dep logo 061

 


 

Увага! Програма проекту "Пізнай Полтавщину та її бібліотеки - 2018"

Детальніше: Для Вас, колеги - Конкурси

 


free_new_512x512_02 Цікаво прочитати


 zax 1

zax 2

 


   Увага! Обласний конкурс на кращий медіапродукт «Звучи, рідна мово!»

Детальніше: Для Вас, колеги - Конкурси


pravo 01

Пошук по сайту


"Мудрець до дальніх правнуків іде"
   МУДРЕЦЬ ДО ДАЛЬНІХ ПРАВНУКІВ ІДЕ 
 
                                                                             Із Чорнух, де котяться жита,
                                                                             Із Чорнух, де хиляться сади,
                                                                             В білий світ пішов Сковорода,
                                                                             Щоб до нас вернутись назавжди.
                                                                                                               В. Мирний

 

         Мислитель, поет, педагог, один з найбільших і найзагадковіших християнських філософів світу, він освітив розумом не тільки свою епоху, але й перелив те світло у віки наступні, адже його наука стосувалася основного в житті – світ і людина в ньому: яка вона, людина, що може і як їй жити? Вся його творчість – один великий заповіт людям не тільки свого часу чи свого народу, а людям усіх часів. Але він був і залишається перш за все сином рідного народу і саме йому адресував витвори свого серця й розуму.. .

         Виставка  присвячена 290-річчю від дня народження Григорія Савовича Сковороди (03.12.1722 – 09.11.1794) і подає матеріали про життя і творчість

видатного земляка, основні видання його творів, дослідження феномену мудреця відомими українцями та про вшанування пам'яті мандрівного філософа його нащадками. 

  З отчого порогу у широкий світ

                                                                    Коли не зможу нічим моїй вітчизні  
                                                                    прислужитись, в усякому разі з усієї сили
                                                                    намагатимусь ніколи ні в чому не шкодити.                                                                             
                                                                                                                        Г. Сковорода

         Булда М. Мудрець з Чорнухинського краю : науково-популярне вид. / Микола Булда. – Чорнухи, 2006. – 48 с.

         На основі архівних матеріалів автор глибше досліджує місце народження філософа, одну з генеалогічних гілок його роду, навчання, мандрівні дороги.

          Григорій Сковорода на портреті і в житті : фотокнига / авт. і упоряд. В. Стадниченко, М. Шудря. – К. : Спалах, 2004. – 180 с.

nach pervorozum 600x600

         У самобутній художній формі, ліричній манері глибоко відтворено добу, на тлі якої розгорталися події із життя Г. С. Сковороди. У книзі, багатою ілюстративним матеріалом, подані відомості про його сучасників, про місця, де він народився і перебував.

        Єшкілєв В. Усі кути Трикутника: Апокриф мандрів Григорія Сковороди / Володимир Єшкілєв. – К. : ВЦ "Академія", 2012. – 248 с. –  (Серія "Автографи часу").

usi kytu trukytnuka 600x600

        Головний герой роману – юний Григорій Сковорода, якого вабили мандри з їх пригодами, містичні вчення, таємні знання.

        Зуб Т. Велет думки і слова / Т. Зуб. – Полтава : Криниця, 1992. – 38 с.

         Про перші життєві битви, шляхи Слобожанщини та, зокрема, про Сковороду, як педагога.

        Ушкалов Л. Григорій Сковорода.  – Харків : Фоліо, 2009. –123 с. – (Серія "Знамениті   українці")

grugorij skovoroda  - znamenuti ukrainzi 600x600

 

                                                   Перший розум наш

                                                                        Людина – це маленький світ.

                                                                                                Г.  Сковорода                                                                                                  

             Друкувати твори Г.Сковороди почали в кінці 19 – на початку 20 ст. Тоді по-справжньому ним зацікавились, намагались його зрозуміти.  Особливо помітною популяризація творів мислителя спостерігалась у 60-х роках 20 ст., коли стали масово видавати його творчий доробок, а також  наукові розвідки, монографії про нього.

           Сковорода Г. Повне зібрання творів : у 2-х т. / Г. Сковорода. – К. : Наук. думка, 1973.

           Сковорода Г. Твори : у 2-х т. / Г. Сковорода – К. – 2005.       
                  Т.1: Поезії. Байки. Трактати. Діалоги. – 528 с.
                  Т.2: Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. – 479 с.

          Сковорода Г. Вибрані твори / Г. Сковорода ; упоряд.та передм. Л. Ушкалова, приміт. й комент. Л. Ушкалова та С. С.Вакуленка. – Харків : Прапор, 2007. – 384 с.

skovoroda - vubrani tvoru 600x600

Твори, вміщені у книзі, подані за автографами, найкращими списками й першодруками, а також уперше в історії видань творів Сковороди оснащені належним науковим апаратом.

         Сковорода Г. Твори: для ст. шк. віку / Г.Сковорода ; упоряд, передм., приміт. В. О. Шевчука. – К. : Веселка, 1996. 271 с. : іл.

         До видання увійшли поетичні, прозові твори, найвиразніші фрагменти діалогів і трактатів, притчі, листи.

        Сковорода Г. Пізнай в собі людину / Г. Сковорода ; пер. М. Кашуба; пер. поезії В. Войтович. – Львів : Світ, 1995. – 528 с.

skovoroda -piznaj v cobi lydunu 600x600

        Твори філософа подані зрозумілою українською мовою. "Любитель священної Біблії" допомагає зрозуміти її тим, хто повертається до Бога.

        Сковорода Г. Розмова про істинне щастя / Г. Сковорода ;  пер. укр. мовою, прим. В. О. Шевчука.  – Харків : Прапор, 2002. – 280 с.

rozmova pro istunne chasty 600x600

"Шукаємо щастя по країнах, століттях, а воно скрізь і завжди з нами... Воно схоже до сонячного співу – відхили лише вуха і душу свою." Ця думка мудреця проходить творами цієї книги та і всієї його творчості.

          Сковорода Г. Сад божественных песней : вірші, байки, діалоги, притчі / Г. Сковорода ;упорядник, авт. передм. та приміт. Б. А. Деркач. – К. : Дніпро, 1988. – 319 с. : іл.

sad bojestvenux pisen 600x600

         Свої "божественні пісні" Сковорода писав упродовж майже всього свого творчого життя, а саме: 1753-1785 роки. Їх не слід розуміти буквально. Збірка є своєрідним ліричним щоденником, в якому відбилися життєві події, роздуми, ліричний настрій автора.

 

Читаємо. Вивчаємо. Досліджуємо.

                                                               Що має основу?  – Любов. Що творить? – Любов.
                                                               Що зберігає? – Любов, любов. Що дає насолоду? –
                                                               Любов, любов; вона початок і середина й кінець, альфа й омега.
                                                                                                                                         Г. Сковорода

         Чому до цієї постаті прикуто увагу вчених? Чому не перестають вони досліджувати життя і творчість Григорія Савовича? Чому вабить він мислячих людей? А тому, що він зумів сказати щось таке сокровенне, що залишається в міжчассі, не старіючи і не бліднучи.

 Ушкалов Л. Сковорода та інші: причинки до історії української літератури / Л. Ушкалов. – К. : Факт, 2007. – 552 с. – (Серія "Висока полиця").

uchkalov-skovoroda ta inchi 600x600

Автор схильний розглядати Г. Сковороду як самісіньке осердя української духовної історії. В окремих розділах ідеться про філософа в оцінці І. Франка, про розвідки О. Хадшеу, про "вічну філософію" мудреця, його творчість крізь призму статистики, літературний портрет та ін.

 Чижевський Д. Філософія Г. С. Сковороди / Д. І. Чижевський. – Харків : Прапор, 2004. – 272 с.

Шевчук В. Пізнаний і непізнаний Сфінкс: Григорій Сковорода сучасними очима : розмисли / Валерій Шевчук. – К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2008. – 528 с. : іл. – (Українці у світовій цивілізації).

piznanuj i nepiznanuj sfinks -skovoroda 600x600

 Безобразова Л. Роль Г. С. Сковороди в становленні нової української мови // Безобразова Л. Вибране. – Полтава, 2008. – С. 26-30.

  Родников В. Життя, вчительство і педагогічні погляди Г. С. Сковороди / В. Родников // Україна освітня: історія, персоналії, поступ. – К., 2007. – Вип. 71. – С. 489-498.  

          Степаненко Н. Олесь Гончар про "українського Сократа" Григорія Сковороду / Н. Степаненко // Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства : збірник наукових праць  / за ред. М. І.Степаненка, В. А. Мелешко. – Полтава, 2008. – С. 397-405.

У своїх щоденникових записах О. Гончар поширює вчення Григорія Сковороди на ХХ століття. 

          Фоменко А. Філософія людини Г. С. Сковороди / А. Фоменко // Україна освітня: історія, персоналії, поступ. – К., 2007. – Вип. 71. – С. 479-488.

 

Шанує мудреця нова Вкраїна

                                                                                       Ні, не застарів його час,
                                                                                      Таке ж обличчя мудре, гоже...
                                                                                      Так той, що людям серце дасть,
                                                                                      Людьми забутися не може.
                                                                                                    М. Червак
 

          Г. С.Сковороду читають, вивчають, йому присвячують художні твори, кінофільми, фестивалі, науково-практичні конференції. Йому споруджені пам'ятники, його ім'ям названі вулиці. 2005 р. заснована Міжнародна літературна премія імені Григорія Сковороди "Сад божественних пісень" та ін.

 Літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди : путівник. – Чорнухи, 2008. – 20 с. : іл.

 Волосков В. "Благословенні ви, сліди мандрівника Сковороди!" // Волосков В. Подорож Полтавщиною з монетою в руці. – Полтава, 2008. – С. 90-100.

Срібна монета номіналом 1 млн. крб. "Григорій Сковорода" (худ. О. Івахненко і Т. Прохорова, скульптори О. Хазов і В. Харламов) уведена в обіг 21червня 1996 р. тиражем 100 тис. екземплярів.

 Підпалий В. Сковородинівські думи : поезії / В. О. Підпалий. – К. : Веселка, 2002. – 37 с.

Стадниченко В. Іду за Сковородою: сповідь у любові до вчителя : докум. повість-подорож / В. Стадниченко.  – К. : Криниця, 2002. – 176 с. : портр.,: іл. 

idu za skovorodoy - 600x600

Стадниченко В. Перший творчий пленер "Чорнухинська Сковородиніана" / В. Стадниченко // Пам'ять століть. – 2010. – № 6. – С. 219-227.

Влітку 2012 р. відбувся уже 3-й творчий пленер викладачів та студентів Київської академії образотворчого мистецтва та архітектури.

 Шибанов Г. Філософ, увічнений у скульптурі: про історію створення унікального пам'ятника Григорію Сковороді у Лохвиці : [скульптор І. П. Кавалерідзе] / Г. Шибанов // День. – 2007. – 13 квіт. – С. 19.

 Додаткова інформація на сайтах:

        uk.wikipedia.org/wiki/_Григорій Сковорода – Життя і творча спадщина.
 
       www.ukrlit.vn.ua/biography/skovoroda.html  - Біографія.
 
        www.skovoroda.org.ua/ -  Повна Академічна збірка творів.
   
        litopys.org.ua/skovoroda/skov.htm - Повне зібрання творів у двох томах.
 
        skovoroda.info/ -  Життя і творчість. Поетичні твори.