл.

 Доцент кафедри всесвітньої історії  ПДПУ ім. В. Г. Короленка.

 -                  за фундаментальне дослідження з історії релігії і церкви в Україні, соціальної історії Гетьманщини XVII-XVIII століть і за написання більше ста наукових матеріалів історичної тематики.

          Волошин, Ю. Вдівці в полковому місті Полтаві другої половини XVIII ст. (за матеріалами Румянцевського опису Малоросії) / Ю. Волошин // Київська старовина. – 2011. – № 4. – С. 24-41.

          Волошин, Ю. Діяльність релігійних громад старообрядців на Полтавщині у ХІХ столітті / Ю. Волошин // Рідний край. – 2000. – № 2(8). – С. 108-111.

          Волошин, Ю. Жінка– вдова в полковому місті Полтаві другої половини XVIII ст. (за матеріалами Румянцевського опису Малоросії) / Ю. Волошин // Київська старовина. – 2011. – №  1. – С. 13-32.

          Волошин, Ю. Політика гітлерівських окупантів відносно православної церкви в Україні (1941-1944рр.) / Ю. Волошин // Полтавський краєзнавчий музей : збірник наукових статей 2004 р. – Полтава, 2006. – С. 192-224.

          Волошин, Ю. Родина Котляревських в Румянцевському описі Малоросії 1765-1769 років / Ю. Волошин // Київська старовина – 2007. – № 5. – С. 149-158.

          Пустовіт, Т. Волошин Юрій Володимирович (17.09.1903, с. Крючки Балаклійського р-ну Харківської обл.) – вчений, доктор історичних наук (2006), дослідник історії релігії і церкви в Україні / Т. Пустовіт // Полтавіка. Полтавсь-ка Енциклопедія : у 12 т. – Полтава, 2009. – Т. 12: Релігія і церква. – С. 139-140.

Номінація: "Відображення минулого у засобах масової інформації"

СУПРУНЕНКО  

Олександр Борисович

01.05.1957 р. н., м. Полтава

 Директор Центру охорони та дослідження

 пам'яток археології Управління культури

Полтавської облдержадміністрації.

Кандидат історичних наук.

 

- за авторство 600 наукових публікацій, зокрема, книг "На землі полтавській", "Більське городище", "Кургани Нижнього Поворскля" та ін.

          Супруненко, О. Б. Курганы Нижнего Поворскля / О. Б. Супруненко. – Москва-Полтава, 1994. – 104 с. : ил.

          Супруненко, О. Б. На землі Полтавській: пам'ятки археології Полтави та її околиць : до 825-річчя від дня першої літописної згадки про Полтаву / О. Б.Супру-ненко. – Київ-Полтава : Археологія, 1998. – 160 с. : іл.

          Супруненко, О. Б. Кургани біля села Карпусі під Полтавою / О. Б. Супру-ненко, Б. Золотницький, І. М. Кулатова. – К. : Археологія, 1996. – 88 с.

          Супруненко, О. Б. Старожитності золотоординського часу Дніпровського Лісостепового Лівобережжя / О. Б. Супруненко, В. В. Приймак, К. М. Миро-ненко. – Київ-Полтава : Археологія, 2004. – 82 с. : іл.

          Мурзін, В. Більське городище / В. Мурзін, Р. Ролле, О. Супруненко. – Київ – Гамбург – Полтава : Археологія, 1999. – 102 с.

         Білоусько, О. А. Супруненко Олександр Борисович (01.05.1957, м. Полта-ва) – археолог, історіограф, музейник, видавець / О. А. Білоусько // Полтавіка. Полтавська Енциклопедія : у 12 т. – Полтава, 2009. – Т. 12: Релігія і церква. –   С. 625-626.

          Супруненко Олександр Борисович // Край. – 2012. – № 104 (груд.). – С. 6-7.

Номінація: "Відображення доленосних подій у творах мистецтва"

 

ЧОРНОЩОКОВ 

 Анатолій Євгенович

14.01.1949 р. н., м. Полтава

 Головний художник міста, заступник Головного архітектора Полтави.

 -                  за авторство в художньому оформленні підземного багатопрофільного комплексу "Злато місто" та за створення й оформлення експозиції музею історії Полтавської битви, садиби І. П. Котляревського, музеїв-заповідників М. В. Гоголя та А. С. Макаренка, оформлення інтер'єру Палацу дозвілля "Листопад" (історичні портрети).

          Чорнощоков Анатолій Євгенович (14.01.1949, Полтава), укр. архітектор // Ханко, В. Словник мистців Полтавщини. – Полтава, 2002. – С. 206.

 2005 рік

Премія не присуджувалась.

 2006 рік

          Жовнір, Н.  Премію Самійла Величка вручено полтавцям, які внесли визначний вклад у розвиток науки, історії, мистецтва / Н. Жовнір // Вечірня Полтава. – 2006. – 24 серп. – С. 7.

          Олександренко, Т. Премія імені Самійла Величка: коло нагороджених розширяється / Т. Олександренко // Зоря Полтавщини – 2006. – 5 верес. – С. 2.

 Номінація: "Дослідження в галузі історії України і Полтавщини

ПАЩЕНКО

Володимир Олександрович

    (14.08.1947, с. Дружба Решетилівського р-ну – 19.04.2010, м. Полтава)

 Доктор історичних наук, професор, академік Академії педагогічних наук, ректор ПДПУ ім. В. Г. Короленка.

  - за дослідження такої маловідомої сторінки історії України як політика держави щодо православної церкви, автора майже 300 наукових публікацій, більше 10 монографій з означеної теми.

          Пащенко, В. Гончарова правда про духовність і церкву / В. Пащенко. – Полтава : АСМІ, 2006. – 360 с.

         Пащенко, В. Греко-католики в Україні від 40-х років ХХ століття до наших днів / В. Пащенко. – Полтава : [б. н.], 2002. – 616 с.

        Пащенко, В. Національні традиції державотворення в нарисах історії політичної та релігійної думки / В. Пащенко, П. Киридон, П. Радько. – Полтава : [б. н.], 2000. – 158 с.

        Пащенко, В. Православна церква в тоталітарній державі: Україна 1940 – початку 1990-х років / В. Пащенко. – Полтава : АСМІ, 2005. – 630 с.

        Пащенко, В. Вилучення церковних цінностей у 1922 році: політико-економічні завдання і морально-духовні наслідки / В. Пащенко // Виявлення та дослідження пам'яток національно-визвольних змагань українського народу на Полтавщині (1917-1920 рр.). – Полтава, 1995. – С. 85-93.

         Пащенко, В. Дві сторони політики Радянської держави щодо РПЦ в другій половині 70-х років ХХ століття / В. Пащенко // Історична пам'ять. – 2002. – № 1-2. – С. 41-54.

         Пащенко, В. До питання про утворення Української Автокефальної Православної церкви / В. Пащенко // Тези доповідей і повідомлень ІІ Полтавської наукової конференції з історичного краєзнавства. – Полтава, 1991. – С. 40-41.

         Пащенко, В. Проблема руйнації церкви в романі "Собор" Олеся Гончара / В. Пащенко // Рідний край. – 2005. – № 1. – С. 121-131.

         Єрмак, О. Пащенко Володимир Олександрович (14.08.1947, с. Дружба Решетилівського р-ну – 19.04.2010, м. Полтава). – д-р іст. наук, академік / О. Єрмак // Полтавіка. Полтавська Енциклопедія : у 12 т. – Полтава, 2009. –     Т. 12: Релігія і церква. – С. 465-466.

         Білик, Г. "Бо пора се великая есть…" [творчий неспокій і самозречена праця вирізняють сьогоднішнього вченого, педагога, ректора] / Г. Білик // Рідний край. – 2001. – № 1(4). – С. 30-35.

         Віценя, Л. Володимир Пащенко: "Кожна людина схожа сама на себе… Якщо вона  – особистість" / Л. Віценя // Зоря Полтавщини. – 2007. – 14 серп. – С. 3.

         Жовнір, Н. Академік Володимир Пащенко: "Для науки світла в кінці тунелю я не бачу…" / Н. Жовнір // Зоря Полтавщини. – 2008. – 3 жовт. – С. 1.

         Ігнатенко, О. Володимир Пащенко: "Найціннішим у суспільстві є інтелект" / О. Ігнатенко // Зоря Полтавщини. – 2005. – 18 лют. – С. 4.

         Ігнатенко О. Володимир Пащенко – серед "500 великих лідерів" / О. Ігна-тенко // Зоря Полтавщини. – 2008. – 3 верес. – С. 2.

         Курочка, І. Задля цього варто жити, або Сенс життя в розумінні академіка Володимира Пащенка / І. Курочка // Зоря Полтавщини. – 2003. – 10 черв. – С. 1-2.

 Номінація: "Відображення минулого у засобах масової інформації"

ДІПТАН

Ірина Іванівна

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України ПДПУ ім.   В. Г. Короленка.

 -                  за ґрунтовні дослідження історії українського козацтва і, зокрема, полтавського краю, відображення у засобах масової інформації  понад 50 наукових публікацій автора.

          Діптан, І. Українське козацтво: соціально-історичний нарис : посібник для студентів, аспірантів, учителів історії : у 2 ч. / І. Діптан, П. Ю. Кравченко. – Полтава : АСМІ, 2008.

Ч. 1. – 2008 – 360 с. : іл.

Ч. 2. – 2010. – 448 с.

          Діптан, І. Гадяцький вибір І. Виговського у баченні М. Грушевського /     І. Діптан // Гадяцька унія 1658: контроверсії минулого і сучасність : збірник статей за Матеріалами Міжнародної наукової конференції (4-5, 16-17 верес. 2008 р.). – Полтава, 2009. – С. 26-39.

         Діптан, І. Голодомори 1921-1923 та 1932-1933 років і проблема дитячої безпритульності в Українській РСР / І. Діптан // Історична пам'ять. – 2002. –    № 1-2. – С. 16-31.

        Діптан, І. З історії діяльності Полтавської "Ліги порятунку дітей" / І. Діптан // Тези доповідей і повідомлень Полтавської наукової конференції з історичного краєзнавства. – Полтава, 1991. – С. 113-114.

         Діптан, І. З історії українізації на Полтавщині / І. Діптан // Третя Полтавська наукова конференція з історичного краєзнавства : матеріали. – Полтава, 1994. – С. 93-97.

        Діптан, І. Полтава в 1921-1929 роках / І. Діптан // Край. – 2012. – №104 (груд.). – С. 14-18; Край. – 2013. – № 105 (січ.). – С. 5-7.

         Діптан, І. Полтава в період НЕПу (1921-1928 роки): проблеми та шляхи реалізації / І. Діптан // Рідний край. – 2011. – № 1 (24). – С. 195-205.

         Діптан, І. Полтавщина в 1941-1943 роках: історіографічний огляд теми /  І. Діптан // 1941 рік на Полтавщині: людський вимір трагедії та героїзму : збірник статей за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції (28 верес. 2011 р. ). – Полтава, 2011. – С. 15-28.

Номінація: "Сприяння розвитку Державному історико-культурному заповіднику "Поле полтавської битви"

 ЖУК

 Віра Никанорівна

(12.04.1928, с. Кривуші Кременчуцького р-ну – 03.11.2008, м. Полтава)

 Кандидат історичних наук, краєзнавець.

-  за дослідження Поля Полтавської битви, автора більше 100 наукових публікацій з історії Полтавщини.

          Жук, В. Н. Безсмертний подвиг : історичні нариси про Чутівщину у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та подвиги її синів і дочок на фронтах і в тилу / В. Н. Жук. – Полтава : АСМІ, 2005. – 178 с.

          Жук, В. Н. Велика битва на Ворсклі : до 600-річчя битви Вітовта із золотоординцями на Ворсклі 12 серпня 1399 року / В. Н. Жук. – Полтава : ПОІППО, 1999. – 38 с.

          Жук, В. Н. Полтавській губернії – 200 років : матеріали для використання на уроках, організації та проведення позакласних заходів у школах / В. Н. Жук. – Полтава : ПОІППО, 2001. – 32 с.

          Жук, В. Де був древній Воїнь? / В. Жук // Полтавська думка. – 2004. – 1 жовт. – С. 5.

          Жук, В. Діяльність організації українських націоналістів у Полтаві 1941-1943 років / В. Жук // Велика Вітчизняна: історія, пам'ять, долі. – Полтава, 2001. – С. 47-53.

          Жук, В. З історії Полтавської Слов'янської семінарії / В. Жук // Третя Полтавська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Полтава, 1994. – С. 154-159.

          Жук, В. Участь полтавців у антифашистському русі опору / В. Жук // Антологія краєзнавства Полтавщини. – Полтава, 2005. – С. 110-111.

          Жук Віра Никанорівна (12.04.1928, с. Кривуші Кременчуцького р-ну – 2008, Полтава) – укр. історик, краєзнавець // Ротач П. Полтавська Шевченкіана: спроба обласної (крайової) Шевченківської енциклопедії : у 2 кн. – Полтава, 2005. – Кн. І: А-К. – С. 254-255.

          Пустовіт Т. Жук Віра Никанорівна (12.04.1928, с. Кривуші Кремен-чуцького р-ну – 2008, м. Полтава) – історик-архівіст, педагог, краєзнавець / Т. Пустовіт //Полтавіка. Полтавська Енциклопедія : у 12 т. –  Полтава, 2009.– Т.12: Релігія і церква. – С. 225.

          Дудяк, І. Пошанування відомого полтавського історика-архівіста В. Н. Жук : [встановлення меморіальної дошки] / І. Дудяк // Край. – 2012. – №97 (трав.). – С. 6-7.

          Єрмак, О. Невтомна трудівниця / О. Єрмак // Історична пам'ять. – 2002. – № 1-2. – С. 159-161.

          Історики, археологи і краєзнавці сьогодення // "Оживають давні віки" (історики, краєзнавці, археологи Полтавщини). – Полтава, 2003. – С. 36-45.

          Мокляк, В, Віра Никанорівна Жук / В. Мокляк // Край. – 2008. – №55 (листоп.). – С. 6.

 Номінація: "Відображення доленосних  подій у творах мистецтва"

НОВОБРАНЕЦЬ

Іван Якович

02.05.1939 р. н., с. Березоточа

Лубенського р-ну

Заслужений художник України.

 - за створення картин на історичну тему, виготовлення власних старовинних музичних інструментів, які експонуються  у музеях України, виконання історичних пісень, дум.

            Іван Новобранець. Заслужений художник України (маляр, кобзар, бандурист і лірник) : альбом – Полтава, 2009. – 20 с.

           Новобранець Іван Якович (02.05.1939, с. Березоточа Лубенського р-ну), укр. живописець // Ханко В. Словник мистців Полтавщини. – Полтава, 2002. – С. 138; Полтавіка. Полтавська Енциклопедія: у 12 т. – Полтава, 2009. – Т. 12: Релігія і церква. – С. 435-436; Народне декоративно-ужиткове мистецтво Полтавщини. – Полтава, 2007. – С. 24.   

          Граб, В. Вчителі художника Новобранця / В. Граб // Рідний край. – 2012. – № 1(26). – С. 211-214.

          Данилець, О. У моїй бандурі – душа моя / О. Данилець // Урядовий кур'єр. – 2009. – 28 листоп. – С. 8-9.

          Дениско, Т. Іван Новобранець – осавул поміж козаків, маестро поміж художників / Т. Дениско // Зоря Полтавщини. – 2004. – 9 черв. – С. 3.

          Думка, Ю. Іван Новобранець: про бандуру, козацькі думи та художні образи : творчі зустрічі / Ю. Думка // Зоря Полтавщини. – 2005. – 21 жовт. – С. 3.

          Жовнір, Н. Наш полтавський кобзар. Єдиному на Полтавщині члену Національної спілки кобзарів України, відомому лірнику, бандуристу й художнику Івану Новобранцю виповнилося 70 років / Н. Жовнір // Вечірня Полтава. – 2009. – 27 трав. – С. 16.

           Іван Новобранець – народний художник // Буцька Н. Наші знайомі. – Полтава, 2008. – С. 20-22.

          Ханко, В.  Неповторний світ Івана Новобранця / В. Ханко // Образотворче мистецтво. – 2000. – № 1-2. – С. 95.

 2007 рік

          Шендрик, Л. Премія імені Самійла Величка / Л. Шендрик // Край. – 2007. – № 41 (верес.). – С. 4-5, 2 (обкл.).

 Номінація: "Дослідження в галузі історії України і Полтавщини"

МОКЛЯК

 Володимир Олександрович

26.06.1961 р. н., с. Руденківка

 Новосанжарського р-ну

 

Заступник директора з наукової роботи Полтавського краєзнавчого музею.

 -         за фундаментальні дослідження історії козацтва Полтавщини, Полтавського козацького полку, введення до наукового обігу невідомих раніше письмових джерел з історії козацтва на Полтавщині XVII-XVIII століть, створення авторської експозиції "Полтавщина в кінці XVII-XVIII століть," автора численних наукових публікацій з означеної теми.

          Білоусько, О. А. Нова історія Полтавщини (друга половина XVI – друга половина XVIII століття) : пробний підручник для 8 класу / А. Білоусько, В. О. Мокляк. – Полтава : Оріяна, 2003. – 263 с.

          Мокляк, В. О. Полтавський полк : науково-популярний нарис історії полку з часу його виникнення до кінця XVII ст. / В. О. Мокляк. – Полтава : Дивосвіт, 2008. – 112 с.

          Мокляк, В. О. Полтавщина козацька (від Люблінської унії до Коло-мацької ради / В. О. Мокляк. – Полтава : АСМІ, 2008. – 264 с. : іл.

          Мокляк, В. Боротьба І. Виговського за створення незалежної держави. Гадяцька унія 1658 р. / В. Мокляк // Край. – 2008. – № 53 (верес.) – С. 6-7.

          Мокляк, В. Вивчення історії Полтавського козацького полку до 1917 року / В. Мокляк // Полтава: архітектура, історія, мистецтво : матеріали І наукової конференції "Вайнгортівські читання". – Полтава, 2002. – С. 16-21.

          Мокляк, В. Документ про виплату річної плати в Полтавському полку /  В. Мокляк // Полтавський краєзнавчий музей : збірник наукових статей 2004 р. – Полтава. 2005. – С. 389-413.

          Мокляк, В. Документи з церковного життя на Полтавщині XVIII століття / В. Мокляк // Край. – 2008. – №55 (листоп.). – С. 14-15.

          Мокляк, В. Кременчуцький козацький полк / В. Мокляк // Українське козацтво: історія, сучасність, майбутнє. – Полтава, 2005. – С. 78-81.

         Мокляк, В. Місто Полтава в 60-х роках  XVIII століття / В. Мокляк // Край. – 2007. – № 43 (листоп.). – С. 7-9.

          Мокляк, В. Політична обстановка на Полтавщині перед укладенням Гадяцької унії: повстання М. Пушкаря / В. Мокляк // Гадяцька унія 1658: контроверсії минулого і сучасність : збірник статей за матеріалами Міжнародної наукової конференції (4-5, 16-17 верес. 2008 р.). – Полтава, 2009. – С. 113-118.

          Мокляк, В. Полтавські соратники і противники політичного курсу гетьмана Івана Мазепи / В. Мокляк // Край. – 2010. – № 70 (лют.). – С. 15-17.

          Пустовіт. Т. Мокляк Володимир Олександрович (26.06.1961, с. Руден-ківка Новосанжарського р-ну Полтавської обл.) – історик, бібліограф, музейник / Т. Пустовіт // Полтавіка. Полтавська Енциклопедія : у 12 т. – Полтава, 2009. – Т. 12: Релігія і церква, 2009. – С. 408-409; Полтавський археологічний збірник. – Полтава, 1995. – Вип. 3. – С. 122; Полтавщина: влада на історичних паралелях. – Полтава, 2005. – С. 383.

 Номінація: "Відображення минулого у засобах масової інформації"

 

Редакторський колектив

обласної щомісячної

інформаційно-краєзнавчої газети "Край"

 

- за подвижницьку працю щодо висвітлення багатої історико-культурної спадщини Полтавщини, яка стала справжньою енциклопедією краєзнавства полтавців.

 Номінація: "Сприяння розвитку Державному історико-культурному заповіднику "Поле Полтавської битви"

 ТРЕГУБОВ

 Валерій Олександрович

(18.05.1951, Полтава – 30.09.2012)

 Кандидат архітектури, доцент, завідуючий кафедри основ архітектури ПНТУ ім. Ю. Кондратюка.

 -                     за дослідження полтавської історичної архітектури та розроблення проектних пропозицій по комплексу об'єктів заповідника "Поле Полтавської битви," наукову топографічну реконструкцію Полтавської фортеці початку XVIII століття, що особливо було актуально з нагоди підготовки до відзначення 300-річчя Полтавської битви.

          Трегубов Валерій Олександрович (18.05.1951, Полтава), укр. архітектор // Ханко В. Словник мистців Полтавщини. – Полтава, 2002. – С. 188.

          Ханко, В. Трегубов Валерій Олександрович / В. Ханко // Полтавіка. Пол-тавська Енциклопедія : у 12 т. – Полтава, 2009. – Т. 12: Релігія і церква. – С.638.

          Передерій, Л. "Архітектура – це дорога, яка привела мене до храму…" : цими днями архітектор Валерій Трегубов святкує свій 50-літній ювілей / Л. Передерій // Вечірня Полтава. – 2001. – 17 трав. – С. 8.

          "Рік Білого кота" Валерія Трегубова // Вечірня Полтава. – 2011. – 18 трав. – С. 5.

          Ярошенко, Г. "Я розглядаю цю концепцію не як разовий захід, присвячений 300-річчю Полтавської битви". Архітектор Валерій Трегубов переконаний, що заповідник "Поле Полтавської битви" стане національним, а згодом, можливо, і міжнаціональним / Г. Ярошенко // Вечірня Полтава. – 2007. – 27 груд. – С. 3.

 Номінація: "Відображення доленосних подій у творах мистецтва"

 "Яківчанські витівки"

народний фольклорно-етнографічний ансамбль

-         за збереження та пропаганду народних звичаїв, обрядів, пісень і  дум (у репертуарі колективу  понад 500 народних пісень), всього того, що складає серце й душу українського народу.

 2008 рік

 Премія імені Самійла Величка // Полтавський вісник. – 2008. – 4 лип. – С. 3; Край. – 2008. – №53 (верес.). – С. 4.

Номінація: "Дослідження в галузі історії України і Полтавщини"

 

ЄРМАК

Олександр Петрович

05.02.1944 р. н., м. Полтава

 

 Вчений, історик, краєзнавець, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України ПДПУ ім. В. Г. Короленка.

 -                     за фундаментальні дослідження теми голо-домору, пам'яток історії та культури, видатних постатей краю.

          Білоусько О. А. Новітня історія Полтавщини І половини ХХ століття : підручник для 10 класу / О. А. Білоусько, О. П. Єрмак, В. Я. Ревегук. – Полтава : Оріяна, 2005. – 312 с.

          Єрмак, О. П. Історія обласного державного підприємства "Полтава-водоканал" 1900-2000 : до 100-річчя заснування Полтавського міського водогону / О. П. Єрмак. – Полтава : Дивосвіт, 2000. – 307 с.

          Єрмак, О. Вплив голодомору 1932-1933 років на демографічну ситуацію в полтавському селі / О. Єрмак // Третя Полтавська наукова конференція з істо-ричного краєзнавства. – Полтава, 1994. – С. 105-109.

          Єрмак, О. З історії Полтавської духовної семінарії / О. Єрмак // Край. – 2007. – № 44 (груд.). – С. 12-13.

          Єрмак, О. Кобзар Євген Адамцевич 1904-1972 рр. (20 листопада 35 років від дня смерті) / О. Єрмак // Край. – 2007. – №43 (груд.). – С. 19.

          Єрмак, О. Матеріали переписів населення 1926 і 1939 років як джерело вивчення демографічних утрат від голодомору на Полтавщині / О. Єрмак // Полтавський краєзнавчий музей : збірник наукових статей 2004 р. – Полтава, 2006. – С. 80-83.

          Єрмак, О. Табір остарбайтерів у Полтаві / О. Єрмак // Полтавська думка. – 2007. – 22 листоп. – С. 7.

          Єрмак, О. Полтавський учительський інститут / О. Єрмак // Край. – 2007. – № 43 (листоп.). – С. 14.

         Білоусько, О. Єрмак Олександр Петрович (05.02.1944, м. Полтава) – О. Білоусько // Полтавіка. Полтавська Енциклопедія : у 12 т. – Полтава, 2009. – Т. 12: Релігія і церква. – С. 220.

 

Номінація: "Відображення минулого у засобах масової інформації"

САМОРОДОВ

Віктор Миколайович

05.08.1951 р. н.

     Доцент кафедри екології і ботаніки ПДАА.

                                                   

КИГИМ

Світлана  Леонідівна

17.02.1949 р. н., м. Полтава

Завідуюча відділу природи

Полтавського краєзнавчого музею.

 

ХАЛИМОН

Олена Володимирівна

22.12.1958 р. н., м. Полтава

Старший науковий співробітник

відділу природи Полтавського краєзнавчого музею.

 

- за науково-видавничий проект "Постаті  аграрної та біологічної науки" та підготовлені книги: "Академік М. І. Вавилов і Полтавщина: факти, документи, бібліографія", "В. В. Докучаєв і Полтавщина: факти, документи, бібліографія".

           Академік М. І. Вавилов і Полтавщина : факти, документи, бібліографія / уклад. Самородов В. М., Халимон О. В. ; наук. ред. К. М. Ситник. – Полтава : Верстка, 2005. – 180 с. : іл.

          В. В. Докучаєв і Полтавщина : факти, документи, бібліографія / уклад. Самородов В. М., Кигим С. Л. ; наук. ред. К. М. Ситник. – Полтава : Верстка, 2007. – 182 с. : іл.

         Самородов В. М. В. І. Вернадський та В. Г. Короленко: у поєднанні доль і поглядів / В. М. Самородов, С. Л. Кигим, Л. В. Ольховська. – Полтава : РВВ ПДАА, 2013. – 60 с.

 Номінація: "Сприяння розвитку Державному історико-культурному запо-віднику "Поле  Полтавської битви"

 Колектив загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 м. Полтави

 -         за співпрацю із заповідником по патріо-тичному вихованню учнів школи, гідних спадкоємців земляка-літописця Самійла Величка.

 Номінація: "Відображення доленосних подій у творах мистецтва"

        ПАНЧЕНКО

        Марія Вікторівна

 

Студентка архітектурного факультету

 ПНТУ ім. Ю. Кондратюка.

- за високохудожні графічні роботи на історичну тему.

2009 рік

         Назвали лауреатів премії Самійла Величка // Село полтавське. – 2009. – 21 серп. – С. 13.

          Нові лауреати премії імені Самійла Величка // Зоря Полтавщини. – 2009. – 21 серп. – С. 4.

          Премія імені Самійла Величка // Край. – 2009. – № 65 (верес.). – С. 4.

Номінація: "Дослідження в галузі історії України і Полтавщини"

 

КРАВЧЕНКО

Петро Анатолійович

 Декан історичного факультету ПДПУ

ім. В. Г. Короленка, доктор філософських наук, професор.

 

- за фундаментальні дослідження історії українсь-кого козацтва та українського державотворення.

 

         Діптан, І. Українське козацтво: соціально-історичний нарис : посібник для студентів, аспірантів, учителів історії : у 2 ч. / І. Діптан, П. Кравченко. – Полтава : АСМІ, 2008.

         Ч. 1. – 2008. – 360 с. : іл.

         Ч. 2 – 2010. – 448 с.

 

         Кравченко, П. Світоглядні ідеї філософської епістолярії Г. С. Сковороди. 1785-1794 роки / П. Кравченко // Тези доповідей і повідомлень ІІ Полтавської наукової конференції з історичного краєзнавства. – Полтава, 1991. – С. 4-5.

          Кравченко, П. Шкільна освіта на Полтавщині в умовах німецької окупації / П. Кравченко // Третя Полтавська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Полтава, 1994. – С. 196-199.

 Номінація: "Відображення минулого у засобах масової інформації"

 

КОВПАК

Володимир Васильович

21.03.1951 р. н., с. Ковалівка

 Драбівського р-ну Черкаської обл.

 

Літератор.

- за численні науково-популярні публікації з історії Кременчуччини та історико-пригодницькі романи для дітей середнього та старшого шкільного віку.

           Ковпак, В. В. А ви бачили, як сходить сонце ? / В. В. Ковпак. – Полтава : Полтавський літератор, 2002. – 140 с. : іл.

          Ковпак, В. В. З пітьми віків : історичні повісті / В. В. Ковпак. – Полтава : Полтавський літератор, 2006. – 216 с.

          Ковпак, В. В. Отаман Леонтій Свічка : історична повість / В. В. Ковпак. – Полтава : Полтавський літератор, 2003. – 116 с. : іл.

          Ковпак, В. В. Перекотидоля : повість / В. В. Ковпак. – Полтава : Дивоствіт, 2010. – 96 с.

          Ковпак, В. В. Тінь гетьмана : історико-пригодницький роман / В. В. Ковпак. – Полтава : Дивосвіт, 2008. – 264 с.

          Ковпак Володимир Васильович // Ковпак В. Перекотидоля : повість. – Полтава, 2010. – С. 4 (обкл.).

          Дудчак, Л. Моральні цінності людини за творами Остапа Вишні та Володимира Ковпака : урок української літератури. 11 клас філологічного профілю / Л. Дудчак // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – №11-12. – С 64-69.

         Черпакова, Л. Слово лікаря-літератора / Л. Черпакова // Зоря Полтав-щини. – 2011. – 6 трав. – С. 16.

 Творчий колектив

 "Студія "Місто"

 

       - за популяризацію історії краю у програмі "Це моя історія. Полтава."

          Корнєва, В. Перед телекамерою та за кадром… / В. Корнєва // Зоря Полтавщини. – 2012. – 12 червня. – С. 2.

          Піскова, С. Єдина міська телекомпанія – "Студія "Місто" відзначає 10-літній ювілей / С. Піскова // Вечірня Полтава. – 2011. – 8 черв. – С. 2.

 Номінація: "Сприяння розвитку Державному історико-культурному заповіднику" Поле Полтавської битви"

 ГРЕЧАНОВСЬКИЙ

Ігор Петрович

27.12.1956 р. н., м. Полтава

Художник.

 - за створення експозиції "Козацька держава до подій Великої Північної війни (1648-1700 рр.)" у Державному історико-культурному заповіднику "Поле Полтавської битви".

 Номінація: "Відображення доленосних подій у творах мистецтва"

 

НІКОЛЕНКО

Євген Миколайович

19.06.1939н., с-ще Старий Мерчик Валківського р-ну Харківської обл.

                        Літератор. Публіцист.   

   - за серію літературно-мистецьких передач на ОДТРК "Лтава."

          Ніколенко, Є. Край полтавський наш. Пам'ять серця : [вірші] // Зоря Полтавщини. – 2009. – 19 черв. – С. 4.

          Ніколенко Євген Миколайович // Літератори Полтавщини : довідник. – Полтава, 2008. – С. 72-73.

 2010 рік

          Савченко, Є. Полтавці відсвяткували День незалежності України / Є.Савченко // Полтавський вісник. – 2010. – 27 серп. – С. 2.

          У Полтаві визначили лауреатів премії імені Самійла Величка // Полтавський вісник. – 2010. – 13 серп. – С. 10.

 Номінація: "Дослідження в галузі історії України і Полтавщини"

 

ЯКИМЕНКО

Микола Андрійович

    04.08.1946 р. н., с.Вікторове Глухівського    р-ну Сумської обл.

Завідуючий кафедри українознавства ПДАА, доктор історичних наук, професор.

        - за фундаментальне дослідження історії українського селянства на зламі ХІХ - ХХ століть.

          Якименко, М. Аграрні реформи 1861 і 1906 років як фактор розвитку селянського (фермер-ського) господарства на Полтавщині / М. Якименко // Третя Полтавська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Полтава, 1994. – С. 56-58.

          Якименко, М. Вплив аграрної політики більшовиків на посилення "петлюрівських" настроїв серед селянства України у роки НЕПу (1921-1928) / М. Якименко // Полтавська Петлюріана : матеріали шостих Петлюрівських читань, проведених у Полтаві 22 серпня 2002 року. – Полтава, 2003. – Ч. 5. – С. 33-36.

          Якименко, М. Полтавська губернія : утворена 9 березня 1802 року / М. Якименко // Енциклопедія історії України : у 10 т. – К., 2011, – Т. 8. – С. 366-367.

         Якименко, М. Фонди ДАПД та РДІА про переселення селян з Полтавщини на східні окраїни Російської імперії в епоху аграрних реформ кінця ХІХ – початку ХХ століття / М. Якименко // Архівний збірник… Архіви і документальна спадщина Полтавщини: минуле, сучасне, перспективи (1903-2003). – Полтава, 2003. – С. 113-115.

 БАБЕНКО

Людмила Леонідівна

        24.12.1957 р. н., с.Рівне Новоукраїнського р-ну   Кіровоградської обл.

Доцент кафедри історії України ПНТУ ім. В. Г. Короленка.

 - за багатогранну і плідну наукову роботу з дослідження історії України і Полтавщини у ХХ столітті.

          Бабенко, Л. Л. Соціально-політичний і економічний розвиток України у 30-х роках ХХ століття : навчальний посібник /Л. Л. Бабенко. – Полтава : Вид-во ФКВІУЗ, 1999. – 37 с.

          Бабенко, Л. Боротьба з "петлюрівщиною" в Українській Автокефальній Православній церкві на Полтавщині у 1920-1930-х роках / Л. Бабенко // Полтавська Петлюріана : матеріали восьмих Петлюрівських читань. – Полтава, 2009. – Ч. 7. – С 86-95.

          Бабенко, Л. Етнографічні дослідження в системі наукових установ Полтави у 20-х – на початку 30-х років / Я. Бабенко // Титульний етнос: здобутки, втрати : збірник статей (за матеріалами науково-практичної  конференції 21-22 верес. 2000 р.). – Полтава-Опішне, 2002. – С. 62-66.

          Бабенко, Л. Політичні репресії в Полтавському педагогічному інституті в 1920-1930-х роках / Л. Бабенко // Слов'янський збірник. – Полтава, 2006. – Вип. 5. – С. 238-262; Рідний край, - 2009. – № 2 (21). – С. 196-209.

          Бабенко, Л. Симон Петлюра: важкий шлях із небуття / Л. Бабенко // Рідний край. – 2006. – № 2(15). – С 151-164.

          Бабенко, Л. Як викорінювали український буржуазний націоналізм у викладанні української мови в Полтавському педінституті (Євген Михайлович Кудрицький) / Л. Бабенко // Рідний край. – 2009. – № 1(20). – С. 126-130.

          Бабенко Людмила Леонідівна // Полтавщина : влада на історичних паралелях. – Полтава, 2005. – С. 380.

 Номінація: "Відображення минулого у засобах масової інформації"

 

СКОРИК

 Василь Петрович

(03.12.1938, смт Диканька - 26.01.2011)

 

Краєзнавець.

 - за численні науково-популярні публікації з історії Диканщини.

          Скорик, В. П. Диканщина : історико-краєзнавчий нарис / В. П. Скорик. – Полтава : АСМІ, 2004. – 68 с. : іл.

          Могила Василя Петровича Скорика // Звід пам'яток України: Полтавська область. Диканський район. – Полтава, 2011. – С. 70-71.

          Пам'яті товариша : [В. П. Скорика (03.12.1938 – 2011), науковця, краєзнавця, члена НСЖУ] // Зоря Полтавщини. – 2011. – 28 січ. – С. 15.

 Номінація: "Сприяння розвитку Державному історико-культурному заповіднику "Поле Полтавської битви"

 МІШИН

Анатолій Вікторович

02.03.1968 р. н., м. Житомир

  Директор творчого  виробничого об'єднання телепрограм Полтавського ОДТРК "Лтава".

 - за пропаганду діяльності Державного історико-культурного заповідника "Поле полтавської битви" в інформаційному просторі.

  

ПАВЛОВ

Віталій Володимирович

1973 р. н., м. Полтава

 

Начальник відділу туризму та культурної

спадщини управління культури виконкому Полтавської міської ради.

 - за популяризацію діяльності Державного історико-культурного заповідника "Поле Полтавської битви."

           Павлов, В. Геополітичні наслідки битви Вітовта "На Ворсклі" / В. Павлов // Полтавський краєзнавчий музей : збірник наукових статей 2004 р. –  Полтава, 2005. – С. 334-343.    

          Павлов, В, Туризм – це перспективний напрям у стратегії розвитку Полтави / В. Павлов // Вечірня Полтава. – 2009. – 25 листоп. – С. 3.

 2011 рік

          Премія імені Самійла Величка // Край. – 2011. – №89 (верес.). – С. 4.

 Номінація: "Дослідження в галузі історії України і Полтавщини"

 

ЗАКАЛЮЖНИЙ

 Віктор Маркович

08.10.1951 р. н., м. Полтава

 

Кандидат геолого-мінеральних наук, доцент,

завідуючий кафедри біології людини і тварин

ПНПУ ім. В. Г. Короленка.

 -         за авторство більше ніж 120 друкованих праць і фундаментального дослідження. "Козаки Полтавщини. Біографо-історичні нариси про козаків Полтавщини XVII -XX століть"  (Полтава, 2009).

          Закалюжний, В. Козаки Полтавщини : біографо-історичні нариси про козаків Полтавщини ХУІІ – ХХ століть. – Полтава : Оріяна, 2009. – 176 с.

          Закалюжний Віктор Маркович // Закалюжний В. Козаки Полтавщини : біографо-історичні нариси про козаків Полтавщини XVII – XX століть. – Полтава, 2009. – С. 175.

          Курінний, С. Найбільше козаків жило на Полтавщині : [презентація книги "Козаки Полтавщини..."] / С. Курінний // Полтавська Думка. – 2010. – 3 черв. – С. 6.

 

 ПУСТОВІТ

 Тарас Павлович

13.08.1959 р. н., м. Кременчук

 

 Історик-архівіст, краєзнавець, заслужений працівник культури України (2009).

 - за авторство понад 400 наукових публікацій з проблем історії, культури, архівознавства, краєзнавства та релігієзнавства.

         Пустовіт, Т. Від визволення Полтавщини до визволення України / Т. Пустовіт // Край. – 2011. – №91 (листоп.). – С. 9-12.

         Пустовіт Т. Епохальна подія нашої історії / Т. Пустовіт // Зоря Полтавщини. – 2011.– С. 1.

        Пустовіт, Т. На шляху до Незалежності України / Т. Пустовіт // Край. – 2011. – №88 (серп.). – С. 17-20 (з продовженням).

         Пустовіт, Т. 1941 рік: джерела /Т. Пустовіт // Край. – 2011.– №86 (черв.). – С. 10-11.

          Ханко, В. Пустовіт Тарас Павлович (13.08.1959, м. Кременчук Полтавської обл.) / В. Ханко // Полтавіка. Полтавська Енциклопедія : у 12 т. – Полтава, 2009. – Т. 12: Релігія і церква. – С. 550-551.         

         Селецький, М. Славного батька достойний син (штрихи до портрета українознавця Тараса Пустовіта) / М. Селецький // Рідний край. – 2012. – № 1 (26). – С. 187-192.

 Номінація: "Відображення національної історії у засобах масової інформації"

ЧОРНА

Світлана Феодосіївна

 Головний редактор газети "Україна козацька".

 - за авторство видавничого проекту "Україна – земля козацька", Навчально-методичного посібника "Україна – земля козацька" та за публікації з історії козаччини.

 Номінація: "Сприяння розвитку Державному історико-культурному заповіднику "Поле Полтавської битви"

 Колектив СП "Полтавська газонафтова компанія"

(ген. директор Каунов Т. С.).

- за щорічне виділення коштів на розвиток комунальних музеїв м. Полтави.

          Даценко, Л. Найбільша інвестиція / Л. Даценко // Зоря Полтавщини. – 2011. – 1 лип. – С. 2.

          Шовкопляс, Л. Кроки назустріч добробуту: ПГНК активно розвиває своє виробництво. Що матиме з цього Україна і звичайний українець? / Л. Шовкопляс // Зоря Полтавщини. – 2001. – 14 груд. – С. 4.

 

2012 рік

         Названо лауреатів премії імені Самійла Величка // Полтавський вісник. – 2012. – 17 серп. – С. 7.

          Премія імені Самійла Величка // Край. – 2012. – №101 (верес.). – С. 4.

 Номінація: "Дослідження в галузі історії України і Полтавщини"

 

ВОЛОСКОВ

Валерій Федорович

19.01.1945 р. н., м Полтава

 Краєзнавець, літератор.

 -         за творчий доробок (8 книг) краєзнавчої тематики: "Полтавська битва "До" і "Після", "Было дело под Полтавой…", "Останнє кохання Івана Мазепи", "Подорож Полтавщиною з монетою в руці", "Координати часу. Краєзнавчі етюди Полтавського краю", "Японський щоденник полтавця С. Я. Мамая" та інших.

            Волосков, В. Ф. Было дело под Полтавой…" : научно-худ. изд. / В. Ф. Волосков. – Полтава : АСМИ, 2009. – 108 с.

            Волосков, В. Ф. 200 памятных мест Полтавы / В. Ф. Волосков. – Полтава : Дивосвіт, 2012. – 264 с.

           Волосков, В. Ф. Координати часу : краєзнавчі етюди Полтавського краю / В. Ф. Волосков. – Полтава : Дивосвіт, 2010. – 284 с.

           Волосков, В. Ф. Подорож Полтавщиною з монетою в руці / В. Ф. Волосков. – Полтава : Оріяна, 2008. – 200 с. : іл.

           Волосков, В. Ф. Полтавщина на монетах незалежної України : докум. – худ. вид. / В. Ф. Волосков. – Полтава : АСМІ, 2013. – 320 с.

          Волосков Валерій Федорович // Волосков В. Координати часу : краєзнавчі етюди полтавського краю. – Полтава, 2004. – С. 4 (обкл.).

          Посухов, В. Почесна відзнака краєзнавця / В. Посухов // Край. – 2013. -      № 107 (берез.). – С. 6.

          Стороженко, П. Пам'ять дворняжки, або Розмова двох дилетантів про рідні видноколи / П. Стороженко // Рідний край. – 2012. – № 1 (26). – С. 193-197.

 Номінація: "Відображення національної історії у засобах масової інформації"

Редакторський колектив альманаху "Рідний край"

НАЄНКО Михайло Кузьмович – голова редакційної ради

СТЕПАНЕНКО Микола Іванович – головний редактор

 БІЛИК Галина Миколаївна – відповідальний редактор

           Степаненко, Н. С. Часопис "Рідний край": духовні обшири українства / Н. С. Степаненко. – Полтава : [Шевченко Р. В.], 2011. – 190 с.

           Віценя, Л. "Рідний край" у аурі любові / Л. Віценя // Зоря Полтавщини, 2000. – 24 листоп. – С. 7.

           Голобородько, Т. Духовне світло "Нашого краю" / Т. Голобородько // Полтавський вісник. – 2003. – 5 верес. – С. 4.

          Пащенко, В. Світовий контекст на сторінках "Рідного краю" 1906 року / В. Пащенко // Рідний край. – 2005. – № 2 (13). – С. 138-144.

          Оніщенко, В. Микола Степаненко: "Горді тим, що саме "Рідний край" удостоєний премії Самійла Величка" / В. Оніщенко // Полтавський вісник. – 2012. – 31 серп. – С. 6.

          Семенко, С. Першому щотижневику наддніпрянської України – 100 років / С Семенко // Рідний край. – 2005. – № 2 (13). – С. 4-14.

          Семенко, С. "Рідний край" (1905-1916) – перший легальний друкований орган національної періодики Наддніпрянської України початку ХХ століття / С. Семенко // Потужна сила рідного слова. До 100-ліття виходу в світ перших україномовних видань Східної  України. – Полтава, 2005. – С. 358-379.

          Соколова, С. Журнал "Рідний край" (1905-1916) – перша ластівка української легальної преси / С. Соколова // Рідний край. – 1999. – № 1. – С. 5-8.

          Степаненко, М. Історія "Рідного краю" на сторінках енциклопедії "Полтавіка" / М. Степаненко // Рідний край. – 2011. – № 1 (24). – С. 188-194.

          Степаненко, Н. "Рідний край" про Івана Котляревського / Н. Степаненко // Рідний край. – 2006. – № 2 (15). – С. 82-87.

          Степаненко, Н. Літературознавча сторінка тижневика "Рідний край" : [1905-1916, 1999-2008] / Н. Степаненко // Рідний край. – 2008. – № 2 (19). – С. 136-144.

          Титаренко, Г. Будинок редакції "Рідного краю" в Полтаві /  Г. Титаренко // Рідний край. – 2009. – № 1 (20). – С. 151-153.

 Номінація: "Сприяння розвитку Державному історико-культурному заповіднику "Поле Полтавської битви"

 БЕЗВЕРХНІЙ

Олег Віленович

01.07.1956 р. н., м. Полтава

Краєзнавець.

 ТРІСТАНОВ

 Борис Юрійович

08.02.1956 р. н., м. Ульяновськ

Краєзнавець.

- за співпрацю з заповідником, яка має велике науково-пізнавальне та практичне значення у музейній роботі.

            Безверхній, О. Барон Олександр Олександрович Більдерлінг, генерал, митець, історик [(05.07.1846-12.07.1912). Брав безпосередню участь у розробці і встановленні пам'ятників у Полтаві, присвячених Полтавській битві /О. Безверхній // Край. – 2012. – № 101 (верес.). – С. 8-10.

           Безверхній, О. До питання про зв'язки Ф. Павловського з істориками та громадськими діячами Швеції напередодні 200-річчя Полтавської битви / О. Безверхній // Слов'янський збірник : збірник наук. і наук.-публіцистичних праць. – Полтава, 2011. – Вип. 10. – С. 195-202; // Край. – 2012. – №99 (лип.). – С. 9-11.

          Безверхній, О. Історія без коментарів, або Два погляди на подію, котра змінила історію трьох держав / О.Безверхній // Полтавський вісник. – 2006. – 14 лип. – С. 19; 21 лип. – С. 19.

         Безверхній, О. 1709 рік, весна. Що нового під Полтавою (з щоденника офіцера його Величності короля Карла ХІІ) / О. Безверхній // Пам'ять століть. – 2009. – № 3-4. – С. 149-155.

          Безверхній, О. Царський генерал, барон… Аристократ духу нарешті : до 155-ї річниці від дня народження Олександра Більдерлінга / О. Безверхній // Полтавський краєзнавчий музей : збірник наукових статей 2010. – Полтава, 2010. – Вип. 5. – С.423-430; Полтавський вісник. – 2011. – 8 лип. – С. 21.

         Безверхній, О. Щоденник шведського фенріка Роберта Петре як важливе джерело інформації про перебіг подій Великої Північної війни в Україні / О. Без-верхній // Полтавський регіон: на пульсі держави. – 2009. - № 3 (10). – С. 52-63.

 Номінація: "Відображення доленосних подій у творах мистецтва"

 МАТВЄЄВ

Юрій Володимирович

1977 р. н., м. Полтава

 Дизайнер, художник-модельєр.

 - за колекцію історичних костюмів "Полтавська битва – 300 років тому."

           Дяченко, І. Вперше Пако Рабан виставив… свої картини, а Юрій Матвєєв показав полтавську моду / І. Дяченко // Полтавський вісник. – 2005. – 28 жовт. – С. 21.

          Жовнір, Н. 5-річчя арт-студії Юрія Матвєєва співпало з 30-річчям модельєра-дизайнера / Н. Жовнір // Вечірня Полтава. – 2007. – 8 листоп. – С. 13.

          Зайченко, В. Коноплі допоможуть модельєру створити колекцію / В. Зайченко // Коло. – 2008. – 10 лип. – С. 13.